Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan na wrzesień - grupa 5-latki

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 20754 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
W GRUPIE DZIECI 5 – LETNICH NA M-C WRZESIEŃ

EDUKACJA ZDROWOTNA
- Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa : przestrzeganie bezpiecznego poruszania się w budynku przedszkolnym i po ogrodzie bez potrącania innych.
Rozumienie konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz niebezpieczeństwa zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych .
- Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych : wdrażanie do estetyki posiłków , kulturalne zachowanie się przy stole . Mycie owoców i warzyw przed spożyciem , unikanie picia nie przegotowanej wody .
- Kształtowanie zachowań pro-zdrowotnych i proekologicznych – opanowanie chęci ruchu i głośnej rozmowy w czasie zajęć i odpoczynku innych dzieci .

OBSZAR EDUKACJI RUCHOWEJ
Zabawy ruchowe wg S. Moliere

Orientacyjno porządkowa „Tam i z powrotem” , „Zgadnij kto cię woła”
Z elem .biegu „Autobusy” , „Piłka parzy”
Z elem. celowania „Szkoła piłek” , „Strąć piłkę ze stołka”
Z elem . czworakowania „Chód pająka”
Z elem. skoku „Wyszywanie”

Ćwiczenia poranne wg Wlaźnik 1, 2
Kinezjologia edukacyjna eg Denisona / gimnastyka umysłu/
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg Wlaźnik „Ruch drogowy” /s.62/ ,
Ćwiczenia R. Labana ,

TYDZIEŃ 1
TEMAT KOMPLEKSOWY „I znów w przedszkolu”

1. Rozmowa połączona z obserwacją nt. „Zwiedzamy nasze przedszkole” – zapoznanie z nową sala i miejscem wyznaczonym na zabawki . Przypomnienie jak zachować się w łazience , w szatni , sali .Dbanie o wspólną własność . Zapoznanie z nowymi znaczkami rozpoznawczymi .
2. „O co dbają dyżurni” – wiersz Cz. Janczarskiego /Żyterska s.10/ . Zapoznanie dzieci z rodzajami dyżurów / w łazience , przy posiłkach , w kąciku książek , przyrody , zabawek / , oraz czynnościami z nimi związanymi .
3. Rozmowa połączona z działaniem „Urządzamy kąciki zainteresowań” – dzieci wybieraja odpowiednie miejsce na kąciki : muzyczny , książek , teatralny oraz wprowadzenie umów o sposobie z nich korzystania.
4. Opowiadanie na podstawie utworu W. Chotomskiej „Trzymaj się Kamil” – zrozumienie przez dzieci , że należy nowo przybyłym pomóc w adaptacji w przedszkolu ./Żyterska s.12/
5. „Mój znaczek w przedszkolu” – utrwalenie przez dzieci znaczków rozpoznawczych , z wykorzystaniem inscenizacji I. Suchorzewskiej „Znaczki”./Koba s.8/
6. Przypomnienie dzieciom imienia przedszkola „Miś Uszatek” – czytanie wybranych fragmentów z ks. „Przygody Misia Uszatka” .
7. „Wspomnienia z wakacji” –swobodne wypowiedzi dz. n/t wakacji na podstawie przeżyć , oraz wiersza J. Jałowiec „Powrót z wakacji”/Koba s.3/.

EDUKACJA MATEMATYCZNA
1. Utrwalenie pojęć określających położenie przedmiotów : między , wyżej , niżej , daleko – blisko , dalej – bliżej .EDUKACJA MUZYCZNA
1. Powtórzenie i utrwalenie materiału z poprzedniego roku . Rozpoznawanie melodii znanych piosenek i brzmienia różnych instrumentów .
2. Odróżnienie zmian tempa , dynamiki i rejestru wraz z właściwym ich określeniem
3. Zabawy związane tematycznie z porą roku i programem nauczania.

EDUKACJA PLASTYCZNO – KONSTRUKCYJNA
1. „Miś Uszatek” – rysowanie kredkami woskowymi postaci misia .
2. „Moja ulubiona zabawka” – wycinanie .

ZABAWA DYDAKTYCZNA
„Kłębek przyjaźni” – zapamiętanie imion kolegów oraz ich zainteresowania .

CELE OPERACYJNE
Dziecko zna nową salę , inne pomieszczenia znajdujące się na terenie przedszkola , treści wierszy i opowiadań ww , zna odpowiedzialną rolę dyżurnych oraz rodzaje dyżurów , zna imię noszone przez przedszkole , zna swój znaczek rozpoznawczy ,zna imiona kolegów z grupy .
Dziecko umie współdziałać w grupie , tworzyć kąciki zainteresowań , nazywać rodzaje muzyki określając ich tempo , dynamikę i metrum .
Dziecko potrafi korzystać z przyborów do zajęć plastycznych , wycinać nożyczkami , bezpiecznie bawić się na placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym , potrafi opowiadać o sposobie spędzenia wakacji.

TYDZIEŃ 2 , 3
TEMAT KOMPLEKSOWY : „Zasady bezpieczeństwa na jezdni”

EDUKACJA LITERACKA
1. „Na skrzyżowaniu” – wycieczka na najbliższe skrzyżowanie . Obserwacja ruchu pieszych i pojazdów . zachowanie zasad bezpieczeństwa .
2. „Poznajemy różne pojazdy poruszające się po drogach” – rozpoznawanie i nazywanie pojazdów , określenie do czego służą .
3. Słuchanie wiersza „Światła na skrzyżowaniu” W. Faber – rozmowa o sygnalizatorze świetlnym i o znaczeniu kolorów .
4. Odgadywanie dźwięków pojazdów z nagrań magnetofonowych .
5. Zapoznanie dzieci z podstawowymi znakami drogowymi , zwrócenie uwagi na zróżnicowane kształty znaków oraz ich kolorystykę.
6. Inscenizacja utworu I. Landau „Na jezdni” – próby odtworzenia inscenizacji przez dzieci .
7. Oglądanie filmu pt. „O Karolku , który umiał czytać znaki drogowe”
8. Nauka wiersza „Przepisy drogowe” B. Forma /s.36/
9. Historyjka obrazkowa „W autobusie” – ocena zachowania chłopca /Przedszkolak bezpieczny...s.28/
10. Historyjka obrazkowa „Niebezpieczne zabawy”
11. Wiersze do słuchania „Pan policjant”, „Piłka na ulicy”
12. Opowiadanie W. Chotomskiej „Pies z ulicy Bałamutów” .

EDUKACJA MATEMATYCZNA
1. Klasyfikowanie wg cech jakościowych
2. Porównywanie zbiorów równolicznych i nierównolicznych do 4..

EDUKACJA MUZYCZNA
1. Wykonywanie jedno- i dwutaktowych tematów rytmicznych w sposób podany przez nauczycielkę i zaimprowizowany przez dzieci .
2. Ćwiczenia inhibicyjno –incytacyjne łączące się z wyrabianiem poczucia przestrzennego . Formowanie jednego i kilku kół , rzędów , szeregu , dwóch rzędów , itp.
3. Powtórzenie zabawy tanecznej „Galopka”.
4. Nauka piosenki „Będę kierowcą” .
EDUKACJA PLASTYCZNO – KONSTRUKCYJNA
1. „Znaki drogowe” – /emblematy/ wykonanie pomocy do zajęć
2. 3 Wykonanie makiety skrzyżowania – /ulica –malowanie farbami na kartonie, drzewa wycinanie z kolorowego papieru , samochody -obklejanie pudełek kartonowych kolorowym papierem /

EDUKACJA SPOŁECZNO – MORALNA
- Wspólne porozumiewanie się ze sobą w celu ustalenia zasad korzystania z kącików i urządzeń przeznaczonych do wspólnej zabawy lub pracy np. makieta miasteczka ruchu drogowego .

ĆWICZENIA GRAFICZNE
- Utrwalanie figur geometrycznych – koło , kwadrat , , układanie z płaskich klocków np. samochody

ZABAWA TEMATYCZNA
„Na skrzyzowaniu”

ZABAWA DYDAKTYCZNA
„Odszukaj taki sam znak drogowy”

ĆWICZENIA GRAFICZNE
Zapoznanie z książką „Pobaw się z nami 5-latku” , wykonywanie ćwiczeń graficznych ze stron 5, 8, 9, 10

CELE OPERACYJNE
Dziecko zna podstawy znajomości ruchu pieszych , zna niektóre znaki drogowe ,treści wierszy i piosenek ww., nazwy pojazdów i ich odgłosy , zna miejsca wyznaczone do przejścia przez jezdnię
Dziecko umie zachować bezpieczeństwo podczas przejścia przez jezdnię oglądając się w różne strony , zna sygnalizację świetlną , oraz kolory podstawowe , piosenkę „Będę kierowcą” ,
Dziecko potrafi samodzielnie zaprojektować makietę skrzyżowania korzystając z różnych pomocy , jak nożyczki , klej ,pudełka , papier kolorowy..., potrafi odtwarzać treść inscenizacji „Na jezdni”,

TYDZIEŃ 4
TEMAT KOMPLEKSOWY : „Plony jesienią”

EDUKACJA LITERACKA
1. „Obserwujemy jesień w sadzie” – wycieczka do sadu . Rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych i ich owoców . Określanie cech owoców poznanych wzrokiem , dotykiem , węchem .Zgromadzenie w kąciku przyrody owoców przyniesionych z sadu.
2. Słuchanie wiersza D. Gellner „Pod drzewami” połączone z obserwacją drzew .
3. „Czarodziejski koszyk” – rozpoznawanie owoców po dotyku .Uzasadnianie konieczności mycia owoców przed spozyciem .
4. „W sadzie” – zabawa z elem. dramy. Dzieci za pomocą ruchu odtwarzają krótkie opowiadanie naucz.
5. Słuchanie wiersza „Smaczne owoce” autor nieznany . Poznanie wartości odżywczych owoców .
6. „Kosz z warzywami” –oglądanie zgromadzonych warzyw w koszyku , opisywanie i nazywanie ich . Umieszczenie napisów do globalnego czytania , burak , por , cebula . Wyróżnianie głoski w nagłosie w nazwach tych warzyw .
7. „Co z ogrodu a co z sadu ?”- oglądanie inscenizacji utworu I. Salach .
8. Słuchanie wiersza J. Brzechwy „Na straganie”- próby zapamiętania nazw wszystkich warzyw.
9. „W spiżarni” – zapoznanie z róznymi rodzajami zapasów i przetworów.
10. Inscenizacja „Przyszła jesień do ogródka”- L. Wiszniewski /intern./
11. Ćwiczenia ortofoniczne „Praca traktora w polu”- tyr , tyr ,tur ,tur , der , der ,

EDUKACJA MATEMATYCZNA
Stosowanie liczebników porządkowych w zakresie 0 –4
EDUKACJA MUZYCZNA
1. Próba nauki kroku walca bez obrotów , w prawo , w lewo , w tył , w przód.
2. D. C ćwiczeń odróżniających zmianę tempa, dynamiki i rejestru .
3. Piosenki do słuchania „Dary jesieni” , „Ogórek” , „Pomidor” , „Cebulka” , „Jarzynowa ciuciubabka”
EDUKACJA PLASTYCZNO – KONSTRUKCYJNA
1. „Owoce” – wydzieranka z kolorowego papieru.
2. „Drzewa w sadzie” – rysowanie patykiem na podkładzie karby klejowej . zapoznanie z nową techniką .
ZABAWA TEMATYCZNA
„Na straganie”

ZABAWA DYDAKTYCZNA
„Czego brak?” H. Mystkowskiej . /Żyt.s191/

ĆWICZENIA Z WYKORZYSTANIEM KSIĄŻKI s.11, 12,13,16

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Udzielanie bieżących informacji ,zebranie ogólne i grupowe – wybór trójki grupowej.

CELE OPERACYJNE
Dziecko umie rozpoznać i nazwać warzywa i owoce , określić nową porę roku , rozróżniać drzewa owocowe , rozpoznać warzywa i owoce za pomocą różnych zmysłów , umie poprawnie wykonać ćwiczenia w książce
Dziecko zna zasadę higienicznego spożywania owoców , wiersze i opowiadania ww, zna napisy do globalnego czytania , wyróżnia głoskę w nagłosie ,
Dziecko potrafi uważnie oglądać inscenizację , rozpoznać dźwięki z otoczenia , odtworzyć znane piosenki ,tańczyc zachowując tempo i rytm .


Opracowała B. Strojna

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie