Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Praca z dzieckiem dyslektycznym

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 994 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Opis i analiza przypadku
Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego


PRACA Z DZIECKIEM DYSLEKTYCZNYM


1. Identyfikacja problemu.


Objęty analizą chłopiec przejawiał duże trudności w nauce szkolnej.Głównym objawem wskazującym na istnienie problemu były trudności w czytaniu i pisaniu. Pisał
niestarannie, nie zachowując prawidłowego kształtu liter. Miał trudności w mieszczeniu się w liniaturze,pisaniu na kolejnych stronach w zeszycie.Piszac pomijał drobne elementy liter,np.: kropki, kreski,ogonki. Opuszczał litery bądź cząstki wyrazów, mylił litery o podobnych kształtach, np.:n-u, d-p, ę-ą.
Podczas czytania miał trudności w wyszukiwaniu poznanych wyrazów, opuszczał wyrazy w tekście, gubił końcówki wyrazów, przekręcał słowa zmieniając kolejność sylab. Z moich obserwacji wynikało, że dziecko ma duży potencjał intelektualny, którego nie potrafi wykorzystać w nauce szkolnej. Uczeń zawsze odrabiał prace domowe i był generalnie przygotowany do lekcji, ale często popełniał wyżej wymienione błędy.
Biorąc pod uwagę duże zaangażowanie, wkładany wysiłek i solidność był to problem, który nie powinien go dotyczyć.


2. Geneza i dynamika zjawiska.


W oparciu o analizę wytworów pracy dziecka, rozmowy z matką oraz nauczycielem „zerówki” należy stwierdzić, że problem miał następujący rozwój w czasie.
Chłopiec nie uczęszczał do przedszkola. W wieku 6 lat poszedł do „zerówki”.
W czasie zajęć przejawiał średnią aktywność prezentując jednocześnie zadowalające tempo pracy. Czytał głoskami bardzo wolno,nie zawsze rozumiał przeczytany tekst.
Jego prace plastyczne były zawsze ubogie, wykonywane schematycznie.Trudności z czytaniem utrzymywały się przez cały czas na tym samym poziomie.W czasie zajęć muzycznych zauważyłam, że chłopiec bardzo lubił śpiewać, bawić się z kolegami.
W czasie, gdy zaczęłam wprowadzać zapis nut na pięciolinii uczeń przestał lubić zajęcia muzyczne. Nuty myliły mu się nie mógł zapamiętać ich nazw, nie mieściły się w liniaturze.


3. Znaczenie problemu.


Na podstawie dostępnej mi wiedzy stwierdziłam, że jego problemy wynikają z zaburzeń o charakterze dyslektycznym. Dysleksja to specyficzne zaburzenia manifestujące się trudnościami w nauce czytania i pisania mimo stosowania konwencjonalnych metod nauczania, normalnej inteligencji i sprzyjających warunków społeczno- kulturowych. Dysleksja jest spowodowana zaburzeniami podstawowych funkcji poznawczych.
Uznałam, że powyższy problem ma decydujący wpływ na funkcjonowanie ucznia w w szkole.
Wolne tempo czytania utrudnia korzystanie z tekstu wymaga dłuższego czasu i większego wysiłku,często zniechęca chłopca do pracy.
Uczeń pisał powoli popełniając przy tym liczne błędy.Szybkie męczenie się ręki prowadziło do braku kontroli nad stroną graficzną pisma.Powyzsze trudności wpływały niekorzystnie na efekty uczenia się chłopca.4. Prognoza.

a/. negatywna:

Na podstawie moich doświadczeń i przeczytanej literatury:
-T. Gąsowska – „ Praca wyrównawcza z dzieckiem mającym trudności w czytaniu i pisaniu”,
- J. Jastrząb – „ Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych dzieci dyslektycznych”,
stwierdziłam, iż nie podejmując dalszych działań diagnostycznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w procesie lekcyjnym,podczas pracy dziecka w domu nastąpi pogłębienie braków. Uczeń może stracić motywację do nauki i wiarę we własne możliwości.

b/.pozytywna:

Po wdrożeniu ćwiczeń w szkole i w domu, spodziewam się, że uczeń:
- usprawni technikę czytania i pisania;
- zdobędzie nową wiedzę i umiejętności;
- uwierzy we własne możliwości;
- nauka zacznie sprawiać mu przyjemność.


5. Propozycje rozwiązania.


Uświadomienie rodzicom ucznia, że problemy z czytaniem i pisaniem wynikają prawdopodobnie z zaburzeń o charakterze dyslektycznym i zaproponowanie im badań w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. Następnie należy podjąć działania reedukacyjne w szkole i w domu, ustalić z innymi nauczycielami uczącymi chłopca odpowiednie metody pracy, zachęcić rodziców chłopca do współpracy z pedagogiem szkolnym.


6. Wdrażanie oddziaływań.Badanie w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej potwierdziło przedstawione w analizie przypadku zaburzenia. Stwierdzono zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej, skrzyżowaną lateralizację.
Punktem wyjścia do rozwiązania problemu stały się systematyczne kontakty i współpraca z rodzicami.Spotykałam się z matką chłopca, co drugi tydzień na tzw. konsultacje.Na bieżąco informowałam o postępach i problemach.Przekazywałam opracowane przez siebie, w oparciu o fachową literaturę, ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje.
Podjęłam z chłopcem indywidualną pracę. Dostosowałam metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości tego ucznia.Oceniałam dziecko na podstawie włożonego wysiłku i pracy, a nie uzyskanych efektów. Częściej oceniałam odpowiedzi ustne a nie pisemne. Zawsze dostrzegałam najdrobniejsze postępy w pracy ucznia.Chwaliłam i doceniałam każdy jego wysiłek. W czasie lekcji pytałam go czytania głośnego tylko z opracowanych w domu tekstów.W ramach zadania domowego uczeń otrzymywał zadania takie jak :
- pisanie po śladzie;
- lepienie z plasteliny liter,figur;
- rebusy;
- krzyżówki;
- rozsypanki wyrazowe, sylabowe, zdaniowe;
- ćwiczenia relaksacyjne.
.
W odpowiednie materiały zaopatrywałam również matkę chłopca, która bardzo chętnie włączyła się do współpracy.Uczeń zachęcony przeze mnie zaczął uczęszczać na dodatkowe zajęcia z tańca, które pomagały w ćwiczeniu zaburzonych funkcji.
7. Efekty oddziaływań.


Po dłuższym czasie systematycznej pracy zaobserwowałam jej pozytywne efekty.
Chłopiec uwierzył w swoje możliwości. Znacznie poprawiła się technika czytania. Czyta prawie płynnie, nie przekręca wyrazów. Rozumie czytany tekst. To pozwoli mu obecnie i w następnych latach edukacji zdobywać wiedzę i umiejętności, w których umiejętność płynnego czytania ze zrozumieniem jest podstawą.
Po pewnym czasie zauważyłam u ucznia poprawę w pisaniu. Utrzymywał się w liniaturze i nie pisał już na „przypadkowo otwartych stronach, od strony prawej do lewej.
Przestał mylić podobne litery, gubić ogonki i inne drobne elementy pisma. Błędy jeszcze się pojawiają, ale chłopiec nauczył się samokontroli pisanego przez siebie tekstu.
Chłopiec z zapałem podchodzi do stawianych przed nim zadań, stara się przezwyciężać wszelkie problemy, potrafi dość dobrze organizować sobie pracę szkolną. Lubi chodzić do szkoły.
Urszula Skrzypczak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie