Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Innowacja Programu Nauczania Sztuki

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1031 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 


INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Nazwa innowacji:

Innowacja programu nauczania sztuki

"Elementy muzykoterapii"

Autor:

mgr Tomasz Klaman

Główny cel innowacji:

Rozwój osobowości dziecka poprzez zastosowanie różnych form aktywności twórczej.

Szczegółowe cele innowacji:
 • Rozwijanie uczuć społeczno – moralnych, intelektualnych i estetycznych.
 • Rozwijanie zainteresowań własnych, zdolności czerpania z bogactw wyobraźni twórczej i umiejętności dokonywania operacji twórczych.
 • Ukierunkowanie aktywności poznawczej dziecka na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń.
 • Budzenie wrażliwości na wartości estetyczne w otoczeniu i kształcenie szacunku dla wartości uniwersalnych.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.
 • Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów.
 • Wyzwalanie naturalnych instynktów kreacyjnych poprzez oddziaływanie na sferę uczuciowo- intelektualną.
Warunki realizacji:

Innowacja poszerza treści kształcenia zawarte w programie nauczania sztuki./nr w wykazie: DKW- 4014- 138/00 / .
Realizowana będzie dwa razy w miesiącu przez okres jednego roku szkolnego. Jednostka tematyczna trwać będzie jedną godzinę lekcyjną.
Zadania:
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się operacjami umysłowymi: analiza, porównywanie, uogólnianie, klasyfikowanie, nazywanie.
 • Wzbogacanie wyobraźni stanowiącej pośrednie ogniwo między myśleniem sensoryczno – motorycznym a myśleniem pojęciowym.
 • Rozwijanie różnych form twórczości dziecięcej z uwzględnieniem prób łączenia różnych rodzajów ekspresji.
 • Stworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności:
  • emocjonalnych – stworzenie atmosfery życzliwości, zrozumienia, zapewniającej poczucie bezpieczeństwa,
  • materialnych – umożliwienie twórczej działalności z wykorzystaniem rozmaitych " tworzyw",
  • metodycznych – organizowanie kreatywności dziecka przez stymulowanie, inspirowanie i kierowanie.
Metody:
 • eksponujące, poszukujące, problemowe oparte na zadaniach otwartych i zamkniętych,
 • Mobilna Rekreacja Muzyczna M. Kieryła
 • krąg uczuć,
 • dyskusja,
 • opowiadania muzyczne,
 • swobodne muzykowanie, krótkie produkcje dźwiękowe,
 • gry i zabawy relaksacyjne,
 • techniki C. Freineta.
 • pantomima, ruch, gest.
Formy:
 • indywidualna,
 • zespołowa,
 • grupowa.
Miejsce:
 • Zespół Szkół Specjalnych w Chojnicach.
Rodzaj innowacji:
 • przedmiotowa – poszerzająca.
Termin realizacji :
 • rok szkolny 2004/2005
Programem innowacyjnym objęta zostanie:
 • klasa V Zespołu Szkól Specjalnych w Chojnicach.
Motywacja:

     Innowacja ta wzbogaca treści kształcenia zawarte w programie nauczania muzyki o elementy muzykoterapii.. Poszukiwanie nowych metod w pracy pedagoga staje się wymogiem dzisiejszych czasów. Z roku na rok wzrasta liczba dzieci z zaburzeniami rozwoju osobowości. Dzieci te mają trudności w nauce, dostosowaniu się do otoczenia, nierzadko sprawiają kłopoty wychowawcze rodzicom i nauczycielom. U wielu uczniów stwierdza się znaczny stopień nadpobudliwości, impulsywności i przekory. Wykorzystanie muzyki, psychologii i pedagogiki w kompleksowym nauczaniu i wychowaniu staje się niekiedy jedyną drogą do osiągnięcia sukcesu pedagogicznego. Muzykoterapia stara się uruchamiać wszelkie formy aktywności twórczej dziecka w celu wzbogacenia jego osobowości. Każda działalność ekspresyjna daje radość, a koncentracja na przedmiocie zajęć odwraca uwagę dziecka od niepowodzeń i zmartwień.
     Reakcja emocjonalna na zjawiska wizualne, dźwiękowe, dotykowe czyni życie dziecka bogatszym a samo dziecko zaczyna odkrywać swoje pragnienia, potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia. Słowo, dźwięk, barwa, kształt, gest są naturalnym tworzywem, za pomocą którego dziecko wyraża swoje przeżycia, uczucia, myśli. Obcowanie dziecka ze światem muzyki wzbogaca je i staje się dla niego atrakcyjną metodą pracy i zabawy.

Treści innowacyjne:
 • ćwiczenia integracyjne,
 • tworzenie ilustracji muzycznych,
 • zabawy w kręgu,
 • współdziałanie w grupie - empatia,
 • identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych,
 • nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami - ćwiczenia w parach,
 • umiejętność radzenia sobie z konfliktami,
 • kształcenie szacunku dla własnych potrzeb, pragnień, własnej odrębności,
 • kształcenie umiejętności uważnego słuchania,
 • nauka kreowania siebie- "ja" – moje mocne strony,
 • kształcenie umiejętności dokonywania oceny, samooceny,
 • prezentacja i rozwój zainteresowań, preferencji,
 • umiejętność niesienia pomocy, rady, kształcenie opiekuńczości,
 • wzbogacanie wrażliwości estetycznych,
 • kształcenie szacunku dla tradycji i zwyczajów,
 • rozwój umiejętności wykorzystania fantazji w kreowaniu siebie,
 • próba określenia pozycji w grupie- moja rodzina, moja klasa,
 • zabawy relaksacyjne,
 • kształcenie umiejętności niewerbalnego porozumiewania się w grupie: / zastosowanie różnych form aktywności twórczej/, podsumowanie.
Po zakończeniu innowacji uczeń:
 • potrafi zintegrować się z grupą rówieśników,
 • ujawni zdolności twórcze,
 • zrytmizuje organizm, poprawi koordynacje ruchową,
 • nauczy się współpracy w zespole,
 • określi swoje emocje,
 • nawiąże bezpośredni kontakt z partnerem,
 • nauczy się radzić z konfliktami,
 • okaże szacunek dla siebie i innych,
 • nauczy się uważnego słuchania siebie i innych,
 • określi swoje mocne strony,
 • nauczy się podejmować decyzje,
 • rozwinie swoje zainteresowania,
 • nauczy się pomagać innym,
 • wzbogaci swoją wrażliwość,
 • pozna tradycje i zwyczaje,
 • ujawni fantazję w kreowaniu siebie,
 • określi swoją pozycję w grupie,
 • nauczy się autorelaksu,
 • potrafi swobodnie korzystać z różnych niewerbalnych środków wyrazu w komunikacji z otoczeniem.
Charakterystyka grupy:
  Przed rozpoczęciem innowacji dokonano charakterystyki grupy:
  Do klasy uczęszczają dzieci upośledzone w stopniu lekkim u których zaobserwowano następujące zaburzenia:
  • nasilone zaburzenia uwagi,
  • trudności w koncentracji,
  • nadmierna impulsywność,
  • nadmierna ruchliwość,
  bądź też:
  • zahamowania emocjonalne,
  • zachwiane poczucie tożsamości,
  • niski poziom zaufania,
  • niskie poczucie własnej wartości,
  • wahania mobilizacji psychicznej,
  • mała wytrwałość.
Ewaluacja:
     W trakcie trwania ewaluacji, będzie dokonywana ocena programu. Głównym zadaniem ewaluacji będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy założenia i cele programu zostały osiągnięte i czy program może być kontynuowany.

W celu zebrania danych zostaną użyte:
 • ankiety,
 • wywiad środowiskowy,
 • dyskusja,
 • obserwacja,
 • wytwory prac uczniów.
Po zakończeniu innowacji i podsumowaniu wniosków postawiona zostanie diagnoza. Z wynikami diagnozy zostaną zapoznani:
 • dyrektor szkoły,
 • nauczyciele,
 • rodzice,
 • uczniowie.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie