Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ocalić od zapomnienia

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 929 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Program edukacyjno-wychowawczy "Ocalić od zapomnienia".

realizowany przez Szkolny Klub Odkrywców "Ścieżkami pamięci", działający przy Szkole Podstawowej Filialnej w Rudce Kozłowieckiej

1. Wstęp – charakterystyka programu

    Program został opracowany na potrzeby Szkolnego Klubu Odkrywców "Ścieżkami pamięci", działającego we współpracy z Ośrodkiem "Brama Grodzka – Teatr NN" pod patronatem Regionalnej Komisji UNESCO w Lublinie. Klub skupia dzieci z klas IV – VI. Jego działalność opiera się na zasadzie dobrowolności i odbywa się poza zajęciami lekcyjnymi. Program pracy szkolnego Klubu Odkrywców jest nierozerwalnie związany z projektem edukacyjnym "Zapomniana przeszłość – wielokulturowe tradycje Lubelszczyzny", opracowanym przez Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN", który zakłada poszukiwanie i dokumentowanie śladów innych narodowości wplecionych w historię różnych miejsc. Jego działalność ma stanowić przeciwwagę dla postępującego zatracania świadomości narodowej, szczególnie młodych ludzi, ślepo naśladujących napływające z zachodu wzory postępowania. Młodzież często nie zna historii, nie tylko całej Polski, ale nawet własnej miejscowości czy swojej rodziny, nie odczuwa potrzeby związku z regionem, w którym żyje. Zdarza się, że nawet dorośli nie pamiętają, lub nie chcą pamiętać, o wieloletnich tradycjach i mieszance kulturowej Lubelszczyzny. Wypracowanie szacunku dla naszej przeszłości, w połączeniu z tolerancją dla innych narodowości, jest szczególnie ważne w obliczu wejścia Polski do UE.

2. Cele programu

 • Przybliżenie dzieciom dziedzictwa kulturowego regionu, a przede wszystkim historii i kultury "małej ojczyzny", miejsca, w którym przyszło im żyć.
 • Ocalenie od zniszczenia i zapomnienia zachowanych zabytków przeszłości.
 • Pogłębianie wiedzy o najbliższej okolicy.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych.
 • Kształtowanie szacunku dla przeszłości i dorobku naszych przodków.
 • Kultywowanie pamięci o kulturze innych narodowości, zamieszkujących Lubelszczyznę przed II wojną światową.
 • Kształtowanie postaw tolerancji dla innych kultur.
 • Szerzenie wartości rodzinnych.
 • Wyzwalanie postaw twórczych.
 • Inspirowanie do samodzielnego poszukiwania śladów przeszłości rodziny i regionu.
3. Główne zadania Szkolnego Klubu Odkrywców
 • Zapoznawanie uczniów z historią Lubelszczyzny jako regionu na styku kultur.
 • Poszukiwanie śladów wielokulturowości na terenie działalności klubu.
 • Szerzenie wiedzy o dawnej kulturze, tradycjach i obyczajach np. przez publikacje w gazecie szkolnej czy spotkania ze starszymi ludźmi.
 • Popularyzacja historii i kultury regionu poprzez wystawy, publikacje itd.
 • Wpojenie dzieciom przekonania o wartościowości starych przedmiotów.
 • Wpajanie szacunku dla przeszłości własnej miejscowości, ocalenie od zapomnienia "małej historii".
 • Poszukiwanie oraz archiwizowanie starych dokumentów.
 • Gromadzenie oraz opis starych zdjęć.
 • Zapis i opracowanie wywiadów z mieszkańcami miejscowości pamiętającymi czasy sprzed II wojny światowej.
 • Dokumentacja fotograficzna ciekawych miejsc najbliższej okolicy.
 • Zaangażowanie całej społeczności szkolnej w przedsięwzięcia klubowe np. zorganizowanie wystawy.
 • Uaktywnienie miejscowej społeczności przy realizacji zadań klubu.
 • Popularyzacja działań klubu, a tym samym promocja szkoły w środowisku.
4. Sposoby osiągania celów
     Praca z uczniami powinna być prowadzona w sposób ciekawy i atrakcyjny dla dzieci. Członkowie klubu powinni rozumieć znaczenie podejmowanych działań oraz muszą czuć satysfakcję z osiąganych efektów. Należy stosować różnorodne formy pracy, które zawsze interesują dzieci, np. wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, pokazy, organizację wystaw, konkursy itd. Należy również wdrożyć dzieci do żmudnej pracy zbierania informacji czy dokumentów oraz, w miarę możliwości dzieci, do ich opisu. Najlepszym sposobem będzie chyba przykład własny nauczyciela, który włączyć się powinien do tej pracy. Uwieńczeniem działalności klubu powinna być możliwość przeżycia przez uczniów jakiegoś sukcesu, będącego skutkiem wspólnej pracy.

5. Przewidywane osiągnięcia uczniów
     Największym osiągnięciem klubu byłoby zaszczepienie dzieciom szacunku dla dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny, tolerancji oraz poczucia własnej wartości, wynikającego z utożsamiania się z wielowiekową historią i kulturą regionu. Nie jest to proces krótkotrwały. Aby uczniowie zauważali swoje osiągnięcia należy stawiać przed nimi zadania, których efekty są widoczne w krótszym czasie np. przygotowanie wystawy, udział w konkursie, wykonanie dokumentacji itp. Wynikiem takich działań będzie np.
 • poszerzenie wiedzy o swojej miejscowości i regionie,
 • dostrzeżenie związku między historią i kulturą swojej miejscowości i regionu a historią Polski i świata,
 • zdobycie umiejętności gromadzenia i odczytywania dokumentów,
 • zdobycie umiejętności systematyzowania i interpretowania zdobytych informacji,
 • zdobycie umiejętności przeprowadzania i zapisywania wywiadów,
 • uzyskanie nowych eksponatów,
 • zdobycie umiejętności planowania swej pracy i projektowania swego działania
 • duma z własnych poczynań itp.
     Osiągnięcia będą tym większe, im bardziej uda się zainteresować dzieci oraz im więcej osób (nauczyciele j. polskiego, historii, wychowawcy klas, rodzice itd.) zaangażuje się w tę pracę.

6. Ocena realizacji programu
    Ponieważ program będzie podstawą konkretnych działań członków klubu, najlepszym sposobem oceny będą wyniki tych działań np. zdobycie nagrody w konkursie, przygotowanie wystawy i opinie osób, które ją zwiedziły, przygotowanie dokumentacji na dany temat, stworzenie archiwum dokumentów, przygotowanie gazetek ściennych na zadany temat itd. Obok tych widocznych gołym okiem efektów wdrażania programu należy przeanalizować co jakiś czas metody pracy klubu, przeprowadzając np. po roku działalności spotkanie podsumowujące. Członkowie klubu powinni mieć możliwość wypowiedzenia się na temat tego, co im się podobało, a co trzeba zmienić. Dobrym sposobem uzyskania takich informacji może być ankieta czy przygotowanie przez uczniów propozycji działań na rok następny. Dane takie powinny być podstawą planowania pracy klubu w następnym roku szkolnym.

Opracowała: Jolanta Janicka

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie