Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
"Dlaczego Ikar nie doleciał do Aten?"

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7495 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Scenariusz lekcji z języka polskiego w klasie V

Temat: Dlaczego Ikar nie doleciał do Aten?

Ścieżka: Edukacja czytelnicza i medialna

Czas realizacji – 45 minut

Cel ogólny: Poznanie wybranego mitu

Cele operacyjne:

uczeń:

 • zna treść mitu "Dedal i Ikar",
 • potrafi opowiedzieć treść mitu,
 • wyodrębnia i nazywa bohaterów,
 • chronologicznie porządkuje wydarzenia,
 • wskazuje na mapie miejsca znane z mitu,
 • nazywa cechy charakteru i przyporządkowuje je postaciom,
 • poprawnie stosuje w wypowiedziach frazeologizm "ikarowy wzlot",
 • korzysta z różnych źródeł informacji,
 • potrafi pracować w grupie,
 • wnioskuje na podstawie zebranych informacji,
 • uświadamia sobie, że dobrze jest słuchać rad starszych.

Metody:

 • poszukująca,
 • praca z tekstem,
 • heureza.

Formy:

 • indywidualna,
 • zbiorowa,
 • praca w grupach.

Zasady:

 • świadomego i aktywnego udziału ucznia w procesie nauczania i uczenia się,
 • operatywności.

Środki:

 • podręcznik M. Nagajowej "Słowa zwykłe i niezwykłe", słowniki: języka polskiego, synonimów, związków frazeologicznych, "Szkolny słownik – mitologia Greków
  i Rzymian", "Mitologia Greków i Rzymian" W. Rzehaka, "Mity greckie" J. Parandowskiego, karty dydaktyczne, instrukcje dla grup, karty pracy domowej, mapa "Grecja
  w V wieku p.n.e.", mapki konturowe dla uczniów, reprodukcje obrazów "Upadek Ikara" P. Bruegel’a i C. Saraceni’ego, plansza przedstawiająca pałac w Knossos.

Część lekcji
- ogniwa

Czynności docelowe

Działania uczniów

Czynności nauczyciela

Środki dydaktyczne

Wstępna

Znajomość mitu

Uczeń:

 • odwołuje się do znanych pojęć (mit, mitologia),
 • opowiada treść mitu (przeczytanie
  mitu było zadaniem domowym),
 • wyodrębnia i nazywa bohaterów,
 • wskazuje, podpisuje na mapie miejsca związane
  z treścią mitu
 • zapisuje
  w zeszycie temat lekcji .

Przedstawienie celów zajęć.

Kontrola , zadawanie pytań pomocniczych.

 

 

 

Kontrola prawidłowości
i poprawności zapisu.

Kontrola prawidłowości i poprawności zapisu.

Podręcznik do kształcenia literackiego dla klasy V,

 

 

 

 

mapa "Grecja w V wieku p.n.e.", mapki konturowe dla uczniów,

Główna

Sformułowanie pouczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracuje w grupie, prezentuje
efekty pracy, wypełnia kartę
dydaktyczną :

 

 • chronologicznie porządkuje wydarzenia,
 • nazywa cechy charakteru bohaterów i przyporządko-
  wuje je postaciom,
 • rozumie wyrażenie "ikarowy wzlot",
 • poprawnie stosuje frazeologizm
  w wypowiedziach,

 

 • korzysta z przygotowa-

-nych źródeł informacji,

 • formułuje pouczenie wypływające ,
  z treści.

Podział zespołu uczniowskiego na cztery grupy (podziału dokonuje nauczyciel ze względu na konieczność zróżnicowania stopnia trudności zadań wykonywanych przez grupy).

Kieruje pracą zespołów.

Prezentuje planszę przedstawiającą pałac w Knossos.

 

 

 

 

Kontrola poprawności
i prawidłowości wypełniania kart dydaktycznych oraz korzystania ze źródeł informacji.

 

 

 

 

 

Prezentuje reprodukcje obrazów, komentuje zachowanie Ikara.

instrukcje dla grup, karty dydaktyczne,

 

 

 

 

 

 

 

plansza pałacu
w Knossos

 

 

 

 

 

 

 

  

 

reprodukcje obrazów "Upadek Ikara" P. Bruegel’a
i C. Saraceni’ego.

Końcowa

Podsumowanie.

Wnioski
z lekcji.

 • ustnie formułuje wnioski,
 • zapisuje w zeszycie notatkę będącą odpowiedzią na pytanie zawarte w temacie lekcji.

Ocenia poprawność
sformułowań,

czuwa nad prawidłowością sformułowania notatki
i poprawnością zapisu.

 

Praca domowa

Podstawowa: Rozwiąż krzyżówkę. W oznaczonej ramce pionowej poznasz imię jednego z bohaterów mitu greckiego.

Ponadpodstawowa: Mit "Dedal i Ikar" opowiada o odwiecznym marzeniu ludzi, którzy pragnęli unosić się w powietrzu jak ptaki. Napisz, jak to marzenie zostało spełnione dzisiaj.

karty pracy

domowej.

Opracowała:

mgr Dorota Molenda – Mokosa

 
KARTA DYDAKTYCZNA

 

ZADANIE NR 1

Podane niżej równoważniki zdań zapisz w takiej kolejności, aby powstał poprawnie ułożony plan ramowy mitu.

Tragedia Ikara.

Panowanie króla Minosa na Krecie.

Samotne życie Dedala.

Narodziny Minotaura.

Marzenia Dedala o powrocie do ojczyzny.

Lot ojca z synem.

Przybycie Dedala na Kretę.

1.______________________ ___________________________

2.______________________ ___________________________

3.______________________ ___________________________

4.______________________ ___________________________

5.______________________ ___________________________

6.______________________ ___________________________

7.______________________ ___________________________

ZADANIE NR 2

Określ, dopisując odpowiednie przymiotniki, jakim człowiekiem był Ikar i Dedal.

Ikar – nierozsądny,
_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________

Dedal – rozsądny,_____________________ ____________________ ________________

 

ZADANIE NR 3

Który z bohaterów mitu (wpisz odpowiednie imię):

uosabia tęsknotę za ojczyzną:________________________________

pragnie niezależności od innych i wolności:__________________

uosabia fascynacje człowieka tym, co nieznane:_______________

upaja się swobodą, lotem:____________________________________

ZADANIE NR 4

W naszym języku funkcjonuje zaczerpnięte z mitu wyrażenie "ikarowy wzlot". Przepisz zdania, zastępując odpowiedni fragment wyrażeniem "ikarowy wzlot" we właściwej formie.

Próba poprawienia ocen niedostatecznych okazała się nieudanym zamierzeniem.

Zorganizowanie wycieczki klasowej było ryzykownym przedsięwzięciem.

Napisz, co oznacza wyrażenie "ikarowy wzlot".

 


Opracowała:

mgr Dorota Molenda - Mokosa

KARTA PRACY DOMOWEJ
 

POLECENIE

Rozwiąż krzyżówkę. W oznaczonej ramce pionowej poznasz imię jednego
z bohaterów mitu greckiego.

1.Według wierzeń dawnych Greków siedziba bogów.

2.Bogini miłości.

3.Bóg słońca.

4.Bogini urodzaju.

5.Posłaniec bogów.

6.Bogini ciemności.

7.Bóg podziemia.

8.Władca Olimpu.

9.Pani podziemnego królestwa.

10.Najpiękniejszy z myśliwych, który zakochał się w sobie samym.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

 

Opracowała:

mgr Dorota Molenda - Mokosa

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie