Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ankieta badająca motywację uczniów

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 11166 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 ANKIETA BADAJĄCA MOTYWACJĘ UCZNIÓW DO NAUKI J. POLSKIEGO W GIMNAZJUM I LICEUM

INSTRUKCJA DLA UCZNIA


Drogi Uczniu, poniższa ankieta bada, jaka jest Twoja motywacja do nauki języka polskiego. Jej wyniki pomogą mi ustalić stopień zainteresowania przedmiotem oraz określić, co najbardziej motywuje Cię do rozwoju, jakie formy pracy uważasz za wartościowe i rozwijające. Zależy mi na szczerych i dokładnych informacjach od Ciebie. Zaznacz je krzyżykiem przy odpowiedzi, która najtrafniej określa Twoje stanowisko. Nie musisz się podpisywać, ankieta jest anonimowa. Dziękuję, Twoja nauczycielka języka polskiego


ANKIETA
JA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO


MOŻLIWE ODPOWIEDZI - TAK NIE NIE ZAWSZE

LP. TWIERDZENIA

1. Lubię lekcje języka polskiego.
2. Nauczyciel jest życzliwy w stosunku do uczniów.
3. Nauczyciel pozwala mi wyrażać własne zdanie związane z tematem lekcji.
4. Zawsze mogę zapytać nauczyciela o niezrozumiałe treści lekcji.
5. Na języku polskim panuje atmosfera współpracy między nauczycielem a uczniami.
6. Chętnie zabieram głos w dyskusji na lekcji.
7. Lekcje literatury są ciekawsze, gdy nauczyciel wprowadza różnorodne formy nauczania (scenki, praca w grupach, projekty, drzewko decyzyjne).
8. Lekcje gramatyki są prowadzone jasno i zrozumiale.
9. Dostrzegam, że lekcje językowe korzystnie wpływają na sposób, w jaki się wypowiadam, również w piśmie.
10. Wiedza zdobyta na języku polskim przydaje się również poza szkołą.
11. Dzięki zajęciom lepiej orientuję się w życiu kulturalnym mojej miejscowości.
12. Lekcje wzbudziły moje zainteresowanie filmem, teatrem, sztuką, literaturą.
13. Praca w grupie wymaga ode mnie większej aktywności niż samodzielne rozwiązywanie problemów.
14. Sumiennie i aktywnie pracuję w grupie.
15. Z różnych powodów jestem odsuwany od pracy w grupie przez rówieśników.
16. Zła atmosfera w grupie wpływa niekorzystnie na ocenę zadania.
17. Sposób oceniania różnych form pracy uczniów przez nauczyciela jest dla mnie jasny.
18. Uważam, że jestem oceniany sprawiedliwie.
19. Niższa ocena od spodziewanej mobilizuje mnie do większego wysiłku.
20. Wykorzystuję możliwości poprawy ocen, czyli piszę dodatkowe prace stylistyczne, sprawdziany poprawkowe, itp.
21. Lekcje języka polskiego rozwijają moje zainteresowania humanistyczne i czytelnicze.
22. Przygotowywanie projektów, choć wymaga więcej czasu i pracy, daje większe możliwości w zaprezentowaniu wiedzy i korzystnie wpływa na rozwijanie zainteresowań.
23. Rozwijam swoje zainteresowania na dodatkowych zajęciach humanistycznych (koła teatralne, literackie, filmowe, dziennikarskie, inne).
24. W razie wątpliwości przy odrabianiu lekcji sięgam do słownika języka polskiego, ortograficznego, wyrazów bliskoznacznych lub innych).
25. Chętnie podejmuję prace dodatkowe z własnej inicjatywy (konkursy, wypracowania, inne prace domowe).
INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELA


Szanowny Nauczycielu, poniższą ankietę przeprowadza nauczyciel języka polskiego po wystawieniu ocen semestralnych (najlepiej w klasie pierwszej gimnazjum lub liceum). Celem ankiety jest zbadanie motywacji uczniów do nauki języka polskiego. Jej wyniki pomogą ustalić, jakie jest zainteresowanie uczniów tematyką zajęć, ocenić atrakcyjność wprowadzanych metod pracy na lekcjach, zobrazować relacje na poziomach: uczeń – uczeń, nauczyciel – uczeń oraz zbadać świadomość podlegania ocenie, jako czynnika stymulującego rozwój. Wprowadzenie w zagadnienie ankiety przeprowadza nauczyciel, informując uczniów, że badanie jest anonimowe, pozostaje bez wpływu na ocenę szkolną, że oczekuje się szczerych odpowiedzi. Nauczyciel określa czas wypełniania ankiety – 15 minut.CEL I ZAKRES BADAŃ


Celem poniższej ankiety jest zbadanie motywacji uczniów gimnazjum lub liceum do nauki języka polskiego. Badaniem objęto następujące obszary: - relacje nauczyciel – uczeń - relacje uczeń – uczeń - ocenianie - tematyka zajęć a zainteresowania uczniów - metody pracy

Niektóre twierdzenia zakresem obejmują dwa problemy, np. twierdzenie nr 1: „relacje nauczyciel – uczeń” oraz „tematyka zajęć a zainteresowania uczniów”. Większość jednak odpowiada jednemu zagadnieniu. Problemy i odpowiadające im twierdzenia ujęto w następującej tabeli:


BADANE PROBLEMY I NUMERY TWIERDZEŃ

NAUCZYCIEL – UCZEŃ 1, 2, 3, 4, 5
UCZEŃ – UCZEŃ 14, 15, 16
OCENIANIE 17, 18, 19, 20
ZAINTERESOWANIA A TEMATYKA 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25
METODY PRACY 6, 7, 8,13, 14, 22


INSTRUKCJA DO REJESTROWANIA WYNIKÓW


Podsumowania ankiety łatwo dokonać korzystając ze wzoru tabeli do rejestrowania wyników. Za każdą odpowiedź tak należy przyznać 2 pkt., nie –0 pkt., nie zawsze –1 pkt. Wyjątek stanowi twierdzenie 15., które trzeba liczyć odwrotnie, czyli: tak – 0 pkt., nie – 2 pkt., nie zawsze – 1 pkt. Po wpisaniu punktów do tabeli należy obliczyć średnie w poszczególnych obszarach.


SPOSÓB INTERPRETACJI WYNIKÓW


Wyniki można przedstawić na skali od 0 pkt. do 2 pkt., gdzie 2 pkt. oznaczają najwyższą motywację do pracy i pełną akceptację działań.

Propozycja odczytania średnich w poszczególnych obszarach:

0 – 0,4 – brak motywacji
0,4 – 0,8 – słaba motywacja
0,8 – 1,2 – średnia motywacja
1,2 – 1,6 – dobra motywacja
1,6 – 2 – wysoka motywacja

Po dokonaniu przez nauczyciela interpretacji wyników należy z wnioskami zapoznać ankietowanych uczniów. W tym celu nauczyciel powinien poinformować uczniów o tym, jakie otrzymano średnie w badanych obszarach. Należy poddać je dyskusji na godz. wychowawczych lub lekcjach języka polskiego. Bez omówienia wyników ankiety z uczniami, przeprowadzenie badania wydaje się bezcelowe, gdyż uczniowie nie będą mieli możliwości refleksji, analizy swego zaangażowania na lekcjach języka polskiego.


Opracowały: Joanna Truszkowska
Iwona Kalinowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie