Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Postawy rodzicielskie i ich wpływ na kształtowanie się osobowości

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2041 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Jolanta Nieścior

POSTAWY RODZICIELSKIE I ICH WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI

Prawidłowy proces rozwoju dziecka przebiega w spokojnej i pogodnej atmosferze wychowawczej. Zależy ona od postaw rodziców wobec dziecka. Prawidłowe postawy rodzicielskie cechuje akceptacja, rozwijanie samodzielności oraz umiejętności współdziałania.
Akceptacja polega na więzi emocjonalnej istniejącej między rodzicami i dzieckiem, gdzie rodzice akceptują defekty i ułomności dziecka spowodowane przez wrodzone wady organiczne, chorobę bądź nieszczęśliwy wypadek.
Składnikiem prawidłowej postawy rodzicielskiej jest rozwijanie samodzielności dziecka - początkowo zachęcanie do wykonywania czynności samoobsługowych, następnie zaś związanych z pomocą rodzicom w wykonywaniu różnych prac domowych. Ich zakres powinien być dostosowany do możliwości dziecka i rozszerzać się wraz z wiekiem. Rozwijaniu samodzielności sprzyja pozwolenie na nawiązanie kontaktów koleżeńskich oraz uczestniczenie w różnych imprezach poza domem rodzinnym. Rodzice powinni jednak zachować dyskretną kontrolę nad zachowaniem swoich dzieci, a w razie potrzeby ingerować
w nawiązywane przez nie kontakty społeczne.
Spotyka się często również wadliwe postawy rodzicielskie, tj.: odrzucenie, zanik akceptacji, niestałość uczuciową, postawę nadmiernie chroniąca, postawę mentorską (pouczającą), postawę autokratyczną.
Odrzucenie przejawia się w nieżyczliwym stosunku do dziecka, stosowaniu surowych kar fizycznych, braku kontaktu psychicznego. Odrzucenie wytwarza u dziecka stan niepokoju połączony z wrogością i poczuciem krzywdy, wywołuje agresję, upór, bierność.
Zanik akceptacji polega na tym, że rodzice przestają okazywać dziecku uczucia przejawiane dotychczas. Sytuacja taka towarzyszy przeważnie urodzeniu się najmłodszego w rodzinie dziecka, gdzie starsze może traktować przejaw troskliwej opieki nad rodzeństwem jako utratę miłości rodzicielskiej. Wywołuje to u niego między innymi brak zdyscyplinowania i zachowania agresywne.
Niestałość emocjonalna przejawia się w częstych zmianach stosowanych przez rodziców metod wychowawczych, uzależnionych od ich aktualnego stanu emocjonalnego. Powoduje to, że raz za to samo przewinienie dziecko zostaje nagrodzone, a innym razem skarcone. Natomiast niezasłużoną karę rodzice starają się wynagrodzić dziecku nadmierną życzliwością i tolerancją wobec jego wykroczeń.
Postawa nadmiernie chroniąca powstaje pod wpływem obaw o zdrowie dziecka i powoduje ograniczenie samodzielności dziecka, zanikanie jego zaradności oraz skłonności nerwicowe.
Przejawem postawy mentorskiej jest częste upominanie dziecka oraz stałe korygowanie jego zachowania. Rodzice niekiedy stosują wobec dzieci nadmierne wymagania, które sprzyjają wytworzeniu u dzieci zawyżonych aspiracji, nie dostosowanych do możliwości. Taka postawa wiąże się z występowaniem zaburzeń w zachowaniu się.
Postawa autokratyczna jest przeciwieństwem kontaktów partnerskich. Rodzice dążą do dominowania nad dziećmi, zmuszają ich do bezwzględnego posłuszeństwa egzekwowanego za pośrednictwem surowych kar stosowanych nawet za drobne przewinienie.
Dlatego należy zwrócić uwagę na własne postępowanie, a w razie potrzeby korygować je. Problem związku postaw wychowawczych rodziców z zaburzeniami w rozwoju psycho - społecznym dzieci jest problemem ponadczasowym i ogólnospołecznym.
Rodzina jest naturalnym środowiskiem wychowawczym ukierunkowanym na kształtowanie osobowości człowieka. Zdarza się, że każdy z rodziców ma inne doświadczenie wyniesione z domu rodzinnego. Konsekwencją jest niejednorodne podejście wychowawcze rodziców do dzieci. Każde z nich ma inne wymagania, niezbędne jest jednak ustalenie podstawowych zasad właściwego postępowania rodziców w stosunku do dzieci.
Oto osiem takich zasad:
1. Udzielajcie dziecku dużo pochwał;
2. Chwalcie wysiłek, a nie wynik pracy;
3. Pomóżcie swemu dziecku stawiać sobie realne cele;
4. Nie porównujcie wysiłków swego dziecka z innymi;
5. Gdy korygujecie postępowanie dziecka, korygujcie jego działania, a nie samo dziecko;
6. Panujcie nad swymi negatywnymi emocjami, złością;
7. Powierzajcie dziecku konkretne zadania;
8. Okażcie swemu dziecku, że je kochacie.
Psychologowie stwierdzają, że wzorce panujące w rodzime, charakter więzi emocjonalnej oraz doświadczenia wynoszone z domu w ogromnym stopniu wpływają na osobowość dziecka, a wpływ ten jest tym większy im młodsze jest dziecko.
Powiązania emocjonalne dziecka z rodzicami powodują przejęcie wzorców zachowań i uznanie ich za własne, dlatego tak ważne jest wytworzenie spokojnej i właściwej atmosfery wychowawczej w rodzinnych domach.


Jolanta Nieścior

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie