Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Metoda globalnego czytania

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8203 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Glenn Doman traktuje naukę czytania jako element dziecięcej zabawy. Jest zwolennikiem "domowej nauki czytania" i przenosi ją ze zinstytucjonalizowanych form kształcenia do domu rodzinnego. W ten sposób nauka czytania następuje w dłuższym czasie, ale jednocześnie uwzględnia indywidualne predyspozycje dziecka. Członkowie rodziny, zwłaszcza matka tworząc swoisty klimat i aurę zabawy wokół "czytania", uczą dziecko czytać w zgodzie z jego rozwojem i możliwościami. Przyspieszenie lub spowolnienie tempa "zdobywania umiejętności czytania" jest uzależnione od samopoczucia dziecka i jego chęci do zabawy.
     G. Doman twierdzi, że naukę czytania można rozpocząć z dzieckiem wkrótce po jego urodzeniu. W swojej metodzie wykorzystuje wiedzę z zakresu neuropsychicznych możliwości małych dzieci oraz łatwość przyswajania przez dzieci w najwcześniejszym okresie życia informacji całościowej(rozumianych słów). Radosna i pozbawiona stresu zabawa w czytanie nie tylko umożliwia dziecku nabycie umiejętności czytania, ale rozwija równocześnie jego kompetencje językowe.
     Bardzo małe dzieci mogą i uczą się rozumieć mówione słowa, zdania i dłuższe teksty dokładnie w ten sam sposób, w jaki uczą się rozumieć mówione słowa, zdania i wypowiedzi. Wczesne rozpoczęcie "zabawy w czytanie" pozostawia dziecku więcej czasu na doskonalenie techniki czytania oraz na czynienie znacznych postępów w czytaniu ze zrozumieniem, przed przejściem do czytania krytycznego.
     "Zabawa w czytanie" to wykorzystanie globalnej nauki czytania odpowiednio dobranych wyrazów z zachowaniem pewnej chronologii ich prezentacji w ściśle określony przez autora sposób. Zapamiętanie wyrazów, a raczej ich zapisu graficznego, nie sprawia dzieciom większych trudności, jeżeli rozumieją sens przeczytanego przez siebie wyrazu. Prostota materiału przeznaczonego do zabawy z dzieckiem umożliwia korzystanie z niego niezależnie od miejsca i czasu, ale pomoce wykorzystywane w trakcie "zabawy w czytanie" wymagają wcześniejszego przygotowania.
     Wielkość białych kartoników(10cm x 60cm) oraz wysokość napisanych liter danego słowa (8cm) została ściśle określona, ze względu na ograniczenia wynikające z niedojrzałości wzrokowej percepcji dziecka poniżej piątego roku życia.
     Kreślenie liter powinno być wyraźne, a intensywność barwy (czerwona) użytego w tym celu mazaka ma lepiej przykuwać uwagę dziecka. Wyrazy wykorzystywane początkowo w zabawie należy pisać dużymi , czerwonymi literami, lecz ich kształt powinien przypominać czcionkę drukarską. Czerwone litery są zamieniane stopniowo na czarne, a ich rozmiar powoli się zmniejsza wraz z czasem trwania zabawy.
     G. Doman proponuje krótkie sesje "zabawy w czytanie". Im dziecko starsze, tym czas każdorazowej sesji może ulec wydłużeniu. Nie powinny one jednak przekraczać kilku sekund, by nie stwarzać wrażenia monotonii, a liczba jednorazowej prezentacji nie może przekroczyć dwudziestu powtórzeń. Autor, zachęcając do "zabawy w czytanie", jednocześnie wskazuje na konieczność przestrzegania pewnych zasad, które mają istotny wpływ na naukę czytania.
     "Zabawa w czytanie" powinna być zawsze krótsza niż dziecięca ochota, by się w nią bawić.
     Należy też chwalić dziecko za każdy przejaw zainteresowania. Dorosły uczestniczący w zabawie musi się tak samo dobrze bawić jak dziecko, ponieważ ono zawsze wyczuje, kiedy zabawa nie sprawia komuś przyjemności.
     Nauka czytania w "zabawie w czytanie" to kolejno po sobie następujące etapy, które są niezależne od wieku dziecka.
     G. Doman wyróżnia pięć etapów. Etap pierwszy to pojedyncze słowa. Po nim następuje etap drugi – wyrażenia dwuwyrazowe. Etap trzeci dotyczy wprowadzenia pierwszych zdań. Na etapie czwartym rozbudowuje się wcześniej wykorzystane zdania. Etap piąty to samodzielne czytanie przez dzieci książek.
     Na początku wykorzystujemy do piętnastu słów. Powinno się uwzględniać stopniowanie trudności przy doborze słów wypisywanych na kartach "migawkach" oraz słownictwo znane dziecku, związane przede wszystkim z jego najbliższym otoczeniem. Dopiero potem możliwe staje się wprowadzanie prostych krótkich zdań, które ulegają z czasem ciągłej rozbudowie. W momencie wyjścia w zabawie poza sekwencję trzech słów, z których składało się zdanie proste, dodajemy powoli w znany dziecku "ciąg wyrazowy" nowe rzeczowniki i czasowniki.
     Zabawę kończy samodzielne czytanie książek przez dziecko. Jednak jego pierwsza samodzielnie przeczytana książka musi spełniać określone kryteria : ograniczony, znany dziecku zasób słów, odpowiedni krój czcionki drukarskiej, tekst poprzedzony lub uzupełniony ilustracją. Inaczej zniechęci ona dziecko do podejmowania w "zabawie w czytanie" samodzielnych prób dotyczących czytania dłuższych fragmentów tekstu.
     Dziecko wkracza nagle w świat ludzi czytających, kiedy odkrywa, że czytana właśnie książka to więcej niż zabawa w przekładanie tajemniczych nazw na rzeczywiste przedmioty oraz rozszyfrowywanie zakodowanych czarnych rzędów słów na komentarze o przedmiotach i ludziach. Uświadamia sobie wówczas, że wiedza ludzi dorosłych staje się dla niego łatwo dostępna. Warto więc czytać . Ale czytanie na głos spowolnia tempo czytania. Dlatego dziecko, które już czyta, woli czytać po cichu.
      G. Doman w książce "Jak nauczyć małe dziecko czytać", pisze, że dzieci, które nauczyły się czytać ,bardzo wcześnie wchłaniają o wiele więcej wiadomości niż te, których wczesne wysiłki zostały zmarnowane.
     Każde normalne niemowlę rodzi się z dyspozycjami do rozwoju słuchania, patrzenia, obserwowania otoczenia i porozumiewania się z innymi.
     W metodzie globalnej uwaga dziecka od początku skierowana jest na zrozumienie, a nie jak w metodzie tradycyjnej składanie wyrazów z liter. Przechodzi się od dobrze znanych dzieciom słów do głosek i od odczytywanych i rozumianych wyrazów do liter.
     Dwanaście miesięcy lub mniej to najlepszy wiek, aby rozpocząć czytanie, jeżeli chcemy włożyć najmniej czasu i energii w nauczanie dziecka czytania.
     Nauczyciel i dziecko muszą podchodzić do nauki czytania z radością, jak do wspaniałej zabawy. Czas przeznaczony na zabawę ma być bardzo krótki. Na początku będzie się ona odbywała 3 razy dziennie kilka sekund.
     Materiały starannie zaprojektowane i wystarczająco duże i wyraźne, tak aby móc je pokazać bardzo szybko i dziecko bez trudu je zobaczy.
     Program wykonywany systematycznie i z radością, program wykonywany nieregularnie nie będzie skuteczny. Radość dziecka bierze się z prawdziwej wiedzy a tę można najlepiej zapewnić wykonując program codziennie. Wszystkie materiały powinny być wykonane na dość sztywnym białym kartonie, by wytrzymały wielokrotne używanie.
     Będą to pasy o wymiarach 10cm.- 60cm.- litery o wysokości 8cm. napisane czerwonym mazakiem. Litery bardzo wyraźne i zgrabne. Używamy liter drukowanych- przypominających trzcionkę drukarską. Na odwrocie każdej karty napisz to słowo jeszcze raz w lewym górnym rogu, aby łatwo je przeczytać bez odwracania kartki.
     Początkowo materiały pisane są wielkimi czerwonymi literami i stopniowo przechodzą do czarnych liter normalnej wielkości. Stosuje się duże litery, dlatego że łatwiej je zobaczyć, czerwone dlatego, że przyciąga uwagę małych dzieci.

ETAPY CZYTANIA:

 1. ETAP- pojedyncze słowa
 2. ETAP- wyrażenia dwuwyrazowe
 3. ETAP- proste zdania
 4. ETAP- rozbudowane zdania
 5. ETAP- książki
1.ETAP Pierwszy etap zaczyna się od czytania 15słów, a następne rozszerza się słownictwo.

Wykorzystujemy ciszę i pokój, w którym nie ma nadmiaru mebli, obrazów i innych podobnych rzeczy, które rozpraszają uwagę dziecka. Mówimy do dziecka- tu jest napisane Mama- pokazujemy jedną sekundę bez objaśnień, następnie Tata i trzy inne wyrazy. Nie prosimy o powtarzanie słów. Powtarzamy to wszystko trzy razy w ciągu pierwszego dnia. Pomiędzy sesjami powinna być półgodzinna przerwa. Drugiego dnia powtarzamy sesję trzy razy. Dodajemy drugi zestaw pięciu słów. Drugi zestaw powinien być oglądany trzy razy w ciągu dnia, tak samo jak pierwszy, co w sumie da sześć sesji. Chwalimy dziecko za bystrość i uwagę.
     Trzeciego dnia dodajemy trzeci zestaw pięciu nowych słów. Teraz uczymy czytania trzech zestawów słów po pięć w każdym pokazywanych trzy razy dziennie.
     Bawimy się podczas dziewięciu sesji. Na pierwszych piętnaście słów, których uczymy dziecko powinny się składać słowa najbardziej znane i lubiane z otoczenia.
     Zaczynamy uczyć małe dziecko czytać słowa od jego imienia, imion rodziny i słów o sobie.
Zaczynamy od rodziny słów o sobie

dłoń włosy noga
kolano paluszki oko
stopa ucho usta
głowa ręka łokieć
nos pięść wargi

Dodajemy nowe słowa i usuwamy stare po jednym z zestawu.
     Pierwsze trzy zestawy były już oglądane przez tydzień, więc teraz rozpoczynamy codziennie wymieniać jedno stare słowo z każdego zestawu i wkładać nowe.
     Po dalszych pięciu dniach odkładamy po jednym starym słowie z dwóch zestawów które dzisiaj dołączono. Od tego punktu dodajemy codziennie po jednym nowym słowie do każdego zestawu i odkładamy jedno stare.
     Proces odkładania starych słów nazywamy wycofywaniem. Będziemy uczyć 25słów dziennie podzielonych na 5 zestawów po pięć słów każdy. Dziecko będzie codziennie oglądało 5 nowych słów lub 1 nowe w każdym zestawie i 5 słów będzie każdego dnia wycofywanych.
     Unikamy pokazywania kolejno dwóch słów zaczynających się od tej samej litery np. wąsy,włosy,wargi. Dotychczasowe słownictwo składało się z samych rzeczowników. Następna grupa w domowym słowniku przedstawia czynności i dlatego wprowadza się po raz pierwszy czasowniki.

2.ETAP: Kiedy dziecko opanowało już czytanie podstawowego zbioru pojedynczych słów jest gotowe do łączenia tych słów w wyrażenia dwuwyrazowe.
     Tworzą one pomost między pojedynczymi słowami a zdaniem. Ten etap pomoże dziecku przejść do następnego poziomu. Potrzebne będą przymiotniki aby tworzyć sensowne wyrażenia. Jedną, prostą grupą słów, które są bardzo pomocne i łatwe do nauczenia są podstawowe kolory.
Po wprowadzeniu kolorów tworzymy pierwszy zestaw wyrażeń dwuwyrazowych:

sok pomarańczowy
niebieskie oczy
czerwone auto
żółty banan
czerwone włosy
     Dziecko dostrzega połączenie dwóch starych znanych mu słów, które tworzą nowa ideę.
     Pokazujemy każdy zestaw trzy razy dziennie przez 5 dni. Po pięciu dniach wycofujemy Po jednym wyrażeniu z każdego zestawu i dodajemy nowe.
Codziennie dodajemy po jednym wyrażeniu i wycofujemy jedno w każdym zestawie.
Uczymy również przeciwieństw.

duże małe
gruby chudy
czysta brudna
gładkie szorstkie
ładne brzydkie

Przedstawiamy wyrażenia dwuwyrazowe.

pusty kubek pełny kubek
duże krzesło małe krzesło
wesoła mama smutna mama
długie włosy krótkie włosy

3.ETAP Przechodzimy od dwuwyrazowych wyrażeń do prostych zdań.
     Przeskok polega na włączeniu czynności do wyrażenia dwuwyrazowego i utworzeniu podstawowego krótkiego zdania.

Mama skacze.

Używając kart z pojedynczymi słowami dodajemy karty ze słowem "jest".
Przygotowujemy 5 imion lub nazw zwierząt, pięć kart "jest" i 5 przymiotników:

Mama jest wesoła
Tata jest duży
Zmniejszamy litery z 8cm na 5cm.
     Pokazujemy trzy razy dziennie przez 5 dni. Dodajemy codziennie dwa nowe zdania, a dwa wycofujemy. Wykonujemy książeczkę z prostych zdań. Powinna ona zawierać 5 zdań z ilustracją do każdego zdania.Powinna mieć wymiary 20cm.x45cm. z czerwonymi literami wys. 5 cm. Każda książeczka ma na początku 10 stron,które są czytane 3 razy dziennie przez kilka dni.

4.ETAP Dziecko rozróżnia pojedyncze słowa. Jest gotowe zabrać się do rozbudowywanych zdań wyrażających bardziej złożoną myśl. Dodajemy dodatkowe czasowniki oraz rzeczowniki i układamy "Mała Basia pije mleko"
     Dobieramy tak słowa aby można było je wykorzystać do budowy jak największej liczby zdań.
Czerwona bluzka jest czysta. Później możemy wprowadzić przyimki np. (w,na,do)
Przedstawiamy je w dwuwyrazowych wyrażeniach z rzeczownikiem w odpowiedniej formie gramatycznej, a później włączamy w rozbudowane zdania.
Teraz możliwości tworzenia zdań znacznie się powiększą,np.

Czerwone auto jedzie do domu.
Duży słoń pije żółte mleko

     To inspiruje dzieci do dalszej zabawy. Zabawa jest nauką a nauka jest zabawą.
Skoro każde zdanie, jakie układa dziecko z pojedynczych słów jest zrozumiałe i wyuczone przez dziecko to będzie ono czytało wiele zdań b.szybko. Będzie wybierać mądrze słownictwo do budowy tylu zdań ile tylko stworzymy.
     Dziecko uzyska wprawę w operowaniu tymi słowami. Zmniejszamy wielkość liter, zwiększamy liczbę słów. Zmieniamy kolor z czerwonego na czarny.
Teraz jest gotowy pomost do przejścia do książeczek.

5.ETAP Dziecko jest gotowe do czytania prawdziwej i odpowiedniej książki.
    Musi dać sobie radę z mniejszym drukiem i większą liczbą słów na każdej stronie.
KSIĄŻKA MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
 1. Powinna mieć słownictwo od 50-100 wyrazów
 2. Powinna zawierać nie więcej niż jedno zdanie na jednej stronie
 3. Litery nie powinny być mniejsze niż 2cm
 4. Tekst powinien poprzedzać ilustracje i znajdować się na oddzielnej stronie.
Dzieciom spodobają się napisane opowieści przygodowe, bajki i tajemnicze historie.
REGUŁY WYBORU KSIĄŻEK:
 1. Wybieramy książeczki interesujące dla dziecka
 2. Wprowadzamy całe nowe słownictwo w formie pojedynczych słów zanim rozpoczniemy czytanie książki
 3. Tekst ma być duży i wyraźny
 4. Dziecko musi przewrócić stronę żeby zobaczyć ilustrację po przeczytaniu tekstu
     Możemy z dzieckiem czytać książeczkę. Czytamy z entuzjazmem i ekspresją.
     Czytamy 2 razy dziennie przez kilka dni. Teraz dziecko może czytać samodzielnie tyle razy dziennie, ile mu się podoba.
     Nagle i zachwycająco wielka tajemnica otwiera się przed dzieckiem, że ta książka mówi do niego i tylko do niego. Kiedy dziecko sobie to uświadomi (a czasami zdarza się to dopiero po przeczytaniu wielu książek),nie sposób już go zatrzymać. Będzie teraz czytelnikiem w każdym znaczeniu tego słowa. Cała ludzka wiedza staje się teraz dla niego dostępną.
     Nie tylko wiedza ludzi,których zna w domu, i w sąsiedztwie,ale dalekich ludzi,których nigdy nie zobaczy. Więcej,może zbliżyć się do ludzi, którzy dawno temu żyli w innych miejscach i w innych czasach.

Opracowanie: mgr Irena Frankiewic

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie