Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Postawy rodzicielskie a niedostosowanie społeczne dzieci

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1905 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Postawa rodzicielska to tendencja do stałego zachowania się w pewien specyficzny sposób w stosunku do dziecka.1Każda postawa zawiera 3 składniki: myślowy, uczuciowy i działania. Na podstawie zachowania się rodziców, lub prezentowanych przez nich poglądów odnośnie dziecka , można wnioskować jakie mają wobec niego uczucia. M. Ziemska na podstawie wieloletnich badań nad postawami rodziców opracowała pierwszy w Polsce model typologii postaw rodzicielskich właściwych i niewłaściwych. Wyróżnia ona cztery postawy właściwe, są to:
1. Współdziałanie z dzieckiem
2. Rozumna swoboda
3. Akceptacja
4.Uznanie
oraz cztery postawy niewłaściwe:
1. Unikająca
2. Nadmiernie chroniąca
3. Odtrącająca
4. Nadmiernie wymagająca
Autorka zbadała wpływ postaw rodzicielskich na zachowanie się dziecka a w konsekwencji na kształtowanie się osobowości. Wadliwe postawy rodzicielskie powodują wadliwe przystosowanie psychospołeczne.
1/ M. Ziemska – Postawy rodzicielskie
Postawa unikająca kontaktu z dzieckiem może doprowadzić do tego, że dziecko stanie się niezdolne do nawiązania trwałych związków uczuciowych, nie będzie potrafiło dokonać obiektywnej oceny siebie i innych. Może być niezdolne do wytrwałości i koncentracji w nauce. Nieufne, bojaźliwe, wchodzące w konflikty, może przejawiać lżejsze objawy wykolejenia.
Postawa odtrącająca powoduje kształtowanie się u dziecka agresywności, nieposłuszeństwa, kłótliwości, kłamstw, kradzieży. Może powodować zahamowanie rozwoju uczuć wyższych. Nadmierny dystans rodziców do dziecka we wczesnym okresie życia może spowodować chorobę sierocą i rozwój psychopatycznych cech charakteru.
Postawa nadmiernego wymagania może powodować brak wiary dziecka we własne siły, niepewność, lękliwość, obsesję, przewrażliwienie, uległość, nadpobudliwość. U dzieci tak traktowanych mogą wystąpić trudności szkolne.
Postawa nadmiernie chroniąca może spowodować u dziecka opóźnienie dojrzałości społecznej, bierność, brak inicjatywy, ustępliwość lub nadmierną pewność siebie, niepowściągliwość, zarozumialstwo, egoizm.
Natomiast właściwe postawy rodziców kształtują pozytywne cechy charakteru i postawy dziecka, ułatwiają dziecku poprawne kontakty społeczne. Dziecko jest dojrzalsze emocjonalnie, zdolne do uczuć wyższych, umiejące współdziałać z rówieśnikami, wykazywać aktywność fizyczną i intelektualną.
Trudności w kształtowaniu prawidłowych postaw rodzicielskich wynikają z:
- braku pozytywnego dziedzictwa społecznego
- postawy wobec macierzyństwa i ojcostwa
- braku satysfakcji u rodziców z funkcjonowania ich małżeństwa
- złego wpływu osób z najbliższego otoczenia
- zaburzonej osobowości rodziców
- neuropatyczności dziecka1
K. Pospiszyl 2 w swojej pracy wyróżnia cztery grupy postaw rodzicielskich najczęściej spotykanych w praktyce wychowawczej. Są to:
1. Postawa prawidłowo demokratyczna
2. Postawa nadmiernie surowa / autokratyczna /
3. Postawa nadmiernie łagodna / liberalna /
4. Postawa niekonsekwentna
W tej typologii wydaje się cenne wyodrębnienie postawy niekonsekwentnej, która jest dość często spotykana w praktyce wychowawczej.
Każda z wymienionych postaw rodziców kształtuje określone postawy społeczne dzieci. Najbardziej szkodliwą postawą wg autora jest postawa niekonsekwentna, która powoduje na ogół nadmierną aktywność społeczną młodzieży wyrażającą się we wrogim i agresywnym nastawieniu społecznym.3
1/ M. Ziemska – Postawy rodzicielskie
2,3/ K. Pospiszyl – Psychologiczna analiza wadliwych postaw społecznych młodzieży
Wadliwe postawy rodzicielskie prowadzą do wadliwych postaw dzieci, a w konsekwencji bardzo często do powstawania u nich niedostosowania społecznego, co mogę stwierdzić na podstawie obserwacji poczynionych przeze mnie w ciągu kilkunastu lat mojej pracy w Ośrodku Wychowawczym. Na zależność tego rodzaju wskazuje wielu autorów zajmujących się problematyką niedostosowania społecznego młodzieży. Wielu z nich tę zależność uważa za jedną z przyczyn powstawania u dziecka niedostosowania społecznego. Na zależność między postawami rodziców a postawami dzieci wskazują także autorzy zajmujący się problematyką wychowania w rodzinie a także problematyką postaw rodzicielskich. M. Ziemska w cytowanej pracy stwierdza, że w grupie rodzin z dziećmi trudnymi postawy rodzicielskie były niewłaściwe. K. Pospiszyl we wspomnianej wcześniej publikacji przedstawia następujące powiązania między postawą rodziców w stosunku do dziecka a rodzajem społecznego zachowania się dziecka i tak:
Nadmiernie surowe traktowanie dzieci ma miejsce częściej w rodzinach, z których pochodzą dzieci niedostosowane społecznie niż w rodzinach, gdzie dzieci są dobrze przystosowane społecznie.
Nadmierna surowość rodziców w stosunkach z dzieckiem powoduje u dziecka repulsywne nastawienie do ludzi oraz bierność społeczną. Dziecko surowo traktowane przez rodziców jest wobec ludzi wrogie, a wrogość w stosunku do ludzi jest jednym z elementów niedostosowania społecznego, wyrażającego się różnego rodzaju antagonistycznymi społecznie nastawieniami.
Nadmiernie łagodne traktowanie dziecka powoduje propulsywne nastawienie wobec ludzi z przesadnie wzmożoną aktywnością społeczną, tego rodzaju postawa dziecka też w konsekwencji może powodować jego niedostosowanie społeczne.
Niekonsekwentne postawy rodzicielskie wpływają na wzrost u dzieci wrogości w stosunkach interpersonalnych, powodują różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne u dzieci oraz agresję w stosunku do innych ludzi.


Jolanta Bugajska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie