Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Metody aktywizujace- praca metodą projektu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1146 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 


INSTRUKCJA DO PRACY METODĄ PROJEKTU.

Opracowała Mirosława Łoniewska,
nauczycielka języka polskiego w Gościkowie.

I Temat projektu: Postać Henryka Sienkiewicza.

II Cele:
 1. dydaktyczne:
  • poznanie najważniejszych faktów z życia Henryka Sienkiewicza;
  • poznanie jego najważniejszych utworów,
  • zapoznanie się z informacjami na temat Nagrody Nobla,
  • zapoznanie się z adaptacjami filmowymi dzieł Henryka Sienkiewicza;
  • kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 2. wychowawcze:
  • rozwijanie umiejętności związanych z pracą w grupie;
  • wdrażanie do systematycznej pracy;
  • kształtowanie nawyku estetycznego wykonywania pracy,
  • kształtowanie nawyku wywiązywania się z powierzonych zadań.
III Projekt będzie realizowany w grupach. Każda grupa wybierze i wykona opracowanie jednego z tematów dotyczących postaci Henryka Sienkiewicza.

Grupa I
Temat: Życie Henryka Sienkiewicza.
Zadania:
 1. Zgromadzić z różnych źródeł informacje dotyczące życia Henryka Sienkiewicza.
 2. Przygotować kalendarium życia pisarza w postaci planszy.
 3. Wykonać oś czasu, zaznaczyć na niej najważniejsze daty i wydarzenia z nimi związane.
  Źródła informacji:
  • " Słownik pisarzy polskich",
  • " O poetach i pisarzach inaczej",
  • książki biograficzne o Henryku Sienkiewiczu,
  • różne czasopisma,
  • Internet.
  Forma przedstawienia efektów pracy:
  • prezentacja osi czasu i planszy; omówienie najważniejszych wydarzeń z życia pisarza;
  • czas prezentacji: 5 – 8 minut.
  Zasady oceniania:
  • spełnienie wszystkich wymogów instrukcji, (1– 10 pkt.)
  • oryginalność ( liczba własnych pomysłów), (1– 10 pkt.)
  • estetyka wykonania (1– 10 pkt.)
  • systematyczność pracy grupy ( obserwacja podczas konsultacji) (1- 10pkt.)
  • ciekawy sposób prezentacji (1- 10 pkt.) razem 50 pkt.
  Terminarz konsultacji:
  • podać terminy i godziny spotkań,
  • inny termin po umówieniu się z nauczycielem.
Grupa II
Temat: Twórczość Henryka Sienkiewicza.
Zadania:
 1. Zgromadzić informacje na temat twórczości Henryka Sienkiewicza.
 2. Wykonać planszę i przedstawić na niej najważniejsze utwory.
 3. Przygotować wystawkę utworów pisarza.
  Źródła informacji:
  • " Słownik pisarzy polskich",
  • " Encyklopedia PWN",
  • pozycje książkowe zgromadzone w bibliotece szkolnej i gminnej,
  • Internet.
  Forma przedstawienia efektów pracy:
  • prezentacja planszy oraz wystawki utworów pisarza, z krótkim komentarzem dotyczącym zgromadzonych egzemplarzy.
  Zasady oceniania:
  • j.w.
  Terminarz konsultacji:
  • j.w.
Grupa III
Temat: Uroczystość wręczenia Henrykowi Sienkiewiczowi
Nagrody Nobla.
Zadania:
 1. Zgromadzić informacje z różnych źródeł na temat:
  1. Co to jest Nagroda Nobla. Kiedy, kto i dlaczego ją ustanowił?
  2. Kiedy Henryk Sienkiewicz zdobył Nagrodę Nobla?
  3. W jakiej dziedzinie ją otrzymał?
  4. Za co ją otrzymał?
 2. Wykonać plansze prezentujące zgromadzone wiadomości, jedną o powstaniu Nagrody Nobla, drugą o Nagrodzie Nobla przyznanej H.Sienkiewiczowi.
  Źródła informacji:
  • " O poetach i pisarzach inaczej"
  • książki biograficzne o H. Sienkiewiczu,
  • inne pozycje książkowe zgromadzone w bibliotece szkolnej i gminnej,
  • czasopisma,
  • Internet.
  Zasady oceniania:
  • j.w.
  Terminarz konsultacji:
  • j.w.
Grupa IV
Temat: Filmowe adaptacje powieści Henryka Sienkiewicza.
Zadania:
 1. Zgromadzić wiadomości, zdjęcia, artykuły dotyczące adaptacji filmowych powieści H. Sienkiewicza.
 2. Wykonać plansze prezentujące efekty pracy( trzy, cztery plansze – wybrane adaptacje filmowe).
  Źródła informacji:
  • czasopisma,
  • plakaty filmowe,
  • Internet.
  Zasady oceniania:
  • j.w.
  Terminarz konsultacji:
  • j.w.

IV Forma podsumowania projektu:
     Prezentacja prac odbędzie się w klasie. Wezmą w niej udział zaproszeni goście. Będzie ona miała charakter wystawy. Każda grupa otrzyma miejsce, w którym będzie mogła zaprezentować swój dorobek w ciągu 5 – 8 minut.

V Termin prezentacji: ( podać dokładną datę)
Uwagi o realizacji:
     Lekcja pierwsza poświęcona jest przygotowaniu uczniów do pracy metodą projektu .Nauczyciel wyjaśnia na czym polega praca tą metodą. Klasa sama dzieli się na grupy ( podziału może też dokonać nauczyciel). Każda grupa zgłasza się do opracowania jednego, wybranego tematu; otrzymuje instrukcje do pracy, z której musi się wywiązać.
     Praca metodą projektu może trwać od kilku dni do kilku tygodni, zależy to od tematu, a także poziomu uczniów.
     Lekcja druga odbywa się w wyznaczonym terminie. Grupy prezentują efekty swojej pracy ( prezentacja może być różnorodna i zależy od pomysłowości uczniów, a także od tego, jak pracą grupy pokieruje nauczyciel).
     Efekty pracy grup zostają ocenione według podanych wcześniej zasad.

Propozycja przeliczenia punktów na oceny:
50 – 47  ocena wzorowa
46 – 41  ocena bardzo dobra
40 – 36  ocena dobra
35 – 30  ocena dostateczna
29 – 15  ocena dopuszczająca
14 – 0   ocena niedostateczna

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie