Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program autorski dotyczący nauczania ortografii w klasach I - III

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4779 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
I. Wstęp

Podstawowym zadaniem nauczania ortografii w kształceniu zintegrowanym jest opanowanie przez dzieci umiejętności poprawnego zapisywania wyrazów w zakresie czynnego słownika uczniów. Czynnikiem decydującym o powodzeniu we wszelkiej nauce, w tym i nauczaniu ortografii, jest dobra organizacja pracy. Polega ona na planowaniu, które obejmuje dobór i rozłożenie w czasie materiału, zastosowanie ogólnych zasad z których najważniejsze są zasady: systematyczności, rytmiczności, indywidualizacji i stopniowania trudności.

Program profilaktyczny dotyczący ortografii to działanie nastawione
na doskonalenie umiejętności praktycznego zastosowania zasad pisowni języka polskiego oraz wykorzystanie przez uczniów posiadanej wiedzy.
Jego sformułowanie poprzedziła analiza podstawy programowej dla I etapu edukacyjnego oraz treści kształcenia i przypisanych im poziomów umiejętności zawartych w realizowanych programach.

II. Cele programu
1. Rozbudzenie zainteresowań ortograficznych.
2. Poszerzenie wiedzy zdobytej na lekcjach.
3. Doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni.
4. Rozwijanie umiejętności analizowania trudności ortograficznych.
5. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku
intelektualnego, pobudzanie ciekawości poznawczych.
6. Mobilizowanie do wykorzystania posiadanych wiadomości w celu pokonywania
trudności ortograficznych.
7. Przygotowanie do udziału w konkursach ortograficznych.
8. Zapoznanie z możliwością wykorzystanie komputera w rozwijaniu
umiejętności ortograficznych.

III. Zadania nauczyciela i szkoły

1. Inspirowanie aktywności ucznia.
2. Zapewnienie warunków sprzyjających rozwojowi zainteresowań
i zdolności dzieci.
3. Satysfakcja z podejmowania dodatkowych działań.
4. Atrakcyjność zajęć.

IV. Formy pracy

Praca opierać się będzie na ćwiczeniach ortograficznych zintegrowanych
z ćwiczeniami w mówieniu, czytaniu i pisaniu. Ćwiczenia będą przeprowadzane z całą klasą, każdego dnia w ciągu 15 minutowego treningu ortograficznego
od II semestru klasy I, po wprowadzeniu liter do końca pierwszego etapu edukacyjnego.

Najczęściej stosowanymi formami pracy będą:
1. Praca indywidualna.
2. Praca w grupach.
3. Praca ze słownikiem ortograficznym, prowadzenie słowniczków obrazowo-
wyrazowych.
4. Konkursy.
5. Samodzielna praca z kartami ortograficznymi „logico”” połączona
z samokontrolą i samooceną.
6. Układanie tekstów dyktand, rymowanek , eliminatek, piosenek, krzyżówek,
kodowanie haseł, zagadek ortograficznych, rebusów.
7. Gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem oprogramowanie komputerowego.
8. Nauka piosenek „Wesołej ortografii”


V. Treści programu

1. Stosowanie wielkich liter w pisowni imion, nazwisk, nazw geograficznych, nazw
ulic, w korespondencji, na początku zdania, w tytułach utworów literackich.

2. Pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi w różnych pozycjach:
a) przed samogłoską
b) prze samogłoską „i”
c) przed spółgłoską
d) na końcu wyrazu.

3. Pisownia wyrazów z „ó”
a) ćwiczenia w pisowni wyrazów z „ó” wymiennym
b) ćwiczenia w pisowni wyrazów z „ó” w zakończeniach rzeczowników: -ów, -
ówka, -ówna
c) ćwiczenia w pisowni wyrazów z „ó” niewymiennym
d) ćwiczenia w pisowni wyrazów z „ó” – wyjątki.4. Pisowania wyrazów z „u”
a) ćwiczenia w pisowni wyrazów z „u” w czasownikach zakończonych na –uje, -
ujesz, -uje, -ujemy, -ujecie, -ują
b) ćwiczenia w pisowni wyrazów z „u” w rzeczownikach zakończonych na –un, -
unka, -unek, -uszek, -uszka, -uszko, -uś, -usia, -unia, -unia
c) ćwiczenia w pisowni wyrazów z „u”- wyjątki.

2. Pisownia wyrazów z „rz”
a) ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „rz” wymiennym
b) ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „rz” po spółgłoskach:b, d, g, j, w, p, t, ch, k
c) ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „rz” niewymiennym.

3. Pisownia wyrazów z „ż”
a) ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ż ”wymiennym
b) ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ż” po spółgłoskach l, ł, m, n, r,
c) ćwiczenia w pisaniu „ż” na początku wyrazu przed spółgłoskami b, ł, m, n
d) ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ż” niewymiennym.

4. Pisownia wyrazów z „ch”
a) ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ch” wymiennym
b) ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ch” przed spólgłoskami c, l, ł, m, n, r, rz, t, w
c) ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ch” na końcu wyrazu
d) ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ch” – do zapamiętania.

5. Pisownia wyrazów z „h”
a) ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „h” wymiennym
b) ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „h” w wyrazach „głośnych”
c) ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „h” na początku wyrazu

6. Pisownia wyrazów z „ą – om –on”, „ę –em –en”.
7. Pisownia najczęściej stosowanych skrótów.
8. Stosowanie znaków interpunkcyjnych.VI. Przewidywane osiągnięcia uczniów
1. Zapamiętuje reguły dotyczące pisowni wyrazów z trudnością
ortograficzną.
2. Uzasadnia pisownię wyrazów przez utworzenie innej formy wyrazu lub
podanie wyrazu pokrewnego.
4. Zapamiętuje pisownię często spotykanych wyrazów niewymiennych, oraz wyjątków.
5. Wykazuje spostrzegawczość i czujność ortograficzną.
6. Rozumie potrzebę poprawnego wypowiadania się w mowie i w piśmie.
7. Sprawnie i samodzielnie posługuje się słownikiem ortograficznym.
8. Stosuje zdobytą wiedzę w różnych sytuacjach życiowych.

VII. Ewaluacja
1.Napisanie przez uczniów dyktanda sprawdzającego.
3.Ocena efektów realizacji programu – przedstawienie i analiza wyników
uczniów na forum klasy oraz na spotkaniu z rodzicami.
4.Wyznaczenie kierunków dalszej pracy z dziećmi.

Opracowanie programu
mgr Dorota Gebhardt
nauczycielka nauczania początkowego
w Szkole Podstawowej Nr 16
w Szczecinie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie