Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Olimpiady specjalne - idea i rozwój na świecie..

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4318 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 IDEA SPECIAL OLYMPICS

„Sprawność, odwaga, gotowość dzielenia się z innymi i radość przekracza bariery geografii, narodowościowych poglądów politycznych, płci, wieku, pochodzenia i religii.
Osoby z upośledzeniem umysłowym odnoszą wiele korzyści z uczestnictwa w Olimpiadach Specjalnych. Rozwijają swoją sprawność fizyczną i umiejętności motoryczne; wzmacnia się poczucie ich własnej wartości; zyskują wiele nowych przyjaciół, większe wsparcie ze strony rodziny. Wartości wynoszone z uczestnictwa w Special Olympics uwidaczniają się w życiu codziennym: w lepszym funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym, szkolnym, miejscu pracy i środowisku zamieszkania. Więzy rodzinne rodzin angażują się w Special Olympics, ulegają wzmocnieniu w miarę jak członkowie ich poznają i uczą się doceniać umiejętności posiadane przez ich upośledzonego umysłowo zawodnika. Osoby, które w swojej społeczności lokalnej włączają się do różnych zadań – wolontariusze mogą przekonać się, że osoby z upośledzeniem umysłowym potrafią być prawdziwymi przyjaciółmi. Wszyscy mogą lepiej poznać możliwości osób z upośledzeniem umysłowym.
Systematyczny trening wraz z dbaniem o kondycję i odpowiednie żywienie jest podstawą rozwoju umiejętności sportowych, a rywalizacja pomiędzy zawodnikami o równorzędnych możliwościach jest najbardziej odpowiednią możliwością oceny ich umiejętności sportowych, czynionych postępów i pobudzanie ich rozwoju fizycznego.
Przez trening i zawody sportowe ludzie upośledzeni umysłowo zyskują korzyści fizyczne, umysłowe, społeczne i duchowe. Umacniają się dzięki temu więzy rodzinne i więzy w obrębie większych społeczności zarówno przez uczestnictwo jak i obserwację zawodów. Osoby z upośledzeniem umysłowym łatwiej się jednoczą ze środowiskiem na zasadach równości, poszanowania i akceptacji.
Osoba z upośledzeniem umysłowym, która ma co najmniej 8-lat powinna mieć szansę uczestnictwa i czerpania korzyści z treningów i zawodów. Olimpiady Specjalne zezwalają również indywidualnym programom na uczestnictwo dzieciom w wieku od 5-7 lat w trening, chociaż dzieci te nie mogą uczestniczyć w zawodach.GENEZA I ROZWÓJ
W czasach antycznych strącano ich ze skał. W średniowieczu ukrywano przed ludźmi jako wstydliwy dowód rzekomej niełaski niebios. Faszyzm wprowadził eutanazję.
Dla naszych najukochańszych, bo najbardziej nieszczęśliwych, upośledzonych umysłowo dzieci słońce zaczęło jaśniej świecić od 1946 r. wtedy Joseph P.Kennedy i jego małżonka ustanowili „Fundację na rzecz profilaktyki niedorozwojów, badania ich przyczyn i polepszenia kontaktów z niedorozwiniętymi”.
Chrześcijański, szlachetny odruch rodziny amerykańskich miliarderów uruchomił cały ciąg działań, które przerodziły się w ogólnoświatowy ruch..........Eunice Kennedy – Shriver, córka J.P. Kennedyego zaproponowała w roku 1968 wielkie zawody sportowe dla osób upośledzonych umysłowo.
Z pełnym olimpijskim ceremoniałem, powagę regulaminów i odwagą pokazania normalności niemoralnych na wielkim stadionie. Na Igrzyska Special Olympics w Chicago stawiło się ponad 1000 uczestników, a miejsca na trybunach zajęło kilkadziesiąt tysięcy widzów. Upośledzonym sportowcom towarzyszyli sławni zawodnicy, uświetniali ich rywalizację idole telewizji i estrady.
Wielki sukces odniesiony przez Olimpiadę Specjalną w Chicago był wynikiem mozolnych działań organizacyjnych i głębokiej pracy myślowej nad przygotowaniem formuły treningu i rywalizacji sportowej osób upośledzonych umysłowo. Powołany przez Eunice Kennedy – Shriver sztab ekspertów z Frankiem Heydenem na czele ustalił między innymi, iż w zawodach: „Special Olympics mogą brać udział osoby z ilorazem inteligencji do 76 pkt. a eliminacje podczas zawodów nie służą odrzucaniu słabszych, lecz ułatwieniu podziału zawodników na finałowe grupy równych sobie rywali; walczących o medale.
Koncepcje Heydena wyeliminowały pogoń za rekordami, chęć zwyciężania za wszelką cenę. Marzeniem Eunice Kennedy – Shriver było aby ruch Specvial Olympics objął wszystkie kraje świata, aby wszędzie nauczono cieszyć się sukcesami nienormalnego dziecka, które odzyskuje właśnie swą normalność w sporcie. Zaczęła zachęcać inne państwa, zapraszać na imprezy, zaopatrywać w podręczniki treningowe, wspierać finansowo pojawiające się „zarodki” nowego sportowego życia. Ideą Special Olympics zainteresowali się prezydenci, premierzy. Głowy państw zaczęły przyjmować honorowe fundacje w Igrzyskach podnosząc znacznie rangę Special Olympics.
Special Olympics jest międzynarodowym programem całorocznych treningów i zawodów sportowych, w których aktualnie uczestniczą ponad miliony dzieci i dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym.CELE OLIMPIAD NA ŚWIECIE

Wzmocnienie ruchu Olimpiad Specjalnych na poziomie lokalnym i narodowym zarówno w zakresie działalności programu jak i w kwestiach finansowych
Wzrost liczby zawodników, uczestniczących w programach Olimpiad Specjalnych na wszystkich poziomach organizacyjnych włączanie do działań ekspertów 0 specjalistów w danej dyscyplinie
Podnoszenie kwalifikacji terenów poprzez poprawę jakości materiałów szkoleniowych oraz ustalenie systemu szkoleń
Dla zawodników oferować jak najwięcej możliwości treningowych poprzez różnorodne formy: obozy, kluby, inne
Podnoszenie jakości zawodów w ramach programów narodowych: na szczeblu lokalnym, regionalnym
Popularyzacja sportów zunifikowanych jako nowej możliwości uczestnictwa i współzawodnictwa dla osób z upośledzeniem umysłowym
Popularyzacja Programu i Treningu Aktywności Motorycznej jako możliwości uczestnictwa w mchu Olimpiad Specjalnych osób z najgłębszym upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi uszkodzeniami aparatu ruchu
Poszukiwanie możliwości dodatkowych sposobów na poziomie ponadnarodowym
Kontynuacja aktywnego uczestnictwa programu narodowego w rozwoju światowej rodziny Special Olympics


DYSCYPLINY SPORTU W OLIMPIADACH SPECJALNYCH

W Olimpiadach Specjalnych przyjęto podział na dwie grupy dyscyplin sportu, w których zawodnicy Olimpiad Specjalnych mogą trenować i startować – dyscypliny sportu oficjalnie i popularne lokalnie. O zakwalifikowaniu do danej grupy dyscyplin sportowych decyduje SOI.

NA ŚWIECIE:

DYSCYPLINY SPORTU OFICJALNE:
LETNIE: pływanie i skoki do wody – lekkoatletyka, koszykówka, kręgle, kolarstwo, jazda konna, piłka nożna, gimnastyka, jazda na wrotkach, softball, tenis, siatkówka
ZIMOWE: narciarstwo zjazdowe, biegowe, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, hokej halowy

DYSCYPLINY SPORTU POPULARNE LOKALNIE:
Badminton, bocce, golf, podnoszenie ciężarów, żeglarstwo, piłka ręczna, tenis stołowy

DYSCYPLINY SPORTU OFICJALNE

Prawo do zakwalifikowania dyscyplin do grupy oficjalnych ma wyłącznie Zarząd SOI. Dyscyplina może być sportem oficjalnym jeśli spełnia przynajmniej następujące wymagania:
Powinna istnieć uznana międzynarodowa federacja sportowa w tej dyscyplinie, publikująca aktualne przepisy sportowe, a SOI musi dysponować egzemplarzem tych przepisów. Powinno być również zapewnienie działaczy tej federacji co do współpracy z SOI i pomocy w prowadzeniu szkolenia trenerów, sędziów i zawodników.
Musi powstać Podkomitet do spraw Przepisów Sportowych
Dyscyplina ta musi być zaprezentowana i następnie zaakceptowana przez Komitet Doradczemu do spraw Przepisów Sportowych.
Dyscyplina sportu musi być włączona do programu igrzysk narodowych lub turniejów jako dyscyplina sportu popularna lokalnie przez co najmniej 12 Akredytowanych Programów na dwóch kolejnych igrzyskach przed otrzymaniem akceptacji jako dyscyplina sportu oficjalna.
Powinien być wydany aktualny przewodnik instruktażowy do prowadzenia treningów w tej dyscyplinie.
Zarząd SOI musi zatwierdzić przyjęcie danej dyscypliny jako sportu oficjalnego

DYSCYPLINA SPORTU POPULARNA LOKALNIE

„dyscypliny sportu popularne lokalnie” to dyscypliny, które nie zostały zakwalifikowane przez SOI jako dyscypliny oficjalne, ale SOI zezwala na ich dołączenie do programu treningów i zawodników w ramach Olimpiad Specjalnych SOI klasyfikuje dyscypliny jako – dyscypliny sportu popularne lokalnie w oparciu o kryteria podane poniżej:
Akredytowany Program lub komitet organizacyjny zawodów przedłożył Departamentowi Igrzysk i Zawodów Światowych SOI (SOI Wordwide Games and Competition Departament) formalny wniosek z propozycją prowadzenia treningów i zawodów w danym sporcie.
Doradczy Komitet Medyczny SOI musi dokonać oceny dyscypliny sportu pod kątem spełnienia kryterium zdrowia i bezpieczeństwa SOI.
Istnieje udokumentowane zainteresowanie tą dyscypliną sportu wśród trenerów pracujących w ramach Olimpiad Specjalnych, osób z upośledzeniem umysłowym oraz szkół, instytucji, rodzin itp. związanych z potencjalnymi zawodnikami Olimpiad Specjalnych.
Dla potrzeb danej dyscypliny sportu został utworzony sportowy komitet doradczy, którego celem jest adaptacja przepisów do potrzeb zawodów Olimpiad Specjalnych
Dołączenie danej dyscypliny sportu do programu wzbogaci całoroczną ofertę treningów zawodów – dostosowanych do wymagań grup wiekowych, uczestnictwa osób z upośledzeniem umysłowym i udziału zawodników z najniższym poziomem możliwości.

GŁÓWNĄ SIEDZIBĄ Special Olympics INC.(SOI) jest Washington D.C
Stąd SOI kieruje narodami i lokalnymi programami na całym świecie.
Zarząd SOI działający społecznie składa się z przedstawicieli świata biznesu, znanych sportowców, nauczycieli – ekspertów na polu upośledzenia umysłowego itp. z całego świata.
Wytycza obowiązujące wszystkie programy, przepisy, zasady oraz politykę działania.

LIDERAMI SPECIAL ILYMPICS są Eunice Kennedy Shriver – założycielka i honorowana przewodnicząca oraz jej mąż, syn Timoty Shriver, który w 1997 roku objął funkcję Prezydenta Special Olympics INC.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W HISTORII OLIMPIAD SPECJALNYCH:
NA ŚWIECIE

1946 – Joseph P.Kennedy i jego małżonka ustanowili „Fundację na rzecz profilaktyki niedorozwoju, badania ich przyczyn i polepszenia kontaktów z niedorozwiniętymi.
1963 – Eunice Kennedy Shriver, siostra tragicznie zmarłego prezydenta USA Johna Kennedyego zorganizowała półkolonie dla dzieci i dorosłych upośledzonych umysłowo.
1968 – Międzynarodowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Soldier Fidelis Chicago w którym uczestniczyło 1000 zawodników z USA, Kanady i Francji. Igrzyska udowodniły jak wielka jest potrzeba organizacji międzynarodowych zawodów dla specjalnych sportowców dających im możliwość radości, zabawy, a także pokonania własnej słabości i udowodnienia swoich możliwości.
1977 – I Międzynarodowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Steamboat Sprinos, Colorado w USA, z udziałem 500 zawodników, startujących w konkurencjach narciarskich i łyżwiarskich.
1985 – I Europejskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Dublinie w Irlandii, a udziałem 2000 zawodników z 18 krajów
1988 – Ruch Special Olympics został oficjalnie uznany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, co pozwala mu na używanie symboli olimpijskich ale przede wszystkim świadczy o randze i o uznaniu dla tego ruchu.

Materiał zebrała i opracowała:
mgr Anna Bednarczyk

BIBLIOGRAFIA

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Sportowego dla Osób Upośledzonych Umysłowo „Olimpiady Specjalne – Polska”, Oficjalne przepisy sportowe, Warszawa 1991r.
J. Żemantowski, Thank you Eunice, Warszawa 1990r.
Stowarzyszenie Sportowe dla osób upośledzonych umysłowo, IV Ogólnopolska Letnia Olimpiada Specjalna, Warszawa 1993r.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie