Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program dla dzieci 6-letnich

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1585 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 WSTĘP

     Decydujący wpływ na kształtowanie młodego człowieka ma jego środowisko rodzinne. Dzieci, które mają bliski kontakt z rodzicami dający im poczucie bezpieczeństwa, łatwiej radzą sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, są świadome mogących je spotkać niebezpieczeństw, nie przejawiają agresywnych zachowań wobec środowiska rówieśniczego.
     We współczesnych czasach obserwujemy proces wielu przemian zachodzących w życiu rodzinnym, rozluźnienie więzi rodzinnych, niewystarczające w wielu przypadkach zainteresowanie dziećmi; tym co robią, gdzie przebywają, ich zachowaniem w szkole i poza nią. Konsekwencje takiego stanu rzeczy bywają tragiczne.
     Środowisko wiejskie, popegerowskie, w jakim żyją i wychowują się dzieci uczęszczające do naszej szkoły, sprzyja między innymi obniżeniu ich kultury osobistej, stosowaniu przemocy wobec rówieśników. To jedno zagrożenie. Kolejnym jest poruszanie się dzieci po drogach w związku z koniecznością dojścia i powrotu ze szkoły.
     Analiza istniejących zagrożeń skłoniła mnie do opracowania programu mającego na celu uświadomienie dzieciom i ich rodzicom tych właśnie zagrożeń.
     Potrzeba bezpieczeństwa, rozumiana zarówno w sensie fizycznym jak i psychicznym, jest elementarną potrzebą człowieka, a jej zaspokojenie warunkiem jego rozwoju. Dziecko potrzebuje dla swego prawidłowego funkcjonowania osoby dorosłej zapewniającej mu poczucie bezpieczeństwa. W przedszkolu takim przewodnikiem jest nauczyciel. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczne otoczenie dziecka i uczy je zasad postępowania.
     Dziecko musi mieć pewność, że jest dla nauczyciela ważne, akceptowane, że zawsze może liczyć na jego wsparcie i pomoc.
     Dziecko powinno znać zasady warunkujące jego bezpieczeństwo, rozumieć dlaczego obowiązują i je przestrzegać oraz znać konsekwencje (dla własnego zdrowia i życia) ich przekroczenia.
     Dziecko powinno uczyć się oceniać okoliczności i elementy niebezpieczeństwa, bycia ostrożnym i kształtować umiejętność mówienia "nie".

CELE PROGRAMU "DZIECKO BEZPIECZNE W DOMU, W SZKOLE I NA DRODZE".

 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią.
 • Wdrażanie do kierowania się zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznajomych.
 • Zapamiętanie adresu zamieszkania i numeru telefonu.
 • Zdawanie sobie sprawy z konieczności przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych.
 • Kształtowanie czynnej postawy wobec zagrażającego niebezpieczeństwa.
 • Poznanie numeru telefonu policji.
 • Kształtowanie umiejętności świadomego przestrzegania zasad ruchu drogowego dla pieszych.
 • Poznanie drogi do szkoły.
 • Poznanie skutków niewłaściwych zachowań i kształtowanie umiejętności ich przewidywania.
 • Rozumienie potrzeby noszenia różnych elementów odblaskowych o zmierzchu, w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 • Poznanie i przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w środkach komunikacji publicznej.
 • Wzbudzanie zaufania do policjanta, jako osoby mogącej pomóc dziecku w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu.
 • Kształtowanie czynnej postawy wobec zagrażającego na drodze niebezpieczeństwa własnego i innych.
HASŁO PROGRAMOWE I. Bezpieczeństwo w domu i na podwórzu
TEMATYKA
 1. Proste urządzenia elektryczne używane w domu, zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych i gazowych.
 2. Zapałki w ręku dziecka to pożar!
 3. Zagrożenia na podwórzu, niebezpieczeństwa wynikające z zabaw w pobliżu jezdni, niebezpieczny kontakt z nieznanym psem, nie rozmawiaj z nieznajomym, znam swój adres zamieszkania i numer telefonu.
 4. Policjant przyjacielem dziecka.
 5. Bezpieczne i kulturalne zabawy zimowe.
 6. Bezpieczeństwo w czasie letniego wypoczynku.
ZADANIA
 1. -Zapoznanie z obsługą podstawowych urządzeń elektrycznych użytku domowego.
 2. -Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z zabawy zapałkami, zapalniczkami, czy rozpalania ogniska w nieodpowiednich miejscach i bez nadzoru dorosłych.
  • Przestrzeganie zakazu zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych.
  • Rozumienie zakazu zbliżania się do nieznanych zwierząt.
  • Kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami obcymi.
  • Zapamiętanie własnego adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz numeru telefonu bliskiej osoby (babcia, ciocia).
 3. -Wzbudzanie zaufania do policjanta, jako osoby mogącej pomóc dziecku w sytuacji zagrażającej zarówno jego bezpieczeństwu, jak i innych.
  • Bezpieczne korzystanie ze sprzętu służącego zabawom zimowym.
  • Bezpieczne i kulturalne zachowanie się w czasie zabaw zimowych.
  • Prawidłowe i bezpieczne zachowania dla zdrowia i życia swojego i innych.
  • Wzajemna pomoc w trudnych sytuacjach podczas zabaw.
 4. Bezpieczne korzystanie z kąpieli słonecznych i wodnych.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
  • potrafi wymienić niektóre urządzenia techniczne znajdujące się w domu,
  • umie korzystać z prostego sprzętu elektrycznego,
  • przestrzega bezwzględnego zakazu manipulowania przy kuchence gazowej, lub prób samodzielnego jej obsługiwania,
  • zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw mogących wynikać z zabawy zapałkami,
  • wie, że bawiąc się zapałkami może spowodować pożar,
  • rozumie i przestrzega zakazu zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych i obok zaparkowanych samochodów, maszyn rolniczych,
  • wie, jak zachować postawę obronną wobec atakującego psa,
  • jest świadome niebezpieczeństw grożących mu ze strony psa,
  • rozumie potrzebę zachowania ostrożności w kontaktach z osobami obcymi (odmowa pójścia na spacer, wsiadania do samochodu z osobą nieznajomą, przyjęcia słodyczy),
  • pamięta adres zamieszkania i numer telefonu swój oraz bliskiej osoby,
  • zdaje sobie sprawę, w jakich sytuacjach (np. zgubienie się, wypadek) i komu (np. policjant, ekspedientka) może przekazać dane dotyczące nazwiska, numeru telefonu, adresu
  • zna numer telefonu policji 997,
  • ma świadomość, że w każdej chwili, kiedy czuje się zagrożone może poprosić o pomoc policjanta,
  • wie, na czym polega praca policjanta,
  • umie bezpiecznie korzystać z sanek,
  • rozumie, że kulturalne i bezpieczne zachowanie się podczas zabaw i sportów zimowych pozwala uniknąć niebezpiecznym sytuacjom,
  • zachowuje bezpieczeństwo w czasie zabaw,
  • wie, jakie zachowania są prawidłowe, a jakie niebezpieczne dla zdrowia i życia jego i kolegów,
  • wie, jak dostosować swój ubiór do pory roku,
  • rozumie istotę pomocy potrzebującym kolegom,
  • wie, jak bezpiecznie korzystać z kąpieli słonecznych,
  • wie, jak bezpiecznie zachować się nad wodą,
  • jest świadome niebezpieczeństwa, jakie zagraża dziecku nie będącemu pod opieką dorosłej osoby.
HASŁO PROGRAMOWE II. Bezpieczeństwo w szkole
TEMATYKA
 1. Budynek szkolny i jego otoczenie.
 2. Bezpieczne zachowanie w różnych miejscach i sytuacjach.
 3. Bezpieczeństwo w czasie zajęć.
ZADANIA
  • Zapoznanie z rozkładem budynku szkolnego oraz obejściem szkoły.
  • Znajomość usytuowania pomieszczeń szkolnych, szczególnie klasy i świetlicy.
  • Bezpieczne poruszanie się po korytarzu szkolnym.
  • Bezpieczne zachowanie się w różnych pomieszczeniach szkoły: klasa, łazienka, stołówka, świetlica.
  • Bezpieczne zabawy na boisku szkolnym.
  • Umiejętne i bezpieczne posługiwanie się przyborami w czasie zajęć.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
  • zna drogę do szkoły,
  • zna boisko i sąsiedztwo szkoły,
  • bez problemu trafia do swojej klasy, świetlicy i stołówki,
  • umie bezpiecznie poruszać się po schodach i korytarzu szkolnym,
  • umie bezpiecznie zachować się w różnych pomieszczeniach szkolnych,
  • wie, w którym miejscu przy szkole można się bawić, spacerować, a gdzie nie należy się zbliżać,
  • nie łamie zasad zawartych w regulaminie,
  • umie prawidłowo posługiwać się narzędziami i przyborami podczas zajęć:przyborami od pisania i malowania, nożyczkami, nożem, igłą, szpilkami,
HASŁO PROGRAMOWE III. Bezpieczeństwo na drodze
TEMATYKA
 1. Bezpieczna droga dziecka z domu do szkoły i ze szkoły do domu.
 2. Zasady zachowania się pieszych na drogach, poznawanie znaczenia prostych znaków drogowych, charakterystyczne elementy drogi na wsi, zasady przechodzenia przez ulicę, bezpieczeństwo w czasie różnych warunków atmosferycznych.
 3. Bezpieczeństwo i kultura zachowania się w środkach komunikacji publicznej oraz na przystankach.
ZADANIA
 1. -Wybór najbezpieczniejszej drogi.
  • Bezpieczne uczestnictwo w pieszym ruchu drogowym.
  • Rozumienie znaczenia znaków drogowych.
  • Przestrzeganie zasad przechodzenia przez ulicę.
  • Zachowanie ostrożności w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych.
  • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i kultury zachowania się w środkach lokomocji oraz na przystankach.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
  • potrafi opisać swoją drogę do szkoły,
  • umie wybrać najkrótszą i najbezpieczniejszą drogę do szkoły,
  • potrafi bezpiecznie pod opieką dorosłego poruszać się po drogach i ulicach,
  • rozpoznaje podstawowe znaki drogowe dla pieszych,
  • wie, co oznaczają kolory świateł na sygnalizatorze świetlnym,
  • zna różne rodzaje dróg, potrafi wymienić elementy drogi: jezdnia, chodnik, pobocze,
  • zna zasady poruszania się pieszych po drogach, a w szczególności przechodzenia przez ulicę,
  • zachowuje ostrożność na drodze w czasie różnych warunków atmosferycznych: mgła, deszcz, gołoledź, śnieg,
  • zdaje sobie sprawę, że długość drogi hamowania pojazdu zależy od wielu czynników,
  • nosi elementy odblaskowe, rozumie, jaką spełniają rolę,
  • zna i stosuje zasady właściwego i bezpiecznego zachowania się na przystankach i w środkach lokomocji, a w szczególności w autobusie dowożącym dzieci do szkoły.
FORMY REALIZACJI ZADAŃ:
     Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa. To dzięki niej dziecko jest w stanie zrozumieć wiele trudnych dla niego zagadnień. Dlatego więc, będę się starała organizować zabawy w taki sposób, żeby poniżej wymienione formy były ich częścią.
 • Rozmowy grupowe i indywidualne,
 • Pogadanki tematyczne,
 • Prace plastyczne,
 • Praca z ilustracjami; kolorowanie obrazków, wyszukiwanie różnic między obrazkami, uzupełnianie o brakujące elementy,
 • Wykorzystanie utworów z literatury dziecięcej,
 • Oglądanie przezroczy i filmów zgodnie z tematyką,
 • Spotkania i zajęcia z policjantem,
 • Spacery po najbliższej okolicy, połączone z rozmowami,
 • Słuchanie i nauka piosenek zgodnie z tematyką,
 • Zabawy ruchowe i tematyczne.
EWALUACJA PROGRAMU
     Ewaluacja zdaniem B. Niemierki jest "pogłębionym sprawdzeniem i ocenieniem osiągnięć uczniów, obejmującym analizę warunków przebiegu i wyników nauczania, nastawionym na ulepszenie procesu dydaktycznego".
     Aby się przekonać czy proponowany program bezpieczeństwa "Dziecko bezpieczne w domu, w szkole i na drodze" ma pożądany wpływ na uczniów konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji, działania zmierzającego do stwierdzenia, w jakim stopniu założone przeze mnie cele są osiągane.
Badania ewaluacyjne będą dotyczyły umiejętności i wiadomości.
     Po kilkumiesięcznym cyklu zajęć, dzieci wyrażą swoją opinię wypełniając ankietę rysunkową, ponieważ nie potrafią jeszcze pisać. Również rodzice są proszeni o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących zrealizowanego programu. Po analizie tych ankiet będę mogła zebrać informacje i krytycznie ocenić swój program.
Bibliografia:
  S. Dylak: Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania. Warszawa 2000.
  A. Łada – Grodzicka i inne: ABC…Program wychowania przedszkolnego XXI wieku, Warszawa 2000, WSiP.
  H. Komorowska: O programach prawie wszystko, Warszawa 1999,WSiP.
  J. Leśnikowska – Matusiak (red.) Wybrane problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego, Warszawa 1997, ITS,
Opracowała: Barbara Baranowska
nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogóżu

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie