Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Praca z gotowym tekstem, poznajemy zasady ruchu drogowego

 

 SCENARIUSZ LEKCJI - informatyka, klasa VI szkoły podstawowej

Temat: Praca z gotowym tekstem, poznajemy zasady ruchu drogowego

Cel: Wykorzystanie komputera do realizacji zadań wychowania komunikacyjnego.

Cel szczegółowy:
na poziomie wiadomości uczeń powinien: -

 • pobrać odpowiednie pliki ze wskazanego katalogu
 • wymienić najważniejsze znaki drogowe
 • wymienić podstawowe kryteria otrzymania Prawo Jazdy
na poziomie umiejętności uczeń powinien:
 • dokonać wskazanego formatowania tekstu
 • dokonać właściwego doboru koloru znaków drogowych
 • kopiować znak drogowy do drugiego okna
Cel wychowawczy:
 • uczeń powinien prawidłowo obchodzić się ze sprzętem komputerowym
Forma pracy:
 • indywidualna
Metoda:
 • instruktaż nauczyciela
Pomoce:
 • zestaw komputerowy
 • zestaw plików przygotowany przez nauczyciela

Tok lekcji:

Część wprowadzająca:
 • zapoznanie z tematem lekcji
Część główna:
 • pobranie przez uczniów odpowiedniego katalogu z przygotowanymi plikami
 • przeczytanie tekstu
 • uczniowie samodzielnie wykonują wskazane przez nauczyciela elementy formatowania tekstu
 • właściwe kolorowanie znaków drogowych
 • przenoszenie znaków do programu Word
 • podpisanie znaku drogowego właściwą formułą
Podsumowanie:
 • uczeń potrafi formatować tekst według wskazówek, kopiować, posługuje się paletą barw
 • uczeń zna podstawowe znaki drogowe, potrafi je nazwać i stosować się do nich.

Informacje znajdujące się w pliku do pobrania przez uczniów

I. Prawo jazdy

     Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t. z wyjątkiem autobusu lub motocykla oraz takim pojazdem z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, a także ciągników rolniczych.
     Oprócz prawa jazdy kategorii B występuje jeszcze prawo jazdy kategorii B1, które uprawnia do kierowania trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla.

II. Warunki, jakie musi spełniać kandydat na kierowcę kategorii B:
 1. osiągnięcie wieku 18 lat
 2. uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 3. odbycie wymaganego szkolenia
 4. zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego.
Polecenia formatowania tekstu:
 • tytuł "Prawo jazdy" ma być pogrubiony, czcionka 24, kolor niebieski
 • tekst ma być w kursywie, czcionka Bradley Hand, rozmiar czcionki 14, marginesy: prawy i lewy 3 cm
 • zastosuj dwa akapity
 • w tekście "Warunki jakie…" zastosuj numerowanie: a) b)…
Tekst do wpisania pod skopiowanymi znakami:
 1. "Ustąp pierwszeństwa przejazdu"
 2. "Próg zwalniający"
 3. " Zakaz wjazdu"
 4. "Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"
 5. "Sygnały świetlne"
 6.   "Nakaz jazdy w prawo"
Bibliografia:
"Prawo jazdy- podręcznik kierowcy B, IMAGE, Warszawa 2002
Autor:
Irena Kochańska-Skórska
nauczyciel informatyki
Szkoła Podstawowa nr 20
we Wrocławiu

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:24:14
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:24:14) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie