Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Mierzenie jakości pracy przedszkola

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1593 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 


Cykl – Mierzenie jakości pracy przedszkola.

Temat : Nauczycielki zrozumieją pojęcia ; standard , kryterium , wskaźnik jakości.

Zaproszone na naradę nauczycielki poproszono o przybycie 30.05.00 r. na godz. 16.30
 1. Stworzenie miłej atmosfery- ćwiczenie wprowadzające / 10 minut/.
  Nauczycielki otrzymują na tacach 60 sztuk jabłek.
  Zadanie dla uczestników: Wybierz 5 jabłek, które najbardziej Ci się podobają. Określ na kartce czym kierowałaś się dokonując wyboru.
  Analiza prezentowanych wyborów.
  Nauczycielki określają k r y t e r i a swojego wyboru.
 2. Definicja kryterium – / 5 minut/ „miernik służący za podstawę sądu , cecha ze względu na którą dokonuje się podziału." PEP Tom 8
  Prawidłowo dobrane kryterium jest : rzetelne
  jasno sprecyzowane
  jednoznaczne
  opisowe
  wykonalne
  Zadanie dla uczestników: czas wykonania 15 minut.
  "Dobierz kryteria wyglądu zewnętrznego i ubioru dla przedstawicielek 3 różnych zawodów"
  Nauczycielki dzielą się na 3 grupy / losowo/ i określają :
  • kryteria wyglądu zewnętrznego i ubioru:
  • stewardessy,
  • nauczycielki,
  • dyrektora dużego przedsiębiorstwa.
  Wspólna analiza opracowanych kryteriów.
  Z przeprowadzonych ćwiczeń wynika , iż kryterium jest cechą ze względu na którą dokonujemy podziałów, jest miernikiem służącym za podstawę oceny .
 3. Podsumowanie prowadzącego:
  Po co w przedszkolu wprowadzać pojęcie kryterium jakości? /15 minut/
  Z poprzednie narady wiemy już , iż:
  CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ PRZEDSZKOLA TO:
  1. KADRA
  2. EFEKTY PRACY Z DZIECKIEM
  3. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
  Jakość to co zadawala , a nawet zachwyca klienta.
  Jakość można zawsze poprawić!
  Co to jest mierzenie jakości pracy przedszkola? To nie jest kontrola , ani ocena placówki.
  Mierzenie jakości to złożony proces systematycznego zbierania informacji i opinii dotyczących różnych obszarów działania przedszkola.
  Zadaniem przedszkola nie jest doprowadzenie dzieci do pełnego rozwoju, ale tworzenie warunków dla prawidłowego i harmonijnego rozwoju wychowanków.
  Wynikiem działalności przedszkola jest właśnie stworzenie warunków dla pełnego rozwoju dzieci .Wyznacznikiem jakości jest taka praca , aby w jak najlepszy sposób te warunki spełniać.
  Powody mierzenia jakości:
  • poznanie dobrych i słabych stron przedszkola,
  • porównanie z innymi placówkami,
  • podstawa do planowania zmian,
  • chęć pokazania się na zewnątrz,
  • wymagania zewnętrzne / oczekiwania nadzoru pedagogicznego/.
  PROCEDURA MIERZENIA JAKOŚCI
  1. Ustalenie pytań badawczych
   • ustalamy co chcemy mierzy ,czyli określenie zmiennych do badania / w przypadku przedszkola są to czynniki jakości przedszkola /
   • przyjmujemy kryteria jakości dla tego co mierzymy, czyli jakie wyniki lub osiągnięcia nas zadawalają.
 4. Zadanie dla uczestników : /15 minut/
  Ustalamy kryteria do : I grupa – zwolnienia pracownika obsługowego
  II grupa- nagrody dyrektora dla pracownika obsługowego,
  III grupa – wyróżniającej oceny dla nauczyciela przedszkola.
  Podziału dokonujemy ze względu na kolor włosów uczestniczek. Prezentacja ustalonych kryteriów przez poszczególne grupy.
 5. Wprowadzenie pojęcia / 20 minut /- STANDARDY – CECHY SPECYFICZNE OKREŚLAJĄCE DANY PRODUKT, OBEJMUJĄCE TAKIE ELEMENTY , JAK ; ROZMIAR , ZASTOSOWANIE, BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE,ITP.

  Standaryzacja – w statystyce doprowadzanie do wzajemnej bezpośredniej porównywalności Odbywa się przez wyrażenie wszystkich porównywanych statystyk w jednej umownie przyjętej , zestandaryzowanej jednostce .
  Lepszemu zrozumieniu pojęcia „standard" posłużyła bajka dla nauczycieli OLPI/ tekst w załączeniu/.Każdy z uczestników zapoznał się z treścią bajki i zaprezentował swoje uwagi.
  Z dyskusji wyniknęło , iż:
  STANDART TO UMOWA SPOŁECZNA
  ------------------------------------------------

  Mierzenia jakości nie można utożsamiać ;
  • z ocenianiem,
  • ze sprowadzaniem celu przedszkola do przygotowania dziecka do szkoły,
  • obciążaniem dyrektora i nauczycieli przymusem dążenia do doskonałości,
  • rozumieniem jakości jako stanu już osiągniętego.
Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 sierpnia 1999 r ./ przypomnienie – 10 min./
     W sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego /Dziennik Ustaw Nr 67/
Celem nadzoru pedagogicznego jest doskonalenie systemu oświaty , a w szczególności jakościowy rozwój ucznia i rozwój zawodowy nauczyciela.
Nadzór pedagogiczny jest sprawowany w szczególności przez:
 1. Mierzenie jakości szkół i placówek , polegające na zorganizowanym i systematycznym analizowaniu i ocenianiu stopnia spełniania przez placówkę wymagań wynikających z jej zadań , z uwzględnieniem opinii uczniów , rodziców i nauczycieli,
 2. Wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez szkołę lub placówkę wymagań w zakresie jakości pracy szkoły lub placówki.
Organy sprawujące nadzór pedagogiczny i dyrektorzy szkoły lub placówki prowadzą mierzenie jakości w szczególności przez :
 1. badanie skuteczności działania szkoły lub placówki , porównując osiągane efekty z założonymi celami,
 2. badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 3. diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły lub placówki,
 4. zorganizowane i systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy szkoły lub placówki, według ustalonych kryteriów,
 5. hospitację polegającą w szczególności na obserwacji wiedzy , umiejętności i postaw uczniów.
Mierzenie jakości zakłada znajomość określeń:
OBSZAR / co mierzymy /
STANDARD / ogólne stwierdzenie dotyczące jakości w naszym przedszkolu/
STANDARD OSIĄGNIĘĆ / co chcemy osiągnąć – nasz cel/
STANDARD WYMAGAŃ / co wymagamy , aby osiągnąć założony cel/
KRYTERIA / rzetelne, jasno sprecyzowane, jednoznaczne , opisowe , wykonalne/
WSKAŻNIKI / swoiste cechy tego co badamy, znaki na podstawie których wnioskujemy ,iż dane zjawisko zachodzi, dana cecha występuje/.

Przykłady wyjaśnienia wprowadzanych pojęć /10 min/.

STANDARD PRACOWNIKA OBSŁUGOWEGO
Obszar; KADRA
STANDARD / ogólne stwierdzenie /
Pracownik obsługi tworzy jakość przedszkola.

STANDARD OSIĄGNIĘĆ/ co chcemy osiągnać? /
Pracownik obsługi rzetelnie wypełnia swoje obowiązki.

STANDARD WYMAGAŃ/ co wymagamy?/
 1. Współpracy z nauczycielem.
 2. Współpracy z rodzicami.
 3. Kontaktu z dzieckiem.
 4. Utrzymania porządku.
 5. Przestrzegania regulaminu pracy , przepisów BHP i p/poż. Itd.....
KRYTERIA
Ad.1
 • pracownik obsługi ma przebywać w sali w sytuacjach , gdy nauczyciel oczekuje pomocy,
 • bierze czynny udział w organizowaniu uroczystości,
 • pomaga nauczycielowi w organizowaniu zajęć dydaktycznych,
 • bierze udział w spacerach , wycieczkach, itd....
WSKAŻNIKI , czyli przykłady dobrej praktyki ;
Ad.1
 • pracownik obsługi zawsze przebywa w sali podczas zajęć , które wymagają jego obecności / malowanie, zabawy badawcze .....
PRZYKŁADY STANDARTÓW W PRZEDSZKOLU:
/zawsze w oparciu o statut przedszkola/
musimy wiedzieć z jakiego obszaru!
Np. OBSZAR – EFEKTY PRACY Z DZIECKIEM
KADRA
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Nauczycielki dzielą się na grupy i opracowują przykłady standardów w naszym przedszkolu do wybranego obszaru.
Zakładamy , że na tym etapie każdy pomysł jest dobry. Prezentacja opracowań.

Scenariusz opracowała i naradę prowadziła Joanita Łanecka .

W opracowaniu wykorzystano pozycję Moniki Rościszewskiej- Wożniak „Mierzenie jakości przedszkola".

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie