Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program szkolnego koła PCK

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5225 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 „Pomocna dłoń”
program działań szkolnego koła PCK

„Człowiek jest tyle wart ile
może dać drugiemu człowiekowi”

Autor mgr Elżbieta Rogusz

Spis treści
1. Wstęp
2. Ogólna charakterystyka programu
3. Sposób realizacji
4. Cele
5. Cele szczegółowe
6. Formy i metody pracy
7. Treści przewidziane do realizacji w czasie działalności koła PCK
8. Przewidziane efekty

Wstęp
Kółko PCK jest cenną formą pracy z uczniami, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi.
Młodzież w wieku dorastania potrzebuje pozytywnych wzorców, samorealizacji, dysponuje ogromnym potencjałem pomysłów i energii. Wystarczy wskazać jej właściwą drogę działań, a praca w kole PCK daje im tą możliwość.


Ogólna charakterystyka programu

Pomoc drugiemu człowiekowi jest hasłem przewodnim, które przyświeca Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, dlatego proponuję podjąć konkretne działania mające na celu propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania PCK w środowisku szkolnym.
Proponowany przeze mnie program zawiera wiadomości z zakresu zdrowego stylu życia, stopniowo i systematycznie wprowadza ucznia w tematykę unikania zagrożeń wynikających z uzależnień, pozwala poznać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Pozwala młodzieży poznać podstawowe zasady pracy wolontariatu, w sposób aktywny włączyć się w akcje, kwesty organizowane przez PCK na rzecz ludzi potrzebujących pomocy. Jest propozycją pożytecznego spędzania czasu wolnego, spełnienia się w życiu niosąc „pomocną dłoń” drugiemu człowiekowi.
Nabór do koła odbywa się w sposób dobrowolny.


Sposób realizacji

Realizacja programu „Pomocna dłoń” odbywa się w ramach pracy szkolnego koła PCK. Tematyka zajęć może być realizowana w różnej kolejności w zależności od nauczyciela, zainteresowań uczniów i wytycznych działań PCK.
Bardzo ważne jest, by zadania przyjęte do realizacji przez koło PCK odpowiadały potrzebom uczniów i środowiska szkolnego. Dlatego opiekun szkolnego koła PCK po konsultacji z przedstawicielem PCK ustala z młodzieżą jakie działania będą realizowane. Dokonanie świadomego i aktywnego wyboru zadań przez młodzież znacznie zwiększa ich zaangażowanie w pracę koła, a tym samym skuteczność działań.

Cele

Podstawowym celem pracy szkolnego kółka PCK jest propagowanie w środowisku szkolnym idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża , promocja zdrowego stylu życia, unikanie zagrożeń wynikających z uzależnień oraz poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Cele szczegółowe
§ Pozyskiwanie funduszy na dofinansowanie wypoczynku letniego dla najbiedniejszych dzieci
§ Pozyskiwanie artykułów szkolnych, odzieży, funduszy na paczki świąteczne
§ Uaktywnienie środowiska młodzieżowego
§ Promocja pracy wolontariusza wśród uczniów
§ Promocja zdrowego stylu życia
§ Popularyzacja wiedzy z zakresu pierwszej pomocy


Formy i metody pracy
§ Zbiórki odzieży, artykułów szkolnych
§ Zbiórki uliczne przez wolontariuszy
§ Pogadanki
§ Praca w grupach
§ Konkursy plastyczne, literackie, turnieje wiedzy


Treści przewidziane do realizacji w czasie działalności koła PCK

1)Działania w zakresie opieki i pomocy osobom potrzebującym
§ Kształtowanie wśród uczniów aktywnej postawy zachowania przejawiającej się we wrażliwości na los drugiego człowieka
§ Wyrabianie gotowości do niesienia pomocy
§ Aktywne uczestnictwo w akcjach PCK (zbiórki odzieży, artykułów szkolnych, itp., kwestach ulicznych)
§ Propagowanie idei wolontariatu wśród młodzieży
§ Upowszechnianie idei honorowego oddawania krwi (pogadanki, udział w konkursach plastycznych, literackich)

2) Popularyzacja zdrowego stylu życia
§ Propagowanie zasad zdrowego odżywiania
§ Propagowanie zasad zdrowych form spędzania czasu wolnego
§ Popularyzacja wiedzy dotyczącej szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków (organizacja apeli, współpraca z SANEPIDEM)

3) Rozpowszechnienie umiejętności udzielania pierwszej pomocy
§ Uświadomienie młodzieży konieczności nabycia podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy
§ Upowszechnianie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej:
- działania w przypadku omdleń
- działania w przypadku złamań, zwichnięć
- działania w przypadku porażeniem prądem
- działania w przypadku utonięć
- działania w przypadku krwotoków
- działania w przypadku utraty przytomności
§ poznanie podstawowych zasad postępowania w wypadku drogowym

4) Poznanie pracy Polskiego Czerwonego Krzyża
§ Poznanie historii PCK
§ Poznanie zasad działalności PCK
§ Poznanie podstawowych pojęć: humanitaryzm, prawa człowieka, godność człowieka.

Przewidziane efekty
§ Uwrażliwienie środowiska szkolnego na krzywdę drugiego człowieka
§ Uaktywnienie środowiska szkolnego skierowane na działania niosące pomoc potrzebującym
§ Pozyskanie środków finansowych na wypoczynek letni dla najbiedniejszych dzieci
§ Pozyskanie odzieży, artykułów szkolnych i innych ( w zależności od zapotrzebowania) przeznaczonych dla ubogich rodzin
§ Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami zdrowego stylu życia
§ Poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z podejmowania niebezpiecznych zachowań
§ Zapoznanie z podstawowymi umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy

autor mgr Elżbieta Rogusz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie