Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program Konkursu - Najmilsza- Najmilszy

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1142 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 PROGRAM KONKURSU "NAJMILSZA - NAJMILSZY" klas I - III

"Kiedy żyjesz z kimś w przyjaźni, wtedy zawsze jest ci raźniej"

Opracowały: Ewa Wiśniewska, Beata Kowbel, Urszula Wawrzyszko –nauczycielki nauczania zintegrowanego

WSTĘP
     Emocje i uczucia odgrywają bardzo dużą rolą w kształtowaniu się osobowości człowieka.
     Człowiek, który zna swoje emocje, potrafi je kontrolować oraz właściwie nimi kierować, będzie odczuwał uczucia innych osób i należycie się do nich odnosił.
     Organizując konkurs na "Najmilszą i Najmilszego" klas I – III chcemy wyeliminować negatywne emocje, ograniczyć przemoc i agresję wśród uczniów naszej szkoły. Celem naszym jest motywowanie uczniów do pracy nad sobą i swoim postępowaniem.
     Pragniemy, aby nasi uczniowie uczyli się postaw koleżeństwa i partnerstwa. Wiedzieli jakie zachowania są akceptowane w środowisku szkolnym, rozumieli potrzeby innych i konieczność spieszenia im z pomocą, co spowoduje wzmocnienie więzi koleżeńskich.
     Konkurs daje możliwość zauważenia ucznia, który swoją postawą i zachowaniem daje przykład do naśladowania, nie koniecznie osiągając wysokie wyniki w nauce.
     Dziecko, które posiada umiejętność współdziałania w grupie ma przyjaciół, czuje się w szkole dobrze i bezpiecznie, w myśl hasła konkursu "KIEDY ŻYJESZ Z KIMŚ W PRZYJAŹNI, WTEDY ZAWSZE JEST CI RAŹNIEJ".

CELE KONKURSU

UCZEŃ:

 • potrafi właściwie zachować się wobec kolegów i pracowników szkoły na zajęciach i przerwach
 • potrafi dostrzegać pozytywne cechy zachowania innych
 • umie obiektywnie oceniać siebie i kolegów
 • potrafi dokonać wyboru zgodnie z własnymi odczuciami
 • zna i stosuje zasady postępowania, które umożliwiają dobry kontakt z innymi
 • wie jak należy postępować, aby wzbudzić sympatię
 • rozumie odpowiedzialność za podjęte zobowiązania i postanowienia
 • uświadamia sobie, że zwycięstwo nie jest najważniejsze i stosuje zasadę fair play w zabawach i grach
ZASADY KONKURSU "NAJMILSZA, NAJMILSZY KLAS I – III"
 1. Uczeń, który zdobędzie tytuł "Najmilszej - Najmilszego"
  powinien:
  • pomagać słabszym w różnych sytuacjach
  • zawsze dotrzymywać danego słowa
  • często się uśmiechać
  • szanować przekonania i poglądy innych
  • pożyczać potrzebne rzeczy
  • być prawdomównym, miłym i serdecznym
  • umieć przyznawać się do błędu i wybaczać błędy innym
  • cieszyć się z sukcesów innych
  • pamiętać o zwrotach grzecznościowych w stosunku do kolegów i pracowników szkoły
 2. Uczeń nie powinien przejawiać następujących zachowań:
  • wyśmiewać się z problemów innych
  • skarżyć z błahych powodów
  • złośliwie wytykać wady swoim kolegom
  • zabierać kolegom ich rzeczy
  • ośmieszać innych
  • kłócić się z kolegami
  • niszczyć cudze rzeczy
  • być zazdrosnym
  • żartować z cudzych niepowodzeń
  • obrażać się bez powodu
  • kłamać
  • popadać w konflikty i bójki
OCZEKIWANE EFEKTY KONKURSU
 • eliminowanie negatywnych emocji
 • ograniczenie przemocy i agresji wśród uczniów
 • motywowanie uczniów do właściwego zachowania
 • samodoskonalenie – praca nad swoim zachowaniem
 • zdobywanie wiedzy na temat pozytywnego wzorca osobowego
 • poznanie przez nauczyciela stosunków interpersonalnych w klasie
 • dostrzeganie uczniów, którzy swoją kulturą osobistą i zachowaniem dają przykład innym
 • rozumie potrzeby słabszych i konieczność spieszenia z pomocą
 • uświadamia sobie, na czym polega prawdziwe koleżeństwo
 • poznaje prawo dziecka do życia bez przemocy i poniżania
 • rozumie różnicę pomiędzy wyśmiewaniem a śmianiem się z kogoś bez złośliwości
 • przewiduje konsekwencje nierozważnych zachowań
 • rozumie umowę jako zobowiązanie do realizowania podjętych wspólnie ustaleń
REALIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU
 1. Konkurs trwa od września do czerwca każdego roku szkolnego.
 2. Każdy nauczyciel powinien na początku roku szkolnego zapoznać uczniów z zasadami konkursu.
 3. Systematycznie nawiązywać do zasad konkursu w wybrany przez siebie sposób np. poprzez pogadanki, spotkania z pedagogiem, tekst, dramę.
 4. Wybór "Najmilszej" – "Najmilszego" odbywa się w sposób tajny z udziałem nauczycieli uczących w danej klasie.
 5. Głosowanie odbywać się będzie w pierwszy piątek czerwca.
 6. Na wybór zwycięzców konkursu ma wpływ zwłaszcza zachowanie a pośrednio wyniki w nauce .
 7. Ogłoszenie wyników głosowania i nagrodzenie wybranych uczniów nastąpi na apelu podsumowującym rok szkolny.
 8. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe znaczki i dyplomy.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie