Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program wychowawczy bświetlicy szkolnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 886 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
Motto:

  "W wychowaniu chodzi właśnie o to, 
   ażeby człowiek stawał się coraz bardziej 
   człowiekiem – ot, ażeby bardziej był,
   a nie tylko miał:
   aby więc poprzez wszystko, co ma,
   co posiada, umiał bardziej
   i pełniej być człowiekiem,
   to znaczy, ażeby również umiał
   bardziej być nie tylko z drugim,
   ale i dla drugich."
   Jan Paweł II
     Podstawą wszelkich działań wychowawczych musi być przekonanie iż każde dziecko oddawane w nasze ręce (wychowawców) musi nauczyć się znaleźć swoje miejsce w Ojczyźnie. Pokochać to wszystko co nas otacza umieć żyć zgodnie z naturą i bliskimi osobami. Umieć żyć cieszyć się życiem, przy tym być Polakiem to główny cel tego programu wychowawczego.
Świetlica szkolna to taki neutralny teren, nie przynależny żadnej klasie, żadnemu przedmiotowi, żadnej pracowni- ale wspólny. Tutaj można spotkać się z kolegami przed i po zajęciach, zagrać w szachy, pograć w siatkówkę, poukładać puzzle i odrobić lekcje. W trakcie organizowanych zajęć świetlicowych możemy dać szansę wykazać się uczniowi słabemu w nauce często zniechęconemu brakiem osiągnięć i jednocześnie rozwijać zainteresowania uczniów uzdolnionych.
Nasza dewiza to: Wszechstronny rozwój osobowości ucznia
     Zważywszy, iż świetlica szkolna stanowi integralną część szkoły postanowiłam opracować program wychowawczy, który realizowałby misję naszej placówki.
     Niniejszy program wychowawczy ujęty jest w formie rejestru różnych działań wychowawczych. Zawiera on spis wartości wychowawczych zapis szkolnych i świetlicowych uroczystości wynikających z tradycji szkoły, oraz projekty realizowane w świetlicy.
Główny cele pracy wychowawczej
 1. Przystosowanie społeczne i szkolne
  1. Integracja zespołu świetlicowego
   1. kształtowanie kultury zachowania i zasad zdrowej rywalizacji w kontaktach rówieśniczych
   2. wyrabianie umiejętności działań zespołowych
   3. nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami
  2. Poczucie więzi ze społecznością szkolną
   1. organizowanie wspólnych imprez
   2. prezentowanie indywidualnych zdolności uczniów – hobby
   3. reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym
   4. współpraca na rzecz upiększania własnego otoczenia, utrzymywanie go w porządku i czystości
  3. Dążenie do sukcesów szkolnych
   1. wdrażanie do samodzielnego zdobywania wiedzy
   2. przezwyciężanie trudności w uczeniu się i niepowodzeniach szkolnych
   3. rozwijanie zdolności artystycznych, technicznych i sprawności ruchowej
  4. Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin
   1. rozbudzanie aktywności poznawczej w zakresie prasy i literatury
   2. krytyczna postawa wobec programów w środkach masowego przekazu
   3. kultywowanie języka ojczystego w codziennym życiu
   4. umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji
  5. Ochrona przyrody przed zagrożeniami cywilizacyjnymi
   1. rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
   2. uświadamianie integracji działań na rzecz środowiska
   Umacnianie więzi rodzinnej
   1. rodzice i rodzeństwo, rola matki i ojca, miejsce dzieci w rodzinie
   2. atmosfera życia rodzinnego
   3. rozumienie i rozwiązywanie problemów
   4. patologia życia rodzinnego
 2. Obraz własnej osoby
  1. Pobudzanie świadomości
  2. Rozpoznawanie i rozumienie przyczyn stanów emocjonalnych
  3. Kultura bycia i życia, samoobsługa
 3. Promocja zdrowia
  1. Higiena osobista i dbałość o wygląd zewnętrzny
  2. Dbałość o stan zdrowia i rozwój fizyczny
  3. Dojrzewanie – procesy zmian rozwojowych
 4. Bezpieczeństwo, pierwsza pomoc i zapobieganie wypadkom
  1. Kształcenie i utrwalanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach
  2. Zapoznanie z zasadami:
   1. ruchu drogowego
   2. ochrony przeciwpożarowej, ewakuacji
   3. udzielanie pierwszej pomocy
 5. Tradycje narodowe, ludowe i religijne
  1. Przybliżenie wydarzeń historycznych i postaci w nich uczestniczących
   1. wzbudzanie zainteresowań historią kraju i regionu oraz darzenie kultem pamięci postaci historycznych
   2. kształcenie umiejętności krytycznej oceny wydarzeń historycznych i osób w nich uczestniczących
   3. rozwijanie poczucia więzi emocjonalnej z historycznymi wzorcami osobowymi oraz dumy narodowej ze szczególnych wydarzeń historycznych
 6. Tradycje i uroczystości szkolne
  1. rozwijanie zainteresowań kulturalno – artystycznych
  2. organizowanie imprez szkolnych
  3. współpraca z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym

Najważniejsze święta w roku, rocznice, wydarzenia aktualności z kraju, regionu

Rozpoczęcie roku szkolnego
Dni sprzątania świata
Powitanie jesieni
Dzień Komisji Edukacji Narodowej
Święto Zmarłych
Święto Niepodległości
Andrzejki
Wigilia, Jasełka
Boże Narodzenie
Choinka szkolna
Dzień Babci i Dziadka
Walentynki
Powitanie wiosny
Wielkanoc
Dzień Ziemi
Święto Konstytucji
Dzień Matki
Dzień Dziecka
Zakończenie roku szkolnego

Dobór treści i metod pracy
     Osiągnięcie założonych celów kształcenia i wychowania uwarunkowane jest m.in. stosowanymi metodami. W trakcie realizacji programu wychowawczego świetlicy dominujące powinny być metody czynnościowe i problemowe, które wpływają pozytywnie na postawy wychowanków. Praktyczne zaangażowanie uczniów w zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności oraz systematyzowanie wcześniej zdobytej wiedzy powinno być postawą osiągania celów programu wychowawczego gimnazjum.
     Zajęcia grupowe w świetlicy szkolnej powinny być prowadzone w klimacie zaufania, przyjaźni i bliskości oraz pobudzania aktywności uczestników.
Należy wykorzystać fantazje uczniów, ich oryginalne pomysły.

Ewaluacja
     Ewaluacja to ciągłe monitorowanie przebiegu zaplanowanych działań. Będzie ona odbywać się poprzez:
 • prowadzenie rozmów z uczniami
 • wnikliwą obserwację uczniów
 • analizę wytworów uczniów
Opracowała mgr Aleksandra Głowa
nauczyciel wych. świetlicy
w ZSPGPiP w Otfinowie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie