Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci 6-letnich

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6542 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 PRZYKŁADOWY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC MARZEC DLA GRUPY DZIECI 6-LETNICH

Na podstawie podręcznika "Wesoła szkoła sześciolatka"
opracowała mgr Ewa Tomala – nauczyciel P-26 w Tychach

OŚRODKI ZAINTERESOWAŃ:

 1. "W marcu jak w garncu".
 2. "Wszystko co żyje, wodę pije".
 3. "Ta wiosna ta wiosenka już puka do okienka".
 4. "Wieziemy tu kogucika, dajcie jajek do koszyka"- zwyczaje i tradycje świąt wielkanocnych.
 5. "Śmiech to zdrowie"- primaaprilisowe psoty.
OŚRODEK I - ZAJĘCIA EDUKACYJNE
 1. W marcu jak w garncu - rozmowa przy ilustracjach na temat pogody, określanie zjawisk atmosferycznych-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; dziecko rozumie pojęcia grad, szadź, szron.
 2. Kalendarz pogody- systematyczna obserwacja pogody, przypisanie określonym zjawiskom atmosferycznym symboli, rozmowa z dziećmi na temat ubierania się zgodnie z pogodą-rozwijanie logicznego myślenia; dziecko potrafi wyciągnąć wnioski z obserwacji.
 3. "Tydzień dzieci miał siedmioro"-wiersz J.Brzechwy- utrwalenie liczebników głównych i porządkowych oraz dodawania w zakresie 1-7-kształtowanie pojęć matematycznych; dziecko zna kolejność dni tygodnia.
 4. Jak wiatr pracuje-zabawy badawcze, określenie pożytecznej siły wiatru-rozwijanie zainteresowań technicznych, dziecko wie że wiatr nie zawsze pomaga , ale może też niszczyć.
 5. Wprowadzenie litery B b na podstawie wyrazów Bolek, buty-przygotowanie do nauki czytania, dziecko potrafi wyszukać daną literę w tekście
 6. Zabawy rytmiczne na tle piosenki "Wiosenny mazurek"( U.Smoczyńska –Nachtman - Kalendarz muzyczny w przedszkolu)-kształtowanie poczucia rytmu; dziecko potrafi wystukać rytm melodii.
 7. Aerobik-zabawy ruchowe przy muzyce-podnoszenie sprawności ruchowej organizmu; dziecko potrafi dostosować ruchy do melodii.
 8. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1 wg W. Gniewkowskiego i K. Wlaźnik -podnoszenie sprawności ruchowej ;dziecko doskonali swoją zręczność.
 9. Marcowa pogoda-praca plastyczna z zastosowaniem różnych technik plastycznych(malowanie, wyklejanie, wylepianie plasteliną)-pogłębianie doświadczeń plastycznych dzieci; dziecko potrafi planować swoją pracę.
 10. Ubieramy się "na cebulkę"- projektowanie ubrania na marcowy spacer; wycinanie z kolorowego papieru, "ubieranie" sylwety-rozwijanie wyobraźni twórczej; dziecko dba o ład i porządek miejsca pracy.
INNA DZIAŁALNOŚĆ DZIECI
 1. Zabawy matematyczne-utrwalenie cyfr 1-7 oraz znaków "+" "="
 2. Zabawy słowne- kończenie wyrazów rozpoczynających się na podaną przez nauczyciela sylabę.
 3. Zabawy kołowe ze śpiewem wg propozycji dzieci.
 4. Ćwiczenia ortofoniczne usprawniające narządy mowy- ćwiczeniaoddechowe: dmuchanie kawałków waty.
 5. Gry i zabawy stolikowe.
 6. Dowolne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań.
 7. Zab.tematyczna "W parku" .
 8. Ćw poranne wg W. Gniewkowskiegoi K. Wlaźnik
 9. Gra dydaktyczna "Obrazki do pary"
OŚRODEK II- ZAJĘCIA EDUKACYJNE
 1. Skąd się bierze deszcz?- rozmowa przy ilustracjach ukazująca krążenie wody w przyrodzie-pogłębianie doświadczeń przyrodniczych; dziecko rozróżnia pojęcia: morze, jezioro, rzeka, strumień, źródło.
 2. Kap, kap, kapie woda-swobodne wypowiedzi dzieci nt. komu i do czego potrzebna jest woda-zwrócenie uwagi na konieczność oszczędzania wody; dziecko wie dlaczego woda odgrywa tak ważną rolę w życiu człowieka i świata przyrody.
 3. Wprowadzenie litery W w na podstawie wyrazów Witek, woda- przygotowanie do nauki czytania, dziecko potrafi dokonać analizy i syntezy wyrazów z literą w.
 4. Wprowadzenie cyfry 8- kształtowanie pojęć matematycznych; dziecko potrafi wyszukać cyfrę 8 wśród innych cyfr.
 5. "Chcemy mieć powietrze czyste, wody w rzekach przeźroczyste …"- historyjka obrazkowa-uświadomienie dzieciom jak można dbać o czystość wód; dziecko wie jak może przyczynić się do ochrony środowiska.
 6. Zagadki muzyczne z wykorzystaniem instrumentów- kształcenie słuchu muzycznego, dziecko zna nazwy instrumentów (janczary, marakasy) i ich brzmienie.
 7. Opowieść ruchowa "Podwodny świat"- podnoszenie sprawności ruchowej organizmu; dziecko stara się być twórcze.
 8. Zestaw ćw gimnastycznych nr 2 wg W. Gniewkowskiego i K. Wlaźnikpodnoszenie sprawności ruchowej; dziecko wyrabia swoją szybkość.
 9. Akwarium –origami płaskie-składanie i naklejanie kwadratów na dużym arkuszu-praca zbiorowa-doskonalenie sprawności manualnych; dziecko potrafi pracować w zespole.
 10. Woda-malowanie farbami wodnymi odgłosów wody-rozwijanie słuchu i wyobraźni twórczej; dziecko potrafi wyrazić swoje odczucia poprzez formę plastyczną.
INNA DZIAŁALNOŚĆ DZIECI
 1. Zabawy z wodą "Co pływa ?" "Jakie przedmioty piją wodę?".
 2. Ćwiczenia ortofoniczne-naśladowanie odgłosów wody.
 3. Zabawa tematyczna "Na statku".
 4. Zabawy konstrukcyjne.
 5. Gra dydaktyczna "Obrazki dziwne".
 6. "Dyktando matematyczne-dodawanie w zakresie 8.
 7. Lepienie z plasteliny kolorowych rybek.
 8. Utrwalenie nauki czytania-łączenie sylab w wyrazy.
 9. Origami przestrzenne-składanie łódki z papieru.
 10. Zabawy ruchowe na powietrzu
OŚRODEK III-ZAJĘCIA EDUKACYJNE
 1. Zwiastuny wiosny(pierwsze kwiaty wiosenne-krokus, przebiśnieg; przylot bocianów; bazie)-rozmowa przy ilustracjach-rozwijanie mowy komunikatywnej; dziecko potrafi rozpoznać zwiastuny wiosny.
 2. Wprowadzenie litery C c na podstawie wyrazu cebula-przygotowanie do nauki czytania; dziecko układa wyrazy z rozsypanki literowej z nowo poznaną literą.
 3. Założenie hodowli cebuli i rzeżuchy w kąciku przyrody-kształtowanie pojęć przyrodniczych; dziecko wie jak dbać o hodowlę, rozumie dlaczego należy spożywać nowalijki.
 4. Topimy marzannę-pożegnanie zimy, przywitanie wiosny-zapoznanie z tradycją ludową, dziecko potrafi zestawić i porównać obie pory roku.
 5. Tyle samo, mniej, więcej-porównywanie liczebności zbiorów-kształtowanie pojęć matematycznych, dziecko potrafi ocenić "na oko" liczebność zbioru, a następnie swoje przypuszczenia sprawdzić przez łączenie elementów zbiorów w pary.
 6. Zestaw ćw gimnastycznych nr 3 wg W. Gniewkowskiego i K. Wlaźnik-podnoszenie sprawności ruchowej, dziecko doskonali przewrót w przód.
 7. Tor przeszkód-zestaw ćw gimnastycznych z wykorzystaniem sprzętu sportowego-rozwijanie sprawności fizycznej, dziecko stara się prawidłowo wykonać każde ćwiczenie.
 8. Wiosna-malowanie farbami plakatowymi na dużym arkuszu , w małych zespołach-pogłębianie doświadczeń plastycznych, dziecko potrafi pracować w zespole.
 9. Krokus-wyklejanie konturów kuleczkami bibuły-rozwijanie sprawności manualnych, dziecko dba o estetykę pracy.
 10. "Wiosna"- słuchanie muzyki A.Vivaldiego z cyklu "Cztery pory roku"-doskonalenie słuchu muzycznego, dziecko potrafi rozmawiać o usłyszanej muzyce, określić jej tempo, rytm, charakter i nastrój.
INNA DZIAŁALNOŚĆ DZIECI
 1. Spacer do parku-rozpoznawanie zwiastunów wiosny w otoczeniu.
 2. Ćwiczenia ortofoniczne-naśladowanie głosów ptaków w oparciu o wiersz J. Tuwima"Ptasie radio".
 3. "Wiosenne porządki"-słuchanie wiersza J. Brzechwy-wykonanie ilustracji do usłyszanego tekstu.
 4. Zabawy ruchowo-naśladowcze:-kwiaty rosną-słońce świeci-deszcz pada-przylot bocianów.
 5. Zabawy konstrukcyjne.
 6. Zabawy słowne-tworzenie rymowanek o tematyce wiosennej.
 7. Rozwiązywanie zagadek przyrodniczych związanych z daną porą roku.
 8. Zabawa tematyczna "Wiosna"- przygotowanie wiosennego przebrania
OŚRODEK IV- ZAJĘCIA EDUKACYJNE
 1. Układanie kompozycji z figur geometrycznych; elipsa-wprowadzenie nowej figury-utrwalenie figur: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt, dziecko rozpoznaje elipsę wśród innych figur.
 2. Wprowadzenie cyfry 0-kształtowanie pojęć matematycznych, dziecko podpisuje liczbę elementów zbioru cyframi 0-8.
 3. Tradycje i zwyczaje świąt wielkanocnych-rozmowa przy ilustracjach-kształtowanie mowy komunikatywnej, dziecko swobodnie wypowiada się na dany temat.
 4. "Przygotowania świąteczne"- czytanie ze zrozumieniem, układanie zdań z ruchomego alfabetu-doskonalenie umiejętności czytania, utrwalenie poznanych liter, dziecko potrafi dokonać analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 5. "Kwoka"- wiersz J. Brzechwy; ocenianie postaw bohaterów-wdrażanie do uważnego słuchania, dziecko potrafi wypowiadać się na temat postaci.
 6. Zestaw ćw gimnastycznych nr 4 wg W.Gniewkowskiego i K Wlaźnik-podnoszenie sprawności fizycznej, dziecko wyrabia skoczność, zwinność i zręczność.
 7. Zabawy ruchowe w terenie wg własnego pomysłu-rozwijanie tężyzny fizycznej, dziecko przestrzega zasad bezpieczeństwa.
 8. Wielkanocna pisanka- ozdabianie wydmuszek, zastosowanie różnych technik plastycznych(malowanie, oklejanie papierem, plasteliną itp)-doskonalenie sprawności manualnych, dziecko zna różne techniki plastyczne.
 9. Wielkanocny zajączek- praca przestrzenna z kolorowego papieru( na podst. literatury"Każde dziecko to potrafi")-pogłębianie doświadczeń plastyczno-konstrukcyjnych, dziecko pamięta kolejność wykonywanych czynności.
 10. Inscenizacja ruchowa piosenki "Kurki trzy"( U.Smoczyńska- Nachtman – Kalendarz muzyczny w przedszkolu)-rozwijanie wyobraźni twórczej, dziecko potrafi dostosować ruchy do melodii.
INNA DZIAŁALNOŚĆ DZIECI
 1. Zabawy matematyczne: dodawanie do 0 ze zmianą kolejności składników(1+0, 0+1)2.Gra dydaktyczna "Co do czego pasuje"- segregowanie kart wielkanocnych i bożonarodzeniowych.
 2. Przygotowanie wielkanocnej aukcji prac plastycznych dzieci.
 3. Wielkanocne puzzle-składanie pociętych kart świątecznych.
 4. Figurki z masy solnej- formowanie baranków, kurczątek, zajączków, itp.
 5. Kolorowanki.
 6. Zabawy kołowe wg propozycji dzieci.
 7. Zabawy rytmiczne przy muzyce mechanicznej.
 8. Zabawy słowne- układanie życzeń świątecznych-zastosowanie techniki C.Freineta
OŚRODEK V- ZAJĘCIA EDUKACYJNE
 1. Prima aprilis- rozmowa z dziećmi na temat żartów -zwrócenie uwagi na zachowanie umiaru w żartach ; dziecko wie, że nieodpowiednie żarty mogą sprawić przykrość.
 2. "Kaczka dziwaczka"- wiersz J. Brzechwy- rozmowa nt prawdziwości zdarzeń w utworze- wdrażanie do uważnego słuchania; dziecko potrafi odróżnić fikcję od rzeczywistości.
 3. Obrazki dziwne – wypowiedzi dzieci na temat treści ilustracji-ćwiczenie spostrzegawczości; dziecko potrafi ocenić co dziwnego i śmiesznego znajduje się na obrazku.
 4. Wesoły alfabet – porządkowanie liter, wyszukiwanie i odrzucanie kształtów litero- podobnych -utrwalenie poznanych liter, dziecko potrafi wybrać właściwe litery.
 5. Zabawy figurami geometrycznymi- układanie śmiesznych kompozycji-kształtowanie pojęć matematycznych, dziecko utrwala sobie nazwy figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, elipsa.
 6. Zestaw ćwiczeń kształtujących i korekcyjnych wg W.Gniewkowskiego i K. Wlaźnik-wzmocnienie odpowiednich grup mięśni, stawów, zwiększenie ruchomości kręgosłupa; dziecko wie, że prawidłowo wykonane ćwiczenie zapobiega wadom postawy.
 7. Zestaw ćwiczeń w formie obwodu stacyjnego wg W. Gniewkowskiego i K. Wlaźnik-podnoszenie ogólnej sprawności organizmu, dziecko szybko reaguje na polecenia nauczyciela.
 8. Rysunkowy żart- rysowanie śmiesznych obrazków, złożenie w książeczkę-rozwijanie fantazji i wyobraźni, dziecko jest twórcze.
 9. Primaaprilisowy świat- collage -praca zbiorowa na dużym arkuszu-rozwijanie wyobraźni twórczej, dziecko potrafi pracować w dużym zespole.
 10. "Na wyspach Bergamutach"- nauka piosenki w oparciu o wiersz J. Brzechwy-bogacenie repertuaru piosenek dziecięcych, dziecko stara się zapamiętać melodię i słowa.
INNA DZIAŁALNOŚĆDZIECI
 1. Zabawy słowne- "Nieprawdziwe zdarzenia"-swobodne wypowiedzi dzieci na dowolny temat(wg C. Freineta)-jedno dziecko wymyśla opowiadanie, pozostałe odgadują co w nim jest nieprawdziwego.
 2. "Mądre żarty"-odgrywanie scenek rodzajowych.
 3. Konstruowanie z klocków dziwnych budowli.
 4. Zabawy kołowe ze śpiewem wg propozycji dzieci.
 5. Wesołe kolorowanki-używanie kolorów nie odpowiadających rzeczywistym, np. zielone słońce.
 6. Rozwiązywanie zagadek.
 7. Zabawy rytmiczne na tle znanych melodii8.Ulubione zabawy ruchowe dzieci
LITERATURA:
 1. J. Brzechwa "Dzieciom", Warszawa 1995
 2. W. Gniewkowski, K. Wlaźnik "Wychowanie fizyczne", Warszawa 1990
 3. U.Smoczyńska- Nachtman "Kalendarz muzyczny w przedszkolu", Warszawa 1992
 4. "Wesoła szkoła sześciolatka"- podręcznik i przewodnik metodyczny część 4, Warszawa 2003
 5. U.Barff, J. Burkhard "Każde dziecko to potrafi" część 2
Opracowała mgr Ewa Tomala

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie