Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Aktywizacja procesu rewalidacji uczniów lekko upośledzonych umysłowo

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1779 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
     Pojecie "rewalidacja" pochodzi od słowa validus – silny, może dosłownie oznaczać powrót do zdrowia, czyli zdobywanie siły psychofizycznej adekwatnie do możliwości danej jednostki. Jest to proces wychowania i nauczania oraz szeroka i wyspecjalizowana działalność profilaktyczna, korekcyjna, kompensacyjna, społeczna.
     Celem rewalidacji osób lekko upośledzonych umysłowo jest ich ogólny rozwój oraz optymalne usprawnienie psychofizyczne i społeczne, prowadzące do poprawy ich myślenia, przeżywania doznań estetycznych oraz działania niezbędne w pracy zawodowej i życiu codziennym.
     Podstawowym zadaniem nauczycieli pracujących z uczniami upośledzonymi umysłowo jest opracowywanie i udoskonalanie poszczególnych optymalnych stopni realizacyjnych procesu rewalidacji.
     Wybór (lub odrzucenie) metod pracy i różnego rodzaju materiałów zależy od wyników analizy sytuacji. Na te wyniki mają wpływ czynniki bezpośrednio związane z u uczniem czyli jego zasoby psychiczne i fizyczne, sytuacja materialna rodziny oraz czynniki związane z zasobami szkoły ( pomieszczenia przeznaczone do zajęć szkolnych, wyposażenie w środki i pomoce naukowe, liczba personelu pedagogicznego ...). Efektywność oddziaływań pedagogicznych zależy również w dużym stopniu od ogólnej strategii działania oraz od decyzji co można lub trzeba zrobić wykorzystując dostępne metody i materiały. Zaktywizowanie procesu rewalidacji uwzględnia diagnozę i przewidywanie, do czego mogą doprowadzić działania nauczyciela.
     Uczniowie upośledzeni umysłowo tworzą w procesie nauczania- uczenia się niezbyt selektywną strefę orientacji i operatywności w działaniu, co wynika ze stopnia ich wiedzy i umiejętności. Zależność ta wyznacza konieczność prowadzenia aktywnego procesu rewalidacji połączonego z uwzględnieniem przez nauczycieli wszystkich możliwości, które posiadają uczniowie. Aktywizacja nauczania wyrabia w uczniach aktywny stosunek do nauki i wdraża do samodzielności.
     W procesie rewalidacji trzeba uwzględniać warunki zaspokojenia naturalnych potrzeb poznawczych , dlatego należy stwarzać dzieciom możliwości wykazania się w dziedzinach im dostępnych i blisko powiązanych z życiem. Nie mogą tego procesu prowadzić nauczyciele bierni i nie potrafiący umiejętnie dobrać właściwej metody aktywizującej do specyfiki swoich uczniów. Dlatego aby tok rewalidacji był aktywny nauczyciele muszą " tworzyć " swoja pracę, zapominając o tym czym jest rutyna, schematyzm i zastój. Dla osiągnięcia tego celu niezbędna jest aktywność własna nauczyciela i świadomość, że aby uczeń upośledzony umysłowo chciał się uczyć – powinien być bezwzględnie ukierunkowany w swojej pracy i dążyć do osiągnięcia zamierzonego celu. Należy podjąć próby wdrożenia do toku nauczania propozycji uczniów dotyczących osiągnięcia danego zamierzenia. W pracy tej potrzebna jest także umiejętność improwizacji, ponieważ nauczyciel nie może ściśle realizować wcześniej nakreślonego planu lekcji na rzecz tłumienia aktywności uczniów i pomijania na lekcji zaistniałych ciekawych sytuacji problemowych.
      Czynniki warunkujące uaktywniony proces rewalidacji:

  • elastyczne traktowanie przez nauczycieli programu nauczania,
  • organizowanie podczas lekcji różnych konkursów, wiązanie nauki z zabawą czy przygodą, wykorzystywanie zainteresowań uczniów,
  • twórcze funkcjonowanie nauczyciela w wykonywanym zawodzie,
  • zaopatrzenie szkoły w różne środki dydaktyczne: instrumenty muzyczne, sprzęt audiowizualny, przybory szkolne, sprzęt sportowy itd.
  • zwiększenie liczby godzin rewalidacji indywidualnej, aby bardziej efektywnie wyrównywać zaburzenia w zakresie ogólnego funkcjonowania dzieci,
  • dobra znajomość uczniów przez nauczycieli, organizowanie wycieczek i zapoznawanie w sposób poglądowy z rzeczywistością,
  • zapewnienie odpowiedniej pod każdym względem kadry pedagogicznej,
  • zwracanie uwagi na samodzielną realizację określonych zadań przez uczniów oraz ich własnych projektów,
  • zwracanie uwagi na walory wychowawcze danych treści i sytuacji traktując wieloaspektowo układ nauczyciel – uczeń.

Justyna Pasternak
ZSS "Górka" w Busku Zdroju

Literatura:
"Szkoła specjalna" nr. 1 1993 r.
W. Pilecka, J. Pilecki "Rewalidacja dzieci przewlekle chorych i kalekich"

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie