Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Konkurs chemiczny

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1133 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 ZESPÓL SZKÓŁ im. Jana Pawła 11
14-310 Miłakowo, ul.Olsztyńska 9a
ipl /tax <089i 756 74 76

Scenariusz Konkursu Chemicznego przeprowadzonego w Gimnazjum Zespołu Szkół w Miłakowie
Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi,
- sprawdzenie wiadomości dotyczących podstawowych praw i zasad
chemicznych,
- wyrabianie umiejętności twórczego myślenia oraz zastosowania zasad
bezpieczeństwa na zajściach chemicznych,
- kształtowanie postaw prośrodowiskowych i prozdrowotnych,
Pomoce i środki dydaktyczne
- testy z pytaniami,
- karty pracy,
- szkło i sprzęt laboratoryjny,
- arkusze odpowiedzi,
Regulamin konkursu
I etap 26.05.20()4r.
Każdy z uczniów rozwiązuje test 30 zadań testowych w czasie 45 minut. Sześcioro uczniów z największą ilością punktów kwalifikuje się do II etapu.
II etap 01.06.2004r.
1. Zestaw doświadczalny- karta pracy - czas 5 minut (max 2x3 pkt)
2. Pytania dla każdego - pytania od l do 16 - (2x1 pkt)
3. Zadanie do wykonania - karta pracy - czas 5 minut (3 pkt)
4. Rozsypanka - czas 3 minuty - (max 3 pkt)
5. Pytania kto pierwszy 8 pytań (każde za l pkt)
6. Prelekcja na temat ochrony środowiska - (max 5 pkt)
„Zostałeś ministrem środowiska, co zrobisz aby je chronić"
Przebieg konkursu
1. Czynności organizacyjne
a) przywitanie
b) zapoznanie z regulaminem konkursu
c) przedstawienie komisji sędziowskiej
d) omówienie zasad bezpieczeństwa
2. Część konkursowa
I etap - rozwiązywanie testu - 45 min
II etap - zadania laboratoryjne opisane w regulaminie
Po każdym zadaniu komisja przyznaje punkty i zapisuje wyniki w tabeli.
3. Część podsumowująca
a) ogłoszenie wyników
b) podsumowanie konkursu
4. Przyznanie nagród na apelu szkolnym

Scenariusz opracowała Brygida Macyra

Pytania do konkursu chemicznego

Imię i nazwisko

Klasa.

KONKURS CHEMICZNY

1.O najwyższej klasie czystości powietrza świadczy liczne występowanie porostów o
piesze:
A. listkowej B. krzaczkowatej C. skorupiastej

2.Czy emisja freonów do atmosfery jest przyczyną:
A. dziury ozonowej B. kwaśnego deszczu C. smogu

3.Czy proces unieszkodliwienia odpadów to:
A. utylizacja B. rekonstrukcja C. eutrofizacja

4.Skutkiem koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze jest:
A. kwaśny deszcz B. efekt cieplarniany C. dziura ozonowa

5.Alternatywnymi źródłami energii są:
A.energia ze spalania ropy naftowej
B.energia ze spalania węgla kamiennego
C.energia słoneczna i wiatru


6.Czy papier toaletowy powstał w wyniku:
A. reprodukcji B. recyklingu C. reorganizacji

7.Metody oczyszczania wody to:
A.mechaniczne, biologiczne, chemiczne
B.mechaniczne, genetyczne
C.obróbka termiczna

8.W I klasie czystości wód można spotkać:

A. ryby karpiowate B. ryby łososiowate C. ryby słonolubne

9.Wody pozaklasowe to:
A. wody bardzo czyste B. wody do celów rekreacyjnych C. wody przekraczjące wszelkie normy czystości10.Biodegradacji nie ulegają:
A. tworzywa sztuczne B. papier C. produkty spożywcze

11.Polietylen służy do produkcji:
A. styropianu B. zabawek C. woreczków foliowych

12.Pestycydy to:
A. estry B. środki ochrony roślin C. nawozy sztuczne

13.Ryby nie mogą żyć w przegotowanej wodzie, bo:
A.woda podczas ogrzewania ulega częściowemu rozkładowi, a więc zmieni się jej
skład chemiczny
B.w czasie gotowania wody uległy zniszczeniu drobnoustroje znajdujące się w
wodach naturalnych
C.tlen rozpuszczony w wodzie ulotnił się w czasie ogrzewania

14.Woda jest to:
A. tlenek wodoru B. mieszanina tlenu I wodoru C. pierwiastek chemiczny

15.Woda mineralna „Muszynianka" zawiera w swoim składzie między innymi kationy:
Na+, Mg+2 oraz aniony: Cl", SOf2. Wybierz prawidłowo zapisane wzory chemiczne
soli zawierających te jony:

A. MgCl2, Na2SO4

B. MgSO4, MgCl

C. NaCl, Mg2(S04);

16. Którą z wymienionych poniżej substancji przedstawia model:
A.CH3COOH w B. C2H5OH C. CH4

17.Która z poniższych reakcji jest zapisana prawidłowo:
A.CH3COOH + C2H5OH-> CH3COOC2H5 + H2O
B.CH3COOH + C2H4OH -> CH3COOC2H5 + H2O
C.CH2COOH + C2H5OH -> CH3COOCH5 + H2O

18.Zapoznaj się z wzorem związku organicznego:
HOOC-CH-CH-COOCH3
OH OH i wybierz poprawny wniosek dotyczący obecności grup funkcyjnych w tym związku:
A.są trzy grupy hydroksylowe
B.są dwie grupy hydroksylowe i jedna grupa karboksylowa
C.są dwie grupy Hydroksylowe, jedna karboksylowa i jedna estrowa

19.Pozostawione w otwartym naczyniu wino, straciło smak. Zmiany, które tam zaszły
przedstawia reakcja:
A.C2H5OH + O2 -> CH3COOH + H2O
B.C2H5OH + O2 -» 2CO2 + 3H2O
C.C2H5OH + O2 -» 2C + 3H2O

20.Do produkcji mydeł najlepszy jest:
A. kwas stearynowy B. kwas butanowy C. kwas propionowy

21.Pewien chemik wyprodukował mydło, ale podczas jego używania wytrącił się biały,
nierozpuszczalny osad. Jakie mydło otrzymałeś?
A. stearynian sodu B. stearynian potasu C. stearynian wapnia

22.Detergenty to:
A.środki piorące, które obniżają napięcie powierzchniowe
B.materiały zwilżone przez wodę
C.substancje hydrofobowe

23.Do produkcji formaliny używa się:
A. kwasu octowego B. metanolu C. estrów


24.C17H33COOHto:
A. kwas stearynowy. B.kwas octowy C. kwas oleinowy

25.Kwas lodowaty to:
A. zamrożony kwas mrówkowy B. 100% kwas octowy C. kwas propionowy

26.Kwas oleinowy jest kwasem nienasyconym ponieważ:
A.ma trzy grupy hydroksylowe
B.ma jedno podwójne wiązanie między atoniami węgla
C.ponieważ używa się do celów spożywczych

27.le razy masa cząsteczkowa metanu jest niniejsza od masy atomowej miedzi
(mco=64u, niH=lu, mc=12u):
A. 3 B. 4 C. 6

28.Podczas spalania pewnego węglowodoru na dwie cząsteczki tego związku przypada 7
cząsteczek tlenu. W produktach reakcji na cztery cząsteczki dwutlenku węgla przypada
sześć cząsteczek wody. Jaki jest wzór tego związku?
A. CH4 B. C3H6 C. C2H6


Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie