Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
konieczność jednolitego oddziaływania rodziny

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2100 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
     "Bliska współpraca rodziców z nauczycielami jest konieczna po to, żeby dziecko mogło żyć w zintegrowanych, a nie w dwóch odrębnych systemach"- Wojciech Eichelberg.
     Wychowanie dziecka w rodzinie i w szkole jest tym bardziej skuteczne im mocniej opiera się na współdziałaniu nauczycieli i rodziców. Taka doniosła rola rodziny i szkoły w procesie wychowania wynika z faktu, iż stanowią one dwa podstawowe środowiska wychowawcze dziecka.
     Jednak, aby taka współpraca szkoły z domem rodzinnym przebiegała właściwie i dawała pożądane efekty, powinna opierać się na wspólnych celach wychowania, przychylnym stosunku rodziny i szkoły do współpracy oraz odpowiednim zorganizowaniu tej współpracy z uwzględnieniem potrzeb, warunków i form.
     Naczelnym celem współdziałania nauczycieli i rodziców wg M. Łobockiego1 jest dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami. Stosowane w praktyce różnorodne formy współpracy dotyczą spraw związanych z wychowaniem i uczeniem się dziecka. Należą one do codziennych oddziaływań wychowawczych szkoły i domu i przysługuje im taka sama ranga w procesie wychowawczym i dydaktycznym jak typowym zajęciom lekcyjnym.
     Innym celem współpracy nauczycieli i rodziców jest lepsze poznanie przez nauczycieli i rodziców poszczególnych uczniów zarówno w środowisku szkolnym jak i domowym. Jest to niezbędne do usprawnienia wszelkiej niemal działalności wychowawczej. Sprzyjają temu takie formy kontaktów (środy otwarte) nauczycieli i rodziców, w czasie których istnieje możliwość wymiany wzajemnych spostrzeżeń i uwag co do zachowania się uczniów w domu i w szkole. Częste kontakty nauczycieli i rodziców ułatwiają ich wzajemne poznanie się i rozumienie. Jest to możliwe dzięki wzajemnym kontaktom, opartym na obopólnym zaufaniu. Dopiero wówczas można liczyć na zaangażowanie rodziców, co stanowi warunek wzajemnego poznania się i zrozumienia.
     Również ważnym warunkiem usprawnienia pracy wychowawczej w szkole jest zjednywanie rodziców dla ogółu uczniów. Nie wszyscy mogą współpracować z nauczycielami w tak szerokim zakresie ze względu na czas, rodzaj i poziom kwalifikacji zawodowych oraz potrzebne dyspozycje psychiczne. Należy jednak wykorzystywać chęci i możliwości niektórych rodziców. Mogą oni np. pomagać w organizowaniu różnego rodzaju zajęć i imprez uczniowskich, w przygotowaniu wycieczek, uroczystości szkolnych, zawodów sportowych i innych. O korzyściach płynących z podejmowania tego rodzaju zadań mogą przekonać się zarówno nauczyciele, jak i rodzice a przede wszystkim sami uczniowie.
     Oprócz wymienionych celów współpracy istnieje wiele innych, np.:

 • uświadomienie rodzicom, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań przez szkołę i dom;
 • umacnianie więzi emocjonalnej między nauczycielami i rodzicami podczas wspólnie wykonywanych zadań;
 • umożliwienie dwukierunkowego porozumiewania się nauczycieli i rodziców na zasadzie demokratyzmu i partnerstwa;
 • wymiana opinii i spostrzeżeń, np. w prawie rozwoju fizycznego, psychicznego;
 • sugerowanie rodzicom określonych form oddziaływań wychowawczych, za pomocą których mogliby wydatnie pomóc swoim dzieciom w nauce i zachowaniu;
 • ułatwienie nauczycielom zrozumienia stosunku ucznia do swej rodziny oraz jej oczekiwań wobec niego.
     Lepsze poznanie i rozumienie uczniów przez nauczycieli i rodziców ma bardzo istotne znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu wychowania. Nauczyciel najlepiej poznaje ucznia podczas rozmów prowadzonych z rodzicami na temat dziecka. Przy okazji również rodzice dowiadują się z relacji nauczyciela o przystosowaniu się ich dziecka do warunków życia w szkole. Taka wymiana informacji ma ogromne znaczenie, gdyż zwiększa możliwość indywidualizowania stawianych uczniowi wymagań. Takie poznanie dziecka skłania niejednokrotnie do zmiany stosunku do ucznia. Podobnie rodzic po takich rozmowach będzie starał się stworzyć mu w domu optymalne warunki rozwoju.
     Kolejną korzyścią płynącą z udanej współpracy jest uzgadnianie działań wychowawczych. Chodzi tu przede wszystkim o ujednolicenie lub wyrównywanie sprzecznych niejednokrotnie wymagań stawianych uczniom przez rodziców i nauczycieli, zwłaszcza w sferze kształtowania u dziecka określonych wartości, ocen, zasad, norm i ideałów. Zgodna współpraca stwarza wiele możliwości ujednolicania poglądów na sprawy związane z wychowaniem.
     Udzielanie sobie wzajemnej pomocy przez nauczycieli i rodziców stanowi logiczne następstwo okazywanego sobie zaufania, jak uzgodnienia niektórych poczynań wychowawczych.
     Ostatecznym jakby wynikiem wzajemnego współdziałania nauczycieli i rodziców jest stwarzanie właściwej atmosfery wychowawczej w domu i w szkole. Składają się na nią stosunki interpersonalne zarówno między wychowawcami a wychowankami, pomiędzy nauczycielami i rodzicami oraz pomiędzy samymi uczniami. Wymaga to oczywiście czasu i cierpliwości ale podjęty trud jest z pewnością opłacalny.
      Rodzice niechętnie przychodzą do szkół, nie uczestniczą w wywiadówkach i zebraniach stronią od angażowania się w prace klasowe, unikają jakichkolwiek ponadplanowych kontaktów ze szkołą. Obowiązkowe formy spotkań traktują jako zło konieczne, ograniczają je do niezbędnego minimum, a czas odbywanych już spotkań próbują skracać.
Z kolei nauczyciele nie ukrywają swego niezadowolenia z takiego stanu rzeczy, nie akceptują go, ale z konieczności przyjmują zrzucając to na fakt szybko rozwijającego się społeczeństwa o słabej podstawie kulturowej, małej świadomości wychowawczej i wiedzy pedagogicznej.
     Rodzice często też zapominają, a może niektórzy nie wiedzą, iż szkolne niepowodzenia ich dziecka są rekompensowane przerzuceniem winy na nauczyciela, który jakoby je wywołał. Rodzice w obronie swej pociechy potrafią otwarcie wyrazić swą opinię na temat nauczyciela w obecności swego dziecka.
     Z kolei sami nauczyciele biorą do siebie trudne zachowania uczniów i podejrzewają też rodziców o podważanie ich autorytetu.
     Tak rodzi się jawny konflikt między domem a szkołą, który może przyjąć olbrzymie rozmiary.
     Sami nauczyciele również obawiają się kontaktów z rodzicami, których postrzegają jako nieodpowiedzialnych "nawet nie sprawdzą czy dziecko ma coś zadane", niekompetentnych "nie potrafią nauczyć dziecka jak ma się zachowywać", roszczeniowych "ciągle czegoś żądają a sami z siebie nic nie dadzą", opętanych małpią miłością "ich dziecko jest zawsze i we wszystkim najlepsze”.
     Z punktu widzenia potrzeb dziecka najpotrzebniejsza jest relacja oparta na współpracy. Brak porozumienia wychowawców umożliwia dziecku manipulowanie, ale również zaburza jego poczucie bezpieczeństwa.
     Wzajemna rywalizacja, walka, sprzeczne oczekiwania wobec dziecka, wzajemne deprecjonowanie drugiej strony wywołują w dziecku negatywne emocje. Dziecko przeżywa wówczas wewnętrzne konflikty, czuje się zagrożone, zdezorientowane. Jest świadkiem upadku autorytetu najważniejszych dla niego osób.
     Współpraca może być źródłem satysfakcji dla obu stron, stwarza okazję do wzajemnego wspierania się i połączenia wysiłków w szczególnie trudnych momentach w wychowaniu dziecka. Jest ona możliwa wówczas, gdy obie strony przestrzegają pewnych zasad, które zwiększają szansę na udaną współpracę2.
 • Ważne jest uznanie pozytywnych intencji drugiej strony. Jest to pierwszy istotny krok do porozumienia.
 • Każda ze stron powinna uznać i uszanować prawa i kompetencje drugiej. Należy informować druga osobę o swoich uczuciach, potrzebach i oczekiwaniach i obserwacjach dotyczących dziecka umiejętnie bez naruszenia granic tzn. pouczania, dawania rad, narzucania swojej woli.
 • Obie strony powinny przestrzegać wspólnych ustaleń dotyczących możliwości dziecka, jego sposobu uczenia się itp. Wzajemne wspieranie się w pracy sprzyja rozwijaniu zaufania w relacji.
  • Mogą one poszukać wspólnych celów i wartości. W ten sposób nauczyciele i rodzice stają się sojusznikami we wspólnej sprawie.
  • Podtrzymanie współpracy jest możliwe poprzez wzajemne dostrzeganie starań drugiej osoby. Taka postawa sprzyja budowaniu poczucia kompetencji i satysfakcji z podejmowanych działań.
  • Odpowiedzialność za współpracę ponoszą równo obie strony. Nauczyciele i rodzice są partnerami w realizowaniu zadań związanych z wychowaniem i nauczaniem.
 • Podstawą współdziałania jest kontakt i dobra komunikacja. Tylko wówczas jest miejsce na wymianę myśli, szukanie odpowiedzi, tworzenie właściwego klimatu do pracy w szkole. Sam fakt, że rodzice interesują się problemami szkoły, wykazują chęć szukania wspólnych rozwiązań, identyfikują się ze szkołą, świadczy o ich otwartości.
 • Relacje zachodzące pomiędzy nauczycielami a rodzicami powinny być prawdziwe, autentyczne, pozbawione zakłamania i oparte na głębokim obustronnym zaufaniu.
Bibliografia:
 1. Dobrzyńska J., Budowanie dobrych relacji, "Wychowawca", 1999, nr 3
 2. Kosińska E., Rodzice - szkoła. Krótki poradnik psychologiczny.
 3. Łobocki M., Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania,
 4. Malinowska A., Program wychowawczy szkoły jako płaszczyzna porozumienia nauczycieli i rodziców w kreowaniu nowego wizerunku szkoły
 5. Współpraca z rodzicami, pr. zb. pod red. G. Koźmińskiego, Złotów 2001
Przypisy:
 1. M. Łobocki, Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985
 2. Podaję za: A.Krasowska, W jedności siła, Remedium, luty 2000, s. 24-25.
OPRACOWANIE: LUCYNA WIESE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie