Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program zdrowotno-rekreacyjny

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3310 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
Opracował mgr Mariusz Treder

Wstęp

     Punktem wyjścia do opracowania programu zdrowotno- rekreacyjnego były wymagania zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów.
     Program ten realizowany jest w ramach obowiązkowej czwartej godziny wychowania fizycznego, którą wprowadzono w roku szkolnym 2003/2004.
     Zdrowy styl życia i aktywność ruchowa stanowi ważny element struktury wiedzy, umiejętności i nawyków, jakie powinien przyswoić uczeń. Program ten ma sprzyjać wszechstronnemu fizycznemu i psychicznemu rozwojowi uczniów.

Założenia programowe

 • Realizacja programu powinna sprawiać, iż uczniowie będą poznawać zdrowotno- rekreacyjne znaczenie aktywności ruchowej.
 • Promocja zdrowego stylu życia ze szczególnym wyeksponowaniem zdrowotno- rekreacyjnego znaczenia aktywności ruchowej oraz wszystko, co wiąże się ze sprawnością fizyczną jako źródłem zdrowia.
 • Integracja wychowania fizycznego i edukacji prozdrowotnej.
 • Wyeksponowanie ruchu i wysiłku fizycznego jako czynnika wpływającego korzystnie na sprawność intelektualną.
 • Przybliżanie dzieciom humanistycznych wartości sportu, z zasadą czystej gry na czele.
 • Dostarczanie uczniom satysfakcji do budowania pozytywnego obrazu własnej osoby.
 • Stwarzanie uczniom okazji do dokonywania samooceny aktywności ruchowej oraz osiągnięć.
Cele
 • Wspomaganie rozwoju zasobów zdrowotnych dziecka i wpływanie na wybór stylu życia sprzyjającego zdrowiu i aktywnemu wypoczynkowi.
 • Rozwój pozytywnego stosunku emocjonalnego do różnych form aktywności zdrowotno- rekreacyjnej, który ułatwia podjęcie decyzji o aktywnym udziale w zajęciach wychowania fizycznego w szkole oraz o podejmowaniu aktywności poza szkołą teraz i w przyszłości.
 • Zdobycie umiejętności i wiadomości, które pozwolą uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego aktywnie i ze zrozumieniem ich sensu oraz które warunkują podejmowanie aktywności zdrowotno- rekreacyjnej poza szkołą i po zakończeniu edukacji.
 • Zdobycie określonego zasobu wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa zajęć ruchowych i ochrony zdrowia.
 • Wyposażenie uczniów w zasób umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej, rekreacyjnej i sportowej.
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystania opanowanych indywidualnych i zespołowych form ruchu w aktywności zdrowotno- rekreacyjnej.
 • Eksponowanie indywidualnych możliwości, upodobań, zainteresowań oraz inwencji twórczej uczniów.
Metody realizacji zadań
 • Metoda naśladowczo- ścisła
 • Metoda zadaniowa- ścisła
 • Metoda bezpośredniej celowości ruchu
 • Metoda ruchowej ekspresji twórczej
 • Metoda zabawowa
 • Metody przekazywania wiadomości
 • opis + objaśnienie
 • pokaz
 • opowiadanie
 • pogadanka
 • dyskusja
Formy prowadzenia zajęć
 • Forma frontalna
 • Forma indywidualna
 • Forma stacyjna
Formy podziału uczniów
 • Drużyny
 • Grupy
 • Pary
Zasady nauczania i uczenia się
 • Zasada świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania- uczenia się.
 • Zasada poglądowości.
 • Zasada systematyczności.
 • Zasada przystępności.
 • Zasada trwałości.
Treści
 • Składowe zdrowego stylu życia: aktywność ruchowa, właściwe odżywianie, rezygnacja z substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna), odporność na stres, wystarczająca długość snu.
 • Funkcjonowanie organizmu w czasie wysiłku fizycznego; funkcje układów: krążenia i oddychania oraz aparatu ruchu.
 • Sprawność powiązana ze zdrowiem: wytrzymałość krążeniowo- oddechowa, wytrzymałość i siła mięśniowa oraz gibkość.
 • Zasady czystości na co dzień oraz zasady higieny związanej z aktywnością ruchową.
 • Budowa i postawa ciała.
 • Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała.
 • Sposoby oceny sprawności powiązane ze zdrowiem; ocena i samoocena wytrzymałości, siły i gibkości.
 • Zabawy i gry ruchowe.
 • Marsze, marszobiegi, biegi rozwijające wytrzymałość krążeniowo- oddechową.
 • Ćwiczenie rozwijające wytrzymałość i siłę mięśniową.
 • Ćwiczenia rozwijające gibkość: zamachowe i stretching.
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętność bezpiecznego upadania, prawidłowego podnoszenia i noszenia różnych przedmiotów.
 • Pozycje wyjściowe do ćwiczeń.
 • Ćwiczenia gimnastyczne: zwinnościowo- akrobatyczne, równoważne, skoki, w podporze i w zwisie.
 • Układ ćwiczeń kształtujących i gimnastycznych.
 • Tory przeszkód naturalne lub budowane według pomysłów nauczyciela i uczniów.
 • Proste techniki relaksacji.
 • Sposoby zapobiegania urazom oraz udzielania pierwszej pomocy.
 • Zasady bezpieczeństwa związane z udziałem pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.
 • Zasady bezpieczeństwa związane z kąpielami na pływalniach i w otwartych zbiornikach wodnych.
 • Zasady bezpieczeństwa związane z zabawami na śniegu i lodzie.
 • Zasady bezpieczeństwa związane z zabawami i grami z użyciem piłki.
 • Znaczenie stanu środowiska naturalnego dla zdrowia człowieka.
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętności potrzebne do udziału w grach o walorach rekreacyjnych.
 • Gry o walorach rekreacyjnych, np.: kometka, kwadrant, ringo.
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętności potrzebne do udziału w mini- grach sportowych: mini- piłce siatkowej, mini- koszykówce, mini- piłce nożnej, oraz w zespołowych grach sportowych: piłce siatkowej, koszykówce, piłce nożnej, unihokeju.
 • Gry szkolne i uproszczone, gry w mini- gry sportowe.
 • Ćwiczenia orientacji w terenie oraz marsze i biegi na orientację.
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętność jazdy na rowerze.
 • Ćwiczenia oswajające z wodą i rozwijające umiejętności pływackie.
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętności z różnych form aktywności na śniegu i lodzie: lepienie figur, jazda na sankach, łyżwach.
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętności jazdy na rolkach, wrotkach i deskorolce.
 • Gry i zabawy ruchowe z wyeksponowaną rywalizacją.
 • Zasady czystej gry.
 • Rożne formy aktywności wzorowane na rywalizacji sportowej z wyeksponowaniem zasady czystej gry.
Standardy wymagań
  Uczeń wie:
 • dlaczego przed posiłkiem i po skorzystaniu z toalety trzeba umyć ręce,
 • dlaczego codziennie należy myć całe ciało oraz zmieniać bieliznę osobistą,
 • jak często i w jaki sposób należy myć zęby,
 • dlaczego intensywne ćwiczenia należy wykonywać w stroju sportowym,
 • dlaczego w czasie wysiłku serce mocniej pracuje i mocniej oddycha się,
 • jak zapobiec odmrożeniom i udarowi słonecznemu,
 • jakie są najpoważniejsze zagrożenia dla środowiska naturalnego w jego okolicy,
 • co oznacza podstawowa sygnalizacja sędziego w przynajmniej dwóch grach zespołowych,
 • jakie jest niezbędne wyposażenie roweru,
 • co oznaczają znaki drogowe ważne dla rowerzysty,
 • gdzie w okolicy jego szkoły i domu jest droga bezpieczna dla rowerzystów,
 • dlaczego na pływalni przed wejściem do wody należy dokładnie umyć całe ciało,
 • w jaki sposób przygotować się do wysiłku fizycznego i jak po nim odpoczywać,
 • jakie produkty spożywcze służą, a jakie szkodzą zdrowiu i sprawności,
 • jakie ćwiczenia ułatwiają utrzymywanie prawidłowej postawy,
 • dlaczego należy systematycznie podejmować wysiłki o charakterze wytrzymałościowym,
 • w jaki sposób odpoczywać po długotrwałej pracy umysłowej.

  Uczeń umie:
 • dostosować ubiór do warunków atmosferycznych,
 • w prawidłowy sposób dźwigać ciężkie przedmioty,
 • bezpiecznie upadać,
 • prawidłowo postępować w przypadku skaleczenia, otarcia, stłuczenia,
 • zrobić przewrót w przód,
 • zrobić przewrót w tył,
 • stanąć na rękach przy ścianie lub zrobić przerzut bokiem,
 • wykonać jeden ze skoków: zawrotny, kuczny lub rozkroczny,
 • przygotować układ kilku ćwiczeń kształtujących,
 • podawać sobie z partnerem piłkę ręką i nogą,
 • kozłować piłkę w marszu lub w biegu, po prostej i slalomem,
 • wrzucić piłkę do kosza,
 • odbijać piłkę plażową lub siatkową nad sobą lub z partnerem,
 • prowadzić piłkę kijem do unihokeja,
 • samodzielnie wybierać ćwiczenia wzmacniające siłę, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość,
 • zastosować proste techniki relaksacji,
 • zorganizować dla siebie oraz kolegów proste formy aktywnego wypoczynku,
 • wziąć udział w przynajmniej dwóch sportowych grach zespołowych lub mini- grach,
 • zdobyć kartę rowerową.
Procedury osiągania celów
 • Wybierając tematykę i treści zajęć należy uwzględniać zainteresowania i propozycje uczniów, pamiętając jednak o konieczności wszechstronnego przygotowania dzieci do aktywności zdrowotno- rekreacyjnej.
 • Pamiętając o tym, że najważniejszym zadaniem edukacji jest przygotowanie do dorosłego, samodzielnego życia, należy stosować metody aktywizujące. W miarę dorastania uczniów jest wskazane stawianie ich w sytuacjach, które wymagają samodzielności w myśleniu i działaniu, zmuszają do wartościowania, dokonywania wyborów i ponoszenia konsekwencji swoich decyzji.
 • Należy pamiętać o indywidualizowaniu oddziaływań wychowawczych oraz o dostosowywaniu stopnia trudności ćwiczeń oraz wielkości wysiłku fizycznego do indywidualnych możliwości każdego z uczniów.
 • Eksponowanie rywalizacji jako elementu towarzyszącego aktywności ruchowej jest wskazane wyłącznie w trakcie zajęć o tematyce sportowej. Pamiętać przy tym należy, by treści takich zajęć jednoznacznie łączyły się z zasadą czystej gry, jako podstawą humanistycznej wartości sportu (prymatu szacunku dla rywala i poszanowania reguł nad wynikiem sportowym).
 • Wskazane jest urozmaicanie miejsca prowadzenia zajęć.
 • Konieczne jest dostosowywanie treści i sposobów pracy do specyficznych właściwości dziewcząt i chłopców.
 • Prowadzić zajęcia w korelacji z innymi przedmiotami (działami wychowania).
 • Metody i formy organizacyjne należy dostosować do faktycznych potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanka.
 • Wprowadzać szeroko rozumiane nowatorstwo pedagogiczne poprzez zastosowanie oryginalnych form aktywności ruchowej, metod, środków dydaktycznych, rozwiązań organizacyjnych, wykorzystanie niektórych niekonwencjonalnych urządzeń, przyrządów i przyborów.
 • Należy wykorzystać naturalną motywację do ćwiczeń.
 • Wyzwalać i rozwijać inwencję twórczą ucznia.
Opracował Mariusz Treder

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie