Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Edukacja Antytytoniowa

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2040 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Od kilku lat w Miejskim Przedszkolu Nr 9 im. J. Brzechwy w Jarosławiu realizowany jest Program Edukacji Antytytoniowej dla dzieci przedszkolnych opracowany przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.
     Program adresowany jest do dzieci 6 letnich i ma charakter profilaktyczny.
     Ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
     Strukturę programu stanowi 5 scenariuszy zajęć. Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na pobudzeniu oraz stymulowaniu różnych form aktywności dziecka. Zapobieganie paleniu tytoniu jest tylko jednym z wielu zagadnień edukacji zdrowotnej realizowanych w placówce przedszkolnej.
     W realizacji programu antytytoniowego chodzi nie tylko o dostarczenie określonego zasobu wiedzy, kształtowanie pożądanych postaw i zachowań wobec tytoniu, ale o osiągnięcie trwałych efektów w tym zakresie wykraczających poza wiek rozwojowy. Biorąc pod uwagę fizjologię rozwoju psycho - emocjonalnego dziecka, współczesną wiedzę na temat uwarunkowań procesu uzależnienia się od nikotyny najbardziej celowe jest rozpoczęcie wychowania antytytoniowego od dzieci 5-6 letnich, ponieważ w tym okresie życia kształtują się postawy wobec tytoniu u dzieci często stykających się z osobami palącymi w najbliższym otoczeniu.
     Rozumiejąc rangę problemu został w naszym przedszkolu zrealizowany program edukacji antytytoniowej dla dzieci przedszkolnych "Czyste powietrze wokół nas" Program ten został opracowany w 1997r. w Instytucie Matki i Dziecka. Podczas realizacji treści programowych dzieci uczestniczyły w wycieczce, w czasie której miały możliwość zaobserwowania różnych źródeł dymów.
     Widziały wypalanie traw, spaliny samochodowe, dym wydobywający się z komina i ludzi palących papierosy. Po powrocie z wycieczki dzieci mówiły o swoich wrażeniach: jak wygląda dym, skąd się bierze, wymieniały jego charakterystyczne cechy (czy jest gęsty, czy rzadki, czy szary, czy czarny)
     Na następnych zajęciach dzieci rysowały w grupach wrażenia z wycieczki.
     Następnie porównywały swoje rysunki z planszą ukazującą różne rodzaje dymów, nazywały te dymy, określały przyczyny ich wydobywania się, zastanawiały się czemu może służyć palenie papierosów. Dobierały podpisy do ilustracji na rysunkach "co dymi?". "Jak się czuję kiedy dymi papieros"- w czasie tych zajęć dzieci skupiały uwagę na wrażeniach związanych z wdychaniem różnych zapachów.
     Określały, które zapachy są miłe, które nieprzyjemne, które wdycha się łatwo, a które z trudem. Miały możliwość określić cechy dymu papierosowego oraz uświadomić sobie, że jest on szkodliwy dla zdrowia.
     Podczas zabawy pantomimicznej "Podróż Dinusia", zapoznały się ze skutkami palenia papierosów. W czasie kolejnych zajęć pt. "Jak unikać dymu papierosowego", dzieci poznały miejsca, w których mogą być narażone na wdychanie dymu papierosowego oraz poznały sposoby radzenia sobie w sytuacjach kiedy inni palą.
     Zobaczyły znak zakaz palenia, a także zaprojektowały własny znak "Nie pal przy mnie". Wszystkie dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w realizacji treści programowych, wykazały duże zainteresowanie w.w tematem.
     Celem kolejnych zajęć było uświadomienie dzieciom szkodliwości dymu papierosowego. Dzieci wykonywały ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne przy akompaniamencie muzycznym. Uświadomiły sobie , iż oddychanie świeżym powietrzem jest zdrowe (zabawa w kwiatki). Dzieci zapoznały się również z maskotką programu- Dinkiem, wysłuchały i nauczyły się o nim piosenki.
     W końcowej części zajęć wykonywały portret Dinusia dowolnie wybraną techniką plastyczną. Po wysłuchaniu historyjki i podróży Dinusia, w formie pantonimy naśladowały zachowanie osób niepalących i palących przebywających w wagonach. Stwierdziły, iż nie chciałyby przebywać w wagonie dla palących, a także w obecności osób, które palą.
     Zajęcia miały charakter warsztatowy i ta forma dostarczała dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie. Zastosowano metodę aktywizującą, pracę w małych grupach oraz wspierającą rolę nauczyciela.
     Program antytytoniowy realizowany w naszym przedszkolu ma jasno sprecyzowane cele dydaktyczno- wychowawcze. Uwzględnia prawa dziecka. Angażuje dom rodzinny dziecka do współpracy w propagowaniu zdrowia. Umożliwia twórczą aktywację dziecka w różnych formach(plastyczno- konstrukcyjnej muzycznej, ruchowej). Uczy tolerancji.
     Uczy praktycznych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inne osoby palą papierosy.
     Edukacja antytytoniowa staje się niezbędnym elementem wychowania społecznego.
     Socjalizacja od podstaw, od najmłodszych lat jest konieczna, zważywszy na szczególnie niekorzystne zjawisko – biernego palenia.
Dla dzieci w wieku przedszkolnym bierne palenie oznacza:

  • zmniejszoną gotowość szkolną
  • zaburzenia rozwoju psychoruchowego
  • zaburzenia zachowania dziecka
  • zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego i konieczność interwencji chirurgicznej
  • zmniejszenie odporności immunologicznej organizmu.
     Nie sprzyjają też walce z biernym paleniem nieprawidłowe, niekorzystne wzorce zachowań społecznych. Bierne palenie rzadko postrzegane jest w kategoriach zagrożenia. Palenie przy dzieciach jest prawie normą.
      Poprzez cykl zajęć kształtowałyśmy szacunek do siebie, odpowiedzialność za własne zdrowie, uczyłyśmy dzieci asertywności.
     Podsumowaniem cyklu zajęć była akcja na terenie przedszkola pod hasłem "Jabłko zamiast papierosa". Miała ona na celu uwrażliwienie rodziców na problem nałogu oraz podzielenie się odczuciami, wnioskami i spostrzeżeniami. Program stanowi pierwsze ogniwo w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania świadomych postaw antynikotynowych dzieci.

PROFILAKTYKA ANTYNIKOTYNOWA
     Palenie tytoniu jest nie tylko w naszym kraju zjawiskiem powszechnym. Papierosy są jedynym legalnie sprzedawanym na całym świecie produktem, którego dym zawiera około 40 czynników rakotwórczych.
     Nowotwory złośliwe czy zawały serca spowodowane paleniem to choroby, na które palacz sam siebie skazuje. 10 milionów palących Polaków to zwyczajni, normalni ludzie, którzy są uzależnieni. I niestety, ich uzależnienie do nikotyny prowadzi do zniewolenia mózgu. Palenie papierosów, jak mówi profesor Zatoński, przypomina rosyjską ruletkę; nikt z biorących udział w grze nie jest bezpieczny zawsze ktoś musi zginąć
     Jedyne pytania to: kto i kiedy? Wśród "przegrywających" młodych mężczyzn(30-50 lat) co drugi jest ofiarą palenia...
     Działaniem najskuteczniejszym w dziedzinie profilaktyki antynikotynowej jest zapobieganie paleniu papierosów.
     W Polsce sytuacja w zakresie palenia papierosów i wynikających z tego konsekwencji jest dramatyczna. Według szacunkowych danych, około 4 mln polskich dzieci narażonych jest na mimowolne wdychanie tytoniowego dymu (palenie bierne).
     Można sądzić, że codziennie około 500 dzieci sięga po swojego pierwszego papierosa, w ten sposób znaczna ich część wchodzi na drogę ku regularnemu paleniu tytoniu w przyszłym, dorosłym życiu.
     Dlaczego dzieci sięgają po papierosa?
Ponieważ palą koledzy.
     Wpływ rówieśników, presja wywierana na innych jest ogromna. Wpływ grupy może być wtedy niebezpieczny, gdy dziecko nie potrafi odmówić, powiedzieć "nie palę" i nie czuć się głupio z tego powodu.
Ponieważ czują się słabi i mało wartościowi. Dziecko ma wrażenie, że paląc papierosa staje się dorosłym.
     Obraz palacza – osoby dojrzałej, zadowolonej, pełnej humoru i fantazji, człowieka sukcesu – przedstawiają reklamy papierosów. Każdy z nas chciałby takim być. Jest to chwyt reklamowy.
     Ponieważ palą rodzice lub starsze rodzeństwo.
     Przykład jest zaraźliwy, zły przykład rodziców również.
     Instytut Matki i Dziecka oraz Onkologii na zlecenie Ministerstwa Zdrowia opracowały zalecenia strategiczne, które, uwzględnione w programach nauczania, pozwalają na osiągnięcie pozytywnych rezultatów w zakresie wdrażania i kształtowania postaw dzieci i młodzieży wobec palenia papierosów.
Opracowała: mgr Irena Frankiewicz – Nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Jarosław

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie