Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Gdy mamy zastępstwo... - język angielski

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8057 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
Każdy nauczyciel czuje się pewnie na lekcji wtedy, gdy jest do niej solidnie przygotowany, ma do dyspozycji niezbędne środki dydaktyczne, a uczniowie aktywnie biorą udział w zajęciach. Jest to sytuacja komfortowa zarówno dla uczniów, jak również dla nauczycieli. Problem zaczyna się wtedy, gdy musimy przeprowadzić zajęcia w zastępstwie za innego nauczyciela, na dodatek w klasie, której nie uczymy. Jeżeli zarówno uczniowie, jak i nauczyciel powiadomieni są o zmianie odpowiednio wcześnie, taka sytuacja nie powoduje większych trudności. Często jednak bywa tak, że o konieczności przeprowadzenia lekcji zastępczej jesteśmy poinformowani w ostatniej chwili i nie mamy czasu na zaplanowanie zajęć, ani na przygotowanie odpowiednich materiałów.
Taka sytuacja nie musi jednak oznaczać katastrofy, jeśli mamy plan awaryjny – ćwiczenia lub zadania do wykonania bez konieczności korzystania z podręcznika, zeszytu, czy materiałów dodatkowych.

Chciałabym krótko przedstawić propozycje takich ćwiczeń, które z powodzeniem wykorzystuję w czasie lekcji w zastępstwie, jak również na lekcjach utrwalających daną partię materiału. Do wykonania tych ćwiczeń mogą być potrzebne jedynie: kartka, długopis, kreda, tablica i inne akcesoria i drobiazgi do których mamy powszechny dostęp w szkole.

· Bingo – popularna gra uwielbiana przez uczniów klas I – III szkoły podstawowej.. Przed rozpoczęciem gry ustalamy z uczniami zakres tematyczny słownictwa ,np. food, animals, toys, etc. Uczniowie zapisują na kartce 4 dowolnie wybrane wyrazy należące do ustalonej grupy tematycznej. Następnie nauczyciel wymienia wyrazy odpowiadające tej grupie, a uczniowie skreślają usłyszany wyraz, jeśli znajduje się na ich liście. Zwycięża ten uczeń, który pierwszy skreśli wszystkie wyrazy na swojej liście.
Wprawdzie w klasie pierwszej uczniowie dopiero rozpoczynają naukę pisania, ale zamiast
wyrazów mogą na przykład narysować kolorowe kółeczka ( Colours ) lub zapisać cyfry
( Numbers ).
Gra utrwala słownictwo, jak również rozwija sprawność rozumienia ze słuchu.

· Kalambury – dzielimy klasę na grupy. Nauczyciel lub przedstawiciel jednej z grup wykonuje rysunek na tablicy. Zadaniem uczniów z pozostałych grup jest jak najszybsze odgadnięcie znaczenia rysunku ( Is it a .............? ) W klasach bardziej zaawansowanych językowo lub wyższych zamiast rysowania możemy podać kilka słów kojarzących się ze słowem kluczowym.
To ćwiczenie stanowi również doskonały trening twórczego myślenia!

· Word chain – uczniowie po kolei wymieniają dowolne wyrazy z różnych kategorii tematycznych. Każdy wyraz musi zaczynać się na literę, na którą kończy się wyraz usłyszany.
Ćwiczenie rozwija sprawności rozumienia ze słuchu, wymowę oraz poniekąd pisownię wyrazów w języku angielskim.

· Memory chain – uczniowie po kolei wymieniają dowolnie wybrane wyrazy z określonej kategorii tematycznej. Zanim każdy z uczniów poda wybrany przez siebie wyraz, musi najpierw wymienić w odpowiedniej kolejności wyrazy wymienione przez poprzedników. Uczeń, który pomyli kolejność wyrazów lub jakiś wyraz pominie, odpada z gry. Grę kończymy wówczas, gdy wymienionych wyrazów jest na tyle dużo, iż żaden z uczniów nie jest w stanie ich wszystkich zapamiętać .
Zadanie można ułatwić uczniom, jeśli na przykład ograniczymy zakres słownictwa do nazw sprzętów i przyborów szkolnych oraz innych elementów wyposażenia klasy, w jakiej mamy zajęcia.
Ćwiczenie utrwala słownictwo wybranych kategorii tematycznych. Jest również
wspaniałym treningiem pamięci !

· Who is it ?- zadaniem uczniów jest ustne opisanie wyglądu wybranej osoby z klasy ( np. It is a person who is wearing a red T-shirt ) lub czynności, jaką ta osoba wykonuje (np. It is a person who is holding a yellow pencil. ) . Pozostali uczniowie zgadują, kto został opisany.
Ćwiczenie rozwija sprawność mówienia i rozumienia ze słuchu oraz utrwala słownictwo
(kolory, części ciała, ubrania) i czas Present Continuous .

· Simon says – gra, w której chętnie uczestniczą uczniowie klas I- III szkoły podstawowej i małe dzieci. Nauczyciel wydaje proste polecenia , np. Sit down ! Clap your hands ! Jump ! Uczniowie wykonują odpowiednią czynność wyłącznie wtedy, gdy polecenie poprzedzone jest informacją Simon says.
Ćwiczenie rozwija sprawność rozumienia ze słuchu, utrwala czasowniki w trybie
rozkazującym, a ponadto dostarcza dużej dawki ruchu .

· Hidden treasure – jeden z uczniów opuszcza klasę, w tym czasie pozostali uczniowie ustalają miejsce, w jakim ukryją dowolny przedmiot, np. kawałek kredy, długopis, piórnik. Zadaniem ucznia po wejściu do klasy jest znalezienie ukrytego „skarbu” wyłącznie poprzez zadawanie pozostałym uczniom pytań ,np. Kasia, is the treasure under the teacher’s desk ?
Ćwiczenie utrwala przyimki służące do opisywania położenia, nazwy sprzętów i
przyborów szkolnych oraz konstrukcję zdań pytających.

· Hangman – nauczyciel dzieli klasę na grupy, następnie przedstawiciel jednej z grup zapisuje na tablicy wybrany przez grupę wyraz za pomocą poziomych kresek odpowiadających wielkości poszczególnych liter( dwie poziome kreski – mała litera , np. a , r , s , m ; trzy poziome kreski w górę - litery t, l, k, lub w dół – litery y, j, g ). Uczniowie z pozostałych grup odgadują zaszyfrowany wyraz poprzez podawanie liter alfabetu. Jeżeli grupa odgadnie literkę, wpisujemy ją w odpowiednim miejscu w wyrazie, a kreski odpowiadające tej literze wycieramy.
Ćwiczenie utrwala alfabet oraz pisownię wyrazów.

· Riddles – czyli zagadki w języku angielskim. Uczniowie podzieleni zostają na grupy. Każda grupa wybiera jeden wyraz, który następnie opisuje grupom przeciwnym, np. It is something made of plastic. You use to write with. You can find it in a pencil-case. Odpowiedź można podać dopiero wtedy, gdy wszyscy członkowie grupy opisującej wyraz podadzą przynajmniej jedną informację (służy to zaangażowaniu wszystkich uczniów ).
W klasach o wyższym poziomie zaawansowania można to zadanie utrudnić. Nauczyciel
podaje grupie słowa, których nie mogą użyć do opisania wybranego wyrazu.
Ćwiczenie utrwala ogólne słownictwo i różne konstrukcje zdaniowe, poza tym rozwija wyobraźnię.

· VIP interview - nauczyciel prosi uczniów, aby na kartce zapisali imię i nazwisko, ewentualnie pseudonim swojego idola i nie pokazywali tych informacji innym. Następnie jeden z uczniów proszony jest o wyjście na środek klasy i od tej chwili traktowany jest jako osoba, której dane umieścił na kartce. Zadaniem pozostałych uczniów jest odgadnięcie personaliów idola ucznia poprzez zadawanie mu pytań, np. Do you play football ? Are you Polish ?Can you play any instrument ?Have you ever acted in a film ? itp. Dane podane na kartce mają gwarantować, iż uczeń nie zmieni personaliów w trakcie zabawy, aby utrudnić zgadywanie pozostałym uczniom.
Ćwiczenie utrwala konstrukcje pytań ogólnych i szczegółowych.

· Categories – uczniowie rysują na kartce tabelę i dzielą ją na osiem kolumn. Każdej kolumnie przyporządkowana zostaje kategoria tematyczna, np. COUNTRY, ANIMAL , JOB , SPORT , CLOTHES, FOOD, HOUSE, POINTS. Kiedy wybrany losowo uczeń po cichu wymienia kolejno litery alfabetu , nauczyciel mówi „Stop!” Litera , na której zatrzymał się uczeń, jest pierwszą literą wyrazów, jakie należy wpisać pod każdą z kategorii. Nauczyciel pilnuje czasu wpisywania – około 2 minut. Następnie sprawdzane są wpisane słowa i przyznawane punkty ( jeżeli uczeń wpisał wyraz, który nie znalazł się na kartkach innych, otrzymuje 3 punkty. Jeżeli wyraz wpisany powtórzył się na 3 innych kartkach, uczniowie otrzymują każdy po 2 punkty. Jeżeli wyraz powtórzył się na więcej niż 3 kartkach, uczniowie otrzymują po 1 punkcie. Brak wyrazu = 0 punktów ).
Ćwiczenie utrwala słownictwo z wielu kategorii tematycznych.
· Dictionary game – gra dla uczniów na poziomie co najmniej pre-intermediate, do przeprowadzenia której potrzebny jest słownik. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Następnie prosi jednego z uczniów o otworzenie słownika na dowolnej stronie. Nauczyciel wybiera wyraz ze wskazanej strony (najlepiej taki, którego uczniowie prawdopodobnie nie znają). Wyraz zapisany zostaje na tablicy, a uczniowie w grupach układają na kartce definicję tego słowa. Jeżeli nie znają znaczenia, mogą je wymyślić. Nauczyciel zbiera kartki i pod podanym wyrazem zapisuje wszystkie definicje, wśród których umieszcza również prawidłową. Zadaniem uczniów jest wybranie właściwej definicji wyrazu. Nie można głosować na własną definicję, chyba że nauczyciel dyskretnie poinformuje grupę, iż definicja jest prawidłowa. Grupy nie mogą porozumiewać się między sobą. Przyznawanie punktów:
- jeżeli grupa wybrała właściwą definicję z tablicy, otrzymuje jeden punkt.
- grupa, której definicja została wybrana przez inną grupę, otrzymuje jeden punkt
Na początku zasady gry mogą wydawać się skomplikowane, ale już po pierwszej kolejce odgadywania definicji, uczniowie szybko orientują się na czym polega zabawa.
Tę grę polecam szczególnie do wykorzystania w gimnazjum. Moi uczniowie ją uwielbiają.
Ćwiczenie utrwala konstrukcję zdań złożonych typu „ defining clauses” .


Mam nadzieję, że podane przeze mnie przykłady ćwiczeń okażą się państwu pomocne w organizowaniu i przeprowadzeniu zajęć w nagłym zastępstwie innego nauczyciela, jak również w codziennej pracy.
Beata Hejne
nauczycielka języka angielskiego
w Zespole Szkół Społecznych STO
w Pułtusku

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie