Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3250 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 POWINNOŚCI NAUCZYCIELA STAŻYSTY
I. Poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły w tym:
a) sposób prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji, obowiązki nauczyciela – wychowawcy świetlicy
b) przepisy dotyczące zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
ZADANIA DO WYKONANIA:
1. Poznanie zasad funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły. FORMY REALIZACJI: Udział w radach pedagogicznych, obserwacja, rozmowy z opiekunem stażu.
2. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole. FORMY REALIZACJI: Analiza dokumentacji szkoły: statutu, programu rozwoju szkoły, programu wychowawczego, profilaktycznego, regulaminów, dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi (dzienniki zajęć wychowawczych, plany zajęć).
3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły, związanych z realizacją podstawowych funkcji, wynikających z ich zadań. FORMY REALIZACJI: Współpraca z rodzicami, udział w posiedzeniach zespołu samokształceniowego, udział w radach pedagogicznych.
4. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. FORMY REALIZACJI: Obserwacja, udział w spotkaniach rady pedagogicznej.
5. Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami. FORMY REALIZACJI: Udział w zajęciach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejski Ośrodek Kultury
6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. FORMY REALIZACJI: Lektura obowiązujących aktów prawnych, stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny na zajęciach świetlicowych.

II. Organizować swój czas pracy w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły i umiejętnie nawiązywać kontakty z otoczeniem.
ZADANIA DO WYKONANIA:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego. FORMY REALIZACJI: Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, rozporządzeń MEN.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. FORMY REALIZACJI: Rozmowa, zawarcie kontraktu.
3. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. FORMY REALIZACJI: Opracowanie zakresu i tematów zajęć.
4. Dokumentowanie planu rozwoju zawodowego. FORMY REALIZACJI: Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, konspektów zajęć, zdjęcia.
5. Przygotowanie projektu sprawozdania z planu rozwoju zawodowego. FORMY REALIZACJI: Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.


III. Rozwijać umiejętności dydaktyczne oraz rozwijać spostrzegawczość, umiejętność analizy i wyciąganie wniosków z prowadzonych i obserwowanych zajęć.
ZADANIA DO WYKONANIA
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela oraz pedagoga szkolnego. FORMY REALIZACJI: Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omawianie i zapisywanie jej wyników. Analiza konspektów.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora. FORMY REALIZACJI: Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja i analiza.
3. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci. FORMY REALIZACJI: Konkursy plastyczne, techniczne i muzyczne (z planu pracy).
4. Pomoc w nauce i wyrównywanie braków szkolnych. FORMY REALIZACJI: Odrabianie zadań domowych z dziećmi, konkursy, gry i zabawy edukacyjne.
5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. FORMY REALIZACJI: Przygotowywanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie komputerowej. Korzystanie z internetu, encyklopedii multimedialnych.
6. Organizowanie imprez i uroczystości okolicznościowych. FORMY REALIZACJI: Prowadzenie nawiązujących do nich zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Organizacja: Dnia Edukacji Narodowej, Wigilijki świetlicowej, Środowiskowego Dnia Babci i Dziadka,Dnia Ziemi, Dnia Dziecka i Sportu.
7. Ocena swoich kompetencji zawodowych, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności. FORMY REALIZACJI: Autorefleksja, analiza kompetencji.
8. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym: wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu. FORMY REALIZACJI: Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w warsztatach, kursach.Kurs języka angielskiego.
9. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej. FORMY REALIZACJI: Gromadzenie notatek z przeczytanych książek i czasopism, dyskusje w gronie pedagogicznym.
10. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. FORMY REALIZACJI: Prowadzenie zajęć otwartych, dyskusje w gronie pedagogicznym, opublikowanie planu rozwoju zawodowego i konspektów w internecie.

IV. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
ZADANIA DO WYKONANIA
1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. FORMY REALIZACJI: Obserwacja, rozmowy z dziećmi i rodzicami wizyty w domu wychowanków.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków. FORMY REALIZACJI: Lektura psychologiczna i pedagogiczna.
3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela – wychowawcy. FORMY REALIZACJI: Prowadzenie zajęć świetlicowych, kontakty z pedagogiem szkolnym, realizacja zadań ujętych w programach wychowawczych i profilaktycznych.
4. Nawiązanie współpracy z rodzicami i wychowawcami dzieci. FORMY REALIZACJI: Rozmowy z rodzicami i wychowawcami dzieci, wizyty w domu wychowanków.
5. Obserwacja i analiza możliwości dziecka. FORMY REALIZACJI: Zbieranie informacji na temat dzieci, obserwacja.

Monika Szarkiel

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie