Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Bierzmowanie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 38893 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Powitanie Księdza Biskupa przez:

Przedstawicieli rodziców –

Czcigodny księże Biskupie! Drogi nasz Pasterzu!
My rodzice młodzieży przystępującej do sakramentu bierzmowania, serdecznie Księdza
Biskupa witamy!
Z niepokojem, ale z ufnością patrzymy na nasze dzieci, które wkraczają w dorosłość. Widzimy ich niepokój serca, zamęt wewnętrzny oraz pseudonauczycieli, którzy wołają: Chodźcie za nami, my was uszczęśliwimy,…ale my wiemy, że tylko Chrystus przynosi szczęście człowiekowi i odpowiada na podstawowe pytania:, po co żyję? Dokąd zmierzam? i co mnie czeka?
Dziś we wspólnocie wiary, razem z Apostołami i Matką Najświętszą wraz z Księdzem Biskupem, i całym Ludem Bożym będziemy przezywać nasz Wieczernik. Drzwi są otwarte. Nic nam już z zewnątrz nie zagraża. Pragniemy, aby dziś Duch Święty zstąpił na nasze dzieci. Tego potrzebują. Pragniemy, aby byli „świadkami w Jeruzalem, Jeruzalem całej Judei i Samarii aż po krańce ziemi”. Pragniemy, aby wyzbyli się lęku, który często napełnia serca młodych ludzi, aby odrzucili apatię a nabyli entuzjazm i chęć do życia. Bo Duch Święty to realna moc przemieniająca nasze życie. Tej mocy potrzebuje każdy a szczególnie nasze dzieci.
O tajemniczy płomieniu
Źródło miłości i prawdy
Pocieszycielu strapionych…
Przyjdź duchu Święty!

Przedstawicieli młodzieży bierzmowanej –

Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie!
My młodzież z parafii Budry zgromadziliśmy się w swoim kościele w obecności naszych rodziców, chrzestnych, rodzin, duchowieństwa, aby prosić Ekscelencję o udzielenie nam sakramentu umocnienia naszej wiary. Tego umocnienia nam trzeba. Czasy są złe. Widzimy, że dzisiaj, kiedy niszczone są podstawowe normy życia religijnego i moralnego człowiek musi być silny wewnętrznie, aby nie poddać się temu złu. Musi wykorzystywać dary Ducha Świętego, aby móc przeciwstawiać się i dawać dobre świadectwo. Dlatego powtarzamy za świętym Piotrem: „Panie do kogóż pójdziemy dziś? Ty masz słowa życia wiecznego”…

Tu, w tym kościele przyjęliśmy sakrament chrztu. Tu przeżyliśmy naszą pierwszą spowiedź i Komunię Świętą. A dziś przyjmiemy sakrament bierzmowania. Radość rozpiera nasze serca! Chcemy być świadkami Chrystusa. Chcemy naśladować Chrystusa na wszystkich drogach naszego życia. Chcemy żyć Ewangelią i realizować ją w swoim życiu. Chcemy wypłynąć na głębię pięknego życia chrześcijańskiego. Chcemy szukać światła, które daje nadzieję, dopomaga dostrzec cel i sens naszego życia. Chcemy, aby Duch Święty przemieniał oblicze Kościoła, świata i nasze życie osobiste.

Wzorem są dla nas ludzie napełnieni Duchem Świętym, którzy nadają bieg historii i przemieniają ludzkie serca. Patrzymy na następcę Chrystusa – Papieża Jana Pawła II – patrona naszego Gimnazjum w Więckach, który tyle dobra wnosi w życie, świata i poszczególnych jednostek. Patrzymy również na Matkę Teresę z Kalkuty, która za grobu pamięta o ludziach wyklętych i zapomnianych, odkrywając piękno i godność człowieka jako dziecka Bożego.

Przyjdź duchu Święty umocnij nas i obdarz siedmiorakimi darami.
W imieniu zgromadzonej tu młodzieży, proszę Księdza Biskupa o udzielenie nam sakramentu bierzmowania.

Msza Święta

Pieśń na wejście – Wierzę w Ciebie Panie
Wierzę w Ciebie Panie coś mnie obmył z win
Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn.
Miłość Ci kazała krzyż na plecy brać
W tabernakulum zostałeś, aby z nami trwać.
Jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram. Ty przygarniasz nas do siebie.
2. Tyś jest moim życiem, boś Ty żywy Bóg.
Tyś jest moją drogą, najpiękniejszą z dróg.
Tyś jest moją prawdą, co oświeca mnie,
Boś odwiecznym synem Ojca, który wszystko wie.
Nic mnie nie zatrwoży już wśród najcięższych burz, bo Ty Panie jesteś ze mną.
3. Tyś jest moją siłą, w Tobie moja moc.
Tyś jest mym pokojem w najburzliwszą noc.
Tyś jest mym ratunkiem, gdy zagraża toń.
Moją słabą ludzką rękę ujmij w swoją dłoń.
Z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu życia lat i nic złego mnie nie spotka.

Liturgia Słowa Bożego

I czytanie –
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.
Ukazały im się tez jakby języki z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał jak przemawiali w jego własnym języku.
Wtedy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem:” Mężowie Judejczycy wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, Męża, `posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście.
Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wzniesiony na prawicę Boga otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go, jak to sami widzicie i słyszycie.
Oto słowo Boże

Psalm –

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Błogosław dusz moja Pana
O Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki
Jak liczne są dzieła Twoje Panie,
Ziemia jest pełna Twoich stworzeń

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Wszystko to oczekuje Ciebie
Byś dał im pokarm w swym czasie
Gdy im dajesz zbierają,
Gdy otwierasz swa rękę sycą się twym dobrem

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Stwarzasz je napełniając swym Duchem
I odnawiasz oblicze ziemi
Niech chwała Pana trwa na wieki
Niech Pan się raduje z dzieł swoich.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Póki mego życia chce śpiewać dla Pana
Grać memu Bogu póki życia starczy
Niech miła mu będzie pieśń moja
Będę radował się w Panu

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

II czytanie

II Czytanie z Pierwszego Listu Św. Pawła apostoła do Koryntian
Bracia:

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy, bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.
oto słowo Boże.

Alleluja Alleluja Alleluja

Przyjdź Duchu święty
Napełnij serca swoich wiernych
I zapal w nich ogień swojej miłości


>Ewangelia
> Dialog między Ks. Biskupem, Ks. Proboszczem i Młodzieżą
> Homilia
>Liturgia Sakramentu Bierzmowania
>Prośba bierzmowanych skierowana do Księdza Biskupa o poświęcenie Krzyży
>Poświęcenie Krzyży
>Udzielenie Sakramentu Bierzmowania

Pieśni:
Spocznij na nas
Spocznij na nas, Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu,
Duchu poznania i bojaźni Bożej, Duchu miłości i mocy.

Jezus zwyciężył
Jezus zwyciężył, to wykonało się
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc
Jezus jest Panem, o alleluja,
On jest Panem ziemi tej
Jezus jest Panem /4x
Tylko Jezus jest Panem
Jezus jest Panem
On jest Panem ziemi tej.

Zjednoczeni w Duchu
Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim.
Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim.
Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas,
aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,
aby świat cały ujrzał miłość w nas.
Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń. /x2
Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść,
że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest,
że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.
Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud, /x2
by nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas,
aby strzec ludzką dumę, aby strzec dumę swą,
żeby człowiek zachował godność swą.

Przyjdź Duchu Święty
Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie.
Przyjdź jako Mądrość do dzieci. Przyjdź jak ślepemu wzrok.
Przyjdź jako moc w mej słabości. Weź wszystko, co moje jest.
Przyjdź jako źródło pustyni mocą swą do naszych dusz.
O niech Twa moc uzdrowienia dotknie, uleczy mnie już.
Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie.

Modlitwa wiernych

1.Duch Święty zstąpił na Apostołów; prośmy, aby ich następcy: Papież Jan Paweł II, nasz Arcypasterz, obecny wśród nas biskup Jerzy Mazur, wszyscy biskupi i kapłani, pełni Ducha Świętego, służyli ludziom i światu Bożą prawdą. Ciebie prosimy…

2.Duch Święty obdarza mądrością; prośmy za rodziców, świadków bierzmowania, nauczycieli i wychowawców, aby ukazywali dzieciom i młodzieży właściwe drogi życia i własnym przykładem prowadzili młode pokolenie do Chrystusa. Ciebie prosimy…


3.Duch Święty prowadzi ku dojrzałej wierze; prośmy za nas dziś bierzmowanych, którzy zostaliśmy umocnieni Darami Ducha Świętego, abyśmy ugruntowani w wierze i miłości dawali Chrystusowi świadectwo swoim życiem. Ciebie prosimy…


4.Duch Święty jest źródłem każdego życia; prośmy za wszystkich zmarłych, szczególnie za pomordowane dzieci i młodzież w Biesłanie, aby ożywieni przez Ducha Świętego, mogli cieszyć się wieczną chwałą. Ciebie prosimy…

5.Duch Święty jest Obietnicą daną nam przez Chrystusa; prośmy za nas otaczających ołtarz Pana, by Bóg tchnął w nasze serca Ducha Świętego, abyśmy mogli być świadkami zmartwychwstałego Jezusa. Ciebie prosimy…


> Przyniesienie darów ofiarnych

Pieśni
U Pana dziś
U Pana dziś zostawiam troski swe,
oddaję Mu, On chętnie ciężar mój chce nieść.
Składam go u Jego stóp i ulgę czuję znów
moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś

Pan dobry jest
Pan dobry jest (...) /x2
błogosławiony mąż, który ufa Mu.
Pan dobry jest (...) /x2
skosztuj i zobacz, że Pan dobry jest

Pieśni na Komunię świętą –
Barka
1.Pan kiedyś stanął nad brzegiem D A7 D D7
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim G e
By łowić serca słów Bożych Prawdą D A7 D D7
Ref.:O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, G A7 D h
Twoje usta dziś wyrzekły ne imię e A7 D D7
Swoją barkę pozostawiam na brzegu G A7 D h
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów e A7 D
2.Jestem ubogim człowiekiem
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą i czyste serce
Ref.:O Panie...
3.Ty potrzebujesz mych dłoni
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu i samotności
Ref.:O Panie...
4.Dziś wypływamy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej Prawdy siecią i Słowem Życia.
Ref.:O Panie...

Panie dobry jak chleb
Ref.: Panie dobry jak chleb,
bądź uwielbiony od swego Kościoła,
bo Tyś do końca nas umiłował,
do końca nas umiłował.
1.Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,
byśmy do nieba w drodze nie ustali.
Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię,
dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.
Ref.: Panie dobry jak chleb...
2.Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
a chleb komunią dla spragnionych Ciebie.
Ref.: Panie dobry jak chleb...
3.Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?
Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem.
Ref.: Panie dobry jak chleb...
4.Tyś za nas życie Swe na krzyżu oddał,
a w znaku Chleba z nami pozostałeś
i dla nas zawsze masz otwarte Serce,
bo Ty do końca nas umiłowałeś.
Ref.: Panie dobry jak chleb.

Obrzędy Zakończenia

Podziękowanie Księdzu Biskupowi przez młodzież bierzmowaną

Kochany Księże Biskupie!

Nasze serca przepełnia radość Boża. Zostaliśmy naznaczeni znamieniem Ducha Świętego i staliśmy się dojrzałymi chrześcijanami. Odtąd mężnie i z odwagą bronić chcemy wiary, która została w nas wlana podczas chrztu świętego. Najpierw pragniemy podziękować Bogu w Trójcyjedynemu za dary ducha Świętego, za sakrament bierzmowania, który dziś otrzymaliśmy. Nasze słowa są zbyt nieudolne, aby mogły wypowiedzieć to, co czuje serce. Dlatego razem z Maryja wołamy, „wielbij dusza moja Pana, bo wielkie rzeczy uczynił ten, który możny jest a Jego imię jest święte”.
Również tobie kochany Księże Biskupie dziękujemy za ten wspaniały dzień, za to ze przybyłeś do naszej parafii, aby stać się sługą tajemnic Bożych. Dziękujemy za wspólną Eucharystię, za modlitwę nad nami, oraz za słowo, które skierowałeś do nas w imieniu Najwyższego Kapłana. Niech dobry Bóg sam będzie Ci nagrodą.
Następnie gorące podziękowania chcemy wyrazić naszym rodzicom i chrzestnym. Kochana mamo, kochany tato. Wy najlepiej wiecie, ile niepokojów przeżyliście, ile musieliście poświęcić, aby wasze dzieci mogły otrzymać sakrament Ducha Świętego.
Dziękujemy, że zanieśliście nas do sakramentu chrztu oraz zaprowadziliście do stołu eucharystycznego.
Słowa wdzięczności kierujemy również do naszego wielkiego przyjaciela księdza proboszcza Józefa Adamczyka. Kochany księże, dziękujemy za przygotowanie nas do sakramentu bierzmowania, za czas, który nam ofiarowałeś, za każde życzliwe słowo i szczery uśmiech. Niech Chrystus Najwyższy i Jedyny Kapłan prowadzi cię po ścieżkach ziemskiej wędrówki. Dziękujemy również wszystkim zgromadzonym na tej uroczystości, za modlitwę w naszej intencji. Prosimy nie usrtyawajcie zanosić za nas modlitw do Boga Trójjedynego, abyśmy wytrwali w dobrych postanowieniach i byli wiary godnymi świadkami.

> Błogosławieństwo

Pieśń na zakończenie

My chcemy Boga, Panno Święta.
My chcemy Boga, Panno Święta,
o usłysz naszych wołań głos.
Miłości Bożej dźwigać pęta,
to nasza chluba, to nasz los.
Refren:
Ref. Błogosław, słodka Pani,
błogosław wszelki stan.
My chcemy Boga, my poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan.
My chcemy Boga, my poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan.
My chcemy Boga w rodzin kole,
w troskach rodziców, dziatek snach.
My chcemy Boga w książce, w szkole,
My chcemy Boga w naszym kraju,
wśród starodawnych, polskich strzech,
w polskim języku i zwyczaju,
niech Boga wielbi Chrobry, Lech.
My chcemy Boga w każdej chwili,
i dziś i jutro, w szczęściu, w łzach;
czy nam się pociech niebo schyli,
czy w gruzach legnie szczęścia gmach.
My chcemy Boga, Jego prawo
niech będzie naszych czynów tchem,
byśmy umieli chętnie, żwawo
obierać dobre, gardzić złem.


Joanna Dudys
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
im.Papieża Jana Pawła II

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie