Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program wychowawczy biblioteki szkolnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1747 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 oprac. mgr Gabriela Bajerska

Wstęp

Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ośrodkiem edukacji czytelniczej i medialnej uczniów oraz częścią szkoły, która bierze udział w realizacji podstawowych funkcji placówki w stosunku do uczniów: kształcąco - wychowawczej, diagnostyczno - prognostycznej, opiekuńczo - wychowawczej i kulturalno - rekreacyjnej. Realizując cele wychowawcze wynikające z założeń programowych szkoły biblioteka szkolna odgrywa znaczną rolę.
Jest miejscem, gdzie nie tylko udostępnia się zbiory biblioteczne, ale gdzie można oddziaływać na użytkowników kształtując ich świadomość.
Wychowanie jest procesem mającym na celu wywołanie określonych zmian w osobowości wychowanków, kształtowanie ich postaw, przekonań, poglądu na świat, stosunku do ludzi, systemu wartości i celu życia. Wyróżnia się wychowanie min. moralne, patriotyczne, społeczne, estetyczne, zdrowotne, ekologiczne...Bibliotekarz realizuje głównie
wychowanie czytelnicze, mające na celu kształtowanie u wychowanków dyspozycji motywujących ich zachowania czytelnicze.
W dzisiejszych czasach, kiedy w życiu codziennym dominują masowe, przekazywane w uproszczony i otępiający sposób, telewizyjne informacje, niezwykle ważna jest rola biblioteki szkolnej. Właśnie tutaj możemy wskazać uczniom, że prawdziwy, piękny świat nie zawiera się jedynie w płaskich ekranach telewizora czy komputera.
Właśnie dlatego też dzisiaj nasza misja przybiera na znaczeniu, to my musimy wynieść znów książki na piedestał, co jest zadaniem dużo trudniejszym niż chociażby dwadzieścia lat temu, kiedy nie istaniała żadna alternatywa dla słowa pisanego.
Nieukształtowanym charakterom młodzieży musimy wskazać dobrą drogę, która nie prowadzi przez świat zakłamania- musimy pokazać, że książka niekoniecznie musi być złem koniecznym, czy nudną lekturą. Możemy wskazać fascynujące pozycje, które spodobają się danemu uczniowi i być może za pomocą jednej, wskazanej przez nas książki, zmienimy całe jego życie.Podstawa prawna

1. Ustawa o bibliotekach z dn. 27.06.1997 r. (Dz.U. Nr 85, poz.539, art.22, ust.1).
2. Rozporządzenie z dn. 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 par.10 , pkt 1 z późniejszymi zmianami).
3.Statut SP nr 45 w Bytomiu
4. Program Wychowawczy Szkoły.Cele ogólne wychowania w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły:

1. Doskonale funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu.
2. Jest aktywny.
3. Jest ciekawy świata.
4. Jest odpowiedzialny.
5. Jest otwarty.
6. Jest prawy.
7. Jest rozważny.

Cel nadrzędny:
Kształtowanie postawy moralnej i stylu życia czytelników zgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi oraz ukształtowanie takiej postawy obywatelskiej, która uwzględniałaby perspektywę europejską.


Zadania do realizacji:

1. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania i kształtowanie kultury osobistej.
2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów poporzez kontakt z książką i czasopismem.
3. Przygotowanie uczniów do efektywnego samokształcenia i uczenie samodzielnego
zdobywania wiedzy i informacji.
4. Zachęcanie uczniów do aktywnej współpracy z biblioteką szkolną.
5. Kształtowanie rozwoju osobowości i wrazliwości uczniów poprzez kontakt z kulturą.
6. Kształtowanie postawy patriotycznej wobec swojego regionu poprzez przyblizenie uczniom
historii i tradycji regionu.
7. Włączenie sie do programu...Unii Europejskiej.
8. Pomoc uczniom w rozwiazywaniu problemów.


Realizacja celów i zadań:

Główną zasadą stosowaną w pracy bibliotekarza jest podmiotowe traktowanie ucznia.
Ważne jest, by działania bibliotekarza akcentowały i podkreślały indywidualne traktowanie uczniów, by rozwijały ich zdolności i zainteresowania w wyjątkowo miłej i serdecznej atmosferze.

Bibliografia:
1. Andrzejewska Jadwiga: Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka. T. 2 Praca
pedagogiczna. Warszawa, 1992.
2. Drzewiecki Marcin: Biblioteka we współczesnej szkole. Warszawa, 1991.
3. Saniewska Danuta: Nowe vademecum nauczyciela-bibliotekarza. Warszawa, 2000.

Artykuły:
1. Atamańczyk Kazimiera: Biblioteki szkolne w mikrosystemie wychowawczym. "Poradnik
Bibliotekarza" 1996, nr 6.
2. Kula Izabela: Działalność wychowawcza bibliotekarza, czyli o możliwościach wykorzystania
dialogu i dramy w bibliotece dla dzieci. "Poradnik Bibliotekarza" 1999, nr 5.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie