Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Poznajemy krajobrazy Polski

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 15518 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 


Autor: Teresa Trela

BLOK TEMATYCZNY: Poznajemy krajobrazy Polski.
 1. dzień pracy dziecka.
  Temat dnia: POLSKIE GÓRY
  Cel główny: Uczeń poznaje górski krajobraz Polski oraz wybrane składniki kultury Podhala.
 2. dzień pracy dziecka.
  Temat dnia: WĘDRUJEMY PO WYŻYNACH.
  Cel główny: Uczeń poznaje wyżynny krajobraz Polski oraz wybrane składniki kultury śląskiej.
 3. dzień pracy dziecka
  Temat dnia: WĘDRUJEMY PO NIZINACH.
  Cel główny: Uczeń poznaje nizinny krajobraz Polski oraz wybrane składniki kultury Mazowsza.
 4. dzień pracy dziecka.
  Temat dnia: JEDZIEMY NAD MORZE.
  Cel główny: Uczeń poznaje krajobraz nadmorski i wybrane elementy kultury Kaszubskiej.
 5. dzień pracy dziecka.
  Temat dnia: Powtarzamy i utrwalamy wiadomości dotyczące krajobrazów Polski.
  Cel główny: Uczeń umie scharakteryzować poszczególne rodzaje krajobrazów Polski oraz wskazać je na mapie.
Temat zajęć: POWTARZAMY I UTRW ALAMY WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE KRAJOBRAZÓW POLSKI.
Cel główny: UCZEŃ UMIE SCHARAKTERYZOWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE KRAJOBRAZÓW ORAZ WSKAZAĆ JE NA MAPIE.

Cele operacyjne :
UCZEŃ:
 • wypowiada się na podany temat
 • zna charakterystyczne cechy krajobrazów: g6rskiego, wyżynnego, nizinnego i nadmorskiego oraz elementy kultury tych rejonów
 • potrafi redagować notatki w oparciu o zgromadzony materiał
 • potrafi wskazać najdłuższą rzekę Polski i jej dopływy
 • umie wykonać układankę przedstawiającą mapę Polski
 • potrafi słuchać i śpiewać piosenki ludowe z poznanych regionów
 • umie tańczyć w rytmie melodii piosenek ludowych
 • sprawnie współpracuje w grupie i zespole klasowym
 • stara się obiektywnie oceniać innych i prace własne
 • słucha uważnie wypowiedzi innych
 • dostrzega konieczność poszanowania piękna przyrody
 • dba o utrzymanie porządku w miejscu pracy
 • potrafi wykonać album na podany temat.
METODY WSPIERANIA EDUKACYJNEGO:
 • podająca
 • problemowa
 • praktycznego działania
 • ekspresji twórczej.
FORMY AKTYWNOSCI UCZNIA:
 • zbiorowa jednolita
 • indywidualna
 • grupowa zróżnicowana
 • grupowa jednolita
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 • mapa Polski
 • pocztówki i zdjęcia przedstawiające krajobraz: górski, wyżynny, nizinny i nadmorski
 • teksty (charakterystyka poszczególnych krajobrazów)
 • eksponaty charakterystyczne dla poszczególnych krain geograficznych
 • kartki z tekstami pisanymi gwarą
 • bloki, kredki
 • paski papieru z wyrazami charakterystycznymi dla poszczególnych krain geograficznych
 • kaseta z piosenkami
 • albumy
PRZEBIEG ZAJĘĆ
 1. WYTWORZENIE SYTUACJI INSPIRUJĄCEJ OKREŚLONY RODZAJ AKTYWNOSCI UCZNIÓW.
  • Zabawa – "zagadka - tekst"
   Każda para uczni6w otrzymuje zagadkę - tekst.
   Do poprawnych odpowiedzi na każde z pytań dołączone są sylaby. Wybrane pod prawidłowymi odpowiedziami i załączone razem tworzą rozwiązanie.

   Uzasadnienie celowości sytuacji : utrwalenie wiadomości.
   Moment motywujący do podjęcia działania.
 2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU AKTYWNOŚCI UCZNIÓW.
  Góry, wyżyny, niziny i wybrzeże to krainy geograficzne Polski
  Jakie są. ich charakterystyczne cechy? Gdzie znajdują. się na mapie?
  Po czym rozpoznajemy krajobraz górski, wyżynny, nizinny, nadmorski ? 0 tym powiemy sobie na dzisiejszej lekcji.

  Uzasadnienie celowości sytuacji: Ukierunkowanie myślenia i działania uczni6w na cel główny.
  Zapoznanie z celem zajęć.
  • Zabawa ruchowa ze śpiewem piosenki ludowej "jednego z regionów Polski”.
 3. WIELOKIERUNKOWA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA.
  1. Rozmowa dydaktyczna.
   Uczniowie siadają w kręgu. Nauczyciel ma przygotowaną listę pytań, które postawi uczniom.

   Uzasadnienie celowości sytuacji: Utrwalanie pewnej partii materiału i doskonalenie zdobytej wiedzy.
  2. Dobieranie podpisów do poszczególnych krain geograficznych - "Cztery kąty"
   Uczniowie siedzą w kręgu i losują przygotowane przez nauczyciela karteczki z wyrazem charakterystycznym dla danej krainy geograficznej Polski.
   W każdym z czterech rogów dywanu znajduje się jedna duża kartka z napisaną krainą geograficzną. Uczniowie siadają w odpowiednim kącie. Wspólnie ustalają prawidłowość wykonania zadania i naklejają paski papieru na kartkę.

   Uzasadnienie celowości sytuacji: Pobudzanie uczniów do odkrywania, uporządkowania wiedzy. Utworzenie grup.
  3. Praca w grupach - przydział zadań.
   Dzieci siedzą w 4 grupach. Każda grupa reprezentuje jedną z krain geograficznych. Zadaniem każdej grupy jest wybranie ze zgromadzonych przez nauczyciela eksponatów wszystkich elementów związanych z reprezentowaniem przez nią krainą. Następnie członkowie grupy prezentują "swoją" krainę zgodnie z planem: położenie, ukształtowanie terenu, największe miasta, rzeki, góry, charakterystyczna roślinność, składniki kultury.
  4. Prezentacja zadań. Uzasadnienie wyboru eksponatu.

   PRZERWA W ZAJĘCIACH.
  5. Działalność praktyczna - układanka "Mapa Polski"
   • przygotowanie przez zespoły stolików
   • przydział obowiązków.
   Każda grupa otrzymuje układankę (1/4 części mapy Polski). Zadaniem grupy jest zaznaczyć i podać największe miasta, rzeki, góry dla tego regionu oraz pomalować mapę odpowiednim kolorem. Następnie grupy składają układankę tworząc mapę Polski.
   • uporządkowanie stanowisk pracy.
   Uzasadnienie celowości sytuacji. Wykorzystanie wiedzy uczniów. Wykonanie przez dzieci pomocy dydaktycznej dla klasy.
 4. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ
  1. Wzajemne odpytywanie się.
   Grupy przygotowują zestaw pytań do tematu. Następnie każdy członek zespołu przedstawia pytania przygotowane przez swój zespół, pozostali na nie odpowiadają.

   Uzasadnienie celowości sytuacji: Angażowanie wszystkich uczniów. Uczniowie uczą się porządkować informacje i tworzyć pytania do odpowiednich zakresów.
 5. OCENIANIE
  1. Tarcza strzelecka.
   Na papierze plakatowym nauczyciel rysuje tarczę strzelecką uwzględniając wybrane aspekty lekcji i pracę uczniów, które mają oceniać uczniowie np.: wiedza, pomoce, zaangażowanie, współpracę z innymi.
   Uczniowie mazakiem zaznaczają ocenę swojego udziału w zajęciach i same zajęcia..
 6. KOMENTARZ METODYCZNY.
       Po opracowaniu bloku tematycznego "Poznajemy krajobraz Polski" uczniowie zdobędą szereg umiejętności i wiadomości. Przede wszystkim poznają legendy związane z wybranymi regionami Polski.
       Rozwiną umiejętności wypowiadania się na podany temat oraz czytania ze zrozumieniem.
       Poznają charakterystyczne cechy krajobrazów Polski. Rozbudzą w sobie wrażliwości na piękno krajobrazu ojczystego. Rozwiną wyobraźnię plastyczną.
  Kształcą rozumienie: linii prostej, łamanej i odcinka oraz łamanej otwartej i zamkniętej.
  Rozwiną umiejętności przedstawiania w sposób słowny, muzyczny i ruchowy swoich odczuć.

  Cele te osiągnięte zostaną poprzez zróżnicowane metody i formy pracy z wykorzystaniem ciekawych i urozmaiconych środków dydaktycznych.
Autor: Teresa Trela – nauczuciel nauczania zintegrowanego w SP nr 1 w Sędziszowie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie