Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości

 

 
Samoocena związana jest z poczuciem własnej osoby. Zależy ona od własnej oceny wyników działania, zdolności, wyglądu, a także oceny tych, na których nam zależy. Człowiek o wysokim poczuciu własnej wartości podejmuje dobrze przemyślane decyzje i sensownie zachowuje się w sytuacjach konfliktowych. Umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywanie konfliktów pozwalają skutecznie opierać się naciskom kolegów i środowiska w różnych sprawach.


ĆWICZENIE 1
MOJE ZALETY I WADY

Cele:
• rozwijać świadomość własnych wad i zalet;
• ustalić, co uczestnicy zajęć chcą zmienić

Wielkość grupy: do 30 osób
Czas: 20-30 minut
Pomoce: karty ćwiczeń MOJE ZALETY I WADY, długopisy

Sposób realizacji
1. Uczestnicy wypełniają karty ćwiczeń MOJE ZALETY I WADY. Osoba prowadząca podkreśla, że więcej uwagi należy poświęcić rubryce „Zalety”.
2. Uczestnicy omawiają wypełnione karty w parach bądź 5-8 – osobowych zespołach.


Podsumowanie
W ćwiczeniu tym kładzie się nacisk na rubrykę „Dobre strony” po to, by wzmocnić poczucie własnej wartości uczestników. Gdyby niektórzy mieli trudności z wypełnieniem tej rubryki, należy poprosić ich kolegów o wymienienie zalet, jakie widzą w danych osobach.

Na zakończenie ćwiczenia można zadać m. In. następujące pytania:
• Czy zdziwiła was ilość zalet, jakie posiadacie?
• Jakie są proporcje zalet i wad?
• Czy można pozbyć się posiadanych wad?
• Czy posiadacie jakieś cechy, które w pewnych sytuacjach mogą się okazać pozytywne, a w innych negatywne?

Następnie uczestnicy wypowiadają się pisemnie na następujące tematy, a odpowiedzi omawiają w parach:
Dwie cechy własnego wyglądu, które podobają ci się.
Dwie cechy osobowości, z których jesteś zadowolony.
Umiejętność lub talent, który posiadasz.
Osiągnięcie, z którego jesteś zadowolony.
Szczególnie dobre relacje z jakąś osobą.
Marzenie, w którym realizują się twoje najlepsze cechy.


ĆWICZENIE 2
PAPIEROWA TORBA

Cele:
• rozwijać samoświadomość;
• opowiedzieć innym o cechach swojej osobowości.

Wielkość grupy: od 6 do 12
Czas: 40-60 minut
Pomoce: duże papierowe torby, czasopisma, nożyce, klej

Sposób realizacji
1. Prowadzący rozdaje uczestnikom papierowe torby i czasopisma.
2. Uczestnicy wycinają z pism i naklejają po zewnętrznej stronie torby obrazki, słowa i wyrażenia, które dobrze ilustrują różne cechy ich osobowości zewnętrznej.
3. Następnie uczestnicy wycinają i naklejają na wewnętrznej stronie torby obrazki, słowa i wyrażenia najlepiej odpowiadające ich osobowości wewnętrznej. Gdyby uczestnicy nie rozumieli pojęć „osobowość zewnętrzna” i „osobowość wewnętrzna”, należy wyjaśnić, że osobowość zewnętrzna to ta, którą pokazujemy światu, natomiast wewnętrzna obejmuje wszelkie bardziej ukryte cechy. Podobna torbę prowadzący przygotowuje także dla siebie.
4. Kiedy wszyscy są gotowi, po kolei omawiają zewnętrzne strony swoich toreb. Zachęcamy ich także do ujawnienia czegoś z wewnętrznej strony torby.

Podsumowanie
Na zakończenie ćwiczenia można zadać uczestnikom m. In. następujące pytania:
• Jak czuliście się opowiadając innym o swojej osobowości zewnętrznej?
• Jak czuliście się ujawniając cechy osobowości wewnętrznej?
• Czy torby ułatwiły mówienie o sobie?

ĆWICZENIE 3
ZWIERZĘTA

Cele:
• Rozwijać samoświadomość;
• Wymienić się pozytywnymi odczuciami z innymi osobami z grupy.

Wielkość grupy: od 6 do 12 osób
Czas: 30-40 minut
Pomoce: papier nie liniowany, długopisy

Sposób realizacji
1. Prowadzący rozdaje uczestnikom kartki i długopisy.
2. Na kartkach uczestnicy przedstawiają siebie jako zwierzęta, które powinny posiadać takie cechy, jak rysujący je uczestnicy. Nie należy niczego pisać.
3. Kiedy rysunek jest gotowy, papier należy złożyć tak, by rysunek był niewidoczny i położyć go na podłodze.
4. Każdy uczestnik losuje jeden rysunek (nie swój).
5. Na losowanych kartkach uczestnicy wypisują wszystkie cechy, jakie, ich zdaniem, posiadają przedstawione na rysunkach zwierzęta.
6. Uczestnicy kolejno pokazują wszystkim wylosowane rysunki i odczytują wypisane cechy. Grupa odgaduje autorów rysunków.

Podsumowanie
Należy pamiętać o tym, że wypisane cechy mają być wyłącznie pozytywne. Po odgadnięciu autorstwa rysunek wraca do autora.Na zakończenie ćwiczenia można zadać poszczególnym uczestnikom m. In. następujące pytania:
• Czy trudno było się zdecydować, jakie zwierzę najlepiej cię reprezentuje?
• Czy trudno było odgadnąć autorów poszczególnych rysunków?
• Czy ćwiczenie to wprowadziło cię w dobry nastrój?

mgr Jolanta Grduszak

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:27:40
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:27:40) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie