Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Podzielenie się uwagami dotyczącymi podręcznika dla klasy I SP wydawnictwa WSiP

 

 W jednym z wydań czasopisma „Życie Szkoły” przeczytałam artykuł dotyczący podręczników do nauczania zintegrowanego „ Wesoła Szkoła”, wydawnictwa WsiP.
W wielu wypowiedziach przyznaję autorce tego artykułu rację, gdyż podręczniki te
są kolorowe, ciekawe, z dobrą szatą graficzną i w miarę systematycznie przekazują wiadomości z różnych dziedzin wiedzy potrzebnej w nauczaniu zintegrowanym.
Wiele powtórzeń w kolejnych jednostkach tematycznych pozwala utrwalać nabyte wcześniej wiadomości, uczniowie rozwijają swą wyobraźnię poprzez ciekawe rysunki, zagadki, krzyżówki.
Chętnie wykonują prace plastyczne, a teksty i melodie piosenek z łatwością potrafią odtworzyć. Teksty i zadania są przejrzyste, zapisane czytelnym drukiem, poruszające tematykę bliską każdemu dziecku.
Mogłabym tendencyjnie również wychwalać te podręczniki, gdyż pracując z nimi
z pierwszą klasą, wizualnie i tematycznie bardzo mi się podobały. Spodobały się również dzieciom.
W trakcie nauki i korzystania z tych książek, zaczęliśmy dostrzegać różne błędy.
Dzieci coraz częściej zwracały uwagę na błędy drukarskie, a ja na błędy merytoryczne
i metodyczne. Właśnie te błędy skłoniły mnie do napisania tego artykułu i podzielenia się uwagami.
Podręcznik "Wesoła Szkoła” Warszawa 2000r. Wydawnictwo WSiP.
W części I podręcznika, str.39, zauważyłam błąd w analizie wyrazu – miód.
Cztery okienka do analizy i syntezy tego wyrazu nie mogą być przyporządkowane
do tego wyrazu, gdyż w tym wyrazie nie jest głoską, lecz znakiem zapisu miękkości głoski m`. Inaczej wyraz ten miałby brzmienie m-i-u-t. Trochę dużo trudności jak
na początek nauki w klasy pierwszej, bo i miękkość i utrata dźwięczności na końcu wyrazu.. Mogłam ten wyraz pominąć i analizować inne, ale postanowiłam wytłumaczyć dzieciom zasadę głoskowania tego wyrazu. Niepotrzebne okienko skreśliliśmy,
a podobne wyrazy analizowały już coraz lepiej. Przy wprowadzaniu liter typu: p, m, k, w, brakowało tekstów czytanek z wyrazami do analizy oraz ćwiczeń utrwalających, w których występowałyby spółgłoski miękkie typu: p`, m`, k`, w`. Uważam, że ćwiczenia tego typu powinny być uwzględnione w programie nauczania „Wesołej Szkoły”.
Również w temacie „Pracownicy szkoły” ( podręcznik str. 15), trzeba dopasować ilustrację do schematu wyrazowego, następuje niezgodność ilości okienek do analizy wyrazu – bajki, baśnie. Sama nie wiedziałam jaki wyraz analizować aby był zgodny z ilością okienek.
W części V temat: „Mieszkańcy łąki ( karty pracy –ćw.1 str.33, ćw.5 str.40), występowały błędy w tekście drukowanym. Dzieci same zwróciły uwagę na zły zapis wyrazów. Zdziwił mnie też rysunek przedstawiający trzy zwierzęta : muchę, bociana, ślimaka (karty pracy- ćw. 3 str.36), gdyż tym zwierzętom trzeba było przyporządkować nuty w okienkach. Były to: 4 ósemki, 2 ćwierćnuty, 2 półnuty. Być może w tym zadaniu chodziło o uchwycenie tempa poruszania się tych zwierząt ( tempo wolne, szybkie, bardzo wolne).
Dzieci w klasie pierwszej myślą konkretnie- obrazowo, więc zauważyły, iż ślimak nie porusza się w tempie dwóch półnut, a mucha czterech ósemek.

Część V karty pracy strona 52 ćw.2- zadanie: przepisz według wzoru:
jagnię – jagniątko, cielę- cielątko itd.
Jaki jest cel tego zadania? Brakuje w tym zadaniu instrukcji np.– napisz zdrobniale te wyrazy, zwróć uwagę, że wymienia się na .

Dobrze tematycznie została zintegrowana działalność matematyczna, ale i tu kilka krytycznych uwag, które być może wpłyną na polepszenie jakości podręcznika.
Matematyka to nauka ścisła, rozwijająca logiczne myślenie, ucząca samodzielnego rozwiązywania problemów. W nauczaniu zintegrowanym nie oddziela się przedmiotów, traktuje się je całościowo, a działania matematyczne wplatane są w tematykę zajęć.
Doskonale dobrane tematycznie zadania, kolorowe ilustracje, pozwalają na zachowanie ciągłości tematycznej, a również wiele powtórzeń pozwala utrwalać wiedzę małego dziecka.

Jestem nauczycielem z wieloletnim stażem, dlatego uważam, iż nie zawsze trzeba podawać dzieciom gotowe rozwiązania i gotowe odpowiedzi, w których wpisuje się tylko cyfry w puste okienka.
Postępując według pewnego schematu, wykształca się sposób rozwiązywania problemów, ale gdy jest to powtarzane wielokrotnie, staje się nużące.
Brakuje w podręczniku zadań trudniejszych, wymagających myślenia twórczego, specjalnie oznakowanych, przeznaczonych dla dzieci zdolnych, lubiących matematykę.
Zdziwił mnie też sposób obliczania zadań za pomocą równań. Kilka zadań tego typu rozwiązywaliśmy pod koniec roku szkolnego tak, jak przewidywał program dla klasy pierwszej. Szkoda tylko, że zadania te nie miały odpowiedniego wprowadzenia
i w podręczniku traktowane były bardzo wybiórczo. Aby dobrze opanować rozwiązywanie równań, potrzeba wiele zadań z niewiadomą w różnych pozycjach i nie mogą być traktowane przypadkowo.

Więcej swoich spostrzeżeń i uwag będą mieli nauczyciele uczący w klasach drugich i trzecich. Chciałabym zachęcić i włączyć do dyskusji szersze grono nauczycieli , gdyż uważam, że podręczniki WSiP-u powinny być na rynku, ale pewne zmiany
i poprawki przyniosłyby uczniom i nauczycielom więcej korzyści.

Życzę wydawnictwu dalszych sukcesów na rynku, a nauczycielom i uczniom sukcesów w przekazywaniu i zdobywaniu wiedzy.

Opracowała mgr Joanna Żurek nauczyiel w SP1 w Łaziskach Górnych.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:07:52
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:07:52) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie