Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program Szkolnego Klubu Europejskiego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1294 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Jolanta Kołodziej
Program Szkolnego Klubu Europejskiego
Gimnazjum w Niebieszczanach
III etap edukacyjny
PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGOWSTĘP

Program przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum. Opracowany został w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego Dziennik Ustaw nr 14 z dnia 23. 02. 1999 roku , programów nauczania przyjętych przez nauczycieli przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych . przyrodniczych. W programie zostały uwzględnione również treści zawarte w ścieżce edukacyjnej : edukacja europejska.
Program można realizować w gimnazjum wyposażonym w pracownię komputerową z dostępem do Internetu. Treści programu są związane z poznawaniem i poszukiwaniem przez ucznia swojego miejsca we współczesnej Europie.
W programie ujęto również elementy wychowawcze zawarte w programie wychowawczym szkoły.


CELE EDUKACYJNE


· Określenie miejsca Polski i Polaków w integrującej się Europie
· Rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do małej i dużej ojczyzny
· Ukazywanie procesu integracji jako środka prowadzącego do przyśpieszenia transformacji ustrojowej i osiągnięcia warunków do długofalowego rozwoju kraju.
· Kształtowanie w uczniach :
- poszanowanie innych narodów, systemów wartości i sposobów życia
- poczucie odpowiedzialności za swoje środowisko życia , gotowości uczestniczenia w rozwijaniu problemów swojej społeczności.
CELE SZCZEGÓŁOWE

· Propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat geografii, historii swojej miejscowości , regionu i Polski
· Pogłębianie wiedzy na temat historii , kultury państw europejskich
· Pogłębianie wiedzy uczniów o procesach integracji , strukturach UE, sposobach podejmowania decyzji w UE
· Propagowanie idei demokracji
· Zbliżanie do siebie ludzi młodych: przyczyniania się do integracji młodego pokolenia i wzajemnej tolerancji
· Rozwijanie umiejętności zdobywania, segregowania i opracowywania zdobytych informacji
· Rozwijanie umiejętności pozyskiwania zwolenników swoich projektów
TREŚCI PROGRAMU


Program Szkolnego Klubu Europejskiego zachowuje treści programowe zawarte w podstawie programowej MEN :
· Miejsce Polski w Europie . Przykłady najważniejszych wzajemnych związków między Polską a innymi państwami europejskimi
· Zasady ładu europejskiego opartego na wspólnej historycznej podstawie cywilizacyjnej : filozofii greckiej i biblii
· Etapy procesu integracji Europy
· Systemy wartości
· Problemy środowiska lokalnego
· Europa :podział polityczny, zabytki, przemiany gospodarcze.
· Struktura Unii Europejskiej
· Patroni Europy
· Twórcy Wspólnot Europejskich
· Tolerancja wobec różnorodności narodów Europy i Świata
· Źródła konfliktów oraz próby ich rozwiązywania
SPOSOBY REALIZACJI CELÓW KSZTAŁCENIA


· Organizowanie i uczestnictwo w debatach
· Organizowanie imprez ,spotkań
· Prowadzenie gazetki ściennej
· Organizowanie wystaw
· Organizowanie konkursów szkolnych i udział w konkursach poza szkolnych
· Zbieranie informacji i dokumentacji z działalności klubu
· Prowadzenie kroniki klubu

Klub realizuje zamierzone cele współpracując z kółkami zainteresowań , gazetą gimnazjalną, biblioteką szkolną, Regionalnym centrum Integracji Europejskiej, oraz lokalnymi władzami.OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

Uczeń potrafi:


· zdobywać informacje z różnych źródeł, segregować i opracowywać je
· współpracować w grupie
· wyrażać własne zdanie
· odróżniać opinię od faktów
· pozyskiwać sojuszników do swoich projektów
· korzystać z zasobów internetowych
· korzystać z poczty elektronicznej i skanera
· podejmować decyzje w sprawie grupy
· prowadzić i brać udział w dyskusji
· określić miejsce Polski i Polaków w integrującej się Europie


Uczeń zna:


· Historię oraz główne problemy swojej miejscowości regionu
· Procesy integracyjne w Europie
· Patronów Europy
· Sylwetki głównych twórców Wspólnoty Europy
· Struktury Unii Europejskiej
· Symbole UE
· Główne źródła konfliktów na świecie

Uczeń wyrabia w sobie :

· poczucie tolerancji dla innych narodowości
· poczucie odpowiedzialności za środowisko w którym żyje
· postawę otwartości i dialogu
· świadomość że „ Jest Polakiem, więc jest Europejczykiem”
EWALUACJA PROGRAMU


Ewaluacja programu nie przewiduje form sprawdzania , gdyż zajęcia w klubie prowadzone są dla osób zainteresowanych
Głównymi sposobami ewaluacji jest udział uczniów w przedsięwzięciach klubu, opinie uczniów , nauczycieli i rodziców o organizowanych uroczystościach , wystawach , debatach szkolnych: wyrażane na forum gazety gimnazjalnej, oraz lokalnej prasy.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie