Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kółko informatyczne

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1235 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Program autorski napisany
przez mgr Janinę Trybus
nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Brzezówce.

Wstęp.

Program autorski jest zgodny z Podstawą programową kształcenia ogólnego opracowaną przez MEN z 1999r. Jest dostosowany do możliwości szkolnej pracowni komputerowej, jak również stopnia zaawansowania wiedzy uczniów.
Program powstał w związku z brakiem dostępu do podobnych źródeł dostosowanych do warunków pracy w naszej szkole.Program zawiera:

- szczegółowe cele edukacyjne do każdego działu,
- zakres treści programowych,
- procedury osiągania celów,
- propozycje założonych osiągnięć ucznia oraz metod ich oceny.

Cele ogólne:

- nauczanie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną,
- stworzenie możliwości do nabywania umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy
sposób oraz poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych
źródeł,
- przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie
informacyjnym.

Uwagi o realizacji programu:

Treści są przeznaczone do realizacji w kl. IV- V- VI. Zawarte są w czterech działach programowych.
Realizacja treści działu „ Technika komputerowa w życiu człowieka” wymaga szczegółowego wyeksponowania zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem, jak również zwrócenia uwagi na prawa i obowiązki użytkownika komputera.
Dział „Wykorzystywanie komputera do wspomagania uczenia się” daje podstawowe informacje o sposobach korzystania z różnego rodzaju programów edukacyjnych( rozwiązywanie testów komputerowych, programy do nauki języka angielskiego itp.)
Realizacją działu „ Wykorzystanie informacji ze zbiorów multimedialnych” jest poświęcona na naukę wyszukiwania potrzebnych informacji ze źródeł multimedialnych tj. słowniki, encyklopedie oraz gromadzenia zdobytych informacji w formie tabel i wykresów.
Szczególnie ważne w dziale „Rozrywka z komputerem” jest omówienie zagrożeń dla zachowania i rozwoju wynikających z niewłaściwego wyboru gier komputerowych.


Dział I:,,Technika komputerowa w życiu człowieka"


Szczegółowe cele edukacyjne:
Uczeń:
- jest przekonany o celowości stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny w pracy
z komputerem ,
- ma świadomość celów istnienia praw autorskich i licencji programowych,
- wie co to jest wirus komputerowy i jak z nim walczyć,
- umie zmontować zestaw komputerowy,
- rozumie zasady działania komputera,
- zna rodzaje programów i ich zastosowania,
- umie obsłużyć okno programu.

Zakres treści programowych:

1. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem.
2. Prawa użytkownika.
3. Wirus komputerowy, obsługa programu antywirusowego.
4. Poznajemy zastosowania komputera.
5. Zestaw komputerowy .
6. Budowa i sposoby obsługi okna programu.

Procedury osiągnięcia celów:

- prezentacje multimedialne i pogadanki na temat zasad bezpiecz. i higieny pracy z komp.
- poznanie praw użytkownika
- zaprezentowanie działania prog. Artystycznych
- zapoznanie z budową wewnętrzną i zewnętrzną komp. poprzez obserwacje i praktyczne ćwiczenia montowaniem zestawu komp.
- zapoznanie rodzajami prog. komp., budowę okna prog. oraz sposoby obsługi.Dział II: „ Wykorzystanie komputera do wspomagania uczenia
się’’

Szczegółowe cele edukacyjne:
Uczeń:
- zna i rozumie podstawowe pojęcia informatyczne,
- potrafi uruchomić i obsłużyć różne programy edukacyjne,
( np. do nauki działań na ułamkach ).
- umie prezentować swoje osiągnięcia z różnych przedmiotów, przy pomocy testów komputerowych,
- potrafi stworzyć prostą prezentację służącą do utrwalenia wiadomości z przedmiotów.

Zakres treści programowych:

1. Tworzenie słownika podstawowych pojęć multimedialnych.
2. Uruchamianie i obsługa programów dydaktycznych.
3. Wykorzystywanie programów dydaktycznych do testowania swoich osiągnięć z innych przedmiotów.
4. Zapoznanie z obsługą programu do tworzenia prezentacji multimedialnych.
5. Tworzenie prezentacji multimedialnych.

Procedury osiągnięcia celów:

- tworzenie słownika podstawowych pojęć informatycznych w oparciu o źródła multimedialne, słownik informatyczny i podręcznik,
- utrwalanie tych pojęć poprzez dbanie o używanie języka informatycznego,
- demonstrowanie działania programu edukacyjnego,
- wykorzystanie programu edukacyjnego na zajęciach do rozwiązywania zadań z różnych przedmiotów ,
- rozwiązywanie testów komputerowych z różnych dziedzin,
- prezentacja programów do nauki j. ang. wraz z opisem ich obsługi, ćwiczenia praktyczne.Dział III: „Wykorzystywanie informacji ze zbiorów
multimedialnych”

Szczegółowe cele edukacyjne:

Uczeń:
- zna różnego źródła do wyszukiwania potrzebnych informacji ,
- potrafi obsłużyć encyklopedie multimedialną tzn. poszukać w niej potrzebną informację, zapisać ją, skopiować, wydrukować,
- umie uruchomić i obsłużyć słownik multimedialny (np. do nauki i. ang.) ,
- potrafi zebrać dane, sporządzić odpowiednią tabelę i wykres.

Zakres treści programowych:

1. Wyszukiwanie potrzebnych informacji. Obsługa encyklopedii multimedialnej.
2. Uruchamianie i obsługa słowników multimedialnych.
3. Zapoznanie z procedurami tworzenia tabel i wykresów.
4. Gromadzenie zdobytych informacji-tworzenie tabel i wykresów.Procedury osiągnięcia celów:
- prezentacje różnego rodzaju encyklopedii multimedialnych wraz z opisem ich obsługi,
- ćwiczenia w obsługiwaniu encyklopedii multimedialnych,
- ćwiczenia w wyszukiwaniu potrzebnych informacji,
- prezentacje słowników multimedialnych wraz z opisem ich obsługi,
- ćwiczenia z użyciem słowników multimedialnych,
- zapoznanie ze sposobami tworzenia tabel i wykresów,
- ćwiczenia w tworzenia tabel i wykresów.


Dział IV: „Rozrywka z komputerem”


Szczegółowe cele edukacyjne:

Uczeń:
- zna zagrożenia dla zdrowia i rozwoju wynikające z niewłaściwego wyboru gier komputerowych,
- stara się właściwie wybierać gry służące własnemu rozwojowi,
- umie prawidłowo uruchomić i obsłużyć grę komputerową,
- potrafi stworzyć prostą stronę WWW w języku HTML, w której prezentuje siebie, szkołę, rodzinę itp.,
- wie co to jest Internet i zna podstawowe pojęcia z nim związane,
- potrafi się połączyć z Internetem,
- umie wyszukiwać informacje z Internetu.

Zakres treści programowych:

1. Omówienie zagrożeń dla zdrowia i rozwoju wynikających z niewłaściwego wyboru gier komputerowych.
2. Uruchamianie i korzystanie z gier komputerowych.
3. Zapoznanie z procedurami programowania stron WWW w HTML.
4. Tworzenie stron WWW.
5. Strony WWW bogatym źródłem informacji.


Procedury osiągnięcia celów:
- omówienie zagrożeń dla zdrowia i rozwoju wynikające z niewłaściwego wyboru gier komputerowych i przedyskutowanie tego tematu z uczniami,
- korzystanie z ciekawych gier rozwijających myślenie i wyobraźnię,
- eliminowanie z użycia w szkolnej pracowni komputerowej gier powodujących u uczniów nerwowość i agresję,
- zapoznanie ze sposobem tworzenia stron WWW w języku HTML,
- ćwiczenia w tworzeniu stron WWW,
- zapoznanie z podstawowymi pojęciami i procedurami związanymi z obsługą Internetu.PROPOZYCJE PRZEWIDYWANYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA ORAZ METOD ICH OCENY:

UCZEŃ:
- zna regulamin pracowni komputerowej,
- zna podstawowe pojęcia związane z obsługą komputera,
- zna rodzaje programów komputerowych,
- zna zasady tworzenia prezentacji multimedialnych,
- zna zasady tworzenia tabel i wykresów,
- zna procedury związane z obsługą Internetu,
- rozumie zasady działania komputera i Internetu,
- nie odczuwa strachu przed pracą z komputerem,
- potrafi obsłużyć okno programu,
- potrafi posłużyć się programem antywirusowym,
- potrafi wykorzystać w nauce program edukacyjny,
- potrafi posłużyć się programem do nauki języka angielskiego,
- potrafi zapisać informację, skopiować ją i wydrukować,
- potrafi zgromadzić dane w postaci tabeli i wykresów,
- potrafi zbudować w języku HTML prostą stronę WWW,
- umie wybrać odpowiednią dla siebie grę komputerową,
- umie wyszukiwać potrzebne informacje z encyklopedii multimedialnych,
- umie stworzyć prezentację multimedialną i wykorzystać ją do celów edukacyjnych,
- umie połączyć się z Internetem i szukać w nim informacji.


Podstawą ceny pracy ucznia na zajęciach jest obserwacja jego osiągnięć w zakresie:

- przestrzegania zasad higienicznej i bezpiecznej pracy z komputerem,
- zaangażowania w wykonywanie zleconych zadań,
- samodzielności w posługiwaniu się sprzętem komputerowym,
- poprawności wypowiedzi oraz wykonania otrzymanych zadań,
- złożoności środków i metod wykorzystanych do wykonania zadania.

Ocena osiągnięć i postępów uczniów odbywa się poprzez ocenę ustną oraz możliwość zaprezentowania swoich prac innym uczniom i rodzicom w formie gazetek i prezentacji.

mgr Janina Trybus

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie