Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Pozapedagogiczne funkcje szkoły wiejskiej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3294 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 


Szkoła jest instytucją, która zajmuje się zbiorowym nauczaniem i wychowaniem. Obok funkcji podstawowych ma również przygotować młode pokolenie do życia w społeczeństwie i wykształcać aktywne postawy społeczne.
Szkoła Podstawowa, w której pracuję jest małą szkołą wiejską położoną na terenie województwa śląskiego. Uczęszczają do niej dzieci z trzech miejscowości. Rodzice dzieci nie są rolnikami, pracują najczęściej w zakładach państwowych i prywatnych w pobliskich miastach, są wśród nich także osoby bezrobotne.
W szkole, w klasach I-VI uczy się 67 uczniów. Niektóre klasy ze względu na małą liczbę uczniów danego rocznika są łączone. Kontakt z każdym dzieckiem w szkole jest bardzo łatwy, uczniowie znają się wzajemnie. W placówce znajduje się też Oddział Przedszkolny, w którym prowadzone są zajęcia z grupą mieszaną (3-4-5-6-latki). W szkole panuje miła, domowa atmosfera. Dziecko czuje się tutaj bezpieczne.
W celu realizacji celów poznawczych i zaspokajania potrzeb lokalnych współpracujemy systematycznie z różnymi instytucjami i organizacjami z terenu naszej wsi i gminy. Dzięki tej współpracy uczniowie czują przynależność do swojej miejscowości, poznają tradycje, nabywają nowych doświadczeń. Dla mieszkańców udział szkoły w życiu wsi jest ważny, wnosi radość i wzbudza pozytywne emocje. Dzieci mają możliwość przeżycia czegoś wartościowego.
O systematycznej, stałej współpracy ze środowiskiem lokalnym można się przekonać przeglądając kilka tomów kroniki szkolnej, z której wynika, że wszystkie uroczystości na terenie wsi odbywają się pod artystycznym patronatem szkoły: Dożynki Gminne, Jubileusz Straży Pożarnej, Dzień Babci w Kole Gospodyń Wiejskich. Część imprez odbywa się budynku szkolnym, inne w świetlicy środowiskowej, której właścicielem jest Ochotnicza Straż Pożarna. Wyjątkowo sympatyczne są spotkania uczniów z paniami KGW w celu podtrzymywania pięknych, ludowych tradycji – robienia palm wielkanocnych, malowania pisanek i wykonywania ozdób świątecznych. Wspólnie wykonane prace zdobią klasy lekcyjne, świetlicę szkolną, a właściciele palm święcą je w czasie Niedzieli Palmowej w kościele.
Przyjmując dodatkowe zadania nauczyciele głęboko wierzą, że ich praca odniesie zamierzony efekt jeśli będzie wspomagana przez szeroki krąg ludzi dorosłych, wśród których dziecko przebywa i współpracę ze środowiskiem lokalnym. Oczywiście, czynny udział szkoły w środowisku wymaga od nauczycieli dodatkowej, odpowiednio zaplanowanej pracy dydaktyczno- wychowawczej i wzorowej współpracy z rodzicami uczniów. W małej miejscowości kontakt z rodzicami i opiekunami dziecka jest niczym nieograniczony.
Rodzice pomagają szkole w procesie nauczania i wychowania: współorganizują niektóre imprezy, uczestniczą w otwartych lekcjach, prowadzą akcję „pomoc szkole” (pomoc materialna i praca fizyczna). Na terenie placówki organizowane są z udziałem rodziców zabawy integracyjne i spotkania wigilijne. Chętni rodzice biorą też udział w rajdach pieszych, które organizowane są przez SK PTTK. Na ważne uroczystości zapraszane są do szkoły władze gminy.
Dzięki pomocy rodziców łatwiej „ …uświadomić uczniom, że wspólnoty takie jak rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tej wspólnoty obowiązki ” ¹.
Koordynatorem wszystkich działań na terenie szkoły jest dyrektor. Nauczycielom zależy na pozytywnym obrazie szkoły w środowisku bliższym i dalszym, dlatego nagłaśniają działania szkoły w prasie lokalnej, dzielą się swoją wiedzą z nauczycielami innych szkół.
Tradycją szkoły stał się organizowany w maju festyn „Święto Rodziny”. Uczestniczą w nim rodziny uczniów, mieszkańcy wsi, sołtysi, radni, oraz przedstawiciele lokalnych władz. Program imprezy jest bardzo bogaty. Organizatorzy - rodzice i nauczyciele starają się, aby każdy znalazł coś interesującego dla siebie. W programie są występy artystyczne uczniów i przedszkolaków, kiermasz pysznych ciast (własnoręcznie pieczonych przez mamy), kiermasz kwiatów, loteria fantowa, kawiarenka. Wiele osób chętnie kupuje kiełbaski z grilla i korzysta z kawiarenki internetowej. Dzieci uczestniczą w zabawach i grach sportowych na świeżym powietrzu lub biorą udział zajęciach plastycznych. Impreza ma charakter integracyjny i stanowi źródło dochodu szkoły.
Nasza szkoła boryka się z trudnościami natury finansowej, dlatego jej działania idą także w celu pozyskiwania sponsorów. To dzięki nim dzieci z biedniejszych rodzin wyjeżdżają na tzw. „ zieloną szkołę” razem ze swoją klasą. Sponsorzy finansują także zakup nagród dla uczestników Gminnego Konkursu Plastycznego „ Jak dbamy o zdrowie”, który jest przeprowadzany w ramach realizacji programu „Dbamy o zdrowie” opracowanego przez zespół nauczycieli kształcenia zintegrowanego i zatwierdzonego przez Dyrekcję i Radę Pedagogiczną. Program dostał pozytywną opinię metodyka, sanepidu i nauczycieli praktyków. Jest realizowany w klasach młodszych.
Szkoła należy do europejskiej sieci „Szkół Promujących Zdrowie”, projekt realizuje od 1994 roku i posiada na to stosowny certyfikat. Promocja zdrowia w szkole wpleciona jest w programy nauczania, wszyscy troszczą się o wszystkich, nic nie jest realizowane w oderwaniu od społeczności lokalnej. Dzieci raz w tygodniu wyjeżdżają na basen pod opieką nauczycieli, którzy wykonują tę pracę społecznie. Wychowawcy nieodpłatnie organizują uczniom czas podczas ferii zimowych i pomagają w nauce po skończonych zajęciach.
W czasie przerw uczniowie pod opieką swoich wychowawców korzystają ze szkolnej stołówki. Śniadania zjada się wspólnie przy ciepłej herbacie, mleku lub kakao.
W szkole organizowane są zbiórki surowców wtórnych. Od wielu lat uczniowie uczestniczą w akcji „Sprzątanie świata”. Aktywnie działają takie organizacje jak SK PCK i SKO. Działania koła PCK upowszechniają wśród dzieci zasady bezpieczeństwa, promocji zdrowia i tolerancji. Uczą wrażliwości na potrzeby innych, właściwego instynktu społecznego, oddania i chęci pomocy najbardziej potrzebującym. Odbywa się to min. poprzez zbiórki żywności, środków czystości dla najbardziej potrzebujących na święta. Dzieci kształcą się w zakresie udzielania pierwszej pomocy, aby być przygotowanym na radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Członkowie SKO systematycznie, bo już od pierwszej klasy zbierają pieniądze na tzw. „zieloną szkołę” i inne cele. Za systematyczność i wysokie wkłady otrzymują od banku PKO BP dyplomy, nagrody rzeczowe, a szkoła nagrody pieniężne.
Absolwenci szkoły założyli drużynę harcerską. Zbiórki odbywają się w harcówce, w budynku szkoły. Harcerze spotykają się regularnie, jeden raz w tygodniu. Młodsze dzieci należą do gromady zuchowej, która bierze udział w przeglądach piosenki i obozach wakacyjnych.
Nawiązaliśmy też współpracę z Miejskim Ośrodkiem Kultury, który oddelegował do pracy z dziećmi swojego pracownika. Prowadzi on w naszej szkole zajęcia plastyczne w ramach zajęć świetlicowych. Zapoznaje dzieci z różnymi technikami plastycznymi, rozwija wrażliwość estetyczną i indywidualne zdolności dzieci.
W szkole znajduje się filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ze zbiorów bibliotecznych korzystają mieszkańcy okolicznych wsi.
Plan pracy szkoły uwzględnia działania szkoły na rzecz przygotowania dzieci do życia społecznego – w rodzinie, środowisku rówieśników i w społeczeństwie. Zadania do planu pracy są formułowane na podstawie instrukcji o organizacji roku szkolnego i wytycznych władz oświatowych oraz wniosków podsumowujących posiedzenia Rad Pedagogicznych.
W planie pracy szkoły ujęte są i realizowane takie formy działania, które angażują szeroki krąg osób i instytucji. Niektóre z tych działań powtarzają się cyklicznie i są tradycją szkoły.
Realizowane przez nas zadania często wychodzą od oddolnych potrzeb. Próbuje się je realizować z udziałem ludzi, którzy propozycję zgłosili. W tym celu uczniowie i rodzice wypełniają ankiety, zgłaszają swoje propozycje na zebraniach. Dla szkoły jest to ważne źródło informacji i podstawa do podejmowania decyzji. Realizacja niektórych postulatów nie jest możliwa ze względów finansowych. Plan w ciągu roku jest wzbogacany o aktualne zagadnienia zalecane przez władze oświatowe i potrzeby środowiska lokalnego.
Nauczyciele w szkole wiejskiej, oprócz nauczania i wychowania najmłodszych mieszkańców żyją sprawami społeczności lokalnej. Rozumieją potrzebę duchowego przewodnictwa, pracują znacznie więcej niż wymaga tego obowiązek. Znają wszystkich uczniów i mieszkańców z imienia i nazwiska, potrafią pomóc najbardziej potrzebującym uczniom. Praca w takich warunkach przynosi wiele satysfakcji, a uczniom lepsze wyniki w nauce.

Literatura

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego z dnia 26.II.2002 r.
2. Widelak D., Bryzek M., „Szkoła wobec potrzeb środowiska społecznego”, „ Wychowanie na co dzień” nr 6/2003


Opracowała:
Małgorzata Wróbel
Ciągowice

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie