Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan pracy pracowni muzycznej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1672 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 


NA ROK SZKOLNY 2003-2004Misja: Uczyć, wychowywać, rozwijać uzdolnienia, pomagać w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Plan pracy wychowawczej
1. Wdrażanie uczestników do świadomej percepcji szeroko rozumianej twórczości muzycznej oraz innych elementów kultury artystycznej poprzez naukę śpiewu i gry na instrumentach solo i w zespołach muzycznych.
2. Rozpoznawanie i określanie oczekiwań uczestników i ich opiekunów poprzez kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami oraz kontakty w trakcie imprez muzycznych.
3. Wdrażanie do samorządności poprzez stymulowanie aktywnej i kreatywnej postawy wobec rzeczywistości z uwzględnieniem umiejętności odnajdywania kompromisów pomiędzy interesem indywidualnym a interesem społecznym w trakcie zespołowych działań artystycznych a także poprzez wyłanianie liderów w grupach ćwiczeniowych.
4. Integracja uczestników poszczególnych grup poprzez przygotowanie wspólnych programów artystycznych oraz udział w pokazach pracy pracowni.
5. Zapoznanie uczestników z kulturą muzyczną krajów członkowskich i kandydujących do Unii Europejskiej.
6. Promowanie działalności pracowni muzycznej poprzez uczestnictwo w imprezach wewnętrznych MDK oraz w imprezach i konkursach organizowanych przez inne placówki kultury.Plan pracy dydaktycznej
Zajęcia w pracowni muzycznej obejmują naukę i doskonalenie gry na instrumentach w klasach:
- fortepianu
- elektronicznych instrumentów klawiszowych
- perkusji i instrumentów perkusyjnych
- gitary klasycznej
- gitary akustycznej
- gitary basowej
- gitary elektrycznej w ramach nauki gry zespołowej
- śpiewu solowego w ramach nauki gry zespołowej.

Klasa fortepianu
Cele dydaktyczne:
- doskonalenie sprawności manualnej oraz praca nad rozluźnieniem aparatu wykonawczego
- pogłębianie wiedzy teoretycznej celem lepszego zrozumienia konstrukcji dźwiękowych oraz przyspieszenia tempa pracy nad utworem
- doskonalenie umiejętności relatywnego sposobu czytania zapisu nutowego
- zapoznanie z podstawami harmonii funkcyjnej i wprowadzenie do czytania z zapisu funkcji
- zapoznanie z podstawami improwizacji melodycznej na bazie funkcji harmonicznych
Termin realizacji cały rok.
Efekty nauczania
- umiejętność wykonania ok. 6 utworów o zróżnicowanej fakturze muzycznej
- umiejętność dokonania analizy przygotowanego utworu
- umiejętność samodzielnego odczytywania utworu ze zrozumieniem zawartych w nim problemów
- umiejętność wykonywania prostych akompaniamentów z zapisu funkcji harmonicznych
- umiejętność gry zespołowej

Klasa elektronicznych instrumentów klawiszowych
1. Elementarny poziom zaawansowania
Cele dydaktyczne:
- zapoznanie z budową instrumentu oraz nauka programowania podstawowych parametrów: power-volume-voice-style-synchro start.
- zapoznanie z nazwami dźwięków na klawiaturze w zakresie szeregu diatonicznego
- praca nad uzyskaniem prawidłowego układu rąk na klawiaturze oraz kształcenie umiejętności w zakresie gry legato
- nauka umiejętności czytania linii melodycznej z zapisu aplikatury oraz z nut z wykorzystaniem relatywnej metody odczytywania zapisu nutowego w ambitusie c1 do c2
- -nauka odczytywania akordów lewej ręki w systemach casio chord i single finger w zakresie dur – mol – dur septymowy
Termin realizacji: cały rok
Efekty nauczania
- umiejętność wykonania ok. 6 utworów na dwie ręce
- umiejętność programowania instrumentu
- umiejętność odczytywania linii melodycznej z zapisu aplikatury i z nut
- umiejętność gry zespołowej
2. Średni poziom zaawansowania.
Cele dydaktyczne:
- poszerzenie wiadomości o kolorystyce dźwiękowej i stylach muzycznych
- zapoznanie z nazewnictwem dźwięków chromatycznych oraz ze sposobami określania tonacji utworu do dwóch znaków przy kluczu
- nauka samodzielnego opracowania aplikatury
- doskonalenie umiejętności odczytywania wysokości dźwięków na pięciolinii
- zapoznanie z budową trójdźwięku i czterodźwięku septymowego oraz z ich przewrotami
- nauka łączenia akordów z zachowaniem dźwięku wspólnego
Termin realizacji: cały rok.
Efekty nauczania:
- umiejętność wykonania ok. 6 utworów na dwie ręce z wykorzystaniem systemu fingered
- umiejętność poprawnego stylistycznie programowania instrumentu
- umiejętność samodzielnego opracowania aplikatury
- umiejętność gry akordowej fingered z prawidłowym łączeniem akordów
- umiejętność gry zespołowej

Klasa perkusji i instrumentów perkusyjnych
Cele dydaktyczne:
- praca nad rozluźnieniem aparatu gry, szczególnie w drobnych wartościach rytmicznych oraz w grze tremolo
- nauka gry uderzeniem naprzemiennym, dwójkowym oraz paradidle
- zapoznanie z problematyką regularnych i nieregularnych podziałów rytmicznych
- nauka gry na poszczególnych instrumentach zestawu z uświadomieniem ich roli w czasie gry
- nauka gry na pełnym zestawie
Termin realizacji: cały rok
Efekty nauczania:
- umiejętność operowania uderzeniami naprzemiennymi, dwójkowymi, paradidlami
- umiejętność operowania właściwą techniką uderzenia w zależności od instrumentu
- umiejętność gry zespołowej

Klasa gitary klasycznej
Cele dydaktyczne:
- doskonalenie sprawności manualnej oraz praca nad rozluźnieniem aparatu wykonawczego
- pogłębianie wiedzy teoretycznej celem lepszego zrozumienia konstrukcji dźwiękowej utworu i przyspieszenia tempa pracy nad utworem
- praca nad rozszerzeniem ambitusu do XII progu i uzyskaniem sprawności w zakresie płynnych zmian pozycji
- nauka relatywnej metody odczytywania zapisu nutowego
- zapoznanie z podstawami harmonii funkcyjnej i wprowadzenie do czytania z zapisu funkcji
- zapoznanie z innymi formami zapisu: czytanie tabulatur
Termin realizacji: cały rok
Efekty nauczania:
- umiejętność wykonania ok. 6 utworów o zróżnicowanej fakturze
- umiejętność dokonania analizy harmonicznej utworu
- umiejętność samodzielnego opracowania utworu z nut, funkcji, tabulatury
- umiejętność gry zespołowej

Klasa gitary akustycznej
1.Elementarny poziom zaawansowania
Cele dydaktyczne:
- zapoznanie z budową instrumentu, w tym z nazwami dźwięków wydobytych z pustych strun
- nauka palcowania prawej ręki z wykorzystaniem oznaczeń graficznych oraz nazewnictwa szkoły hiszpańskiej
- nauka schematów akordowych z wykorzystaniem notacji graficznej, nutowej i tabulaturowej
- nauka nazw dźwięków diatonicznych i chromatycznych- nauka odczytywania prostych linii melodycznych z aplikatury, nut i tabulatury
Termin realizacji: cały rok
Efekty nauczania:;
- znajomość schematów palcowych akordów: C, C7, D, d, D7, E, e, E7, GG, G7, A, a, A7.
- umiejętność wykonania ok. 6 akompaniamentów z użyciem poznanych technik wydobycia dźwięku prawą ręką
- umiejętność wykonania ok.3 melodii
- umiejętność określania nazw dźwięków w I pozycji
- umiejętność gry zespołowej
2.Średni poziom zaawansowania
Cele dydaktyczne:
- wprowadzenie chwytu barre
- doskonalenie umiejętności płynnego łączenia akordów
- doskonalenie techniki prawej ręki, w tym z użyciem plektronu
- wprowadzenie dźwięków obcych do trójdźwięków: kwarta, seksty i septymy oraz czterodźwięku zmniejszonego
- wprowadzenie skal: durowej, molowej i pentatonicznej
- nauka czytania i opracowania aplikatury w materiałach nutowych i tabulaturowych
- nauka transponowania schematów akordowych
Termin realizacji: cały rok
Efekty nauczania:
- umiejętność wykonania ok. 6 akompaniamentów z użyciem poznanych technik wydobycia dźwięku prawą ręką
- umiejętność konstruowania akordów z użyciem dźwięków obcych
- umiejętność wykonania ok. 3 melodii
- umiejętność odnajdywania dźwięków w całej skali instrumentu
- umiejętność transponowania schematów harmonicznych
- orientacja w zapisie nutowym i tabulaturowym
- umiejętność gry zespołowej

Klasa gitary basowej
Cele dydaktyczne:
- doskonalenie techniki palcowej prawej ręki
- zapoznanie z notacją w kluczu basowym oraz z systemem relatywnym czytania nut
- nauka interwałów jako schematów palcowych
- zapoznanie z aplikaturą skal: durowej, molowej, pentatonicznej z użyciem palcowania kontrabasowego i gitarowego
- nauka palcowania schematów akordów durowych, molowych, zmniejszonych
- zapoznania z dźwiękami obcymi i przejściowymi w akordzie
- nauka odczytywania funkcji z zapisu harmonicznego
Termin realizacji: cały rok
Efekty nauczania:
- umiejętność odczytywania zapisu nutowego z użyciem metody relatywnej
- umiejętność odczytywania funkcji z zapisu harmonicznego z użyciem dźwięków obcych i przejściowych
- umiejętność gry zespołowej

Klasa gitary elektrycznej w ramach nauki gry zespołowej
Cele dydaktyczne:
- przygotowanie do samodzielnej amatorskiej pracy wykonawczej
- doskonalenie umiejętności palcowania skal
- nauka improwizacji w ramach określonej struktury harmonicznej
- nauka świadomego operowania barwą i dynamiką instrumentu, w tym obsługa sprzętu elektroakustycznego
Termin realizacji: cały rok
Efekty nauczania:
- umiejętność wykonania w zespole ok. 6 utworów muzycznych
- umiejętność samodzielnego opracowania głosu instrumentalnego z nut, tabulatury, funkcji harmonicznych
- umiejętność improwizacji i dobierania drugich głosów
- umiejętność obsługi sprzętu elektroakustycznego

Klasa śpiewu solowego w ramach nauki gry zespołowej
Cele dydaktyczne:
- doskonalenie sprawności intonacyjnej w zakresie interwałów, skal i akordów
- nauka prawidłowej emisji głosu
- nauka umiejętności improwizacji wokalnej oraz tworzenia drugich głosów
- praca nad przekazem semantycznym i emocjonalnym tekstu literackiego
- nauka samodzielnego miksowania głosu poprzez właściwe operowanie mikrofonem
Termin realizacji: cały rok
Efekty nauczania:
- umiejętność wykonania z zespołem ok. 6 utworów
- umiejętność dobierania drugiego głosu oraz improwizacji w ramach struktury harmonicznej
- umiejętność samodzielnego miksowania głosu

Sposoby mierzenia efektów:
1. Zadania kontrolujące umiejętność czytania linii melodycznej z użyciem metody relatywnej czytania nut oraz z tabulatur
2. Zadania kontrolujące umiejętność konstruowania trójdźwięków i czterodźwięków i ich przewrotów oraz umiejętność łączenia akordów z zachowaniem dźwięku wspólnego
3. Pokazy pracy w MDK oraz uczestnictwo w przeglądach i konkursach muzycznych.


Krzysztof Mazur


Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie