Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Chcę być zdrowy

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1183 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 WPROWADZENIE

     Edukacja zdrowotna w pedagogice wczesnoszkolnej zajmuje miejsce priorytetowe. Powszechnie uznaje się zdrowie jako wartość doczesną najwyższej jakości i dobro natury o niewymiernej wartości. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje to następująco: zdrowie to nie tylko nieobecność choroby i niedołęstwa, ale stan dobrego fizycznego, psychicznego i społecznego samopoczucia. Celem edukacji zdrowotnej jest wzmocnienie, pomnożenie i udoskonalenie zdrowia.
     Szkoła na całym świecie jest środowiskiem edukacyjnym, w którym rozwijają się i utrwalają kulturowe i zdrowotne wzorce zachowań młodego pokolenia i to jej powierzono funkcję promowania zdrowia jako wartości nadrzędnej. Według raportu "Zdrowa Szkoła": Promowanie zdrowia w szkole można określić jako połączenie wychowania zdrowotnego i wszystkich pozostałych działań, jakie podejmuje szkoła, w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich osób, które się w niej znajdują. Zadaniem szkoły jest tworzenie społeczności, która troszczy się o dobre samopoczucie uczniów i pracowników.
     Edukacja zdrowotna powinna być realizowana w ramach przyjętego programu kształcenia zintegrowanego oraz poprzez dodatkowe zadania pozalekcyjne i pozaszkolne. Wykorzystywać należy sprzyjające, naturalne sytuacje, stwarzające okazję do prowadzenia profilaktyki zdrowotnej.
ZAŁOŻONE CELE:

  • inspirowanie uczniów do różnorodnych działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
  • kształtowanie aktywnej postawy wobec zdrowia własnego i innych;
  • rozwijanie różnych form aktywności ruchowej i propagowanie ekologicznych sposobów spędzania wolnego czasu i życia w ogóle;
  • nauczenie podstawowych sposobów poznawania siebie i swego organizmu;
  • nauczenie zasad i sposobów utrzymania czystości i higieny ciała oraz otoczenia;
  • wdrażanie racjonalnych sposobów i nawyków żywieniowych;
  • wykorzystanie specjalistycznych służb istniejących w społeczności lokalnej do pomocy w profilaktyce zdrowotnej;
  • włączenie szkolnej służby zdrowia do aktywnego uczestnictwa w realizacji przyjętych działań i współdziałanie z nią;
  • wpajanie zasad bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym i korzystania ze środków komunikacji.
BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
PRZECHODZIMY PRZEZ ULICĘ
Wycieczka na przejście przez ul. Glinki zabezpieczone przez osobę przeprowadzającą dzieci. Pokaz przekraczania jezdni, nauka przechodzenia przez jezdnię.
KORZYSTAMY ZE ŚRODKÓWKOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Przejazdy tramwajem, autobusem (do kina, teatru, comiesięczny wyjazd do Filharmonii Pomorskiej itp.).Zasady zachowania w środkach komunikacji publicznej.
UCZESTNICZYMY W RUCHU DROGOWYM
Praca z podręcznikiem dla klasy 1 pt.: "Chodzimy i jeździmy bezpiecznie", Wydawnictwo JUKA-91.

HIGIENA OSOBISTA I TROSKA O ZDROWIE
WIZYTA U LOGOPEDY
Badanie logopedyczne wszystkich uczniów z klasy przez szkolnego logopedę p. A. Ozner. Wytypowanie uczniów do udziału w zajęciach logopedycznych.
DBAMY O CZYSTOŚĆ
Cykliczne przeglądy czystości uczniów dokonywane przez pielęgniarkę szkolną.
W PORADNI STOMATOLOGICZNEJ
Przegląd stanu uzębienia uczniów przez stomatologaw Przychodni Zdrowia "Przyjazna".
DBAMY O ZĘBY
Projekcja filmów video pt.: "Podróże doktora Ząbka po świecie" i "Przygody gwiazdeczek w kosmosie".Nauka piosenki pt.: "Śnieżnobiały uśmiech".
OCZY – BEZCENNY SKARB
Badanie wzroku uczniów przez pielęgniarkę szkolną.
UMIEMY POSŁUGIWAĆ SIĘ OSTRYMI NARZĘDZIAMI
Nauka posługiwania się nożyczkami, nożem, rylcem, igłą i zasad bhp.
KORZYSTAMY Z TOALETY
Rozmowa na temat właściwego korzystania z WC, połączona z pokazem.
PLANUJEMY TYDZIEŃ
Racjonalne zaplanowanie zajęć tygodniowych z uwzględnieniem czasu na naukę, wypoczynek, własne zainteresowania.
PORZĄDKUJEMY SWÓJ POKÓJ
Rysowanie planu własnego pokoju (szkic), ustalanie sposobów utrzymania porządku i czystości wokół siebie.
PROJEKTUJEMY UBIOR
Rozmowa na temat pogody i jej wpływu na sposób doboru ubrania, dbania o schludny wygląd. Ustalenie stroju na zajęcia wf oraz stroju odświętnego i apelowego.
WITAMY NOWY ROK
Pogadanka na temat niebezpieczeństw grożących przy użyciu petard, zimnych ogni itp. Wyjaśnianie znaczenia hasła: "Hałas szkodzi zdrowiu".
CHOROBY "BRUDNYCH RĄK"
Pogadanka na temat konieczności dbania o czystość ciała, ubioru i częstego mycia rąk oraz używania przyborów toaletowych. Urządzenie "kącika czystości".

RACJONALNE ŻYWIENIE
OWOCE – ŹRÓDŁO WITAMIN
Rozmowa na temat higieny spożywania owocówi wykorzystania ich w żywieniu. Nauka obierania jabłka – konkurs na najdłuższą obierzynę.
ODŻYWIAMY SIĘ ZDROWO
Rozmowa o właściwym odżywianiu i ulubionych potrawach dzieci oraz kulturze spożywania posiłków.Przygotowanie kanapek przy zachowaniu zasad higieny.
PRZYGOTOWUJEMY SAŁATKĘ
Ćwiczenia w rozdrabnianiu niektórych warzyw. Rozmowa na temat roli warzyw w żywieniu człowieka. Nauka piosenki.
POZNAJEMY SYSTEM ODPORNOŚCIOWY CZŁOWIEKA
Udział w zajęciach zorganizowanych przez przedstawicieli GREAT HAUSE OPEN Sp. z o.o.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
LUBIMY SIĘ BAWIĆ
Rozmowa na temat zachowania bezpieczeństwa i zdrowej rywalizacji podczas zabaw . Gry i zabawy ruchowena boisku szkolnym, w sali gimnastycznej, w czasie wycieczek.
ODPOCZYWAMY Z RODZINĄ
Poznanie form czynnego wypoczynku oraz różnic między aktywnymi i biernymi sposobami spędzania wolnego czasu po lekcjach, w czasie ferii zimowych i letnich wakacji.
ORGANIZUJEMY ROZGRYWKI SPORTOWE
Rozmowa na temat znaczenia sportu w życiu człowieka. Poznanie wybranych dyscyplin sportowych. Zachowanie kibica – układanie haseł witających i dopingujących graczy.
POTRAFIMY TAŃCZYĆ
Wyrażanie ruchem wrażeń muzycznych. Udział w szkolnym balu karnawałowym uczniów klas pierwszych.
JAK BEZPIECZNIE SPĘDZIĆ WAKACJE?
Rozmowa o bezpiecznych zabawach zimowych i letnich. Nauka piosenek.

Lidia Pałubicka
Szkoła Podstawowa nr 38
Bydgoszcz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie