Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Nowoczesne metody rozwiązywania zadań tekstowych

 

 Jadwiga Czechowicz-Kaczmarek
nauczycielka nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Siemirowicach


Zadania tekstowe towarzyszą uczniom już od początku nauki w szkole. Stanowią podstawę pracy na lekcjach matematyki, zarówno przy wprowadzaniu nowego materiału, jak i przy stosowaniu nabytych wiadomości. Z doświadczenia wiem, że najczęściej stosowanymi metodami rozwiązywania zadań tekstowych są metoda syntetyczna i metoda analityczna oraz metoda analityczno – syntetyczna, która jest połączeniem wyżej wymienionych metod.
Należy jednak pamiętać, że stosowanie przez dłuższy czas tych samych metod prowadzi w rezultacie do ukształtowania reakcji schematycznych, które hamują wszechstronny rozwój intelektualny. Natomiast różnicowanie metod nauczania i form pracy dobranych do możliwości uczniów jest korzystne dla rozwijania aktywności i samodzielności umysłowej uczniów, a także pozwala zaciekawić dzieci, rozwinąć ich zdolności, a w efekcie uzyskać dobre wyniki nauczania. Dlatego warto od czasu do czasu oprócz tradycyjnych metod rozwiązywania zadań zastosować na lekcjach inne metody.
Moim zdaniem bardzo ciekawym i atrakcyjnym dla uczniów sposobem pracy z zadaniem tekstowym jest metoda „kruszenia”, która polega na modyfikowaniu zadania, tzn. zwiększaniu lub zmniejszaniu liczby danych i ich wartości, zastępowaniu danych innymi, rezygnacji z niektórych danych, a także przekształcaniu zadania, jego odwracaniu, wprowadzaniu nowych związków i zależności.
Proces kruszenia rozpoczyna się zawsze od tzw. zadania bazowego, które jest najczęściej złożone, otwarte, niestandardowe i nigdy nie zawiera pytania.
Pani profesor Jadwiga Hanisz proponuje pięć wersji metody „kruszenia”, przy czym dodaje, że liczba ta nie wyczerpuje wszystkich odmian, bowiem w trakcie stosowania jej na lekcjach matematyki rodzą się nowe pomysły.Wersje metody „kruszenia”

Wersja I
Na podstawie zadania bazowego dzieci układają jak największą liczbę pytań szczegółowych, a następnie działania do tych pytań.

Wersja II
Na podstawie zadania bazowego uczniowie układają jak największą liczbę działań, a potem pytania do tych działań.
Wersja II jest odwrotnością wersji I.

Wersja III
Na podstawie zadania bazowego dzieci wymyślają nowe zadania tekstowe szczegółowe i przedstawiają je w formie zakodowanej (oś liczbowa, drzewko, graf itp.), a później słownie je określają.

Wersja IV
Na podstawie zadania bazowego uczniowie wymyślają odpowiedzi na pytanie:
Co by było, gdyby...?

Wersja V
Na podstawie zadania bazowego dzieci układają jak największą liczbę pytań szczegółowych jednocześnie dokładając swoje dane liczbowe.

W mojej pracy wykorzystuję głównie wersję I i II. W ostatnich dwóch latach od czasu do czasu korzystałam także z pozostałych wersji, ponieważ w klasie miałam kilkoro dzieci uzdolnionych matematycznie.

Przykład rozwiązania zadania tekstowego metodą „kruszenia”

Zadanie bazowe
Dzieci z II klasy robiły ozdoby choinkowe. Sześć dziewczynek zrobiło po 3 gwiazdki, 3 dziewczynki po 4 bałwanki. Chłopcy zrobili 3 razy więcej ozdób choinkowych niż dziewczynki.Wersja I
Układanie pytań:
1. Ile zrobiły dziewczynki gwiazdek?
2. Ile bałwanków zrobiły dziewczynki?
3. O ile więcej zrobiły dziewczynki gwiazdek niż bałwanków?
4. Ile ozdób choinkowych zrobiły dziewczynki?
5. Ile zabawek na choinkę zrobili chłopcy?
6. O ile więcej zabawek zrobili chłopcy niż dziewczynki?
7. Ile ozdób choinkowych zrobiły dzieci z klasy II?
8. Ile ozdób musiałaby zrobić każda dziewczynka, aby wszystkie dziewczynki miały tyle samo zabawek na choinkę co chłopcy?


Wersja II
Układanie działań
1. 6 . 3 = 18
2. 3 . 4 = 12
3. (6 . 3) – (3 . 4) = 6
4. (6 . 3) + (3 . 4) = 30
5. 3 . (6 . 3 + 3 . 4) = 3 . (18 + 12) = 3 . 30 = 90
6. (6 . 3 + 3 . 4) + 3 . (6 . 3 + 3 . 4) = (18 + 12) + 3 . (18 + 12) = 30 + 3 . 30 = 30 + 90 = 120
7. 90 – (6 . 3 + 3 . 4) = 90 – (18 + 12) = 90 – 30 = 60
8. 90 : (6 + 3) = 90 : 9 = 10

Wersja III
Obmyślanie zadań szczegółowych do zadania bazowego i przedstawianie ich w zakodowanej formie, np.: na osi liczbowej, drzewku, grafie
Wersja IV
Zabawa Co by było, gdyby...?
 Gdyby chłopcy zrobili 3 razy mniej ozdób choinkowych niż dziewczynki?
 Gdyby każda dziewczynka zrobiła po 5 zabawek na choinkę?
 Gdyby dziewczynki zrobiły jeszcze 8 łańcuchów?

Wersja V
Układanie pytań szczegółowych jednocześnie dokładając swoje dane liczbowe.
 Ile ozdób choinkowych muszą jeszcze zrobić dzieci, aby było ich 100?
 Ile zabawek na choinkę mogą dzieci podarować przedszkolakom, jeśli tylko połowę zrobionych ozdób zawieszą na klasowym drzewku?
 Ile ozdób przez siebie wykonanych powieszą na choince dziewczynki, jeśli 4 gwiazdki i 5 bałwanków podarują pierwszakom?

Wszystkim zainteresowanym, pragnącym lepiej poznać istotę i liczne walory tej nowoczesnej metody polecam literaturę, z której korzystałam.

Literatura

Hanisz J.: Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych metodą „kruszenia”. „Życie Szkoły” 1990, nr 8
Stucka – Bogdan E.: Metoda „kruszenia” w rozwiązywaniu zadań tekstowych. „Życie Szkoły” 1997, nr 7
Stucka – Bogdan E.: Zastosowanie metody „kruszenia” do rozwiązywania zadań tekstowych. „Życie Szkoły” 1993, nr 7
Szpiter M.: Edukacja matematyczna w klasach początkowych. WSP, Słupsk 1997

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:07:20
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:07:20) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie