Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kwestionariusz ewaluacji programu nauczania w cyklu trzyletnim

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8414 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA PO TRZYLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA


METRYCZKA

Imię i nazwisko nauczyciela: ________________
Rok szkolny: ___________________
Nazwa programu nauczania: ________________
Etap edukacyjny: ___________________
Numer dopuszczenia programu: ________________


I. OCZEKIWANIA, POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW

1. Czy program dostosowany jest dostosowany do możliwości wiekowych uczniów w zakresie:

a) doboru materiału nauczania TAK __NIE__
b) procedur kształcenia właściwych dla danego etapu kształcenia TAK __NIE__
c) standardów wymagań egzaminacyjnych i metod ich pomiaru TAK__NIE__
d) celów kształcenia dla określonego etapu edukacyjnego TAK __NIE__
Jeśli NIE to dlaczego? _______________________________________________________________
2. Czy program nauczania jest adekwatny do warunków bazowych, środowiskowych, w których funkcjonuje szkoła ? TAK __NIE __
Jeśli NIE to dlaczego? ___________________________________________________3. Czy program pozwala na osiąganie celów kształcenia z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego ucznia? TAK__NIE__
Jeśli NIE to dlaczego? _______________________________________________________________

3. Czy realizacja treści programowych pozwala na kształcenie postaw uczniów?
TAK__NIE__
Jeśli NIE to dlaczego? _____________________________________________________________________
II. ZGODNOŚĆ PROGRAMU NAUCZANIA Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

1. Czy realizacja programu pozwala na kształcenie umiejętności ponadprzedmiotowych uczniów:

a) uczenia się TAK __NIE__
b) komunikowania się TAK __NIE__
c) pracy w zespole TAK __NIE__
d) kreatywnego rozwiązywania problemów TAK __NIE__
e) stosowania wiedzy w praktyce TAK __NIE__
f) rozwijania zdolności i zainteresowań TAK __NIE__
g) poszukiwania, porządkowania i przetwarzania informacji z różnych źródeł TAK __NIE__
h) negocjacyjnego rozwiązywania problemów i konfliktów TAK __NIE__

2. Czy program pozwala realizować zadania szkoły zapisane w Podstawie Programowej?
TAK __NIE__
Jeśli NIE to dlaczego? _______________________________________________________________
III. KONSTRUKCJA PROGRAMU NAUCZANIA
1. Czy dobór materiału nauczania w programie jest zgodny z treściami kształcenia opisanymi w Podstawie Programowej?
TAK __NIE__

Jeśli NIE to dlaczego? _______________________________________________________________
2. Czy dobór materiału nauczania pozwala osiągać cele kształcenia w zakresie? :

a) wiadomości przedmiotowych TAK __NIE__
b) umiejętności przedmiotowych TAK __NIE__

Jeśli NIE to dlaczego? _______________________________________________________________
3. Czy program nauczania pozwala nauczycielowi na jego indywidualną interpretację?
TAK __NIE__
Jeśli NIE to dlaczego? _______________________________________________________________
4. Czy program nauczania pozwala na scalanie treści kształcenia w zakresie:

a) kształcenia zintegrowanego TAK __NIE__
b) kształcenia blokowego TAK __NIE__
c) realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych TAK __NIE__

Jeśli NIE to dlaczego? _______________________________________________________________

IV. PROGRAM NAUCZANIA A PROGRAM SZKOŁY

1. Czy program nauczania wpisuje się w program działania szkoły (misja, wizja szkoły, program wychowawczy, plan rozwoju szkoły) ? TAK __NIE__
Jeśli NIE to dlaczego? ______________________________________________________________
V. OBUDOWA PROGRAMU NAUCZANIA

1. Czy obudowa programu nauczania pozwala na jego sprawną realizację dla:
a) ucznia TAK __NIE__
b) nauczyciela TAK __NIE__
Jeśli NIE to dlaczego? _______________________________________________________________
2. Czy obudowa programu wspomaga pracę nauczyciela w zakresie:

a) indywidualizacji procesu kształcenia TAK __NIE__
b) stosowania różnorodnych strategii nauczania TAK __NIE__
c) wielopoziomowości w procesie kształcenia TAK __NIE__
Jeśli NIE to dlaczego? ___________________________________________________
3. Czy obudowa programu wspiera kreatywność nauczyciela?
TAK __NIE__
Jeśli NIE to dlaczego? ___________________________________________________
4. Czy program nauczania wskazuje system oceniania pozwalający badać wszystkie obszary działań ucznia? TAK __NIE__
Jeśli NIE to dlaczego? ___________________________________________________
VI. INNE UWAGI NAUCZYCIELA O REALIZACJI PROGRAMU:
opracowała Izabela Breguła -doradca metodyczny CEM Strzelce Opolskie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie