Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Metoda projektu edukacyjnego w procesie kształcenia uczniów

 

 Współczesna polska szkoła stoi przed nowymi zadaniami. Jednym z nich jest wykształcenie ucznia kreatywnego, samodzielnego o umiejętności samokształcenia i samodoskonalenia.
     W związku z tym zmieniła się pozycja nauczyciela w procesie nauczania. Pedagog staje się doradcą, obserwatorem, organizatorem procesu uczenia się. Jego zadaniem jest ,,czuwanie,, nad poczynaniami uczniów, naprowadzanie ich na właściwą drogę w procesie kształcenia. Nie znaczy to, że mamy być strażnikiem ucznia. Musimy pozwolić mu błądzić, aby w pełni świadomie, metodą prób i błędów, dokonał właściwego wyboru.
     Realizację tych zadań niewątpliwie ułatwiają aktywizujące metody nauczania. Dużym wyzwaniem dla nauczyciela jest metoda projektu .
     Projekt edukacyjny to metoda nauczania kształtująca wiele umiejętności oraz integrująca wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą tej metody jest samodzielna praca uczniów, wykorzystujących wiedzę z wielu dziedzin, prowadząca do realizacji określonego celu (tematu), w oparciu o założone cele.
     Na czym polega efektywność metody projektów?

 • rozwija samodzielność,
 • kształci umiejętność pracy w grupie
 • rozwija myślenie twórcze
 • umożliwia zaprezentowanie i zintegrowanie wiedzy z różnych dziedzin
 • uwzględnia zainteresowania, uzdolnienia uczniów
 • daje możliwość samooceny, wyrażania własnego zdania
Stosując metodę projektu kształtujemy u uczniów następujące umiejętności:
  organizacji pracy
  selekcji zebranych materiałów
  współdziałania
  posługiwania się komputerem
  korzystania i poszukiwania różnych źródeł informacji
  rozwiązywania problemów
  podejmowania decyzji za siebie i grupę
  kulturalnego dyskutowania
  prezentowania
      Projekt edukacyjny może być wykorzystywany do realizacji zadań i osiągania celów szkolnego programu dydaktyczno- wychowawczego, integracji przedmiotowych programów nauczania lub realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych.
      Moja propozycja dotyczy realizacji zagadnień ścieżki regionalnej w gimnazjum.

PROJEKT EDUKACYJNY
dotyczący zagadnienia ścieżki regionalnej "SKARBY NASZEGO JEZYKA"

 1. CELE PROJEKTU:
  Uczeń:
  • poznaje cechy języka lokalnego (gwary)
  • wyszukuje informacje z różnych źródeł związane z tematem
  • selekcjonuje zebrany materiał
  • rozwija ciekawość poznawczą regionu
  • korzysta z różnych źródeł, w tym wywiady z informatorami lokalnymi
  • zgłębia wiedzę na temat najbliższego otoczenia
 2. CZAS REALIZACJI: 3 miesiące
 3. FORMA PRACY: grupowa
 4. ZAWARCIE KONTRAKTU:
  • temat i cele: jak wyżej
  • forma wykonania projektu: słownik, album, wystawka, plakat, collage oraz inne formy zaproponowane przez uczniów.
  • źródła informacji: literatura regionalna, literatura piękna, historia, mieszkańcy okolicy.
 5. TERMIN KONSULTACJI: liderzy grup będą się kontaktować z nauczycielem raz w tygodniu
 6. CZAS I SPOSÓB PREZENTACJI: uczniowie prezentują swoje dokonania na języku polskim, wszystkie grupy w ciągu 90 minut.
 7. KRYTERIA OCENY:
  • sposób prezentacji
  • oryginalność pomysłu
  • zaangażowanie
  • rzeczowość
  • komunikatywność
  • końcowy efekt
 8. HARMONOGRAM DZIAŁAN: wg załącznika
 9. FAZA PREZENTACJI : obserwatorem prezentacji będzie dyrektor szkoły, nauczyciel
 10. OCENA PROJEKTU : oceny dokonuje nauczyciel przedmiotu w trakcie jego realizacji z uwzględnieniem kryteriów.
HARMONOGRAM PROJEKTU "SKARBY NASZEGO JEZYKA

Grupa GRUPY ZADANIOWE(temat) FORMA REALIZACJI
I Nazewnictwo regionalne wypisać nazwy lokalne obiektów geograficznych wyjaśnić pochodzenie nazw okolicznych miejscowości, nazw ulic, placów itp.
II Imiona i nazwiska charakterystycznedla regionu wypisać typowe imiona i nazwiska charakterystyczne w regionie prześledzić książkę telefoniczną
III Nazwy sprzętów wypisać nazwy regionalne sprzętów domowych, urządzeń rolniczych, potraw, ubrańna podstawie wywiadu lub źródeł uwzględnić nazwę dawną i współczesną
IV Język regionu podać przykłady wyrażeń gwarowych, potocznych- zestawić je z wersją współczesną, porównać wniosek: cechy gwary swojego regionu
V Pieśni, anegdoty, przysłowia regionu wymienić powiedzenia, pieśni, anegdoty, przysłowia rozpowszechnione w regionie wykorzystać informatorów i źródła
VI Wybrane teksty literatury regionalnej na podstawie wybranych fragmentów tekstów literatury pięknej z danego regionu zidentyfikować cechy języka bohatera, wypisać powiedzenia gwarowe, określić ich funkcję

OPIS PROJEKTU
ZADANIA
 1. Podział klasy na 6 grup.
 2. Przydzielenie tematów (ewentualnie wybór przez grupy).
 3. Podział ról w grupie:
  • lider (utrzymuje kontakty z nauczycielem, koordynuje działania, pilnuje terminów)
  • bibliografowie (gromadzą i opracowują materiał)
  • plastycy (odpowiedzialni za szatę graficzną)
  • prezenter(odpowiedzialny za rzeczową, oryginalną prezentację
 4. Zebranie materiałów na podany temat.
 5. Opracowanie planu przez uczniów oraz ustalenie formy prezentacji.
 6.   Realizacja etapów pracy wg planu:
  • zebranie materiałów
  • selekcja zebranych informacji
  • redakcja tekstu na podstawie materiałów
  • opracowanie graficzne
  • przygotowanie prezentacji
 7. Prezentacja wykonanego zadania.
 8. Samoocena (dyskusja).
 9. Ewaluacja.
UWAGA! Projekt powinien być poprzedzony lekcją : "Dialekty i gwary polskie"

KRYTERIA OCENY ZADANIA
Kryteria oceny Maksymalna liczba punktów Przyznano
Zgodność z tematem 5
Oryginalność pomysłu 5
Sposób prezentacji 5
Komunikatywność 5
Zaangażowanie uczestników grupy 5
Zainteresowanie słuchaczy 5
Estetyka wykonania pracy 5
Razem 35


PROJEKT EDUKACYJNY
dotyczący zagadnienia ścieżki regionalnej
"Mój region"
  CELE PROJEKTU:
  Uczeń:
  • poznaje cechy języka lokalnego (gwary)
  • wyszukuje informacje z różnych źródeł związane z tematem
  • selekcjonuje zebrany materiał
  • rozwija ciekawość poznawczą regionu
  • korzysta z różnych źródeł, w tym wywiady z informatorami lokalnymi
  • zgłębia wiedzę na temat najbliższego otoczenia
 1. CZAS REALIZACJI: 2 miesiące
 2. FORMA PRACY: grupowa
 3. ZAWARCIE KONTRAKTU:
  • temat i cele: jak wyżej
  • forma wykonania projektu: słownik, album, wystawka, plakat, collage oraz inne formy zaproponowane przez uczniów.
  • źródła informacji: literatura regionalna, literatura piękna, historia, mieszkańcy okolicy.
 4. TERMIN KONSULTACJI: liderzy grup będą się kontaktować z nauczycielem raz na tydzień.
 5. CZAS I SPOSÓB PREZENTACJI: uczniowie prezentują swoje dokonania na języku polskim; czas prezentacji 1 grupy – maksymalnie 15 minut.
 6. KRYTERIA OCENY:
  • sposób prezentacji
  • oryginalność pomysłu
  • zaangażowanie
  • rzeczowość
  • komunikatywność
  • końcowy efekt
 7. HARMONOGRAM DZIAŁAN: wg załącznika
 8. FAZA PREZENTACJI : obserwatorem prezentacji będzie dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego oraz uczniowie.
 9. OCENA PROJEKTU : oceny dokonuje nauczyciel przedmiotu w trakcie jego realizacji z uwzględnieniem kryteriów.

HARMONOGRAM PROJEKTU "Mój region"
Grupa ZADANIA FORMA REALIZACJI
I Elementy historii regionu przedstawić wybitne historyczne postacie regionu, najwybitniejsi pisarze regionu, ich utwory,miejsca związane z nimi
II Legendy regionu przedstawić w ciekawej formie legendy związane z okolicznymi miejscowościami (inscenizacja, drama itp.),
wyjaśnić pochodzenie nazw miejscowości: Wąchock, Parszów, Wielka Wieś, Marcinków oraz nazwy ulic, placów itp.
sięgnąć do legend świętokrzyskich i znanych miejsc
III Tradycja, zwyczaje, obyczaje przedstawić popularne w regionie dawne zwyczaje na podstawie wywiadu z mieszkańcami lub źródeł historycznych,(np. wigilia, kolędowanie, puszczanie wianków na wodę; uwzględnić potrawy),co jest kultywowane w regionie dziś? uwzględnić nazwę dawną i współczesną
IV Język regionu podać przykłady wyrażeń gwarowych, potocznych,- zestawić je z wersją współczesną, porównać,- spisać lub nagrać opowiastki, historie mówione językiem regionalnym (gwarą), omówić cechy gwary swojego regionu
V Pieśni, anegdoty, przysłowia regionu wymienić( nagrać, napisać) powiedzenia, pieśni, anegdoty, przysłowia, wiersze, teksty piosenek rozpowszechnione w regionie,- taniec regionalny, wykorzystać informatorów i źródła
VI Strój regionalny przeprowadzić wywiad z mieszkańcami na temat stroju codziennego i odświętnego, opisać jego elementy (zdjęcia, pokaz),


OPIS PROJEKTU
ZADANIA
 1. Podział klasy na 6 grup.
 2. Przydzielenie tematów (ewentualnie wybór przez grupy).
 3. Podział ról w grupie:
  • lider (utrzymuje kontakty z nauczycielem, koordynuje działania, pilnuje terminów)
  • bibliografowie (gromadzą i opracowują materiał)
  • plastycy (odpowiedzialni za szatę graficzną)
  • prezenter(odpowiedzialny za rzeczową, oryginalną prezentację
 4. Zebranie materiałów na podany temat.
 5. Opracowanie planu przez uczniów oraz ustalenie formy prezentacji.
 6. Realizacja etapów pracy wg planu:
  • zebranie materiałów
  • selekcja zebranych informacji
  • redakcja tekstu na podstawie materiałów
  • opracowanie graficzne
  • przygotowanie prezentacji
 7. Prezentacja wykonanego zadania.
 8. Samoocena (dyskusja).
 9. Ewaluacja.
UWAGA! Projekt powinien być poprzedzony lekcją : "Dialekty i gwary polskie"

KRYTERIA OCENY ZADANIA
Kryteria oceny Maksymalna liczba punktów Przyznano
Zgodność z tematem 5
Oryginalność pomysłu 5
Sposób prezentacji 5
Komunikatywność 5
Zaangażowanie uczestników grupy 5
Zainteresowanie słuchaczy 5
Estetyka wykonania pracy 5
Razem 35mgr Beata Sikorska Gimnazjum Publiczne w Wąchocku

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:22:26
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:22:26) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie