Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program edukacji regionalnej: Ustroń - moja mała ojczyzna

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3852 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Program "Ustroń – moja mała Ojczyzna" pozwala na szerokie wykorzystanie wiedzy o środowisku lokalnym w kształceniu zintegrowanym. Powstał on z myślą o najmłodszych. Ważne jest, aby uczniowie od pierwszej klasy poznawali tradycje, historię swojej miejscowości i czuli się związani ze swoim regionem. Ustroń to miejscowość o bogatych tradycjach.

W naszej miejscowości żywe są ciągle elementy dziedzictwa kulturowego, takie jak gwara, zwyczaje i obrzędy regionalne. Życiu dawnych mieszkańców Ustronia towarzyszyły pewne zwyczaje kultywowane na Śląsku Cieszyńskim. Dotyczyły one nie tylko spraw związanych ze świętami czy uroczystościami rodzinnymi, ale również codzienności. Różnym wydarzeniom towarzyszył określony strój, wykonywane pieśni, pieśniczki i tańce. Owe zwyczaje były przekazywane z pokolenia na pokolenie.

PROGRAM EDUKACJI REGIONALNEJ "USTROŃ – MOJA MAŁA OJCZYZNA"
W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM

AUTOR: MGR ALEKSANDRA SZCZUREK
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Opis programu
 3. Cele programu
  • Cele programu wynikające z realizacji podstawy programowej
  • Treści nauczania
  • Cele wynikające z realizacji programu zintegrowanej edukacji w klasach 1-3 "Z Ekoludkiem w szkole"
  • Cele edukacji regionalnej wynikające z realizacji programu "Ustroń – moja mała Ojczyzna"
 4. Oczekiwane osiągnięcia edukacyjne
 5. Treści programowe, sprawności, umiejętności i wiadomości ucznia
  • Tradycje regionalne kultywowane w rodzinie
  • Ustroń – moja miejscowość
  • Zajęcia ludności
  • Kultywowanie miejscowego folkloru
  • Sławni ludzie Ustronia
  • Kontakty ze społecznością innych miejscowości
 6. Bibliografia


1. Wstęp

Program "Ustroń – moja mała Ojczyzna" pozwala na szerokie wykorzystanie wiedzy o środowisku lokalnym w kształceniu zintegrowanym. Powstał on z myślą o najmłodszych. Ważne jest, aby uczniowie od pierwszej klasy poznawali tradycje, historię swojej miejscowości i czuli się związani ze swoim regionem. Ustroń to miejscowość o bogatych tradycjach. W naszej miejscowości żywe są ciągle elementy dziedzictwa kulturowego, takie jak gwara, zwyczaje i obrzędy regionalne. Życiu dawnych mieszkańców Ustronia towarzyszyły pewne zwyczaje kultywowane na Śląsku Cieszyńskim. Dotyczyły one nie tylko spraw związanych ze świętami czy uroczystościami rodzinnymi, ale również codzienności. Różnym wydarzeniom towarzyszył określony strój, wykonywane pieśni, pieśniczki i tańce. Owe zwyczaje były przekazywane z pokolenia na pokolenie.
W celu uporządkowania i poszerzenia wiadomości dotyczących naszej miejscowości przekazywanych uczniom w czasie zajęć, postanowiłam opracować program dotyczący edukacji regionalnej.

2. Opis programu

Program "Ustroń – moja mała Ojczyzna" przeznaczony jest dla dzieci na etapie kształcenia zintegrowanego. Czas jego realizacji przewidziany jest na trzy lata.
Przy opracowywaniu programu uwzględniłam cele edukacyjne określone w "Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów" z dnia 15 lutego 1999 roku oraz cele wynikające z realizacji programu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej "Z Ekoludkiem w szkole".
Treści programowe zgrupowałam w blokach tematycznych, które uwzględniają stopniowanie trudności ich tematyki.
 1. Ustroń – moja miejscowość
  • położenie
  • okolica
  • region
  • historia
  • krajobraz
 2. Tradycje regionalne kultywowane w rodzinie
  • święta
  • tradycje
  • zwyczaje
 3. Gwara cieszyńska
  • poznawanie
  • pielęgnowanie miejscowego folkloru
 4. Sławni ludzie Ustronia
W ramach każdego z wyżej wymienionych bloków przewidziane są treści programowe, ponadto podano sprawności, umiejętności i wiadomości, które dziecko powinno zdobyć i opanować w wyniku realizacji programu. Przekazywanie wiadomości powinno nawiązywać do posiadanej już przez dzieci wiedzy i odbywać się na zasadzie porównań, eksponowania pewnego ciągu przemian zachodzących na przełomie dziejów: tak było dawniej – tak jest obecnie, wykorzystując przy tym różnorodne metody i formy pracy. W celu przekazania uczniom rzetelnej wiedzy wskazane jest nawiązanie współpracy z Towarzystwem Miłośników Ustronia, Estradą Ludową "Czantoria", Zespołem "Równica", Muzeum Ustrońskim, Miejskim Domem Kultury, bibliotekami działającymi w mieście.
Realizując program edukacji regionalnej wykorzystam literaturę dotyczącą Ustronia, jak na przykład: legendy i podania o Ustroniu i okolicy autorstwa J. Ondrusza, "Kronikę Ustronia" G. Morcinka, "Pamiętniki Ustrońskie", książkę J. Szczepańskiego "Korzeniami wrosłem w ziemię", "Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego" oraz wiersze poetki ludowej – Wandy Mider.
Jako pomoce dydaktyczne wykorzystam:
 • filmy video
 • albumy
 • zdjęcia
 • stroje regionalne
 • stare naczynia, sprzęty gospodarstwa domowego
 • dokumenty
 • nagrania magnetofonowe
 • portrety.

Wskazane jest także:
 • założenie kącika regionalnego,
 • zorganizowanie wycieczki do Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa, Muzeum Marii Skalickiej, Muzeum "Stara zagroda" oraz Izby Regionalnej w Cisownicy,
 • wykonanie albumu "Ustroń – moja mała ojczyzna",
 • wykonanie wystawy prac dziecięcych "Zabytek Ustronia",
 • udział w imprezach regionalnych, np. Dni Regionalne SP-3 w Ustroniu – Polanie,
 • zaproszenie na zajęcia najstarszych mieszkańców Ustronia,
 • zorganizowanie konkursu plastycznego pt. "Moje miasto Ustroń",
 • prowadzenie wywiadów z osobami znanymi i zasłużonymi dla środowiska,
 • zorganizowanie wycieczki do galerii K. Heczko i pracowni rzeźbiarza ludowego,
 • zorganizowanie warsztatów plastycznych z miejscowym artystą malarzem,
 • zorganizowanie konkursu czytania gwarą.
Program taki może być realizowany przy każdej nadarzającej się okazji. Może być wpleciony w treść odrębnych bloków tematycznych, niekoniecznie związanych z edukacją regionalną, jak również jego części mogą być przekazywane w czasie konkretnych jednostek czy bloków poświęconych wyłącznie Ustroniowi.

Proponuje się nasilenie treści regionalnych we wrześniu, kiedy to dzieci przychodząc do szkoły, poznają najbliższe otoczenie, a w następnych latach dzielą się wrażeniami z innych miejsc odwiedzanych w czasie wakacji. Nasilenie treści regionalnych może też wystąpić w grudniu i w marcu, przy okazji omawiania rodzinnych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocnymi, oraz przy różnych świętach kościelnych, z którymi zawsze związane są pewne zwyczaje.

Doskonałe efekty przynosi łączenie treści regionalnych z edukacja plastyczną, muzyczną i techniczną. Pewną ciekawostką w przekazywaniu wiedzy regionalnej może być: - włączenie do menu obiadowego w szkole potraw regionalnych, - prowadzenie doświadczeń związanych z dawnymi wierzeniami, np. kalendarz pogody Łucji do Wigilii w celu prognozowania pogody na najbliższy rok, - wprowadzenie dnia regionalnego w klasie.

3. Cele programu

Cele programu wynikające z realizacji podstawy programowej

1. Uświadomienie uczniom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna, stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka, i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki.
2. Poznawanie najbliższych środowisk społecznych i przyrodniczych.
3. Uczenie zwyczajów, obyczajów i właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, wobec kolegów szkolnych i nauczycieli.

Treści nauczania
 1. Dom rodzinny – dziecko jako członek rodziny.
 2. Miejscowość – życie jej mieszkańców.
 3. Historia własnej rodziny, szkoły i miejscowości.
 4. Przyroda w otoczeniu dziecka.
 5. Najbliższa okolica i region.
 6. Sztuka. Przedstawienia muzyczne i teatralne. Działalność artystyczna.
 7. Zabawy, zajęcia, przygody dzieci.
 8. Działania edukacyjne: wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty tematyczne.
 9. Swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów.
 10. Opowiadanie i opisywanie.
 11. Recytowanie wierszy i prozy.
 12. Zabawy i gry dramowe i teatralne.
 13. Uważne słuchanie wypowiedzi innych.
 14. Słuchanie baśni, opowiadań i legend z własnego regionu, jako inspiracji do słownego i poza słownego wyrażania treści i przeżyć.
 15. Różne źródła informacji i technologii informacyjnej, w tym korzystanie z czytelni i bibliotek działających w Ustroniu.
 16. Podobieństwa i różnice między ludźmi, zrozumienie a tolerancja.
 17. Poznanie pracy w wybranych zawodach.
 18. Działalność plastyczna uczniów w różnych materiałach, technikach i formach, z wykorzystaniem motywów i tradycji regionalnych. Rozwijanie aktywności twórczej.
 19. Różnorodność dziedzictwa kulturowego. Krajobraz kulturowy.
 20. Śpiew, gra na instrumentach, ruch z muzyką.
Cele wynikające z realizacji programu zintegrowanej edukacji w klasach 1-3 "Z Ekoludkiem w szkole"

Klasa 1
Rodzina – więzy rodzinne, struktura rodziny, tradycje, święta rodzinne.
Mieszkanie jako miejsce pracy i wypoczynku.
Praca zawodowa rodziców.
Zakłady użyteczności publicznej w naszej miejscowości.
Przeszłość Ustronia, jego zabytki i historia.
Tradycje Ustronia, jego położenie i przyroda.
Miejsca pamięci narodowej.

Klasa 2
Życie w rodzinie
Więzy rodzinne.
Drzewo genealogiczne rodziny.
Wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu.
Podtrzymywanie tradycji rodzinnych.
Najbliższa okolica
Położenie miejscowości – okolica.
Powiat, województwo, do którego należy miejscowość.
Instytucje mojej miejscowości, historia miasta.
Polska – moja Ojczyzna
Moja miejscowość częścią Polski.
Krajobrazy Polski. Krajobraz okolicy.
Kultura i folklor regionu.
Sztuka
Percepcja dzieł muzycznych i malarskich.
Poznawanie dzieł malarskich i muzycznych znanych artystów.
Przedstawienia i inscenizacje.
Otoczenie społeczne
Życie i praca ludzi w mieście i na wsi.
Nazwy najbliższych miast i wsi.
Budownictwo na wsi i w mieście.

Klasa 3
Dom rodzinny
Dom jako najbliższe środowisko.
Najbliższa historia rodziny. Przodkowie rodziny.
Dzieje rodziny – pamiętnik.
Tradycje rodzinne. Życie rodzinne.
Ja i społeczeństwo
Jestem członkiem społeczności lokalnej.
Jestem członkiem społeczności ogólnoludzkiej.
Człowiek i przyroda
Ochrona przyrody – lasów i rzek.
Praca rolnika. Maszyny rolnicze dawniej i dziś.

Cele edukacji regionalnej wynikające z realizacji programu "Ustroń – moja mała Ojczyzna"

1. kształtowanie poczucia przynależności do własnego środowiska,
2. integracja z sąsiednimi społecznościami,
3. poznawanie historii Ustronia, na podstawie legend i materiałów historycznych,
4. wzbudzenie zainteresowania gwarą cieszyńską,
5. zapoznanie z miejscowymi zwyczajami i tradycjami, zachęcanie do kultywowania ich oraz czerpania wiedzy na ich temat od starszych pokoleń,
6. wzbogacanie wiedzy regionalnej z wykorzystaniem zasobów bibliotecznych i urządzeń medialnych,
7. wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną i najbliższym otoczeniem, opartych na wzajemnej miłości i szacunku,
8. zapoznanie z instytucjami użyteczności publicznej, działalnością zespołów regionalnych, miejscowych organizacji oraz ich znaczeniem dla mieszkańców.

4. Oczekiwane osiągnięcia edukacyjne

Niezbędnym celem wynikającym z realizacji programu edukacji regionalnej "Ustroń – moja mała Ojczyzna" jest przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy związanej z najbliższym otoczeniem: rodziną, miejscowością, rozpatrywanej w aspekcie współczesności i przeszłości, kształcenia poczucia przynależności do miejscowej społeczności, szacunku do przeszłości i odpowiedzialności za przyszłość. Ważne jest, aby od najmłodszych lat dostarczyć dzieciom niezbędnej wiedzy na temat ich pochodzenia, historii miejscowości, w której żyją, kultywowania tradycji.

Sądzę, że osiągnięcie założonych w programie celów wpłynie u dzieci na:
- wzrost zainteresowania własną miejscowością,
- lepsze poznanie najbliższego środowiska z różnych punktów widzenia (przyrodniczego, społecznego, kulturowego),
- uświadomienie własnych korzeni w powiązaniu ze wspólnotą rodzinną, regionalną, kulturową i religijną,
- poczucie więzi z lokalną społecznością,
- chęć uczenia się z lokalną społecznością,
- dostrzeganie wartości, jaką stanowi kultura regionu,
- uczenie się regionalnych tańców, przyśpiewek i poznawanie tutejszej gwary,
- przekonanie o konieczności podtrzymywania miejscowych tradycji i obrzędów,
- kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej i narodowej,
- rozwijanie postawy otwartości na inne kultury,
- kształtowanie u dzieci potrzeby docierania do różnych źródeł wiedzy na temat Ustronia,
- wyposażenie dzieci w niezbędna wiedzę dotyczącą przeszłości i teraźniejszości naszej miejscowości,
- uwrażliwienie na piękno przyrody,
- tolerancja w stosunku do ludzi z innych wyznań religijnych,
- rozwijanie aktywności twórczej.

Realizacja programu znajdzie pozytywny odbiór w środowisku i przyczyni się do:
- pozyskania rodziców,
- pozytywnego nastawienia starszych pokoleń do szkoły,
- zacieśnienia współpracy między szkołą a organizacjami działającymi na terenie Ustronia.

5. Treści programowe, sprawności, umiejętności i wiadomości ucznia

Poniższa tabela zawiera zestawienie treści programowych, wraz ze sprawnościami, umiejętnościami oraz wiadomościami ucznia.
TREŚCI PROGRAMOWE SPRAWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI, WIADOMOŚCI
Tradycje regionalne kultywowane w rodzinie
Dziecko jako członek rodziny.
wczesne dzieciństwo - zna zwyczaje związane z przyjściem na świat dziecka
wychowanie wyłącznie w rodzinie - wie, w jaki sposób dzieci spędzały pierwsze lata dzieciństwa, porównuje je z własnymi doświadczeniami,
- zna wybrane dawne zabawy dziecięce,
przekroczenie progu szkolnego - zna zwyczaje związane z pójściem dziecka po raz pierwszy do szkoły,
wdrażanie do prac domowych i gospodarskich - wie na czym polegały prace wykonywane przez rówieśników w dawnych czasach, ich codzienne obowiązki porównuje z własnym rozkładem dnia
Struktura rodziny
powiązania rodzinne - zna imiona i nazwiska swoich krewnych,
- wie, skąd pochodzą jego przodkowie,
- buduje drzewo genealogiczne,
- rozumie powiązania pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny,
- potrafi interesująco przedstawić rodzinną pamiątkę,
przywileje i obowiązki poszczególnych członków rodziny - zna hierarchię autorytetów obowiązującą dawniej w rodzinach oraz zadania spoczywające na poszczególnych jej członkach,
- określa obowiązki poszczególnych członków własnej rodziny,
Dzień codzienny
obowiązki gospodyni domowej - zna codzienne prace wykonywane dawniej przez kobiety,
- wie, na czym polegał wypiek chleba, przetwarzanie mleka, szycie odzieży,
codzienne prace w wiejskiej zagrodzie - zna zwyczaje związane z wypasem krów i owiec, obrządkiem dojenia, karmienia zwierząt, skubania pierza – "szkubaczki",
sezonowe prace polowe - potrafi rozpoznawać i nazywać narzędzia stosowane dawniej w pracach polowych,
- zna obrzędy towarzyszące żniwom, sianokosom, wykopkom,
rodzina przy stole - zna zwyczaje związane ze spożywaniem posiłków codziennych i odświętnych,
- zna charakterystyczne dla Ustronia i okolic potrawy ("żebroczka", "placki z wyrzozkami", "polywka"),
- potrafi przy pomocy dorosłych wykonać proste dania regionalne,
spędzanie wolnego czasu - wyróżnia i omawia różne formy spędzania wolnego czasu w odległych latach, porównuje je z czasami współczesnymi,
cieszyńskie pieśniczki, góralski hymn - zna góralski hymn "Szumi jawor" autorstwa Adama Niedoby, "Ojcowski dom",
- wie, jakie grupy i zespoły folklorystyczne działają w Ustroniu,
Uroczystości rodzinne
chrzest, pierwsza komunia święta, imieniny, urodziny - dostrzega ważność różnych wydarzeń rodzinnych,
- zna zwyczaje i obrzędy towarzyszące różnym uroczystościom, dostrzega przemiany związane z obchodami świąt rodzinnych,
śmierć i pogrzeb - wie, że śmierć jest nierozłączną towarzyszką życia ludzkiego i nie mamy na nią wpływu,
- zna zwyczaje związane z pobytem osoby zmarłej w domu, jej pogrzebem,
Święta w rodzinie
Boże Narodzenie - poznaje dawne zwyczaje świąteczne i porównuje je z obecnymi,
- zna obowiązki poszczególnych członków rodziny związane z przygotowaniem i obchodami świąt,
- potrafi wymienić świąteczne potrawy,
- kontynuuje tradycje (prognozowanie pogody, obserwowanie płomienia świecy – przepowiadanie przyszłości),
- wie, w jaki sposób należało przygotować wigilijne pomieszczenie i w jakie rekwizyty je wyposażyć,
- zna zwyczaje chodzenia "po winszu" – kolędników,
zwyczaje Wielkiego Postu i Wielkanocy - zna zwyczaje związane z Niedzielą Palmową oraz wielkim tygodniem,
- samodzielnie wykonuje prostą palmę,
- dostrzega rangę Zmartwychwstania,
- zna zwyczaje Wielkanocne – poznaje zwyczaj chodzenia z moiczkiem, chodzenie po śmierguście,
- wykonuje elementy stroju śmierguśnika: czapkę, maskę,
- rozumie wyrazy gwarowe: karwacz, moiczek, śmiergust, murzin,
zwyczaje regionalne i pasterskie - zna zwyczaje regionalne takie jak: szkubaczki, kopanie ziemniaków, przędzenie wełny,
- rozumie terminy związane z pasterstwem: sałasz, bryndza, itp.,
Boże Ciało - wie, że odbywa się wtedy najważniejsza w roku procesja, do której miejscowa społeczność przywiązuje dużą wagę, zabierane z ołtarzy zielone gałązki mają zapewnić urodzaj,
Strój
pochodzenie stroju cieszyńskiego - posiada podstawową wiedzę na temat pochodzenia stroju cieszyńskiego
elementy stroju kobiecego i męskiego - potrafi nazwać podstawowe elementy stroju męskiego i kobiecego,
- wyróżnia strój codzienny i odświętny,
Ustroń – moja miejscowość
Położenie geograficzne
geografia - zna nazwę miejscowości i jej pochodzenie,
- potrafi zlokalizować ją w terenie, wie, w jaki sposób można tutaj dojechać, zna nazwy sąsiednich miejscowości,
Historia Ustronia
historia - wie, że pierwsza wzmianka o Ustroniu pochodzi z 1305 roku (spis kościelny),
- zna niektóre podania historyczne i legendy związane z osadnictwem ludności na tych terenach,
Ludność Ustronia
ludność - wie, że początkowo w Ustroniu ludzie zajmowali się rolnictwem, a dopiero później handlem i rzemiosłem,
Instytucje użyteczności publicznej
kościoły, szkoły, Urząd Miasta, poczta, ośrodek zdrowia, szpitale, biblioteki, Miejski Dom Kultury, Muzea, galerie, ośrodki wczasowe, sanatoria - zna instytucje użyteczności publicznej,
- wie, na czym polega ich działalność i jakie ma znaczenie dla społeczności,
budownictwo - zna budowle zaliczane do miejscowych zabytków,? omawia ich wygląd, potrafi określić styl budownictwa,
Zajęcia ludności
struktura zawodowa na przestrzeni lat (rolnictwo, rzemiosło, handel, przemysł, turystyka) - wie, że dawniej wykonywane zajęcia związane były z rolnictwem, a dopiero później rozwinął się przemysł i turystyka,
zawody mieszkańców Ustronia - wie, czym zajmują się mieszkańcy Ustronia, jakie zawody wykonują, gdzie są zatrudnieni,
Kultywowanie miejscowego folkloru
folklor muzyczny – śpiewy związane z wydarzeniami rodzinnymi i dobroczynnymi - słucha pieśni odtwarzanych z kaset magnetofonowych, ogląda kasety video dotyczące pieśni: dożynkowych, przyśpiewek weselnych i innych,? zna wybrane pieśni i zabawy dziecięce,
folklor taneczny - potrafi wyróżnić tańce ludowe charakterystyczne dla regionu cieszyńskiego,
- zna kroki i potrafi wykonać co najmniej jeden taniec cieszyński,
poznawanie i pielęgnowanie gwary - rozumie podstawowe wyrazy gwarowe,
- czyta teksty pisane gwarą (wiersze, bajki, podania),
- uczestniczy w konkursie czytania gwarą,
działalność Towarzystwa Miłośników Ustronia - wie, czemu służy działalność towarzystwa,
- uczestniczy w spotkaniach z jego przedstawicielami,
Sławni ludzie Ustronia
kult nauki w środowisku - wie, że przodkowie wykazywali dużą chęć do nauki, studiowali prawo, filozofię i teologię, sprawowali znaczące funkcje społeczne i polityczne,
Jan Szczepański – profesor socjologii, Honorowy Obywatel Ustronia - zna zasługi profesora Jana Szczepańskiego dla miasta Ustronia,
Jerzy Michejda – wybitny pedagog, patron Szkoły Podstawowej Nr 2. - zna najważniejsze wydarzenia z życia patrona oraz rolę, jaką odegrał w krzewieniu języka polskiego pod zaborem austriackim,
Jan Wantuła – ustroński pisarz ludowy, publicysta, historyk - zna najważniejsze utwory Jana Wantuły,
Bogusław Heczko, Jan Sikora, Stanisław Sikora, Iwona Dzierżewicz – Wikarek – ustrońscy plastycy - uczestniczy w warsztatach plastycznych zorganizowanych w muzeum Marii Skalickiej,
- poznaje różne techniki plastyczne, obserwuje jak powstaje obraz, sam wykonuje prace plastyczne,
Wanda Mider – poetka ludowa z Ustronia - zna niektóre wiersze poetki,
- uczestniczy w spotkaniu z Wandą Mider,
ludzie zasłużeni dla Ustronia - zna nazwiska osób sprawujących najważniejsze funkcje w Urzędzie Miasta i organizacjach społecznych,
patroni naszych ulic - zapoznaje się z nazwami ulic w Ustroniu,
- wymienia patronów niektórych ulic ustrońskich,
Kontakty ze społecznością innych miejscowości
współpraca z sąsiednimi miejscowościami - uczestniczy w imprezach szkolnych, konkursach plastycznych organizowanych dla szkół naszego regionu,
- uczestniczy w wycieczkach do muzeów, izb regionalnych,
- uczestniczy w "Dniu Regionalnym" w SP-3 w Ustroniu Polanie,
- odczuwa potrzebę kontaktu z rówieśnikami z sąsiednich miejscowości,6. Bibliografia

1. I. Panic "Wybór źródeł do dziejów Ustronia"
2. J. Wronicz, J. Krop, J. Twardzik "Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego"
3. J. Ondrusz "Legendy"
4. G. Morcinek "Podania i legendy"
5. W. Mider "Pod Czantorióm"
6. Praca zbiorowa "Kronika Ustronia"
7. R. Danel "Ustroń"
8. "Pamiętniki Ustrońskie"

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie