Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program bezpieczeństwa wczesnoszkolnego dziecka

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1114 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 


Opracowała:
mgr Małgorzata Smorczewska

"Program bezpieczeństwa wczesnoszkolnego dziecka" ma na celu podniesienie świadomości małych dzieci , wobec zagrożeń jakie napotkać mogą w dużym mieście, w drodze do szkoły i ze szkoły. Dotyczy on poprawy bezpieczeństwa uczniów , którzy ze względu na odległość jaką muszą pokonać z domu do szkoły , są narażeni na szczególne niebezpieczeństwo wypadku drogowego. Większość wypadków drogowych , z udziałem dzieci, zdarza się na przejściach dla pieszych , skrzyżowaniach i przystankach komunikacji publicznej.
Najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych dzieci w wieku wczesnoszkolnym są :

 • nagłe wtargnięcia na jezdnię,
 • brak opieki nad dzieckiem znajdującym się na drodze,
 • zabawy na jezdniach i poboczach drogi,
 • wyjście dziecka zza przedmiotów stałych np. zza stojącego autobusu,
 • wsiadanie do pojazdu lub wysiadanie w trakcie jazdy.

Poza wymienionymi przyczynami wypadków drogowych dzieci, warto wspomnieć , że są one związane z miejscem ich zamieszkania, więcej ginie dzieci ze środowiska wiejskiego.

Dzieje się tak dlatego że dzieci w tym wieku, mają słabiej od dorosłych rozwiniętą spostrzegawczość, pole widzenia, prawidłowe ocenianie odległości, rozróżniania barw, odporność oczu na zmęczenie. Wynika stąd konieczność przygotowania uczniów do bezpiecznego i kulturalnego korzystania z dróg publicznych i środków komunikacji publicznej. Program realizowany będzie w ciągu jednego roku szkolnego 2004 / 2005 , jeden raz w miesiącu przez dwa dni. Zajęcia odbywać się będą w sali szkolnej, na boisku i w terenie.

Założenie programu :

Nabywanie umiejętności prawidłowego , bezpiecznego i kulturalnego zachowania się na drogach , przystankach i w środkach komunikacji publicznej.

Cele :

 • wdrażanie do właściwego zachowania się w ruchu drogowym,
 • zapoznanie z nazwami i znaczeniem znaków drogowych,
 • wdrażanie do stosowania się do znaków i sygnałów drogowych,
 • utrwalenie znajomości piecu zasad przechodzenia przez jezdnię,
 • uczulenie dzieci na bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • poznanie pracy funkcjonariuszy policji,
 • kształtowanie umiejętności zwracania się do policjanta w trudnych sytuacjach,
 • wdrażanie do zachowania szczególnej ostrożności w czasie poruszania się po drogach w niesprzyjających warunkach atmosferycznych,
 • rozumienie niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego doboru miejsca zabaw,
 • wdrażanie do bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w środkach lokomocji i na przystankach,
 • poznanie zasad poruszania się po drogach pojedynczo i w grupie, na chodniku i po jezdni,
 • umiejętność klasyfikowania pojazdów i określanie ich pierwszeństwa na drogach,
 • uświadomienie konieczności udzielania pierwszej pomocy,
 • poznanie pracy pielęgniarki,
 • doskonalenie umiejętności zapamiętania numerów alarmowych.

Metody :

 • słowne – korzystanie ze źródeł wiedzy,
 • oglądowe – korzystanie z makiet, planszy,
 • aktywizujące – uczniowie poprzez działanie zdobywają wiedzę.

Środki dydaktyczne :

 • plansze poglądowe
 • znaki drogowe
 • piosenki
 • ilustracje
 • wiersze
 • podręczniki o ruchu drogowym
 • rekwizyty do ćwiczeń dramowych
 • apteczka
 • kodeks drogowy
 • przybory plastyczne

Ewaluacja :

 • ankieta wśród dzieci i nauczycieli
 • konkurs na temat bezpieczeństwa dziecka
 • prace dzieci

Termin realizacji

Temat zajęć

Treści programowe

Kompetencje

i umiejętności

Wrzesień

Bezpieczna droga ucznia do szkoły i ze szkoły.

Droga dziecka z domu do szkoły i z powrotem.

Zasady poruszania się po drogach.

 

 

 

 

 

Stosujemy się do znaków i sygnałów drogowych.

- zna swoją drogę do szkoły,

 

- potrafi bezpiecznie poruszać się po drodze,

- stosuje pięć zasad przejścia przez jezdnię,

- stosuje się do barw sygnalizacji świetlnej,

- zna cztery podstawowe grupy znaków drogowych : zakazu, nakazu, informacyjne, ostrzegawcze.

- umie wykonać kilka znaków.

Październik

Praca policjanta nad utrzymaniem ładu i porządku w naszej miejscowości.

Poznanie pracy funkcjonariuszy policji.

Praca policjanta w akcji drogowej – zaproszenie policjanta z drogówki na zajęcia.

- zna zawód policjanta,

 

- potrafi określić obowiązki wynikające z wykonywania tego zawodu,

- rozumie konieczność zwracania się do policjanta w trudnych sytuacjach.

 

Listopad

Bezpieczeństwo dziecka na drodze w różnych warunkach atmosferycznych.

Zachowanie bezpieczeństwa na drodze.

 

 

Pory dnia i roku, obserwacja pogody.

 

 

 

Ukształtowanie terenu najbliższej okolicy.

- zna zagrożenia wynikające ze złych warunków atmosferycznych w różnych porach roku,

- rozumie konieczność stosowania elementów odblaskowych,

- umie wymienić rodzaje dróg w mieście i na wsi (droga gruntowa, utwardzona,bruk,

beton, asfalt),

- poprawnie stosuje pojęcia: droga utwardzona gruntowa, droga lokalna.

Grudzień

Dojazd środkami komunikacji publicznej,kulturalne zachowanie się na przystankach.

Zachowanie się w środkach komunikacji publicznej: autobusach, tramwajach, pociągach

Zachowanie się na przystankach.

 

Bezpieczeństwo w czasie wsiadania i wysiadania.

- umie kulturalnie zachować się w środkach komunikacji publicznej,

- ustępuje miejsca starszym, niepełnosprawnym, z małym dzieckiem,

- sprawnie i bezpiecznie wsiada i wysiada z autobusu i tramwaju.

Styczeń

Zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w pobliżu drogi.

Niebezpieczeństwo zabaw w pobliżu jezdni.

 

 

 

 

Unikanie miejsc niebezpiecznych w czasie zabaw na śniegu.

- potrafi zaplanować bezpieczna zabawę,

- wie jakie niebezpieczeństwa wynikają z zabaw w pobliżu jezdni,

- wie, że nie należy urządzać ślizgawek w pobliżu jezdni,

- unika miejsc niebezpiecznych w czasie zabaw zimą,

- nie bawi się na zamarzniętych stawach i jeziorach.

Luty

Uczymy się udzielać pierwszej pomocy przy skaleczeniach i stłuczeniach.

Poznanie podstawowych zasad przy skaleczeniach i stłuczeniach.

Poznanie podstawowych materiałów opatrunkowych i środków odkażających.

 

Praca pielęgniarki-

spotkanie z pielęgniarką szkolną.

- potrafi odkazić ranę i wykonać prosty opatrunek rany,

 

- rozpoznaje i nazywa elementy wyposażenia apteczki,

- rozumie potrzebe udzielania pierwszej pomocy,

- zna zawód pielęgniarki.

Marzec

Zasady poruszania się po drogach pojedynczo i w grupie, na chodniku i na jezdni.

Zasada ruchu prawostronnego dla pojazdów i lewostronnego dla pieszych.

 

 

Zasada poruszania się kolumn pieszych (kolumna pieszych może poruszać się tylko po prawej stronie, dwójkami, nie wolno poruszać się w czasie mgły ).

- rozumie pojecie

" uczestnik ruchu drogowego",

- zna i rozumie podstawowe przepisy o ruchu pieszych,

- umie poruszać się pojedynczo i w zorganizowanej grupie pieszych w terenie zabudowanym i poza nim.

Kwiecień

Rozpoznajemy pojazdy jednośladowe, wielośladowe i uprzywilejowane w ruchu drogowym.

Poznanie określeń: pojazd jednośladowy, wielośladowy i uprzywilejowany.

Funkcja pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym.

- rozpoznaje pojazdy jednośladowe, wielośladowe i uprzywilejowane,

- potrafi zachować się widząc pojazd uprzywilejowany,

- grupuje pojazdy wg ich cech.

Maj

Poznajemy numery alarmowe i uczymy się z nich właściwie korzystać.

Poznanie numerów telefonów alarmowych.

Uświadomienie znaczenia znajomości telefonów alarmowych.

Nauka przekazywania informacji właściwym służbom.

 

 

Uświadomienie konsekwencji fałszywych alarmów.

- zna numery alarmowe :

997- Policja

998- Straż pożarna

999- Pogotowie ratunkowe,

 

 

- umie skorzystać z telefonu i przekazać informację o niebezpieczeństwie właściwym służbom,

- jest świadomy konsekwencji fałszywych alarmów.

Czerwiec

Jak uczeń może przyczynić się do zmniejszenia wypadków drogowych ?– konkurs podsumowujący pracę z programem.

Opracowanie i przeprowadzenie konkursu wśród dzieci.

 

Wykonanie prac plastycznych na temat: Bezpieczne wakacje.

- umie wykorzystać wiadomości i umiejetności zdobyte w ciągu roku szkolnego,

- potrafi przedstawić wydarzenia realne .

Założone osiągnięcia ucznia :

Po zakończeniu realizacji programu uczeń będzie potrafił :

 • bezpiecznie i kulturalnie poruszać się po drodze,
 • wymienić cztery podstawowe grupy znaków drogowych,
 • wymienić pięć zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię ,
 • potrafił określić obowiązki policjanta ,
 • wymienić rodzaje dróg w mieście i na wsi,
 • wymienić zagrożenia na drodze, wynikające ze złych warunków atmosferycznych,
 • kulturalnie zachowywać się w środkach komunikacji publicznej i na przystankach,
 • bezpiecznie wsiadać i wysiadać z pojazdów,
 • zaplanować bezpieczną zabawę,
 • odkazić ranę i wykonać prosty opatrunek,
 • wymienić elementy wyposażenia apteczki,
 • poruszać się pojedynczo i w zorganizowanej grupie pieszych,
 • wymienić pojazdy jednośladowe, wielośladowe i uprzywilejowane,
 • potrafił zadzwonić pod właściwy numer w razie zagrożenia życia,

Literatura :

 1. " Środowisko społeczno – przyrodnicze klasa 1 ", materiały metodyczne pod redakcją dr Cz.Cyrańskiego, Oficyna Wydawnicza i Fonograficzna Kielce 1992r.
 2. " Środowisko społeczno – przyrodnicze klasa 2 ", materiały metodyczne pod redakcją dr Cz.Cyrańskiego, Oficyna Wydawnicza i Fonograficzna Kielce 1992r.
 3. K.Mincewicz " Edukacja komunikacyjna.Przewodnik dla nauczycieli", Wydawnictwo KRAM , Warszawa 1995r.
 4. B.Bogacka-Osińska " Bądź bezpieczny na drodze", WSiP, Warszawa 1996r.
 5. E.Fątczak i J.Frątczak " Edukacja komunikacyjno – drogowa uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej", Wydawnictwo "Żak", Warszawa 1995r.
 6. " Jak unikać wypadków drogowych" pod redakcją S.Kowalskiej i W.Leszczyńskiej, Wydawnictwo M.Rożek, Goleńsk 1997r.
 7. " Nie jestem sam na drodze – zeszyt ćwiczeń do edukacji komunikacyjnej", Wydawnictwo Innowacje, Goleszów 1983r.
 8. " Prawo o ruchu drogowym" Ustawa z dnia 1 lutego 1983r.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie