Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Diagnozowanie umiejętności ucznia rozpoczynającego naukę szkolną

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 14235 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 


Nadrzędnym celem edukacji jest wspomaganie dziecka we wszechstronnym rozwoju na miarę jego możliwości.
Rozwój jest procesem , w którym obserwujemy zmiany ilościowe i jakościowe prowadzące do coraz lepszego funkcjonowania dziecka. W celu uchwycenia tych zmian należy dokonywać diagnozowania rozwoju dziecka. Szczególnie ważne jest diagnozowanie dziecka rozpoczynającego naukę szkolną.
Podstawą diagnozowania jest:
 obserwacja zachowań dzieci w różnych sytuacjach zadaniowych i społecznych
 rozmowa z dzieckiem
 analiza wszelkich wytworów dziecka
Znając wyjściowy stan w rozwoju ucznia możemy:
 ocenić jego postępy nawet wtedy, gdy są one niewielkie i nie odpowiadają wymaganiom programowym;
 lepiej ocenić wysiłek , który dziecko wkłada w zdobywanie wiadomości , umiejętności i sprawności;
 lepiej rozumieć jego trudności;
 nawiązać z dzieckiem więzi emocjonalne.
Celem diagnozy jest opracowanie wskazań edukacyjnych, które będą stymulowały, wspierały i wspomagały rozwój potencjalnych możliwości dziecka. Nauczyciel musi wiedzieć, z jakimi umiejętnościami rozpoczynają naukę poszczególni uczniowie. Na powodzenia szkolne wpływa wiele czynników wzajemnie ze sobą powiązanych. Dziecko przekraczające próg szkolny powinno posiadać zespół umiejętności przydatnych w szkole, określanych jako dojrzałość szkolna.
Dojrzałość szkolna to gotowość dziecka do rozpoczęcia systematycznej nauki, to gotowość do wejścia w nowe obowiązki i nowe środowisko. Tym pojęciem określa się zarówno dojrzałość fizyczną, jak i umysłową, społeczną i emocjonalną.
Celowym zatem wydaje się diagnozowanie umiejętności uczniów
rozpoczynających naukę w klasie I. Aby jak najlepiej poznać umiejętności swoich uczniów stworzyłam kartę wstępnej diagnozy ucznia klasy I. Wyniki obserwacji pozwoliły mi zapoznać się nie tylko z umiejętnościami dziecka dotyczącymi sprawności fizycznej czy umysłowej, ale również z ich dojrzałością społeczną i emocjonalną. Okazało się to bardzo pomocne w planowaniu pracy dydaktycznej i wychowawczej. Pozwoliło też zrozumieć przyczyny niepowodzeń szkolnych i podjąć odpowiednie kroki w celu ich likwidacji.
Karta wstępnej diagnozy ucznia klasy I

Imię i nazwisko ucznia ..................................
Data badania ....................


L.p
Dojrzałość społeczno – emocjonalna

Tak
Nie
1. Nawiązuje kontakt z rówieśnikami i nauczycielami
2. Respektuje zasady obowiązujące w grupie
3. Uczestniczy w zabawach
4. Reaguje adekwatnie do sytuacji
5. Wykonuje zadania samodzielnie
6. Koncentruje się na zadaniu do wykonania
7. Przygotowuje potrzebne do zajęć przybory i narzędzia
8. Dba o porządek w miejscu pracy i zabawy

Orientacja w najbliższym otoczeniu

1. Podaje swoje imię, nazwisko, wiek
2. Wymienia osoby z którymi mieszka, podaje ich imiona
3. Zna nazwę miejscowości, w której mieszka
4. Podaje nazwy pór roku
5. Rozpoznaje na obrazkach przedmioty codziennego użytku

Sprawność manualna i fizyczna, orientacja w przestrzeni

1. Wykonuje czynności samoobsługowe( ubiera się, zawiązuje sznurowadło, zapina guziki)
2. Zamalowuje obrazek nie wychodząc za kontury
3. Obrysowuje figury zachowując ich kształt
4. Potrafi ciąć nożycami po linii
5. Wskazuje daną część ciała, nazywa ją
6. Rozróżnia rękę i nogę prawą, rękę i nogę lewą
7. Rozróżnia kierunki w otoczeniu( góra, dół, przód, tył)
8. Rzuca i chwyta piłkę
9. Toczy piłkę ręką
10. Utrzymuje równowagę stojąc na jednej nodze z zamkniętymi oczami
11. Przeskakuje obunóż przez niską przeszkodę( np. ławeczkę)
12. Nawija nitkę na kłębek prawą i lewą rękąGotowość do czytania

1. Rozpoznaje litery drukowane
2. Czyta proste wyrazy głoskami z syntezą
3. Czyta proste wyrazy sylabami z syntezą
4. Czyta sposobem mieszanym
5. Czyta całymi wyrazami
6. Rozumie sens czytanych wyrazów i zdań
7. Układa zdanie z rozsypanki wyrazowej

Mówienie i słuchanie

1. Wyraźnie wymawia słowa
2. Wypowiada się na temat obrazka jednym słowem lub zdaniem
3. Wypowiada się kilkoma zdaniami na temat obrazka
4. Rozumie treść słuchanego tekstu
5. Odtwarza prosty układ rytmiczny wystukany przez n-la

Gotowość do pisania

1. Zachowuje prawidłową postawę ciała
2. Prawidłowo trzyma ołówek
3. Właściwie układa kartkę lub zeszyt
4. Odwzorowuje kształty literopodobne ( proste, ukośne, owale, łuki, spirale)
5. Mieści się w liniaturze, nie wychodzi za linie
6. Zachowuje kierunek pisania, kształt, odstępy
7. Kreśli wzory bez odrywania ręki

Gotowość do uczenia się matematyki

1. Klasyfikuje figury ze względu na kształt, kolor, wielkość
2. Rozpoznaje i odczytuje liczby od 1 do 10
3. Przelicza elementy zbioru
4. Przyporządkowuje zbiorowi liczbę odpowiadającą ilości elementów
5. Rozpoznaje położenie figur w płaszczyźnie
6. Rozróżnia kierunki na płaszczyźnie
6. Rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne
Bibliografia:
1. J. Czyżewska, E. Jadczak, J. Koronkiewicz,B Niewiarowska, Jak zdiagnozować umiejętności dziecka rozpoczynającego naukę szkolną, Białystok 2002
2. E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka, Warszawa 1997
3. J. Pielkowa, Jak im pomóc, Warszawa 1985
4. H. Prus - Wiśniewska, Zanim dziecko pójdzie do szkoły, Warszawa 1995


Lucyna Paliwoda - nauczycielka kształcenia zintegrowanego

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie