Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Edukacja zdrowotna w klasach I-III SP

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 17551 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Pracując z dziećmi w klasach I-III, starałam się tworzyć sytuacje edukacyjne, zajęcia profilaktyczne, podczas których wspólnie uczyliśmy się podejmowania decyzji dotyczących konkretnych zachowań, by wytworzyć nawyki oraz wzbudzić chęć zadbania o zdrowie swoje i innych, nauczyć się pomagać i być życzliwym.


Zdrowie jest największą wartością w życiu każdego człowieka.
Pod pojęciem zdrowia rozumie się stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i socjalnego, a więc stan, w którym budowa i czynności wszystkich tkanek
i narządów są nie tylko prawidłowe, ale zapewniają również wewnętrzną równowagę
i zdolność przystosowania się do otaczających warunków, w tym również społecznych .
Edukacja zdrowotna powinna wykraczać poza czysto intelektualne ramy, w sferę konkretnych działań zmierzających do poprawy kondycji zdrowotnej ucznia w aspektach:
psychicznym, społecznym, duchowym i fizycznym.
Jest ona tylko nikłym wycinkiem pedagogiki, ale jak się okazuje, bardzo ważnym.
Nie zapominajmy, że jedynym celem szkoły jest dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój. Zdrowe dziecko oznacza sukces procesu edukacyjno- wychowawczego. Propagowanie zdrowego stylu życia uczniów ma zatem wymiar ogólno pedagogiczny.
Pracując jako pedagog szkolny w nowej, dużej szkole podstawowej, chciałam jak
najwcześniej poznać uczniów i ich środowisko, a jednocześnie przekazać im coś nowego, ważnego i ciekawego. Nie miałam wcześniej takich doświadczeń zawodowych, więc przemyślenia krążyły wciąż wokół zadań dydaktycznych: jak przekazać uczniom wiadomości dotyczące problematyki uzależnień - czy będą one na miarę ich wieku.
Szkoła liczyła 33 oddziały, więc nie miałam zbyt wiele czasu by zrealizować swe zamierzenia. Bardzo pomocny okazał się „Program edukacyjny dla klas 1-3 ”, opracowany przez Andrzeja Kołodziejczyka oraz ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej -„Polubić szkołę”- M. Chomczyńskiej - Miliszkiewicz.
Wszyscy przeżywają w życiu trudności. Trzeba zatem nauczyć naszych wychowanków rozstrzygania problemów i podejmowania odpowiedzialnych decyzji.
W tematyce zajęć poświęconym decyzjom zdrowotnym, chciałam pokazać dzieciom jak cenną wartością jest ich zdrowie, oraz zachęcić do dbania o nie. Celem była poprawa samopoczucia psychicznego i fizycznego, nauka troszczenia się o siebie i innych, docenianie znaczenia wzajemnej pomocy. Uczniowie dowiedzieli się, że substancje mogą być używane w sposób bezpieczny, ale i szkodliwy dla zdrowia. Zapoznali się z zasadami obchodzenia się z lekarstwami, nauczyli się podejmować takie decyzje, dzięki którym będą zdrowsi.

Aktywizacja uczniów w zakresie kształtowania postaw zdrowotnych opierała się na wzbudzaniu określonych emocji, które prowadziły do podjęcia pożądanych decyzji. Dlatego każde zajęcia kończyły się konkretną decyzją ucznia.
Brak decyzji oznacza bierność wychowanka, a co za tym idzie, porażkę programu 2).
Dzieląc się doświadczeniami, przedstawiam propozycję zajęć profilaktyczno-zdrowotnych
w klasach 1-3.


Zajęcia profilaktyczno-zdrowotne dla kl. I

Temat: DBAMY O SWOJE ZDROWIE.
czas trwania zajęć ok. 45 min.
Cele: Uczeń wie - lekarstwa może zażywać tylko pod okiem rodziców,
- tabletki i syropy to nie są cukierki i słodkie napoje, więc trzeba się
stosować do zaleceń lekarza,
- nie kosztuje i nie wkłada do buzi artykułów chemicznych i
niewiadomego pochodzenia,
- nie podchodzi do obcych, którzy zaczepiają i proponują słodycze lub
inne przedmioty.
Metody: pogadanka, operatywna, waloryzująca.
Formy: indywidualna i zbiorowa.
Środki: tekst wiersza S. Jachowicza – „Chory kotek”, ilustracje z gazet przedstawiające różne produkty, przygotowane tematy scenek do przedstawienia, plakat do zawarcia kontraktu.

Zawarcie kontraktu z klasą.

1. Odczytanie wiersza Stanisława Jachowicza pt. „Chory kotek”.
Rozmowa z dziećmi: - Co się dzieje gdy dzieci chorują?
- Dlaczego ludzie chorują?
- Co każde z dzieci zrobiło żeby nie chorować?
- Kiedy można, a kiedy trzeba zażywać lekarstwa? - Czy wszystko można brać i wkładać do buzi?

2. Grupowanie przedmiotów na: „ bezpieczne i niebezpieczne”.
( np. dezodorant, papierosy, butelki po alkoholu, płyny do mycia naczyń, lekarstwa, witaminy, żywność, kleje, mydło, itp. obrazki przedstawiające różne środki).

3. Zabawa „ Mamo, czy mogę to zjeść?”

Dziecko wybiera jeden z rysunków, podchodzi do innego wybranego dziecka i pyta:

- mamo, czy mogę to zjeść? – pokazując wszystkim dzieciom ilustrację.

Mama pozwala lub nie w zależności co przedstawia ilustracja, a pozostałe dzieci akceptują lub nie odpowiedź mamy.

„ NAJPIERW PYTAMY A POTEM DO BUZI WKŁADAMY!”
- Jest to wspólne wysunięcie wniosku przez wszystkie dzieci.
4. Wspólne przeglądanie obrazków w pudełkach.

Wnioski:
- Zażywaj lekarstwa, tylko te przepisane przez lekarza.
- Witaminy w tabletkach jedz wtedy, gdy podadzą nam je rodzice.
- Nie wkładamy do ust przedmiotów, których nie znamy, które nie nadają się
do spożycia.
- Najpierw rodziców pytamy, potem do buzi wkładamy.
- Nie podchodź do obcych, nie znanych ci osób, zwłaszcza gdy proponują ci słodycze
lub zabawki.

Polecenie: Naklej w domu naklejkę z rysunkiem „niebezpieczne” na produkt nie nadający się do spożycia. Zapytaj rodziców, czy dobrze wykonałeś zadanie.

(Uwaga. Ilustracje i rysunki nauczyciel może wykonać sam według swojego pomysłu).
Podsumowanie zajęć-podjęcie decyzji, zawieszenie kontraktu na gazetce klasowej.

Zajęcia profilaktyczno- zdrowotne dla klasy II

Temat: „ Żyj zdrowo!”
Cele: - Uświadomienie podziału produktów na zdrowe i niekorzystne dla naszego
zdrowia.
- Uświadomienie, że ten sam produkt może mieć różny wpływ na nasze zdrowie.
Metody: poszukująca, operatywna, waloryzacyjna.
Formy: indywidualna, zbiorowa.
Środki: ilustracje, luźne karteczki z napisami, plansza do wpisywania haseł, rebusy.
Czas trwania: 60 min.

1. Pogadanka: ( ok. 10 min. ) Ilustracje na temat zdrowia.
Po czym poznamy człowieka zdrowego? ( zdrowie fizyczne, psychiczne, duchowe).


2. Losowanie przez dzieci 3 kartek z napisami różnych artykułów i umieszczenie ich
w odpowiednich pojemnikach – np. kosz na śmieci i koszyczek na zakupy,
z uzasadnieniem swojej decyzji. Mogą to być takie artykuły: mleko, sery, czekolada,
chipsy, coca-cola, alkohol, soki, owoce, mięso, warzywa, chleb, pieczywo, jogurt, kefir,
papierosy, guma do żucia, cukierki, słodycze, szynka, masło, ciastka, woda mineralna,
również można dopisać przedmioty, które w użyciu oddziałują na nasze zdrowie:
np. telefon, telewizor, piłka, skakanka, słońce, sprzęt sportowy, komputer, itp.

3. Zabawy ruchowe – „Jaki sport uprawiam?” pantomima, odgadywanie przez grupę
dyscypliny sportowej pokazywanej przez wybrane dziecko. Po prawidłowym odgadnięciu
przez innego uczestnika, następuje zamiana miejsc.

4. Na przygotowanym wcześniej przez prowadzącego dużego rysunku kwiatka, uczestnicy
wpisują hasła mówiące o tym jak żyć zdrowo.
np.- Bądź miły i grzeczny dla innych!
- Uprawiaj sport!
- Jedz warzywa i owoce!
- Spędzaj wolny czas na świeżym powietrzu!
- Nie pij alkoholu i nie pal papierosów! itp. Według pomysłu dzieci.

5. Zwrócenie uwagi na profilaktykę i dbałość o zdrowe zęby. ( korelacja z programem
zdrowotnym higienistki szkolnej).
Przeczytanie wiersza „ Dbaj o zęby”.
Nim wypadną zęby mleczne i wyrosną nowe stałe,
o te mleczne dbaj kolego, by te stałe były trwałe.
Wczesnym rankiem i zaraz po kolacji
szczotka rusza w mig do akcji.
Myje zęby oraz szoruje, a bakteriom rozkazuje:
- Precz! Precz! Precz!

6. Rozwiązanie rebusu, którego nagrodą jest szczoteczka i pasta do zębów.


Hasło : DBAJ O SWOJE ZDROWIE.

7. Podsumowanie i ocena zajęć. Podjęcie decyzji.
Zajęcia profilaktyczno – zdrowotne dla kl. III
Temat: „ Jak miło pomagać innym”.
Czas trwania: 45 min.
Cele: - Uświadomienie U. ,że pomaganie innym może być przyjemne.
- Pomaganie innym może dawać radość.
- Uświadomienie, że każdy z nas może liczyć na czyjąś pomoc.
Metody: poszukująca, waloryzacyjna.
Formy: indywidualna, zbiorowa.
Środki: plansza do kontraktu, arkusze papieru, pisaki, szaliki.

1. Przywitanie i zawarcie kontraktu z uczestnikami.
2. Siedzenie w kręgu – dyskusja.
- Czy uczniowie lubią, jak pomagają im inne osoby?
- Kiedy chcą, aby ktoś im pomógł a nie mówią tego głośno?
- Kiedy pomagają innym osobom?
Wnioski z dyskusji:
- Dobrze jest otwarcie prosić o pomoc inne osoby.
- Dzieci mogą się czuć zadowolone i dumne z siebie, gdy pomagają innym.
Zabawa: „ Ślepiec”- Jedno z dzieci wybiera towarzysza, który będzie go prowadził
w labiryncie pomiędzy dziećmi, krzesełkami, będzie dla niego przewodnikiem.
Dziecko „Ślepiec” ma zasłonięte szalikiem oczy. ( Dzieci mogą się wymieniać parami).
2. „ Wyciągnij pomocną dłoń”- uczniowie siedzą w ławkach, każdy obrysowuje na papierze
swoją dłoń i wycina ją. Dłoń jest symbolem pomocy i przyjaźni. Na dłoni dzieci piszą lub
rysują w jakich sytuacjach i w jaki sposób pomagają innym ludziom.
- W szkole, w domu, w gronie rówieśników, na ulicy.
3. Odgrywanie scenek – „ Jak pomagasz”? np. Niewidomy człowiek próbuje przejść
przez ulicę.
Twój kolega siedzi sam i płacze.
Twoja młodsza siostrzyczka prosi o pomoc przy sprzątaniu.
Upadła komuś siatka z zakupami.
4. Podsumowanie zajęć. Wysunięcie wniosków i zapisanie ich na dużym formacie.
- Jestem uprzejmy dla innych.
- Chętnie innym pomagam.
- Zawsze możesz liczyć na moją pomoc
- Pomaganie innym poprawia nasze samopoczucie..

5. Zadanie na cały tydzień: - postaram się pomagać wybranej osobie tak, by nikt inny tego nie widział i zachowam to w tajemnicy.Bibliografia:

Bandura L., Pytania nauczyciela jako środek uaktywniający uczniów, Życie Szkoły
1971 nr 12
Błanik R., Zabawy w edukacji wczesnoszkolnej, Życie Szkoły 1999 nr 2.
Chomczyńska-Miliszkiewicz M., D. Pankowska. Polubić szkołę.- ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej, Warszawa 2001, WSiP
Gomółka W., Rewerski W., Encyklopedia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN 1994
Jachimowicz S., Chory kotek. Zbiór wierszy dla dzieci.
Kapica G., Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym, Warszawa 1986, WsiP.
Kołodziejczyk A., Program edukacyjny dla klas I-III, Warszawa1991, MEN
Kowalewska J.,Graber P., Życie Szkoły. 1/2003
Rojewska J., Grupa bawi się i pracuje. Oficyna Wyd. UNUS 2000r.


Opracowanie: mgr Joanna Żurek nauczyciel w SP1 w Łaziskach Górnych.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie