Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Moja rodzina - sprawdzian z nauczania zintegrowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1162 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Przeczytaj uważnie polecenia i wykonaj je.

1. Uzupełnij miejsce kropek odpowiednimi literami „u,ó,ż,rz”.

Kasia jest uczennicą t...eciej klasy. Mieszka w małej miejscowości, koło Poznania. Jej dom stoi blisko lasu. Często widzi wiewi...rki i sarny. W swoim gospodarstwie wraz z rodziną hoduje kr...liki i jedną k...zkę. Rodzina Kasi liczy pięć os...b. Mama Ma...ena prac...je w szpitalu,jest leka...em pediatrą. Tata J...zef jest inżynierem. Bud...je domy. Kasia ma jeszcze siostrę Hanię, kt...ra uczy się w gimnazjum i dw...ch braci G...eśka i K...yśka. Chłopcy są bliźniakami i chodzą do p...edszkola. Do jej rodziny należą r...wnież dwa ż...łwie wodne, kt...re mieszkają w akwarium. Dziewczynka ma ukochaną babcię i dziadka. Bardzo za nimi tęskni, ponieważ mieszkają daleko w g...rach. W czasie wakacji dziewczynka i jej najbliżsi odwiedzają dziadk...w. Kasia bardzo kocha swoją rodzinę i cz...je się w niej bezpieczna.

2. Odpowiedz na pytania całym zdaniem.

-Gdzie mieszka Kasia?

.............................................................................................................................
-Gdzie pracuje mama Kasi?

.............................................................................................................................
-Czym zajmuje się tata Kasi?

.............................................................................................................................
-Ile rodzeństwa ma Kasia?

.............................................................................................................................
-Gdzie i do kogo Kasia jeździ na wakacje?

.............................................................................................................................
3. Z powyższego teksty wypisz po cztery:
• Rzeczowniki

.............................................................................................................................
• Czasowniki

.............................................................................................................................
• Przymiotniki

.............................................................................................................................

4.Przyporządkuj odpowiednie formy przymiotnika:

Rodzaj męski............................................................................

Rodzaj żeński..............................................................................

Rodzaj nijaki............................................................................

starszy
kochana
malutkie
wodna
chudy

5.Utwórz formy czasu przyszłego, teraźniejszego i przyszłego czasowników:
pracuje ,odwiedza, hoduje ,czyta

Czas teraźniejszy.....................................................................

Czas przyszły..........................................................

Czas przeszły.........................................................

6.Ułóż zdanie z czasownikiem z przeczeniem „nie”, na temat bezpiecznego zachowania się w czasie zimy. Zastosuj wybrany czasownik: nie jeżdżę lub nie ślizgam się.

.............................................................................................................................

7. Uzupełnij wniosek.
Cząstkę „nie” z czasownikami piszemy ...................................

8.Zakreśl pętlą tytuł książki, w której znajdziemy niżej podane informacje:

„Szkielet człowieka składa się z 206 kości. Czaszka chroni mózg. Serce i płuca są ochraniane przez żebra. Aby zapewnić organizmowi prawidłowy wzrost powinniśmy codziennie spożywać produkty bogate w wapń.”
• „Encyklopedia historii”
• „Z muzyką na co dzień”
• „Encyklopedia człowieka”
• „Księga przyrody”

9.Wykonaj obliczenia sposobem pisemnym.
204 2=
332 3=
36 5=
43 9=

10.Kasia ma 12 lat. Mama jest 3 razy starsza od Kasi. Babcia jest 2 razy starsza od mamy. Ile lat ma babcia?

Kasia....................................................................

Mama.....................................................................

Babcia.....................................................................

Odp...........................................................................................................

11.Kasia kupiła pół kilograma jabłek, 1 kg pomidorów, 250 gram marchewki i 25 dag pietruszki. Ile kilogramów warzyw i owoców kupiła Kasia?

..............................................

..............................................

...............................................

.............................................................................................................................

Odp. Kasia kupiła ..........kg owoców i warzyw.

12. Bilet do kina kosztuje 15 złotych . Ile zapłaci rodzina Kasi , która liczy 6 osób za takie bilety do kina?
Odp. Rodzina Kasi zapłaci ........zł za bilety do kina.

13. W siedmiu zdaniach opisz swoją rodzinę.

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................


KLUCZ ODPOWIEDZI I KLUCZ PUNKTOWANIA

Nr zadania-1
Liczba punktów -2
Przykładowa odpowiedź :
trzeciej, wiewiórki, króliki, kózkę, osób, Marzena, pracuje, lekarzem, Józef, buduje, która, dwóch, Grześka, Krzyśka, przedszkola, również, żółwie, górach, dziadków, czuje
Sposób punktowania :
Do dwóch błędów-2p.
Do czterech błędów-1p.
Od pięciu błędów-0p.

Nr zadania -2
Liczba punktów -2
Przykładowa odpowiedź :
Kasia mieszka w małej miejscowości koło Poznania.
-Mama Kasi pracuje w szpitalu.
-Tata Kasi buduje domy.
-Kasia ma trójkę rodzeństwa.
-Kasia jeździ na wakacje do dziadków w góry.
Sposób punktowania :
Wszystkie odpowiedzi poprawne-2p.
Jedna odp. błędna-1p.
Zwracamy uwagę na styl odp.

Nr zadania -3
Liczba punktów -3
Przykładowa odpowiedź:
-Kasia, dom, las, króliki
-mieszka, buduje, pracuje, czuje,
-małej, trzeciej, wodne, bezpieczna.
Sposób punktowania:
Za każdą część mowy 1p.

Nr zadania -4
Liczba punktów -1
Przykładowa odpowiedź:
-starsza, starsze
-kochany, kochane
-wodny, wodne
-chuda, chude
Sposób punktowania:
Nie dopuszcza się żadnych błędów

Nr zadania- 5
Liczba punktów -1
Przykładowa odpowiedź:
-będzie pracował, pracował
będzie odwiedzał, odwiedzał
-będzie hodował, hodował,
-będzie czytał, czytał
j.w.
Sposób punktowania :
Dopuszczalne odp.: odwiedził, odwiedzi przeczytał, przeczyta

Nr zadania- 6
Liczba punktów -1
Przykładowa odpowiedź:
W czasie zimy nie jeżdżę na sankach blisko ulicy.
W czasie zimy nie ślizgam się na lodzie na rzece.
Sposób punktowania :
Odp. poprawnie napisana pod względem ortograficznym i gramatycznym.

Nr zadania -7
Liczba punktów -1
Przykładowa odpowiedź:
oddzielnie lub osobno

Nr zadania -8
Liczba punktów -1
Przykładowa odpowiedź:
„ Encyklopedia człowieka”.

Nr zadania -9
Liczba punktów -2
Przykładowa odpowiedź:
204 332 36 43
x 2 x 3 x 5 x 9
108 446 180 387
Sposób punktowania:
Za jeden błąd 1p.
Za dwa i więcej 0p.

Nr zadania -10
Liczba punktów- 2
Przykładowa odpowiedź:
12 3=36
13 32 =72
Babcia ma 72 lata.
Sposób punktowania :
Ułożenie działań1p .
Obliczenie i poprawna odp. 1p.

Nr zadania -11
Liczba punktów- 3
Przykładowa odpowiedź :
Pół kg=500g
1kg= 1000g
25 dag=250 g
500g+1000g+250g+250g=2000g=
2kg
Sposób punktowania:
Zamiana jednostek 1p.
Ułożenie działania 1p.
Poprawne obliczenie1p.
Można obliczać w dag.


Nr zadania -12
Liczba punktów -2
Przykładowa odpowiedź:
15zł=90zł
Sposób punktowania :
Ułożenie działania 1p.
Poprawne wyliczenie 1p.
Można obliczyć również pisemnie.

Nr zadania -13
Liczba punktów -3
Przykładowa odpowiedź :
Nazywam się Kasia Nowak. Moja rodzina liczy 5 osób. Moja mama ma na imię Janina i pracuje w sklepie. Mój tata Heniek jest mechanikiem samochodowym.
Mam również brata Olka, który ma siedem lat i chodzi do pierwszej klasy. Mieszkamy w bloku na trzecim piętrze. Bardzo kocham swoją rodzinę , ponieważ opiekujemy się sobą
Sposób punktowania:
Styl wypowiedzi 1p.
Ortografia (dopuszczalne 2 błędy)1p.
Ogólne wrażenie(pismo) 1p.
Nie może być ani więcej zdań ani mniej.

Razem 24 punkty =100%
Zadania podstawowe (P) 16 punktów= 67%
Zadania ponad podstawowe (PP) 8 punktów=33%

OCENIANIE
Potrzebujesz pomocy- D- poniżej 60%
Musisz nad tym popracować- C- 60% z 16(poziom P)=10p
Zadowalająco - B- 80% z 16 (poziom P)+ 65% z 8 (poziom PP)=13+5=18p
Wspaniale- A- 80% z16 (poziom P) +85% z * (poziom PP)= 13+ 7=20PLAN TESTU SPRAWDZAJĄCEGO Z NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO- KLASA III
„ MOJA RODZINA”

Materiał nauczania :Ortografia
Wymagania podstawowe –1(liczba zadań)-B( kategoria celów)
Wymagania ponad podstawowe -0

Materiał nauczania :Ciche czytanie ze zrozumieniem
Wymagania podstawowe 1-B
Wymagania ponad podstawowe 0

Materiał nauczania :Znajomość rzeczowników, czasowników, przymiotników
Wymagania podstawowe –1-A
Wymagania ponad podstawowe 0

Materiał nauczania: Rodzaje przymiotników
Wymagania podstawowe –1-C
Wymagania ponad podstawowe 0

Materiał nauczania: Czasy
Wymagania podstawowe –1-B
Wymagania ponad podstawowe -0

Materiał nauczania :Pisownia nie z czasownikiem
Wymagania podstawowe -0
Wymagania ponad podstawowe 1-A, 1-B

Materiał nauczania: Korzystanie z informacji
Wymagania podstawowe -0
Wymagania ponad podstawowe 1-C

Materiał nauczania: Mnożenie pisemne
Wymagania podstawowe –1-A
Wymagania ponad podstawowe –0

Materiał nauczania :Porównywanie różnicowe
Wymagania podstawowe -0
Wymagania ponad podstawowe 1-B

Materiał nauczania: Zamiana jednostek masy
Wymagania podstawowe -0
Wymagania ponad podstawowe 1-C

Materiał nauczania :Proste zadanie tekstowe
Wymagania podstawowe 1-B
Wymagania ponad podstawowe 0

Materiał nauczania: Ułożenie i zapisanie krótkiej wypowiedzi
Wymagania podstawowe 1-C
Wymagania ponad podstawowe
Suma zadań wg kategorii celów
wymagania podstawowe 2-A, 4-B, 2-C, 0-D
wymagania ponad podstawowe 1-A, 2-B, 2-C, 0-D

Suma zadań w poziomie wymagań
wymagania podstawowe -8 zadań=61%
wymagania ponad podstawowe –5 zadań =39%


KARTOTEKA TESTU
Numer zadania -1
Czynności ucznia -stosuje zasady ortografii
Kategoria celu- B
Poziom wymagań- P

Numer zadania- 2
Czynności ucznia -czyta ze zrozumieniem
Kategoria celu -B
Poziom wymagań –P

Numer zadania -3
Czynności ucznia -rozpoznaje w tekście rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki
Kategoria celu- A
Poziom wymagań –P

Numer zadania- 4
Czynności ucznia -tworzy różne formy przymiotnika
Kategoria celu -C
Poziom wymagań- P

Numer zadania -5
Czynności ucznia -tworzy formy czasu teraźniejszego, przyszłego i przyszłego
Kategoria celu- B
Poziom wymagań- P

Numer zadania- 6
Czynności ucznia -układa zdania
Kategoria celu -A
Poziom wymagań- PP

Numer zadania- 7
Czynności ucznia -wyciąga wnioski
Kategoria celu- B
Poziom wymagań –PP

Numer zadania -8
Czynności ucznia -wskazuje źródło informacji
Kategoria celu -C
Poziom wymagań –PP

Numer zadania -9
Czynności ucznia -mnoży pisemnie
Kategoria celu -A
Poziom wymagań –P

Numer zadania- 10
Czynności ucznia -rozwiązuje zadanie tekstowe na porównywanie różnicowe
Kategoria celu- B
Poziom wymagań –PP

Numer zadania -11
Czynności ucznia -zamienia jednostki masy
Kategoria celu- C
Poziom wymagań –PP

Numer zadania -12
Czynności ucznia -rozwiązuje proste zadania tekstowe
Kategoria celu- B
Poziom wymagań- P

Numer zadania -13
Czynności ucznia -układa i zapisuje kilka zdań na dany temat
Kategoria celu- C
Poziom wymagań –P


mgr Wioletta Wolska
nauczyciel nauczania zintegrowanego
Szkoła Podstawowa im. H.Sienkiewicza w Strzelcach

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie