Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program modułu przyrodniczego ścieżki Edukacja Regionalna - klasa 6

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 917 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Chcąc zaangażować jak największą grupę uczniów do poznawania przyrody, która nas otacza postanowiłam stworzyć program, który angażując emocjonalnie obserwatorów pozwoli skutecznie przestrzegać, a tym samym zapamiętać to, co fascynuje turystów przybywających licznie do Barlinka, a także całego województwa zachodniopomorskiego.
Na jego terenie znajduje się 7 parków krajobrazowych, 2 parki narodowe, 81 rezerwatów, 20 obszarów chronionego krajobrazu, 16 zespołów przyrodniczo krajobrazowych – dane te zostały przedstawione w siedzibie Towarzystwa Miłośników Barlinka przez wojewódzkiego konserwatora zabytków przyrody, który podkreślił rolę ścieżek edukacyjnych, dających możliwość wnikliwego poznania wybranego obszaru działalności.
Mam nadzieję, że opracowany program, zgodny z rozporządzeniem MENiS z dnia 26.02.2002r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dotyczący ścieżki Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie, pozwoli poznać najbliższe środowisko, co stanie się instrumentem dalszej aktywności uczniów. Program zintegrowany jest z treściami programu nauczania przyrody : DKW- 4014-165/99Cele:

1.Poznanie bogactwa krajobrazowo – turystycznego najbliższego środowiska i regionu.
2.Rozwijanie zainteresowań dotyczących walorów przyrodniczych Barlinka i okolic.
3.Umiejętność ukazania rejonów i miejsc atrakcyjnych turystycznie.
4.Nawiązanie współpracy z osobami i instytucjami działającymi na rzecz ochrony przyrody (nadleśnictwo, koło wędkarskie, koło łowieckie, wydział ochrony środowiska).
5.Ukazywanie korzystnych i niekorzystnych zmian , jakie zachodzą w najbliższym otoczeniu (okolicy) na skutek ingerencji ludzi.
6.Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
6.Kształtowanie postaw aktywnych wyrażających się pozytywnymi działaniami wobec środowiska.
7.Rozwijanie poczucia tożsamości regionalnej.


Treści:

1.Położenie miasta na tle województwa i kraju
2.Formy ochrony przyrody.
3.Krajobraz polodowcowy.
4.Rodzaje gleb i typy lasów.
5.Rzeki i jeziora naszego terenu.
6.Pojezierze Myśliborskie.
7. Życie w jeziorze Barlineckim.
8.Mchy i porosty.
9.Charakterystyka miejscowości wartych zwiedzania.

Metody:

1.Wycieczki
2.Praca z mapą
3.Zbieranie danych i opracowywanie
4.Dyskusje
5.Wywiady
6.Ankiety
7.Wystawy
8.Albumy
9.Inscenizacje

Założone osiągnięcia uczniów

1.Uczeń potrafi scharakteryzować położenie i zróżnicowanie środowiskowe regionu
2.Zdobędzie wiedzę i niezbędne materiały do folderu reklamującego przyrodę regionu.
3.Opanuje wiedzę pozwalającą zaprojektować trasę wycieczki „Szlakiem zapomnianych miejsc”
4.Umiejętnie prowadzi obserwację i wyciąga wnioski.
5.Zna miejsca objęte ochroną.
6.Potrafi opowiedzieć kilka legend związanych z atrakcyjnymi turystycznie miejscami Barlinka i okolic
7.Rozumie wartość jaką stanowi przyroda naszego regionu.

Ewaluacja:

Prowadzona jest na bieżąco, a ponadto na początku i na końcu roku szkolnego, poprzez wypełnianie anonimowej ankiety dotyczącej wizji pracy dziecka w ramach zajęć z zakresu modułu przyrodniczego edukacji regionalnej. Po każdym roku realizacji uczniowie wypełniają ankiety z konkretnymi pytaniami dotyczącymi obszarów zdobytej wiedzy. Wyniki tejże ankiety nie są podawane do wiadomości uczniów- służą jedynie do ewaluacji programu. Bieżące formy ewaluacji to: albumy, wystawy ,mini- przewodniki najciekawszych miejsc. Bardzo cenną formą ewaluacji pracy uczniów jak i nauczyciela będzie konkurs o randze gminnej jak i powiatowej.
Głównym celem ewaluacji jest inspirowanie wszystkich uczniów- do działań na rzecz poznania i zapamiętania tego, co jest najciekawsze w przyrodzie naszego miasta i okolic.

Opracowała: mgr Małgorzata Kozar

Poniżej zamieszczam plan ścieżki realizowanej w klasie szóstej, a opracowanej do modułu przyrodniczego programu edukacji regionalnej.Plan ścieżki regionalnej – moduł przyrodniczy klasa 6


WRZESIEŃ:

1. Pomagamy rodzimej przyrodzie – sprzątanie terenu wokół jeziora.
2. Położenie miasta na tle województwa i kraju.
3. Co Tobie i Twojej rodzinie najbardziej podoba się w naszym mieście.

PAŹDZIERNIK:

1. Parki narodowe w naszym województwie.
2. Zajęcia w Drawieńskim Parku Narodowym.
3. Charakterystyka BGPK- spotkanie z pracownikiem parku.
4. Leśnictwo Dankowo jako przykład możliwości wykorzystania lasów na naszym terenie do celów dydaktycznych.

LISTOPAD:

1. Poznajemy Szlak Dębów – rajd pieszy.
2. Jakie ślady pozostawił lodowiec na terenie miasta i gminy Barlinek.
3. Wycieczka terenowa - skutki działalności lodowca.

GRUDZIEŃ:

1. Gleby na terenie gminy.
2. W jaki sposób człowiek oddziałuje na las najbliższej okolicy.
3. Przygotowanie kiermaszu Bożonarodzoniowego.


STYCZEŃ:

1. Pomorze Zachodnie – położenie i krainy geograficzne.
2. Osobliwości świata roślin.
3. Świat zwierząt Pomorza Zachodniego.
4. Projekt pracy na gminny konkurs „Z przyrodą i literaturą na Ty”

LUTY:

1. Ochrona gatunkowa roślin grzybów i porostów.
2. Parki i rezerwaty przyrody , użytki ekologiczne na Pomorzu Zachodnim.

MARZEC:

1. Ochrona gatunkowa zwierząt.
2. Czerwona księga.
3. Pomniki przyrody.
4. Podsumowanie konkursu gminnego „ Z przyrodą i literaturą na ty”

KWIECIEŃ:

1.Ochrona powierzchniowa przyrody ogólna charakterystyka.
2.Warunki życia i znaczenie aeratora dla jeziora Barlineckiego.
3.Zajęcia w kole wędkarskim nr1- ochrona gatunkowa ryb.MAJ:

1. Gatunki mchów i paproci na terenie nadleśnictwa i ich charakterystyka.
2. Skala porostowa .
3. Jakie porosty występują w Barlinku.
4. Spotkanie z przedstawicielem Barlineckiego Centrum Turystycznego.

CZERWIEC:

1. Miejscowości warte zwiedzania - charakterystyka.
2. Równo ( rezerwat przyrody Skalisty Jar Liberta).
3. Niepołcko ( pomniki przyrody ożywionej-platany klonolistny
4. Żydowo (pomnikowe dwa dęby szypułkowe o obwodach 416 cm ,464cm )

Opracowała mgr Małgorzata Kozar

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie