Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plastelinek wśród lasów Gąbińskich

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 914 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 program własny do wykorzystania w pracy w grupie dzieci 5;6 cio letnich w ramach edukacji dla bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym w Gąbinie


autor i realizator programu:
mgr IwonaTrzybińska -Lendzion
mgr Bogumiła Dobrzyńska


''Musimy budować świat, w którym
żadne dziecko nie będzie pozbawione prawa do życia w pokoju i bezpieczeństwie, prawa do wzrastania w atmosferze wolnej od lęku i niepokoju''
Jan Paweł II


Współczesna cywilizacja oprócz dobrodziejstw związanych z postępem naukowo- technicznym brutalnie wkroczyła w nasze życie. Codziennie jesteśmy obserwatorami zachowań, które określamy mianem przemocy, gwałtu, agresji. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z niebezpieczeństw, jakie grożą naszym dzieciom. Niemożliwością niestety jest całkowite ich wyeliminowanie. Niebezpieczeństwo może pojawić się zupełnie niespodziewanie, nawet w czasie zabawy, wtedy, gdy czują radość, zaciekawienie czy beztroskę. Zabawa powoduje pozostawienie " z boku" racjonalnego myślenia i trafnej oceny swojej działalności. Ale możemy zmniejszyć lub ograniczyć możliwość ich zaistnienia.
Rodzice wysyłając swoje dziecko do przedszkola powierzają je pieczy nauczycielom. I od ich odpowiedzialności i jakości pracy zależy bezpieczeństwo dzieci. To, w jakim stopniu dzieci będą stosować się do elementarnych zasad bezpieczeństwa zależy od dorosłych, konsekwencji w przekazywaniu tej wiedzy i umiejętności. Dlatego niezmiernie ważne jest to, co się oferuje dziecku.
Opracowując program edukacji dla bezpieczeństwa chcemy, aby dzieci z naszej grupy posiadały odpowiednie nawyki bezpiecznego postępowania w życiu codziennym. Chcemy wyposażyć dzieci w umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, nauczyć umiejętności przewidywania skutków swoich działań oraz stymulować poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych. Nasze dzieci będziemy wychowywać na ludzi otwartych na świat, umiejących znaleźć w nim swoje miejsce bez agresji, przemocy i sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu.


SPIS TREŚCI


Wstęp
1. Struktura organizacyjna programu;
2. Cele edukacyjne;
3. Metody i formy pracy;
4. Materiał nauczania;
5. Oczekiwane osiągnięcia dzieci;
6. Ewaluacja programu;
7. Bibliografia

1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROGRAMU

Opracowany program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, ABC ...Programem wychowania przedszkolnego XXI wieku Anny Łady -Grodzickiej i Koncepcją wychowawczą przedszkola.
Program będzie realizowany w grupie dzieci 5,6 cio letniej.
Treści programu będą skorelowane z książkami ABC - sześciolatka i ABC ...pięciolatka.
Wiadomości dotyczące edukacji dla bezpieczeństwa będą wprowadzane w obrębie wybranych tematów zajęć i dotyczyć będą następujących tematyk kompleksowych:
- Droga do przedszkola;
- Organizujemy jesienne wycieczki;
- Świat techniki;
- Czekamy na Mikołaja;
- Ach ta zima;
- Zabawy i sporty zimowe;
- Witamy cię wiosno
- Tradycje wielkanocne;
- Dbamy o swoje zdrowie i czyste środowisko;
- Lubimy czytać o bohaterach;
- Bezpieczne wakacje

Program uwzględnia treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego "Nabywanie umiejętności przez działanie" oraz realizowany będzie w ramach określonych obszarów edukacyjnych.

2. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE

- Kształtowanie u dzieci bezpiecznych zachowań w czasie gier, zabaw w domu, w przedszkolu i na drodze;
- Nabywanie umiejętności prawidłowego zachowania się wobec obcych;
- Rozwijanie odporności i sprawności ruchowej;
- Przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń;
- Uświadomienie złożoności otaczającego świata i ukazanie miejsca i roli człowieka w tym świecie;
- Wprowadzanie dzieci w świat wartości uniwersalnych / dobro, prawda, kłamstwo itp. /
- Poznawanie i stosowanie symboli i znaków;
- Wdrażać dzieci do zachowań asertywnych, a przede wszystkim umiejętność zdecydowanego i skutecznego odmawiania ;
- Umiejętność przewidywania przez dzieci skutków zachowań niepożądanych, ryzykownych;


3. METODY I FORMY PRACY

Dla zapewnienia wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka , konieczne jest wykorzystanie różnorodnych metod i form pracy.
Wprowadzając tematykę związaną z wychowaniem dla bezpieczeństwa, chcąc rozbudzić zaciekawienie i zainteresowanie dzieci, sprowokować do działania oparliśmy się na metodach czynnych , słownych i percepcyjnych a w szczególności na metodach aktywizujących .
Metody te to:
- pogadanki;
- pokazy ;
- instruktaże;
- drama ;
- burza mózgów;
- teatrzyki;
- skojarzeń typu słoneczko
- opowiadania twórcze;
- przykłady.

Podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa , która stanowi główny i naturalny sposób zaspokojenia potrzeb małego dziecka. Oprócz zabawy wykorzystane będą inne formy takie jak: wycieczki , spacery, zajęcia itp .
4. MATERIAŁ NAUCZANIA

1. Bezpieczeństwo na ulicy
- Jezdnia nie jest miejscem zabaw;
- Podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach;
- Podstawowe znaki drogowe, sygnalizacja świetlna;
- Na ulicy poruszamy się tylko z dorosłymi

2. Zachowanie ostrożności w czasie zabawy
- Zabawa tylko w miejscach bezpiecznych;
- Nad wodę i do lasu tylko z dorosłymi ;
- Ślizganie na lodowiskach, zjeżdżanie na sankach w miejscach dozwolonych i w obecności osób dorosłych;
- Nie wolno bawić się zapałkami /ogniem /

3. Zachowanie się w kontakcie ze zwierzętami
- Zachowanie się podczas ataku psa

4. Zachowanie się gdy się zgubi
- Zna swoje miejsce zamieszkania ;
- Zwraca się o pomoc do policjanta lub osoby dorosłej
5. Kontakty z osobami obcymi
- Postawa wobec osób obcych;
- Sposób reagowania na namowę , kiedy i jak odmawiać;
- Nie pozwalać dotykać się obcemu;
- Nie wpuszczać do domu;
6. Niebezpieczne miejsca i sytuacje w domu
- Elektryczność, gaz, leki, woda itp.

7. Zachowanie się w czasie pożaru
- Wzywanie pomocy dorosłych;
- Jak poruszać się po palącym pomieszczeniu;
- Wezwanie straży pożarnej
- Jak zapobiegać pożarom

8. Pomoc przy skaleczeniach i krwotoku z nosa
- Przyłożenie do rany gazy;
- Wzywanie pomocy dorosłych
- Zapobieganie urazom;
- Ułożenie głowy i środki przy tamowaniu


5. OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

- Wie jak bezpiecznie poruszać się po ulicy, drodze
- Rozpoznaje podstawowe znaki drogowe, zna ich znaczenie
- Wie co to "zebra", sygnalizator świetlny
- Potrafi praktycznie zademonstrować sposób poruszania się pieszych i pojazdów
- Potrafi prawidłowo poruszać się chodnikiem i drogą wiejską
- Umie bezpiecznie przechodzić przez jezdnię
- Wie, że nie należy bawić się na drogach i w ich pobliżu
- Wie, że należy używać znaczków odblaskowych
- Rozumie konieczność poruszania się dzieci po ulicach tylko w obecności dorosłych
- Wie, że podczas jazdy samochodem musi korzystać z fotelika, podkładki i pasów
- Zna kierunki: strona lewa, strona prawa
- Zna kolory
- Zna figury geometryczne
- Wie gdzie i jak bezpiecznie można się bawić
- Wie, że nie wolno ślizgać się na zamarzniętych stawach, jeziorach, rzekach
- Wie, że nie wolno zjeżdżać na sankach, nartach w pobliżu drogi
- Wie, że można kapać się tylko w miejscach dozwolonych i pod opieką dorosłych
- Wie czym grozi zabawa zapałkami, zapalniczkami, petardami
- Wie, że nie należy zbliżać się do grilla, ogniska
- Potrafi zachować ostrożność podczas zabawy
- Potrafi odmówić, gdy kolega namawia go do niebezpiecznej zabawy
- Zauważa negatywne zachowania czyniące przykrość i krzywdę innym
- Potrafi zachować ostrożność w kontaktach ze zwierzętami respektując ich zwyczaje
- Potrafi rozpoznać różnice w wyglądzie i zachowaniu psa łagodnego i groźnego
- Wie, że psy mogą być chore, agresywne i atakować bez powodu
- Wie, że nie należy drażnić psów
- Rozumie konieczność unikania kontaktów z bezpańskimi i cudzymi psami
- Umie odpowiednio zachować się podczas ataku psa tak, aby ponieść jak najmniejszą szkodę
- Wie, że należy powiadomić dorosłych o kontakcie z agresywnym psem
- Wie, że nie należy oddalać się od rodziców, opiekunów, miejsca zamieszkania, zabawy
- Zna imię, nazwisko oraz swój adres zamieszkania
- Wie jak się zachować i kogo prosić o pomoc, gdy się zgubi
- Zna numer telefonu do domu, do pracy rodziców oraz telefony alarmowe: Policji, Straży pożarnej, Pogotowia
- Umie posługiwać się telefonem
- Wie kto to jest "obcy"i jak wystrzegać się kontaktów z nim
- Umie ocenić postępowanie drugiej osoby
- Wie, że nie wszyscy dorośli mogą mieć wobec niego dobre zamiary
- Wie kiedy i od kogo może przyjmować prezenty, słodycze, zabawki
- Wie co to jest "zły dotyk"
- Potrafi powiedzieć "obcemu"- NIE, odmówić przyjęcia upominku, zaproszenia do domu, wpuszczenia do mieszkania, propozycji przejażdżki samochodem, "złego dotyku"
- Rozpoznaje i odczytuje znaczenie gestów, ruchów, mimiki
- Wie, że o każdym spotkaniu z nieznajomym należy powiadomi dorosłego
- Wie, że lekarstwa może przyjmować tylko w obecności dorosłego
- Wie jakie skutki może wywołać zabawa wodą, środkami chemicznymi
- Rozumie, że nie może samowolnie korzystać z urządzeń elektrycznych
- Wie, że nie może włączać kuchenki gazowej
- Wie, że zabawa zapałkami, zapalniczką może spowodować pożar
- Umie wskazać przedmioty , którymi może się poparzyć, wie że nie wolno ich dotykać
- Wie jak należy poruszać się w czasie pożaru w palącym się pomieszczeniu i jak bezpiecznie je opuścić
- Zauważa konieczność powiadomienia dorosłego gdy znajdzie zapałki, zapalniczkę
- Umie właściwie zareagować gdy zauważy niebezpieczeństwo pożaru
- Wie, że strażacy są po to aby nam pomóc więc nie należy się ich bać i utrudniać im wykonywanie pracy
- Wie jakimi przedmiotami może się skaleczyć
- Wie jakich środków należy użyć aby opatrzyć ranę
- Potrafi opatrzyć ranę różnymi środkami opatrunkowymi (gaza, bandaż, plaster)
- Umie właściwie zareagować w przypadku zranienia siebie lub innych
- Wie, że kontakt z krwią innego człowieka może być niebezpieczny
- Wie w jakich sytuacjach może dojść do krwawienia z nosa, umie ich unikać
- Potrafi udzielić pomocy sobie i koledze ( zachowuje właściwą postawę, tamuje krwotok chusteczką lub chłodnym kompresem)
- Wie, że o skaleczeniach, krwotokach z nosa należy zawsze powiadomić dorosłego
- Orientuje się w schemacie ciała i przestrzeni
- Dokonuje analizy i syntezy wyrazów
- Potrafi rozwiązywać zagadki słowno- obrazkowe, rebusy, plątaninki itp.
- Prawidłowo reaguje na sygnały wzrokowe i słuchowe
- Umie porównywać przedmioty pod względem kształtu, koloru, przeznaczenia itp.
- Sprawnie liczy liczebnikami głównymi i porządkowymi
- Potrafi opowiadać treść obrazków, umie ułożyć je w kolejności zdarzeń
- Wie jak układać wyrazy w diagramie krzyżówki, umie odczytać hasło
- Potrafi rozwiązywać działania matematyczne
- Potrafi czytać proste wyrazy i zdania6. EWALUACJA PROGRAMU


Ewaluacja to sposób działania , za pomocą którego opisujemy rezultaty końcowe zaistniałych faktów zarówno z pozytywnej jak i negatywnej strony lub dla podwyższenia jakości pracy.

W programie Plastelinek wśród lasów Gąbińskich zastosujemy następujące metody ewaluacyjne:

- Autorefleksja na podstawie obserwacji;
- Opinia rodziców - ankieta;
- Quiz wiedzy o bezpieczeństwie;
- Prace dzieci;
- Ewaluacja zajęć dydaktycznych7. BIBLIOGRAFIA

1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
2. A.Łada - Grodziecka / red / ABC? program wychowania przedszkolnego XXI wieku WSiP.
3. Program Bezpieczna Polska - Bezpieczna szkoła M E N i S Warszawa 2002 r
4. R. Jaworska Poradnik wychowania zdrowotnego / bezpieczeństwo /
5. książki broszury:
Policja nie tylko dzieciom wydawnictwo , Nie igraj z ...
Zima , Nad wodą, Wydawnictwo BOG. ART.
6. Jagoda Jóżwiak; "Nie będę jedynakiem"
7. D. Klus- Stańska, M. Nowicka "Bezpieczeństwo dzieci"

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie