Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Proces rozwiązywania problemów technicznych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3393 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Każdy człowiek styka się w swoim życiu z sytuacjami, które można określić jako problemowe.
Problem polega na tym, że jednostka, będąc motywowana do osiągnięcia jakiegoś celu, nie może go osiągnąć za pomocą znanych jej lub dostępnych w danej chwili sposobów i wiadomości. Motywy pobudzające do czynności myślowych i rozwiązania problemów mogą być różne. W zwykłych sytuacjach problemowych w grę wchodzą na ogół nie pojedyncze motywy, lecz ich złożone układy. Na co dzień napotykamy rozmaite problemy i często potrafimy je nawet nazwać. Określa się je jako życiowe, ogólne, decydujące, osobiste, konstrukcyjne itd. Używanie takich określeń świadczy, że dostrzegamy jakieś różnice między nimi.
Z pośród wielu rozróżnień problemów istnieją także problemy techniczne. Istotą problemów technicznych jest to, że podmiot (ten, kto problem rozwiązuje) ma do czynienia jedynie z urządzeniami i przedmiotami w sensie fizycznym, konkretnym. Problemy takie mogą być postawione bez użycia sformułowań językowych (mowy). Jednocześnie sytuacje te związane są z motywacją naturalną.
Jedną z umiejętności kluczowych, niezbędnych każdemu człowiekowi do sprawnego funkcjonowania w życiu osobistym, zawodowym, społecznym jest rozwiązywanie problemów. Chodzi tu o skuteczne przystosowanie się do trudnych warunków, wykazywania elastyczności w obliczu zmiany, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, odznaczanie się wytrwałością w zetknięciu z trudnościami oraz umiejętne poszukiwanie rozwiązań.
Z rozwiązywaniem problemów wiąże się podejmowanie decyzji. Rozwiązanie problemu wymaga właśnie podjęcia pewnej decyzji.
Różna jest skala trudności przy rozwiązywaniu problemów, różna też skala ważności. Są to sprawy indywidualne. To, co dla jednych jest ważne lub trudne, wcale nie musi być takie samo dla innych. Jest to oczywiste. Ale też oczywistą sprawą powinno być to, że zarówno przy rozwiązywaniu problemów, jak i podejmowaniu decyzji trzeba postępować w sposób racjonalny, stosować zasady analizy racjonalnej ponieważ wszystko, co robimy, kształtuje naszą osobowość.
Decyzja jest świadomym wyborem jednego spośród rozpoznanych, możliwych w danej sytuacji wariantów działania.
Problem to luka między istniejącym, a pożądanym stanem rzeczy. Jest to więc różnica między tym, co zakładaliśmy (plan, cel, norma) a tym, co już osiągnęliśmy. Problem jest przeszkodą na drodze, którą zmierzaliśmy do celu. Są one wtórne w stosunku do decyzji; to decyzje tworzą problemy.
Świadome działanie polegające na zlikwidowaniu tej luki, przeszkody w zrealizowaniu naszych celów, to właśnie - proces rozwiązywania problemów.
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji są ze sobą ściśle związane. Są procesem, składającym się z kilku etapów. Decyzje są podejmowane w różnych warunkach, stąd też można mówić o decyzjach podejmowanych w sytuacjach niepewności, pewności lub ryzyka. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji słusznych najbardziej optymalnych w danych warunkach wymaga posiadania wielu różnorodnych umiejętności, a nawet cech. Wymaga inteligencji, zdolności analizowania, syntetyzowania, wnioskowania, przewidywania całościowego, jednoczesnego postrzegania wielu innych problemów z tej samej dziedziny, właściwego oceniania. Dobrze sformułowany problem – to problem w połowie rozwiązany. Każde działania związane z rozwiązywaniem problemów prowadzą w końcu do celu. Głównymi celami w takiej działalności jest zdobycie orientacji w otaczającej nas rzeczywistości, podjęcie decyzji o działaniach i wykonywanie tych że decyzji. Problemy mogą występować w związku z każdą czynnością, i możemy podzielić je na:
1) problemy orientacyjne,
2) problemy decyzyjne,
3) problemy wykonawcze.
Charakterystyka tych problemów polega m. in. na:
1. Problemy orientacyjne (poznawcze) mogą występować w sytuacjach, gdy podejmujemy czynności zmierzające do uzyskania wiedzy o rzeczywistości. Informacje takie są niezbędne do sensownego i skutecznego działania. Nawet wtedy, gdy chcemy naprawić dowolne urządzenie, musimy mieć pewną wiedze o jego funkcjonowaniu.
2. Problemy decyzyjne mogą powstawać przy podejmowaniu postanowień o działaniach, przy wyborze możliwego sposobu działania. Jest to ważna kategoria problemów, gdyż podejmowanie jakichkolwiek decyzji ma istotne znaczenie w życiu każdego człowieka.
3. Problemy wykonawcze powstają w związku z trudnościami w realizowaniu podjętych uprzednio decyzji. Jeżeli w trakcie wykonywania działań pojawią się trudności, to dalsze działanie zależy od ich przezwyciężenia.
Przebieg i skuteczność rozwiązywania problemów zależny jest od czynników związanych bezpośrednio z warunkami zewnętrznymi, określonymi przez okoliczności, w jakich następuje rozwiązywanie danego problemu, oraz z warunkami wewnętrznymi danej jednostki, które z kolei determinują poziom jej rozwoju umysłowego lub nawet jej indywidualne właściwości.
Wobec tego proces rozwiązywania problemów ma pewną organizację, tzn.: można w nim wyróżnić pewne podstawowe składniki, między którymi zachodzą określone powiązania. Są to fazy pełnego aktu myślenia w procesie rozwiązywania problemów:
§ odczucie trudności,
§ wykrycie jej i określenie,
§ nasuwanie się pomysłów możliwego rozwiązania,
§ wyprowadzenie przez rozumowanie wniosków z przypuszczalnego rozwiązania,
§ dalsze obserwacje i eksperymenty prowadzące do przyjęcia lub odrzucenia przypuszczenia; czyli do wniosku zawierającego przeświadczenie pozytywne lub negatywne.
Z uwagi na to że, myślenie jest czynnością, ma też dwie podstawowe cechy wszelkich czynności: jest procesem ukierunkowanym i zorganizowanym. Te właściwości myślenia jako czynności ujawniają się szczególnie wyraźnie w sytuacjach problemowych.
Rozpatrując proces rozwiązywania problemów, nie tylko technicznych okazuje się, że jest to proces złożony i wcale nie łatwy. Problemy rozwiązuje człowiek dla dobra własnego i innych. Ale poziom rozwiązywania tych problemów zależny jest nie tylko od jego osobowości, również od środowiska w którym dany problem jest rozwiązywany. Przebieg i efektywność procesu rozwiązywania problemów zależy więc od warunków zewnętrznych, tzn. takich, nad którymi człowiek potrafi panować. Dobrze rozwiązany problem przynosi wiele satysfakcji i zadowolenia dla wszystkich, którzy się z nim stykają i, których może on dotyczyć.
Ponieważ człowiek sam stwarza problemy to i sam musi je rozwiązywać.

BIBLIOGRAFIA

1. Alicja Krukowska, Rozwiązywanie problemów, zeszyt nr 72, CODN, Pracownia Edukacji Zawodowej, Warszawa 1999.
2. Jan Strelau, Podstawy psychologii dla nauczycieli, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.

Tadeusz Różański Sierpc

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie