Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kartki z kalendarza

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1185 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
„KARTKI Z KALENDARZA”
DLA KLAS 1- 3
Program powstał na podstawie zapotrzebowania dzieci na aktywne i twórcze spędzanie wolnego czasu, jako alternatywy dla zbyt długiego przebywania przed ekranem telewizora lub komputera.
Z obserwacji i rozmów zarówno z uczniami, jak rodzicami i nauczycielami zauważono, że dzieci oglądają za dużo nieodpowiednich filmów oraz grają w gry komputerowe zawierające dużo agresji, co znajduje swoje odzwierciedlenie w brutalnych zabawach i kontaktach z rówieśnikami.
Wobec powyższego postanowiono podjąć działania ukierunkowane i usystematyzowane, które pozwolą na czerpanie radości z zabaw dziecięcych i prawidłowe kontakty z rówieśnikami.
Ponadto, w związku z planowanym połączeniem klas równoległych „a” i „b” w jeden oddział, zaistniała potrzeba zintegrowania obydwu grup, dlatego większość zajęć przeprowadzono wspólnie z wychowawczynią kl. II „a” w obydwu grupach.

Realizując Program zajęć pozalekcyjnych „Kartki z kalendarza”, przede wszystkim:
• oferowano uczniom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu,
• proponowano ciekawe formy zajęć,
• integrowano zespół klasowy,
• propagowano zdrowy styl życia,
• zachęcano rodziców do współpracy.

Uważam, że powyższe cele zostały w pełni zrealizowane. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Należy podkreślić, że rodzice również chętnie pomagali w przygotowaniach i czynnie uczestniczyli w niektórych formach.
Z opinii uczniów i rodziców wynika, że zajęcia były potrzebne i chętnie widzieliby ich kontynuację w przyszłości.
Jestem w pełni usatysfakcjonowana z podjętego trudu opracowania programu i jego realizacji, ponieważ spełnił on moje zamierzenia.
Zamierzam powracać do tego pomysłu również w następnych latach pracy


PROGRAM
ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

„Kartki z kalendarza”

Cel naczelny

Zachęcenie uczniów do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.

Cele ogólne

• Zachęcenie uczniów do uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych (w jedną sobotę w miesiącu)
• Budowa wzajemnego zaufania
• Doskonalenie komunikacji
• Integracja i rozwój grupy
• Włączenie rodziców w życie szkoły
• Wszechstronny rozwój dziecka

Cele szczegółowe

Uczeń:
• dobrze czuje się w grupie rówieśniczej
• chętnie i z zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych
• świadomie uczestniczy w wydarzeniach z życia klasy i szkoły
• rozwija swoje zdolności w toku różnorodnych zajęć
• aktywnie i chętnie podejmuje nowe zadania
• potrafi współpracować w grupie
• jest samodzielny na miarę własnych możliwości i umiejętności
• rozumie znaczenie uczciwej rywalizacji
• potrafi odpowiednio zachować się w sytuacji konfliktowej
• troszczy się o bezpieczeństwo własne i kolegów
• jest dobrym kolegą
• potrafi uszanować zdanie innych

FORMY REALIZACJI

1. Zajęcia warsztatowe.
a) teatralne
b) plastyczne
2. Zajęcia sportowo – rekreacyjne.
3. Gry i zabawy integracyjne.
4. Wycieczki.
5. Programy artystyczne.
SPODZIEWANE EFEKTY

1. Uczeń czuje się bezpiecznie w grupie rówieśniczej.
2. Uczeń zna swoje słabe i mocne strony i potrafi tę wiedzę wykorzystać..
3. Uczeń zna swoje miejsce w grupie.
4. Uczeń zna różnorodne formy spędzania wolnego czasu.
5. Uczeń wie, na czym polega zdrowy tryb życia.
EWALUACJA

1. Odbyte zajęcia – zapis w formie kroniki.
2. Ankieta dla rodziców i uczniów w czerwcu .
3. Autorefleksja.

Harmonogram działań

1.
Termin: Wrzesień
Temat: Wdrożenie przedsięwzięcia „Kartki z kalendarza”.
Odpowiedzialny: Wychowawca

2.
Termin: Wrzesień
Temat: Powitanie jesieni.
Cele: Uczeń:
- Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie wczesną jesienią
- Zdobywa wiadomości o niektórych leśnych zwierzętach (dzik, sarna, dzięcioł, mrówki) w ich naturalnym środowisku
- Rozpoznaje i nazywa rośliny leśne (grzyby, drzewa, krzewy)
- Wie, na czym polega praca leśniczego
- Nabywa umiejętności współdziałania w grupie
- Rozumie potrzebę troski o środowisko naturalne
- Uczy się poprzez zabawę.
Sposób realizacji:
- Wycieczka do lasu
- Spotkanie z leśniczym
- Pogadanki, konkursy
- Zabawy
Odpowiedzialny: Wychowawca

3.
Termin: Październik
Temat: Jesteśmy artystami
Cele: Uczeń:
- Zapoznaje się z różnymi technikami plastycznymi
- Wierzy we własne możliwości.
- Eksperymentuje, doświadcza nowych wrażeń
- Potrafi współpracować w grupie,
- Czerpie radości z pracy twórczej
- Zachowuje czystość w miejscu pracy oraz dba o estetykę.
Sposób realizacji:
- Omówienie wybranych technik plastycznych
- Wspólne podjęcie decyzji o formach dzisiejszej aktywności
- Prace indywidualne i grupowe
Odpowiedzialny: Wychowawca

4.
Termin: Listopad
Temat: Mistrzowie sportu.
Cele: Uczeń:
- Potrafi współdziałać w zespole
- Rozwija swoją sprawność fizyczną
- Rozumie znaczenie uczciwej rywalizacji
- Rozumie potrzebę prowadzenia zdrowego trybu życia np. poprzez uprawianie sportu
- Chętnie podejmuje się nowych zadań – ćwiczenia przy muzyce.
Sposób realizacji:
- Pokonywanie toru przeszkód
- Gry zespołowe – dwa ognie, piłka parzy
- Gimnastyka twórcza według R. Labana i K. Orffa
- Zabawy naśladowcze: cienie i lustra
Odpowiedzialny: Wychowawca

5.
Termin: Grudzień
Temat: „Wśród nocnej ciszy”
Cele: Uczeń:
- Wyczuwa atmosferę świąt
- Rozumie powagę wieczoru wigilijnego
- Zna symbole i tradycje świąt Bożego Narodzenia
- Recytuje wiersz z pamięci
- Śpiewa kolędy
- Potrafi zachować się przy stole
- Umie podzielić się opłatkiem
- Składa życzenia bliskim
Sposób realizacji:
- Omówienie tradycji i symboli związanych z nadchodzącymi świętami
- Nakrywanie stołu
- Przygotowanie dekoracji, rekwizytów i strojów do przedstawienia
- Zaprezentowanie Jasełek Bożonarodzeniowych
- Dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń
- Wspólne śpiewanie kolęd
Odpowiedzialny: Wychowawca

6.
Termin: Styczeń
Temat: Zima, zima, zima…
Cele: Uczeń:
- Zna zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie
- Współdziała w grupie
- Aktywnie uczestniczy w zabawie
- Rozumie potrzebę prowadzenia zdrowego trybu życia np. poprzez różne formy aktywności na świeżym powietrzu
Sposób realizacji:
- Dyskusja na temat konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw
- Wspólne podjęcie decyzji o formach dzisiejszej aktywności
- Lepienie rzeźb ze śniegu
- Zabawy na śniegu
Odpowiedzialny: Wychowawca

7.
Termin: Luty
Temat: Ferie zimowe ze szkołą.
Cele i sposoby realizacji: Zgodne z planem „Zimowiska”
Odpowiedzialny: Nauczyciel prowadzący

8.
Termin: Marzec
Temat: Będziemy aktorami.
Cele: Uczeń:
- Zna tradycje ludowe związane z powitaniem wiosny
- Wykonuje kwiaty z bibuły
- Czynnie uczestniczy w przygotowaniach do inscenizacji (dekoracje, rekwizyty)
- Deklamuje wiersz i śpiewa piosenki
- Dekoruje gaik i Marzannę
Sposób realizacji:
- Rozmowa na temat ludowego zwyczaju powitania wiosny
- Wspólne projektowanie dekoracji, omówienie potrzebnych rekwizytów i strojów
- Wykonanie kwiatów z bibuły
- Dekorowanie gaiku i Marzanny
- Próba inscenizacji pt. „Powitanie wiosny”
- Włączenie rodziców w życie szkoły – pomoc w przygotowaniu rekwizytów
Odpowiedzialny: Wychowawca

9.
Termin: Kwiecień
Temat: Buszowisko
Cele: Uczeń:
- Zna regulamin placu zabaw
- Zna zasady bezpiecznych zabaw na placu zabaw
- Współdziała w grupie
- Aktywnie uczestniczy w zabawie
- Rozumie potrzebę prowadzenia zdrowego trybu życia np. poprzez różne formy aktywności na świeżym powietrzu.
Sposób realizacji:
- Wspólne odczytanie regulaminu placu zabaw
- Dyskusja na temat konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń na placu
- Wspólne ustalenie kolejności korzystania z urządzeń
- Zabawy na terenie Buszowiska
Odpowiedzialny: Wychowawca


10.
Termin: Maj
Temat: „…Mamo, w sercu Cię kołyszę…”
Cele: Uczeń:
- Wyczuwa atmosferę święta
- Zna datę Dnia Matki
- Recytuje wiersz z pamięci
- Śpiewa piosenki okolicznościowe
- Potraf poprawnie zachować się przy stole
- Składa życzenia mamom
- Uczestniczy w konkursach i zabawach
- Rozumie potrzebę celebrowania świąt rodzinnych
Sposób realizacji:
- Nakrywanie stołu
- Przygotowanie dekoracji i rekwizytów do przedstawienia
- Zaprezentowanie inscenizacji
- Wręczenie upominków, składanie życzeń
- Wspólne uczestniczenie w konkursach i zabawach
Odpowiedzialny: Wychowawca

11.
Termin: Czerwiec
Temat: Piknik !!!
Cele: Uczeń:
- Orientuje się w terenie
- Rozumie znaczenie czynnego wypoczynku dla zdrowia człowieka
- Wie, jak bezpiecznie poruszać się rowerem po polnych drogach
- Bezpiecznie jedzie w kolumnie rowerowej
- Nabywa umiejętności współdziałania w grupie
- Rozumie potrzebą troski o środowisko naturalne
- Uczy się poprzez zabawę
Sposób realizacji:
- Omówienie sposobów bezpiecznej jazdy po polnych drogach oraz poruszania się w kolumnie rowerowej
- Przypomnienie zasad zachowania się w lesie
- Wycieczka rowerowa do lasu.
- Zabawy
Odpowiedzialny: Wychowawca

Opracowanie: mgr Kamila Kurnatowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie