Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1151 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 


Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej ( § 5 ust. 2 pkt1)

Zadanie: Poznanie procedury awansu zawodowego
Forma realizacji: Analiza aktów prawnych dotyczących systemu oświaty i awansu zawodowego nauczycieli ( rozp. MEN, KN )
Sposób dokumentowania: wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego
Termin: VIII – IX 2002

Zadanie: Pogłębianie wiedzy pedagogicznej - samokształcenie
Forma realizacji: Studiowanie literatury i czasopism podnoszących umiejętności w zakresie pedagogiki i terapii pedagogicznej
Sposób dokumentowania: bibliografia
Termin: okres stażu

Zadanie: Doskonalenie zawodowe
Forma realizacji: Aktywny udział w formach doskonalenia: kursach, szkoleniach, warsztatach (według potrzeb nauczyciela i szkoły)
Sposób dokumentowania: zaświadczenia, dyplomy, świadectwa
Termin: okres stażu

Zadanie: Zorganizowanie szkolnego „Konkursu Polonistycznego”
Forma realizacji: Opracowanie pytań konkursowych, przeprowadzenie eliminacji w klasach, przeprowadzenie „Konkursu Polonistycznego”
Sposób dokumentowania: raport, scenariusz
Termin: IV 2004

Zadanie: Zorganizowanie międzyszkolnego „Konkursu Polonistycznego”
Forma realizacji: Wysłanie zaproszeń do udziału w konkursie, opracowanie pytań konkursowych, przeprowadzenie eliminacji w poszczególnych szkołach, przeprowadzenie międzyszkolnego „Konkursu Polonistycznego”
Sposób dokumentowania: zaproszenie do udziału w konkursie, raport, scenariusz
Termin: IV 2005

Zadanie: Sprawdzenie umiejętności uczniów klas VI z zakresu wiedzy humanistycznej
Forma realizacji: Opracowanie i przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności z zakresu wiedzy humanistycznej w klasach VI
Sposób dokumentowania: projekt sprawdzianu, analiza wyników
Termin: II 2003

Zadanie: Sprawdzenie umiejętności w klasach I gimnazjum
Forma realizacji: Opracowanie i przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności z zakresu języka polskiego w klasach I gimnazjum
Sposób dokumentowania: projekt sprawdzianu, analiza wyników
Termin: II 2004

Zadanie: Wzbogacenie warsztatu pracy o nowe pomoce dydaktyczne z języka polskiego
Forma realizacji: Opracowanie nowych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem techniki komputerowej ( tablice gramatyczne, ortograficzne )
Sposób dokumentowania: notatka własna
Termin: okres stażu

Zadanie: Wykorzystanie techniki komputerowej na lekcjach języka polskiego
Forma realizacji: Przeprowadzenie cyklu lekcji z wykorzystaniem techniki komputerowej
Sposób dokumentowania: konspekty lekcji
Termin: okres stażu

Zadanie: Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktycznej jako źródła cennych informacji
Forma realizacji: Śledzenie stron Internetowych o tematyce pedagogicznej
Sposób dokumentowania: scenariusze zajęć, konspekty lekcji
Termin: okres stażu

Zadanie: Wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej
Forma realizacji: Przygotowanie sprawdzianów, rozkładów materiału, scenariuszy imprez
Sposób dokumentowania: przykładowe scenariusze, sprawdziany itp.
Termin: okres stażu

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły
(§ 5 ust.2 pkt2)

Zadanie: Zorganizowanie zajęć otwartych dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych i innych zainteresowanych nauczycieli
Forma realizacji: Zaproszenie i przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli
Sposób dokumentowania: konspekty zajęć, wykaz nauczycieli uczestniczących w lekcji
Termin: raz w roku

Zadanie: Zapoznanie nauczycieli przedmiotów humanistycznych z trudnościami uczenia się języka polskiego uczniów niepełnosprawnych umysłowo - referat
Forma realizacji: Odczytanie referatu, dyskusja i wymiana doświadczeń nt. doboru odpowiednich metod i form pracy na lekcjach języka polskiego
Sposób dokumentowania: referat, protokół spotkania
Termin: II semestr 2003/2004

Zadanie: Zorganizowanie spotkania dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne
Forma realizacji: Przygotowanie i odczytanie referatu nt. „Innowacji z zakresu terapii pedagogicznej”, w celu nawiązania dyskusji nt. stosowanych metod pracy na zajęciach rewalidacyjnych
Sposób dokumentowania: referat, protokół spotkania
Termin: I semestr 2004/2005

Zadanie: Udostępnienie innym nauczycielom opracowanych sprawdzianów umiejętności z zakresu wiedzy humanistycznej dla klas VI, z zakresu języka polskiego dla klas I gimnazjum oraz rozumienia poleceń dla klas IV
Forma realizacji: Złożenie sprawdzianów w bibliotece szkolnej
Sposób dokumentowania: potwierdzenie bibliotekarki
Termin: IV 2004

Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§5 ust. 2 pkt.3a)

Zadanie: Skonstruowanie i wdrożenie autorskiego programu lekcji wychowawczych dla swojej klasy
Forma realizacji: Opracowanie i przeprowadzenie ankiety nt. zainteresowań uczniów w celu zebrania opinii, analiza indywidualnych potrzeb uczniów, skonstruowanie programu lekcji wychowawczych, zatwierdzenie programu przez dyrektora szkoły, wdrożenie programu lekcji wychowawczych, ewaluacja programu
Sposób dokumentowania: program lekcji wychowawczych, ankieta, raport ewaluacji
Termin: IX – V 2004/2005

Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą (§5 ust. 2 pkt 3b)

Zadanie: Opublikowanie artykułu pt. „Nauczanie integracyjne w opinii nauczycieli szkół specjalnych”
Forma realizacji: Opracowanie i opublikowanie w czasopiśmie edukacyjnym lub na stronie internetowej dla nauczycieli artykułu pt. „Nauczanie integracyjne w opinii nauczycieli szkół specjalnych”
Sposób dokumentowania: adres strony internetowej, nazwa i numer czasopisma
Termin: IX 2004

Zadanie: Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
Forma realizacji: Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie
Sposób dokumentowania: adres strony internetowej
Termin: VI 2004

Zadanie: Pedagogizacja rodziców
Forma realizacji: Opracowanie i odczytanie referatu na zebraniu z rodzicami na temat znaczenia czytania w życiu dziecka
Sposób dokumentowania: zamieszczenie referatu w bibliotece szkolnej
Termin: IX 2004

Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych ( § 5 ust. 2 pkt 3 c)

Zadanie: Prowadzenie cyklu otwartych zajęć dla nauczycieli, szczególnie dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
Forma realizacji: Przygotowanie i przeprowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli
Sposób dokumentowania: sprawozdanie, potwierdzenia
Termin: okres stażu

Zadanie: Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
Forma realizacji: Zorganizowanie otwartych zajęć dla rodziców, przeprowadzenie dwóch zajęć
Sposób dokumentowania: raport
Termin: okres stażu

Zadanie: Przeprowadzenie zajęć otwartych dla studentów (wg potrzeb)
Forma realizacji: Opieka nad praktykami studenckimi (wg potrzeb)
Sposób dokumentowania: potwierdzenie dyrektora
Termin: okres stażu

Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich ( § 5 ust.2pkt 3d)

Zadanie: Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Rudzie Śląskiej
Forma realizacji: Udział uczniów w cyklu zajęć z języka polskiego prowadzonych w Bibliotece Miejskiej
Sposób dokumentowania: raport, potwierdzenie, podziękowanie
Termin: okres stażu

Zadanie: Współpraca z Muzeum Miejskim im. Chroboka w Rudzie Śląskiej, współpraca ze Świetlicą Socjoterapeutyczną w Rudzie Śląskiej
Forma realizacji: Zwiedzanie wystaw i ekspozycji stałej, udział w lekcjach. Wymiana doświadczeń w celu eliminowania złych nawyków i zachowań u wychowanków z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo.
Sposób dokumentowania: raport, potwierdzenie, podziękowanie; podziękowanie, potwierdzenie
Termin: okres stażu


Anna Szczurek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie