Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ankieta diagnozujaca

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8800 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Ze względu na specyfikę placówki, w której uczę - gimnazjum wiejskie, do którego dzieci przywożone są z terenu całej gminy, kontakt ze środowiskiem jest mocno ograniczony przez: odległość dzieląca szkołę od miejsc zamieszkania uczniów, określony rytm pracy szkoły związany ze stałymi godzinami przyjazdów i odjazdów uczniów oraz małą aktywność środowiska rodziców związaną z problemami edukacyjnymi ich dzieci.
Przygotowane ankiety miały na celu umożliwienie wychowawcy zdobycia jak największej ilości informacji na temat uczniów i ich rodzin, co pomaga zrozumieć przyczyny niepowodzeń szkolnych wychowanków.
Ankieta skierowana do rodziców miała także odegrać rolę narzędzia pomocnego w procesie pedagogizacji rodziny i uświadomić jej adresatom, jak ważna jest ich rola w procesie kształcenia własnego dziecka.

Sadzę, że tego typu ankiety można wykorzystać nie tylko w środowisku wiejskim, lecz także wielkomiejskim, gdzie kontakt z rodzicami również jest ograniczony.
Mnie osobiście obydwie ankiety( i ich szczegółowa analiza) bardzo pomogły w pracy, a przede wszystkim pozwoliły obiektywnie spojrzeć na przyczyny takich a nie innych wyników nauczania u poszczególnych uczniów i podjąć środki zaradcze, mające na celu poprawę istniejącego stanu rzeczy.


Ankieta diagnozująca przeznaczona dla ucznia.

Ta ankieta składa się z trzech części:
A. socjalnej;
B. dotyczącej warunków do nauki;
C. zdrowotnej.
Wypełnienie części A, B jest obowiązkowe.
Część C ze względu na charakter udzielonych tu informacji jest poufna , dlatego możesz pominąć zadawane w niej pytania. Odpowiadaj zakreślając właściwą odpowiedzi lub uzupełniając puste miejsca.

Uwaga !
Dane zawarte w ankiecie mają pomóc w opracowaniu programu pomocy dla uczniów, prosimy o rzetelne odpowiedzi. Zapewniamy dyskrecję – zawarte tu informacje nie będą rozpowszechniane.
Ankieta diagnozująca dla uczniów kl. II wyniki
Warunki – legenda
bardzo dobre dobre raczej złe bardzo złe


IMIĘ NAZWISKO
i śr. ocen z końca ubiegłego roku WARUNKI SOCJALNE WARUNKI
DO NAUKI PROBLEMY
ZDROWOTNE

-dochody
-czy pomaga w gospodarstwie warunki mieszkaniowe
rodzina i
rodzeństwo miejsce pracy i pomoce
( encyklopedia
sł. ort. i wyr. obcych) pomoc rodziny czas poświecony na odrabianie lekcji oczekiwania pomocy ze strony szkoły choroby przewlekłe;
alkoholizm konieczność rozmowy z
opiekunem
Anna B.
3,42 gospodarstwo rol.
- pomaga czasami 7 osób w 2 pokojach rodzina pełna
2 młodszych braci -biurko w pokoju z rodzeństwem
- encyklopedia
sł. ort. pomoc mamy uczy się zaraz po szkole , średnio 2 godz. oczekuje
pomocy w nauce
chemii i angielskiego
Mirek B.
3,5 renta mamy złe warunki rodzina niepełna
-3 starsze siostry upośledzona umysłowo siostra,
alkoholizm ojca

Magda C.
4,8 gospodarstwo rol.
- pomaga czasami bardzo dobre -pełna
- młodsza siostra -własny pokój- encyklopedia
sł. ort.
cała rodzina uczy się 1godz,
zaraz po szkole
Mateusz G.
2,9 gospodarstwo rolne bardzo złe brak , nikt 3 godz uczy się wieczorem wypożyczenie podręczników
Aneta G.
3,5 -gosp. rol.
- stale pomaga w gospodar. 5 osób w dwóch pokojach -rodzina niepełna
- rodzeństwo dorosłe
( 2 os.) -stały kącik do nauki
- sł. wyrazów obcych - nikt 3 godz. po szkole. pomoc w nauce z: matematyki , polskiego i angielskiego alkoholizm
Diana G.
3,5 gospodarstwo rol.
- pomaga czasami bardzo dobre rodzina pełna , rodzeństwo dorosłe ( 2 os.) -własny pokój,
- ma wszystkie wymienione pomoce pomoc całej rodziny uczy się 1godz,
zaraz po szkole

IMIĘ I NAZWISKO ANKIETOWANEGO........................................................................
KL..........................

Część A.

1. Jakie jest źródło dochodów w twojej rodzinie:
a/ dochód z gospodarstwa rolnego;
b/ rodzice pracują zawodowo w różnych instytucjach;
c/ rodzice prowadzą działalność gospodarczą ;

2. Jaka jest sytuacja mieszkaniowa twojej rodziny:
a/ mieszkamy w bloku
b/ mieszkamy we własnym domu
Określ z ilu pomieszczeń mieszkalnych składa się wasze mieszkanie .................... oraz ile osób je zamieszkuje.....................

3. Moja rodzina jest:
a/pełna (mieszkam z mama i tatą)
b/niepełna( mieszkam z jednym z rodziców)
c/ mieszkam z opiekunem prawnym .

4. Moje rodzeństwo
a/ ilość, płeć i wiek................................................................................. ..................................................................................... .............
..................................................................................... ..................................................................................... .........................................

5. Czy w twoim domu są osoby bezrobotne ;
a/tak
b/ nie
Jeśli zakreśliłeś odpowiedź „a” – podaj liczbę osób bezrobotnych..................... ....


Część B.

1. Twoje miejsce do nauki:
a/ własny pokój
b/ własne biurko w pokoju zajmowanym z rodzeństwem;
c/ stały- wydzielony kącik do odrabiania lekcji;
d/ nie mam takiego miejsca

2.Pora w której odrabiam lekcje:
a/ zaraz po szkole;
b/kiedy mam czas;
c/ wieczorem;

3. Czy w razie potrzeby ktoś pomaga ci w lekcjach:
a/tak ,kto......................................................................
b/ nie.


4. Czy chciałbyś /chciałabyś, aby ktoś udzielał ci pomocy w lekcjach , napisz z jakich przedmiotów .........................................
..................................................................................... ..................................................................................... .........................................
..................................................................................... ..................................................................................... .........................................


5. Czy pomagasz rodzicom w pracach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
a/ tak –stale
b/ tak –czasami
c/ sporadycznie
d/ nie.

6. Podaj ile godzin dziennie zajmuje ci nauka:
a/ 1 godzinę
b/ 2 godziny
c/ 3 godziny
d/ więcej niż 3 godziny – określ ile......................................

7. Czy masz w domu pomoce do nauki takie jak :
a/ encyklopedia
b/ słownik wyrazów obcych
c/ słownik ortograficzny.

8. Czy oczekujesz pomocy ze strony szkoły , w jakiej formie:
a/ pomoc w nauce
b/ wypożyczenie podręczników
c/ innej – napisz jakiej............................................................................... .....................................................................................
..................................................................................... ..................................................................................... ..................................
..................................................................................... ..................................................................................... ..................................
..................................................................................... ..................................................................................... ..................................

Część C.

1. Czy w twojej rodzinie ktoś cierpi na choroby przewlekłe ( wymagające stałego leczenia)
a/ tak
b/nie


2. Czy w twojej rodzinie występuje problem alkoholowy
a/tak
b/nie
Jeśli padła odpowiedź „b” , napisz kogo dotyczy i czy ta osoba mieszka razem z wami................................................................................. ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ...........................


3. Czy chciałbyś/ chciałabyś w związku z jakimś problemem , który cię nurtuje, zaczerpnąć porady psychologa , psychiatry lub pedagoga szkolnego czy wychowawcy?

a/tak
b/ nie

Jeśli odpowiedziałeś/odpowiedziałaś „ tak” , napisz, z którą z wymienionych osób chciałbyś porozmawiać.............................
..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ......................................


Opracowała B. Audycka

Ankieta diagnozująca – przeznaczona dla rodziców - anonimowa.

Odpowiadaj zakreślając właściwą odpowiedzi lub uzupełniając puste miejsca.

Uwaga !
Dane zawarte w ankiecie mają pomóc w opracowaniu programu pomocy dla uczniów, prosimy o rzetelne odpowiedzi. Zapewniamy dyskrecję – zawarte tu informacje nie będą rozpowszechniane.


A. Zainteresowanie problemami szkolnymi dziecka.

1. Czy pomagają Państwo dziecku w nauce
a/tak
b/ nie
c/ czasami

2. Ile razy w tygodniu – proszę podąć w przybliżeniu liczbę..................

3. Czy kontrolujecie Państwo zeszyty dziecka.?
a/tak
b/nie
c/czasami

3. Czy wiecie Państwo, gdzie dziecko spędza wolny czas po lekcjach?
a/tak
b/ nie
c/nie zawsze
d/rzadko

4.Jak często bywacie Państwo w szkole?
a/ tylko na wywiadówkach
b/ na niektórych wywiadówkach
c/ nigdy
d/bardzo rzadko
c/często
d/ bardzo często.


5. Proszę podać powód częstych wizyt w szkole............................................................................... .........................................
..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ......................................................................

6. Jak oceniają Państwo postępy w nauce dziecka?
a/bardzo dobre
b/dobre
c/dostateczne
d/złe
e/bardzo złe

7. Jakie Państwa zdaniem są przyczyny niezadowalających postępów w nauce waszego dziecka?
a/ złe warunki mieszkaniowe i brak miejsca do nauki
b/ atmosfera w domu
c/ brak zdolności i zadawnione zaległości w nauce;
d/brak chęci do nauki
e/ inne- proszę wymienić jakie................................................................................ .........................................................................
..................................................................................... ..................................................................................... ...................................
..................................................................................... ..................................................................................... ..................................
B. Ocena warunków socjalnych i bytowych rodziny.


1. Jaka jest Państwa sytuacja materialna?
a/ bardzo dobra
b/ dobra
c/ zła
d/ bardzo zła


2. Czy wystarcza Państwu pieniędzy na wydatki związane z nauka dziecka w szkole ?
a/tak
b/nie

3. Czy w państwa domu istnieje problem alkoholowy?
a/tak
b/nie

4. Jeśli odpowiedzieliście Państwo na poprzednie pytanie twierdząco , to jakie podjęliście kroki , aby rozwiązać ten problem?
a/żadnych
b/leczenie w poradni antyalkoholowej
c/inne- proszę napisać jakie................................................................................ ........................................................................
..................................................................................... ..................................................................................... ..............................
.................................................................................... ..................................................................................... ................................

5. Czy oczekujecie Państwo jakiejś pomocy ze strony szkoły, jakiej?.............................................................................. ...
..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ....................


Drogi Rodzicu jesteśmy Ci wdzięczni za sumienne i rzetelne wypełnienie tej ankiety, pamiętaj jednak , iż szkoła to tylko jedno z miejsc kształtujących Twoje dziecko, najwięcej zależy od Ciebie.
Jak powiedział papież Jan XXIII:

„Jedna dobra matka jest tyle warta , co stu nauczycieli”.Opracowała : Beata Audycka

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie